Rezervace termínu

Služba se týká oddělení správních agend na úsecích evidence obyvatel, trvalý pobyt, občanské průkazy, cestovní doklady a oddělení dopravně-správních agend na úsecích evidence řidičů a registr vozidel umístěných v budově magistrátu města v ulici Komenského. Termíny pro objednání jsou každý den k dispozici vždy na 14 dní dopředu. 

Zapomenutý autorizační kód

Vyberte jakým způsobem Vám byl zaslán původní autorizační kód (pomocí SMS nebo na e-mail). Následně zadejte stejný mobilní telefon nebo e-mail, na který Vám byl původní autorizační kód doručen. Klikněte na tlačítko "Zaslat autorizační kód" - na uvedený kontakt Vám bude doručena zpráva s Vaším autorizačním kódem.

Zadejte Vaši identifikaci
Ověření pomocí: