Aktuální oznámení

Oznámení hejtmana Libereckého kraje - ukončení nebezpečí požáru

Den vyvěšení:1.8.2022
Den sejmutí:16.8.2022
Zdroj oznámení:Liberecký kraj
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Martin Půta
hejtman

Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 1. srpna 2022

V souladu s Nařízením Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje oznamuji pro území celého Libereckého kraje zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru od 14:00 hodin dne 1. srpna 2022.

Na oznámení pro Liberecký kraj vydaném dne 22. července 2022 vyvěšeném na úředních deskách označte čas ukončení platnosti oznámení a proveďte jeho svěšení. Ukončení platnosti vyhlaste obdobným způsobem na svém správním území.

Martin Půta
hetjman Libereckého kraje