Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
9.12.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
9.12.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
102176/2022 9.12.2022 - 7.2.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - návrh umístění dopravního značení: ulice Na Šumavě č.p. 2653/54, Jablonec nad Nisou - umístění DZ IP 12 + E 13 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
9.12.2022 - 2.1.2023 Výběrové řízení na pozici referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
101523/2022 8.12.2022 - 23.12.2022 Veřejná vyhl. - oznámení o zah.stavebního řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Silnice III/28724 Frýdštejn - Jílové, rekonstrukce silnice" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
8.12.2022 - 31.12.2023 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený rozpočet na rok 2023 Magistrát - kancelář primátora Různé
8.12.2022 - 31.12.2026 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024–2026 Magistrát - kancelář primátora Různé
99879/2022 7.12.2022 - 16.1.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lučany nad Nisou Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
101269/2022 7.12.2022 - 1.3.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY opatření obecné povahy, kterým se nařizuje omezení vstupu do části honitby Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
228 EX 365/20-314/dr. 7.12.2022 - 10.1.2023 Dražební vyhláška - nemovité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
7.12.2022 - 20.1.2023 Dražební vyhláška - movité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
7.12.2022 - 15.12.2022 Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 13,00 hodin Magistrát - kancelář tajemníka Různé
131 EX 204/20-353 7.12.2022 - 26.1.2023 Dražební vyhláška - nemovité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
7.12.2022 - 4.1.2023 Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
E A / U L B / 158/ 2 0 2 2 6.12.2022 - 2.1.2023 Aukční vyhláška elektronické aukce Jiný subjekt Dražební vyhláška
OZ 468/2022/SPO/VŘ123 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - klinický farmaceut pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 539/2022/SPO/VŘ126 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 540/2022/SPO/VŘ127 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 541/2022/SPO/VŘ128 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - zubní lékařství pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 542/2022/SPO/VŘ129 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - ortodoncie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 543/2022/SPO/VŘ130 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - endokrinologie a diabetologie (v rozsahu endokrinologie) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 544/2022/SPO/VŘ131 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - dětská kardiologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 545/2022/SPO/VŘ132 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - dětská a dorostová psychiatrie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 546/2022/SPO/VŘ133 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - návykové nemoci pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 547/2022/SPO/VŘ134 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - adiktologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 548/2022/SPO/VŘ135 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 527/2022/SPO/VŘ140 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 514/2022/SPO/VŘ141 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - zdravotnická dopravní služba pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 517/2022/SPO/VŘ142 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - přeprava pacientů neodkladné péče pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 537/2022/SPO/VŘ138 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zubní lékařství pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
97566/2022 5.12.2022 - 20.12.2022 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
č. j. 20230005 5.12.2022 - 11.1.2023 Aukční vyhláška dobrovolné elektronické aukce Jiný subjekt Dražební vyhláška
100710/2022 5.12.2022 - 21.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu MK ul. Stará Osada k.ú. Rýnovice obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
5.12.2022 - 16.12.2022 Rekonstrukce vířivek v atrakcích Plaveckého bazénu, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
MUL-1612/2022 2.12.2022 - 19.12.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Lučany nad Nisou a doručení Změny č. 2 a úplného znění Územního plánu Lučany nad Nisou po Změně č. 2 Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
2.12.2022 - 30.4.2023 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Rozpočtové provizorium na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
2.12.2022 - 30.4.2023 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Návrh rozpočtu na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
2.12.2022 - 31.12.2028 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Rozpočtový výhled 2024-2028 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
99610/2022 1.12.2022 - 16.12.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - křiž. sil. III/28711 x III/28716, k.ú. Pulečný + k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
1.12.2022 - 31.12.2022 Dopravní opatření MHD platné od 1. 12. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
OSH 694/2022 KULK 87168/2022/280.4 Pc 1.12.2022 - 20.12.2022 Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I. třídy na území Libereckého kraje v rámci akce s názvem „Silnice I/10 Tanvald – Harrachov, proměnné dopravní značení“ – doplnění (změna) po Liberecký kraj Vyhláška
1.12.2022 - 6.1.2023 Veřejná vyhláška- od 05.12.2022 do 03.01.2023 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/7834/22-8, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK Jiný subjekt Vyhláška
1.12.2022 - 31.12.2022 Dopravní opatření MHD platná od 11. 12. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
1.12.2022 - 16.1.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního - manažer cestovního ruchu Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
97466/2022 30.11.2022 - 15.12.2022 Veřejná vyhláška - sdělení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí - Frýdštejn - vodovod Bezděčín Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
30.11.2022 - 16.12.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
99552/2022 30.11.2022 - 30.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici „Liberecká I/14 - levý chodník“,“ Budovatelů I/14 - levý chodník“, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29.11.2022 - 28.2.2023 12. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
28.11.2022 - 6.1.2023 Veřejná vyhláška- od 05.12.2022 do 03.01.2023 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/7811/22-2, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK Jiný subjekt Vyhláška
1407967/22/2600-11460-505724 28.11.2022 - 16.12.2022 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území Finanční úřad Různé
97428/2022 25.11.2022 - 10.12.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou v rámci akce - místní slavnost Průvod masek “Půjdem spolu do Betléma“ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
97884/2022 25.11.2022 - 24.1.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu - umístění DZ IP 12 + E 13 v ulici Smetanova z boku objektu č.p. 4291/63, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
97975/2022 25.11.2022 - 12.12.2022 SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ ,,Viladomy Jablonec" - novostavba 5 bytových domů, objekty A1, A2, B1, B2, C, D, P1, P2, P3, podzemní parking, zpevněné plochy, opěrné stěny, přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace včetně retenční n Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
OSH 936/2022, KULK 85438/2022/280.13/Pc 25.11.2022 - 15.12.2022 ROZHODNUTÍ- Stavební povolení veřejnou vyhláškou- „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“, (Úsek 1 „Kyselka – Proseč n.N., škola“), (Úsek 4 „U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní“) Liberecký kraj Vyhláška
97410/2022 24.11.2022 - 24.12.2022 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a udělení souhlasu s navrženým umístěním dopravního značení a dopravního zařízení: parkoviště LIDL Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
23.11.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
MZP/2022/710/4284 23.11.2022 - 14.12.2022 Předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027“ Jiný subjekt Různé
KULK 85396/2022, OZ 508/2022/SPO/VŘ125 23.11.2022 - 9.1.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zubní lékařství pro území okresů: Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa Liberecký kraj Různé
23.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060867528, dne 14. 12. 2022 od 7:30 do 11:30 hodin, Československé armády: č. o. 24 Jiný subjekt Různé
97077/2022 23.11.2022 - 31.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Květinová („chodník“) k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
97123/2022 23.11.2022 - 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova („chodník“) k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
21.11.2022 - 14.12.2022 Volba prezidenta republiky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků Magistrát - kancelář tajemníka Různé
21.11.2022 - 21.12.2022 Volba prezidenta republiky - Informace o svolání 1. zasedání OVK Magistrát - kancelář tajemníka Různé
21.11.2022 - 21.12.2022 Volba prezidenta republiky - Informace pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK o termínu školení k zásadám hlasování a systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování Magistrát - kancelář tajemníka Různé
95245/2022 21.11.2022 - 30.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
15.11.2022 - 12.12.2022 Nabídka volných obecních bytů Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
94634/2022 14.11.2022 - 30.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Za Hrází, ul. Smetanova, „U Přehrady III/29029 - levý chodník“, „U Přehrady III/29029 - pravý chodník“, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
93455/2022 9.11.2022 - 20.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Střelecká k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
203 Ex 11602/22-50 7.11.2022 - 4.1.2023 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, Kod k.ú.: 687570 Loužnice Jiný subjekt Dražební vyhláška
4.11.2022 - 31.3.2023 Věznice Rýnovice přijme do služebního poměru příslušníky Jiný subjekt Volná místa
88111/2022 24.10.2022 - 23.12.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k umístění DZ IP 12 + E 13, ul. Na Roli č.p. 3460/62 (z boku objektu), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
87638/2022 19.10.2022 - 15.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kamenná, Dolní náměstí, Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
86779/2022 17.10.2022 - 15.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Průmyslová, 28.října, Korejská, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.10.2022 - do odvolání Dopravní opatření na linkách MHD č. 102 a č. 117 z důvodu havárie plynového potrubí v ulici 5. května od úterý 18. 10. 2022 (8:00 hodin) Jiný subjekt Veřejná doprava
3.10.2022 - 28.2.2023 11. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
29.9.2022 - do odvolání Komenského 11 - pronájem garáže (uprostřed) Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Maršovice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dalešice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rádlo Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nová Ves nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Frýdštejn Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Josefův Důl Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Lučany nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bedřichov Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Janov nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Pulečný Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
22.9.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - 2. rozpočtové opatření 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
78619/2022 21.9.2022 - 15.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Antala Staška, MK Lovecká k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná i částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
16.9.2022 - 28.2.2023 10. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
UZSVM/ULB/6299/2022-ULBM 13.9.2022 - 31.12.2022 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 08. 2022 Jiný subjekt Různé
73962/2022 31.8.2022 - 2.1.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jungmannova, Náměstí dr. Farského k.ú. i obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29.7.2022 - 28.2.2023 9. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
64082/2022 26.7.2022 - 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
21.7.2022 - 28.2.2023 8. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2022 schválena ZM dne 23.6.2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
30.6.2022 - 31.12.2027 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2027 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
56423/2022 28.6.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události Magistrát - odbor ekonomiky Různé
27.6.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - 1. rozpočtové opatření 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
20.6.2022 - do odvolání Nařízení Statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích ----- -----
3.6.2022 - 28.2.2023 7. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé