Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
14.8.2022 - 20.8.2022 Oznámení o konání společenské akce – Hudební akce za účasti interpretů z Polska - Prisoners Magistrát - kancelář primátora Různé
68820/2022 13.8.2022 - 12.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/28717 (ul. Na Hutích) u objektu čp. 2470/26 k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
12.8.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
12.8.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
66782/2022 12.8.2022 - 26.9.2022 Veřejná vyhláška o konání společného projednání Návrhu změny č. 1 Územního plánu Rádlo Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
68732/2022 12.8.2022 - 27.8.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecké povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2879 (ul. Rychnovská) k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
68521/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 Informace o Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce MŽP Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
68886/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, rekonstrukce vodovodu v ul. V Nivách a ul. Cvrčkova, k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
69022/2022 12.8.2022 - 22.8.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Nemocniční Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
4741/2022/SPR/OŽP/Pa 12.8.2022 - 27.8.2022 Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou - vodní díla Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
68929/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 Informace o Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce MŽP Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
69047/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová, ul. 28.října, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69060/2022 12.8.2022 - 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Hasičská, E.Floriánové, „Horní náměstí-chodníky“ Horní náměstí, 28.října, Máchova, k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69094/2022 12.8.2022 - 9.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Podhorská I/14 - pravý chodník“ a „Podhorská I/14 - levý chodník“ k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68890/2022 11.8.2022 - 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ještědská (chodník) k.ú. i obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68882/2022 11.8.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
68611/2022 11.8.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vysoká k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka jednoho pruhu Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68538/2022 10.8.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Vysoká – stezka do Podhorské k čp. 2211“ k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68571/2022 10.8.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Jugoslávská k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
147 EX 156/21 -90 10.8.2022 - 25.8.2022 Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 15. 6. 2022 na den 16. 8. 2022 se odročuje na neurčito Jiný subjekt Různé
23 E 1/2020-175 10.8.2022 - 20.9.2022 Dražební vyhláška- nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
154 EX 139/01-14 10.8.2022 - 6.9.2022 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí (KRUMVITZ PTD s.r.o. v likvidaci) Jiný subjekt Dražební vyhláška
9.8.2022 - 31.8.2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí Magistrát - kancelář tajemníka Různé
9.8.2022 - 31.8.2022 Vyrozumění o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování pro členy OVK Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
9.8.2022 - 19.9.2022 Vyrozumění o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování pro členy OVK obcí ORP Jablonec n.N. Magistrát - kancelář tajemníka Různé
68029/2022 9.8.2022 - 14.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova (chodník) k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
67289/2022 6.8.2022 - 14.8.2022 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Arbesova Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
66792/2022 5.8.2022 - 22.8.2022 Oznámení prostřednictvím úřední desky - dodatečné povolení stavby v katastrálním území Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Bedřichov Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Dalešice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Frýdštejn Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Janov nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Josefův Důl Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Lučany nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Maršovice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Nová Ves nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Pulečný Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Rádlo Magistrát - kancelář tajemníka Různé
66692/2022 4.8.2022 - 3.10.2022 Veřejná vyhláška - výzva k odstranění vraku vozidla: PEUGEOT 307 zelené barvy s RZ PO823CN (SK), ulice U Jeslí naproti obj. č.p. 1941/3, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
67223/2022 4.8.2022 - 15.8.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. K Černé studnici Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
67288/2022 4.8.2022 - 3.10.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - úprava dopravního značení v ulici Široká (úsek ulic Tovární - U Tenisu), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
3.8.2022 - 25.8.2022 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
66548/2022 3.8.2022 - 2.9.2022 Osvědčení k určení existence veřejně přístupné účelové komunikace dle § 7 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. - komunikace na p.č. 1354/2 k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Vedlejší Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
3.8.2022 - 9.9.2022 Výběrové řízení na pozici referenta odboru správního - odborný referent živnostenského úřadu (registrace a správní řízení) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.8.2022 - 7.9.2022 Výběrové řízení na pozici referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví - kurátor pro děti a mládež - agenda sociálně právní ochrany dětí Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.8.2022 - 7.9.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí- agenda ochrany přírody a krajiny na oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.8.2022 - 31.10.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
66454/2022 2.8.2022 - 17.8.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: MK Údolní a Lužická, Rychnov u Jablonce nad Nisou - omezení vjezdu vozidel z důvodu výstavby splaškové kanalizace Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
2.8.2022 - 29.8.2022 Dopravní opatření MHD platné od 18. 7. 29. 8. 2022 - ulice 28. října Jiný subjekt Veřejná doprava
1.8.2022 - 16.8.2022 Oznámení hejtmana Libereckého kraje - ukončení nebezpečí požáru Liberecký kraj Různé
29.7.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
64957/2022 29.7.2022 - 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Sportovní k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor technický Uzavírka
65260/2022 29.7.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ul. Dubová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64513/2022 29.7.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29.7.2022 - 28.2.2023 9. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
64773/2022 28.7.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Antonína Chvojky, k.ú. i obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64820/2022 28.7.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Kaštanová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
28.7.2022 - 26.10.2022 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace Magistrát - odbor humanitní Volná místa
64869/2022 28.7.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Na Vršku, v ul. U Nisy k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64936/2022 28.7.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Saskova k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
65276/2022 28.7.2022 - 15.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Palackého k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64173/2022 26.7.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64082/2022 26.7.2022 - 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64243/2022 26.7.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ul. Jasanová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64219/2022 26.7.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
25.7.2022 - 22.8.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
49297-2/2022-590000-42 25.7.2022 - 15.8.2022 OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI, ELZNER MILAN Jiný subjekt Různé
131 EX 258/21-86 25.7.2022 - 7.9.2022 Oznámení o konání dražebního roku, movité věci- na žádost Jiný subjekt Dražební vyhláška
25.7.2022 - 14.8.2022 Výluka na železniční trati 036 v úseku Smržovka - Tanvald (8.–14. 8. 2022) a Jablonec n. N. - Smržovka (8.–10. 8. 2022) Jiný subjekt Veřejná doprava
21.7.2022 - 28.2.2023 8. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2022 schválena ZM dne 23.6.2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
20.7.2022 - 20.9.2022 Dopravní opatření MHD platné od pondělí 25. 7. do úterý 20. 9. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
20.7.2022 - 31.8.2022 Přemístění zastávky MHD Mšeno, kaplička Jiný subjekt Veřejná doprava
KULK 55227/2022, OZ 366/2022/SPO/VŘ97 20.7.2022 - 2.9.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu paliativní péče: paliativní medicína - ambulantní péče; paliativní medicína, všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta Liberecký kraj Různé
KULK 55253/2022, OZ 367/2022/SPO/VŘ98 20.7.2022 - 2.9.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu ošetřovatelská péče: porodní asistentka - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta Liberecký kraj Různé
KULK 55265/2022, OZ 368/2022/SPO/VŘ99 20.7.2022 - 2.9.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zdravotnická záchranná služba včetně přepravy pacientů neodkladné péče pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
62269/2022 19.7.2022 - 18.8.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh místní úpravy provozu na ÚK, MK a silnici III/2876 - "zóna tempo 30 u OÚ" v oblasti Dolní Háje k.ú. i obec Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
61314/2022 18.7.2022 - 17.8.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou: 1. úsek Kyselka-Proseč škola, 2. úsek Proseč škola- Proseč výhybna, 3. úsek Nový svět - Měnírna, 4. úsek U Nis Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
61624/2022 15.7.2022 - 13.9.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy: ulice Křišťálová - změna směru jednosměrného provozu, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
15.7.2022 - 17.8.2022 Dopravní opatření MHD platné od pondělí 18. 7. do středy 17. 8. 2022 (uzavírka ul. 28. října) Jiný subjekt Veřejná doprava
61842/2022 15.7.2022 - 25.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dalešická a na sil. III. třídy – III/2879 – Rychnovská, vše k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
61345/2022 13.7.2022 - 19.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová, ul. 28.října, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
60308/2022 12.7.2022 - 10.9.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: návrh na stanovení místní úpravy provozu - umístění DZ IP 12 + E 13 + V 10f, vnitroblok mezi ulicemi Smetanova- Rybářská, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
60647/2022 12.7.2022 - 19.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Na Svahu, Zelenohorská (Rovná), Jižní, k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
220 EX 5652/14-285 11.7.2022 - 15.8.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v katastrální území Mšeno nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
60455/2022 11.7.2022 - 15.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Hasičská, E.Floriánové, „Horní náměstí-chodníky“ Horní náměstí, 28.října, Máchova, k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
4.7.2022 - 2.9.2022 Zákony v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny Jiný subjekt Různé
4.7.2022 - 5.9.2022 záměr prodeje části p.p.č. 636/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 636/1 o nové výměře 1056 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
58235/2022 1.7.2022 - 14.9.2022 Veřejná vyhláška: výzva k odstranění vraku vozidla - BMX combi černé barvy bez RZ, ulice Pražská před obj. č.p. 1556/59, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
58013/2022 1.7.2022 - 22.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská a „Mostecká I/14 - levý chodník“ k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
58365/2022 1.7.2022 - 30.8.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu: zjednosměrnění části ulice Lovecká (úsek od OK po křiž. s ul. Sokolí), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
58518/2022 1.7.2022 - 22.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vrkoslavická, Rádelská k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka (změna termínu) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
58398/2022 1.7.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „U Přehrady III/29029 - levý chodník“ k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
30.6.2022 - 31.8.2022 Dopravní opatření MHD - Kokonín, Pulečný, Rychnov od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
57723/2022 30.6.2022 - 29.8.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu: nový přechod pro chodce, včetně úpravy dopravního značení, v ulici Skřivánčí, úsek mezi ulicemi Vilová - Žítkova, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
30.6.2022 - 31.12.2027 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2027 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
56423/2022 28.6.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události Magistrát - odbor ekonomiky Různé
28.6.2022 - 22.9.2022 Dražební vyhláška - nemovité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
28.6.2022 - 1.9.2022 Dražební vyhláška - nemovité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
27.6.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - 1. rozpočtové opatření 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé