Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
8646/2023 27.1.2023 - 11.2.2023 Veřejná vyhláška - opaření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: vnitroblok ulic Smetanova - Rybářská, Jablonec nad Nisou - vyhrazené stání pro ZTP, umístění IP 12 + E 13 + V 10f Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
26.1.2023 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
26.1.2023 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
4567/2023 26.1.2023 - 10.2.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 pro zajištění průjezdnosti obce Bedřichov v době konání 56. ročníku Jizerské padesátky Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
8146/2023 25.1.2023 - 3.2.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Palackého Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
8138/2023 25.1.2023 - 3.2.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
8133/2023 25.1.2023 - 3.2.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. U Nisy Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
KULK 5243/2023 OSH 717/2022/280.13/Mp 25.1.2023 - 15.2.2023 OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ -OPRAVA- „I/65 Rychnov Most ev.č. 65-001“. Liberecký kraj Vyhláška
KULK 5243/2023 OSH 717/2022/280.13/Mp 25.1.2023 - 15.2.2023 OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ -OPRAVA- „I/65 Rychnov Most ev.č. 65-001“. Liberecký kraj Vyhláška
25.1.2023 - 14.2.2023 Oprava památníku obětem 1. světové války – lesopark Kokonín ----- Veřejné zakázky
24.1.2023 - 9.2.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí - referent oddělení vodoprávní úřad Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
7538/2023 24.1.2023 - 8.2.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka MK U Stadionu a Vrkoslavická, Jablonec nad Nisou - v době konání fotbalových zápasů 1. ligy Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
24.1.2023 - 10.2.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
24.1.2023 - 30.9.2023 Informace k prodlužování dočasné ochrany pro občany Ukrajiny (v české i ukrajinské verzi) Jiný subjekt Různé
24.1.2023 - 8.2.2023 Přístupová komunikace ul. Polní, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
SVS/2023/010433-L 23.1.2023 - 24.3.2023 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat v Libereckém kraji Jiný subjekt Různé
7100/2023 23.1.2023 - 31.1.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Opletalova Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
7114/2023 23.1.2023 - 31.1.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Kamenná Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
6486/2023 20.1.2023 - 19.2.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: Terminál VOD Jablonec nad Nisou: SO 101.E - most EXIT, SO 120 - komunikace a zpevněné plochy, SO 201.A - pěší lávka, SO 204 - vjezd do podzemních garáží, most, SO 205 - most pěší a cyklo Magistrát - odbor správní Různé
20.1.2023 - 15.3.2023 Dotační programy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2023 Magistrát - odbor humanitní Různé
UZSVM/ULB/387/2023-ULBM 20.1.2023 - 21.2.2023 Aukční vyhláška č. EA/ULB/007/2023 na zjištění zájemce o koupi družstevního podílu ve Stavebním bytovém družstvu Bižuterie Jiný subjekt Vyhláška
KULK 4381/2023 OSH 717/2022/280.13/Mp 20.1.2023 - 10.2.2023 OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ: na stavbu s názvem „I/65 Rychnov Most ev.č. 65-001“. Liberecký kraj Různé
KULK 4518/2023 OSH 865/2022/280.4/Mp 20.1.2023 - 10.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/65. Na dotčeném úseku silnice I/65 bude instalováno dopravní značení č. B28 + č. E5 (3,5t) Liberecký kraj Vyhláška
19.1.2023 - 4.2.2023 Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
5800/2023 18.1.2023 - 15.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Smetanova k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
6034/2023 18.1.2023 - 3.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mlýnská k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.1.2023 - 1.2.2023 Odstavná plocha ul. Hluboká, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
16.1.2023 - 31.1.2023 Rozšíření úředních hodin Finančního úřadu pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2023 Finanční úřad Různé
16.1.2023 - 28.1.2023 Informace voličům o době a místě konání DRUHÉHO KOLA volby prezidenta republiky Magistrát - kancelář tajemníka Různé
16.1.2023 - 30.1.2023 Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
4646/2023 16.1.2023 - 31.1.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení - Frýdštejn, vodovodní řád, k.ú. Bezděčín u Jablonce n. N., k.ú. Frýdštejn Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
14.1.2023 - 31.3.2023 Věznice Rýnovice přijme do služebního poměru příslušníky Jiný subjekt Volná místa
1248/2023 13.1.2023 - 28.1.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
1317/2023 13.1.2023 - 28.1.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ppč. 751 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
4326/2023 13.1.2023 - 28.1.2023 Usnesení o ustanovení opatrovníka - D. Sula Magistrát - odbor správní Různé
4688/2023 13.1.2023 - 31.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici „Za Říčkou – stezka k Prosečské čp. 163“ k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
13.1.2023 - 13.2.2023 ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou – výměna oken ----- Veřejné zakázky
1351/2023 11.1.2023 - 10.2.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
11.1.2023 - 31.5.2023 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje přijímá nové policisty a policistky Jiný subjekt Volná místa
MML261685/22-OD/Oh, CJ MML 006925/23 10.1.2023 - 31.1.2023 Veřejná vyhláška. STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI, ev. č. III/290 20 (ulice Jizerská), ev. č. III/29021 (ulice Kateřinská, Rudolfovská)atd., SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., IČO 41324471 Jiný subjekt Vyhláška
9.1.2023 - 28.1.2023 Volba prezidenta - telefonní spojení do volebních místností za správní obvod Magistrát - kancelář tajemníka Různé
1/2023 9.1.2023 - 15.2.2023 zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2613 a částí p.p.č. 2275/1, geometrickým náčrtem označené jako díl „A“, díl „B“, díl „C“ každý o výměře 108 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
1/2023 9.1.2023 - 8.2.2023 záměr prodeje části p.p.č. 1714/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1714/3 o výměře 520 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1/2023 9.1.2023 - 8.2.2023 záměr prodeje p.p.č. 304/6 v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
9.1.2023 - 31.3.2023 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy Magistrát - odbor humanitní Volná místa
6.1.2023 - 3.2.2023 Výběrové řízení na pozici pracovníka odboru kancelář primátora - redaktor/redaktorka oddělení pro komunikaci s veřejností) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
1374/2023 6.1.2023 - 28.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Zelená k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
5.1.2023 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
4.1.2023 - 28.2.2023 Rozpočtové provizorium na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
4.1.2023 - 8.2.2023 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky organizace Kultura Jablonec, p. o Magistrát - odbor humanitní Volná místa
3.1.2023 - 10.2.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního - odborný referent oddělení dopravně správních agend - zkušební komisař autoškol Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.1.2023 - 28.1.2023 Volba prezidenta - určení telefonního čísla pro podání žádosti oprávněného voliče – osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a informace související s tímto zvláštním způsobem hlasování Magistrát - kancelář tajemníka Různé
OZ 564/2022/SPO/VŘ143 22.12.2022 - 7.2.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu nutriční terapeut (odbornost 916) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
19.12.2022 - 28.2.2023 13. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
102176/2022 9.12.2022 - 7.2.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - návrh umístění dopravního značení: ulice Na Šumavě č.p. 2653/54, Jablonec nad Nisou - umístění DZ IP 12 + E 13 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
8.12.2022 - 31.12.2023 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený rozpočet na rok 2023 Magistrát - kancelář primátora Různé
8.12.2022 - 31.12.2026 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024–2026 Magistrát - kancelář primátora Různé
101269/2022 7.12.2022 - 1.3.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY opatření obecné povahy, kterým se nařizuje omezení vstupu do části honitby Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
2.12.2022 - 30.4.2023 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Rozpočtové provizorium na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
2.12.2022 - 30.4.2023 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Návrh rozpočtu na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
2.12.2022 - 31.12.2028 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Rozpočtový výhled 2024-2028 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
99552/2022 30.11.2022 - 30.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici „Liberecká I/14 - levý chodník“,“ Budovatelů I/14 - levý chodník“, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29.11.2022 - 28.2.2023 12. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
97077/2022 23.11.2022 - 31.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Květinová („chodník“) k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
95245/2022 21.11.2022 - 30.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
94634/2022 14.11.2022 - 30.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Za Hrází, ul. Smetanova, „U Přehrady III/29029 - levý chodník“, „U Přehrady III/29029 - pravý chodník“, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
3.10.2022 - 28.2.2023 11. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
29.9.2022 - do odvolání Komenského 11 - pronájem garáže (uprostřed) Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Maršovice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dalešice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rádlo Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nová Ves nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Frýdštejn Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Josefův Důl Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Lučany nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bedřichov Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Janov nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Pulečný Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
16.9.2022 - 28.2.2023 10. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
29.7.2022 - 28.2.2023 9. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
21.7.2022 - 28.2.2023 8. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2022 schválena ZM dne 23.6.2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
30.6.2022 - 31.12.2027 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2027 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
20.6.2022 - do odvolání Nařízení Statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích ----- -----
3.6.2022 - 28.2.2023 7. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.5.2022 - 30.6.2023 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.5.2022 - 28.2.2023 5. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.5.2022 - 28.2.2023 6. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.5.2022 - 28.2.2023 Nabídka zaměstnání ve Věznici Stráž pod Ralskem Jiný subjekt Volná místa
11.5.2022 - 30.6.2023 Mikroregion Jizerské hory - schválený Závěrečný účet za rok 2021 Magistrát - kancelář primátora Různé
9.5.2022 - 28.2.2023 4. rozpočtová opatření města 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
28.4.2022 - 28.2.2023 2. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
28.4.2022 - 28.2.2023 3. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
9.3.2022 - 28.2.2023 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2022 Magistrát - odbor humanitní Různé
9.3.2022 - 28.2.2024 Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2023-2024 příspěvkových organizací města Magistrát - odbor humanitní Různé
15.2.2022 - 28.2.2023 Schválený Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
11.1.2022 - 31.12.2023 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Rozpočtový výhled 2023-2024 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
5.1.2022 - do odvolání Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - strážník Městské policie Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Volná místa
10.12.2021 - 31.12.2023 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024 Magistrát - kancelář primátora Různé
MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé