Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
7.6.2023 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
7.6.2023 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
KULK 42022/2023 Spis. zn. OZ 340/2023/SPO/VŘ82 7.6.2023 - 26.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: geriatrie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
51218/2023 7.6.2023 - 22.6.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jan Znamenák Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
51207/2023 7.6.2023 - 22.6.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti: Milan Šimek Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
2/2023 7.6.2023 - 22.6.2023 Nařízení č. 2/2023, kterým se mění nařízení statuárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje, ve znění pozdějších předpisů Magistrát - kancelář primátora Nařízení města
51633/2023 7.6.2023 - 15.6.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Proseč nad Nisou, ul. Nad Školkou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
51639/2023 7.6.2023 - 28.7.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mšenská, „Mšenská – chodník“, k.ú. Mšeno n.N. a obec Jablonec n.N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
50632/2023 7.6.2023 - 22.6.2023 Oznámení zahájení územního řízení" REKO MS Jablonec nad Nisou - Křížová+2" , rekonstrukce - nové STL plynovody a plynovodní přípojky Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
51766/2023 7.6.2023 - 23.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 28.října k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
51643/2023 7.6.2023 - 22.6.2023 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU,smíšené funkce "Heidi Hrabětice" a přípojky na veřejný rozvod kanalizace Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
50549/2023 6.6.2023 - 21.6.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28717 (SNP) + MK "SNP III/28717 – levý chodník“ vše u objektu čp. 1552/ k.ú i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
51044/2023 6.6.2023 - 16.7.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pivovarská k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
51224/2023 6.6.2023 - 14.6.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Střelecká Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
6.6.2023 - 3.7.2023 Nabídka volných bytů po rekonstrukci a bytu pro seniory Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
5.6.2023 - 5.7.2023 Rozbor vody Jiný subjekt Různé
bez č.j. 5.6.2023 - 29.6.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060899710, dne 26. 6. 2023 od 9:00 do 16:00 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) část obce Proseč nad Nisou, městská část Liberec-Vratislavice nad Nisou část obce Liberec XXX-Vratislavi Jiný subjekt Různé
č.j. 0745D000001/23 5.6.2023 - 20.6.2023 DODATEK Č. 1 K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE vyhotovená dle § 44 zák.č. 26/2000 Sb., v platném znění, nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
5.6.2023 - 30.6.2023 Dopravní opatření platné od 7. 6. do 30. 6. 2023 z důvodu úplné uzavírky komunikace Budovatelů Jiný subjekt Veřejná doprava
5.6.2023 - 5.7.2023 Úprava spoje na lince č. 101 od pátku 9. 6. 2023 Jiný subjekt Veřejná doprava
5.6.2023 - 5.7.2023 Humanitární dávka pro uprchlíky z Ukrajiny Jiný subjekt Různé
KULK 40573/2023 Spis. zn. OZ 332/2023/SPO/VŘ78 5.6.2023 - 21.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: nutriční terapeut pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40574/2023 Spis. zn. OZ 333/2023/SPO/VŘ79 5.6.2023 - 26.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: ergoterapeut pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 41543/2023 Spis. zn. OZ 339/2023/SPO/VŘ81 5.6.2023 - 26.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: klinický psycholog pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
5.6.2023 - 21.6.2023 Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč v Jablonci nad Nisou ----- Veřejné zakázky
bez č.j. 2.6.2023 - 23.6.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060874662, dne 23. 6. 2023 od 7:30 do 17:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Březová: č. o. 18 Jiný subjekt Různé
KULK 41205/2023 OSH 396/2023/280.8/Fi 2.6.2023 - 30.6.2023 Veřejná vyhláška- OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/14 a silnice I/65 v intravilánu Města Jablonec nad Nisou, Budovatelů, Poštovní Liberecký kraj Vyhláška
49144/2023 2.6.2023 - 17.6.2023 Jablonec nad Nisou - rekonstrukce vodovodu v ul. Mládí k.ú. Mšeno nad Nisou - rozhodnutí Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
50147/2023 2.6.2023 - 15.8.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pražská, Nákladní („chodníky“) k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
1.6.2023 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
1.6.2023 - 10.7.2023 Výzva k předkládání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 Magistrát - kancelář primátora Různé
49341/2023 1.6.2023 - 16.6.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ppč. 2456/1, 2456/29, 2442, 2444 k.ú. i obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
49296/2023 1.6.2023 - 16.6.2023 Jablonec nad Nisou - JN 008 418 Rychnovská, Na Svahu - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zak. č. 11397/4 - prodloužení termínu dokončení stavby - rozhodnutí Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
49521/2023 1.6.2023 - 16.6.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28719 + MK vše k.ú. i obec Frýdštejn Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
48901/2023 1.6.2023 - 31.7.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu v ulici Lípová - označení parkovacího stání DZ IP12 + E13 + V10f, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
49514/2023 1.6.2023 - 16.6.2023 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: ulice Mánesova v úseku ulic Saskova a Smetanova, Jablonec nad Nisou - úprava stávajícího a umístění nového SDZ a VDZ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
31.5.2023 - 30.6.2023 Dopravní opatření MHD platné od 1. 6. 2023 - obnova zastávky Rýnovice, křižovatka Jiný subjekt Veřejná doprava
31.5.2023 - 30.6.2024 DSO Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet 2022 Magistrát - kancelář primátora Různé
49419/2023 31.5.2023 - 30.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Liberecká („chodník“) k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
49045/2023 31.5.2023 - 23.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Tichá k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n.N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
48338/2023 30.5.2023 - 29.6.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Rádlo Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
48645/2023 30.5.2023 - 7.6.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - činnost v ochranném pásmu památného stromu v k. ú. Kokonín, ul. Maršovická Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
48619/2023 30.5.2023 - 14.6.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 u objektu ev.č. 456 k.ú. Antonínov, obec Josefův Důl Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
48320/2023 29.5.2023 - 28.6.2023 Veřejná vyhláška -oznámení o uložení písemnosti Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
48771/2023 29.5.2023 - 18.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Emilie Floriánové k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
48103/2023 26.5.2023 - 12.6.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: výměna stávajících P4 za P6 + V1a a V5 v křižovatkách ulic Kokonínská x lesní stezka a Kokonínská x Pod Hájem, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
48004/2023 26.5.2023 - 12.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK náměstí Dr. Farského, k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
48140/2023 26.5.2023 - 31.7.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Hluboká k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
48145/2023 26.5.2023 - 31.7.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Na Roli k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
47455/2023 25.5.2023 - 24.7.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu ke změně dopravního značení na výjezdu do ul. Ivana Olbrachta od obj. č. 4209/18-4212/24, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou - odstranit DZ P4, nově DZ P6 + V 10d Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
47482/2023 25.5.2023 - 24.7.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu k umístění nové DZ B28 + E4+E13+V10d v ulici Na Šumavě u výjezdu ze stezky pro pěší, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
25.5.2023 - 8.6.2023 Zápis do MŠ a ZŠ pro ukrajinské děti a žáky s dočasnou ochranou Magistrát - odbor humanitní Různé
bez č.j. 25.5.2023 - 15.6.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060894671, dne 15. 6. 2023 od 8:00 do 18:30 hodin, část obce Jablonec nad Nisou Liberecká: č. o. 150 Zelené údolí: č. o. 3 a část obce Proseč nad Nisou Jiný subjekt Různé
47798/2023 25.5.2023 - 30.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
25.5.2023 - 30.6.2024 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
25.5.2023 - 28.2.2024 6. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
45914/2023 24.5.2023 - 9.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK „Nákladní – garáže 2“, k.ú. a obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
45725/2023 23.5.2023 - 22.6.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, GANČAR Jakub Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
46386/2023 23.5.2023 - 7.6.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: ulice Švédská - úprava stávajícího a umístění nového SDZ a VDZ, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
23.5.2023 - 9.6.2023 Výluka na železniční trati 036 v úseku Liberec - Smržovka (5.-9. června 2023) Jiný subjekt Veřejná doprava
46853/2023 23.5.2023 - 7.6.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpr.provozu při sportovní akci – cykl.závod „ABB MTB CUP 2019“ na území ORP Jablonec nad Nisou na trati Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou – Horní Maxov, Janov nad Nisou – Hrabě Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
46988/2023 23.5.2023 - 11.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Nivách k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
46555/2023 23.5.2023 - 20.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Zámecká k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
OZ 301/2023/SPO/VŘ62 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - hematologie a transfúzní lékařství - laboratoř, specializovaná ambulantní péče pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 302/2023/SPO/VŘ63 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - klinická biochemie - laboratoř, specializovaná ambulantní péče pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 303/2023/SPO/VŘ64 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - klinická biochemie - odběrové pracoviště, specializovaná ambulantní péče pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 304/2023/SPO/VŘ65 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - všeobecné praktické lékařství (kód 001) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 305/2023/SPO/VŘ66 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - praktické lékařství pro děti a dorost (kód 002) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 306/2023/SPO/VŘ67 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - zubní lékařství (kód 014) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 307/2023/SPO/VŘ68 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - ortodoncie (kód 015) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 308/2023/SPO/VŘ69 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - endokrinologie (kód 104) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 309/2023/SPO/VŘ70 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - dětská kardiologie (kód 302) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 310/2023/SPO/VŘ71 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - psychiatrie (kód 305) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 311/2023/SPO/VŘ72 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - dětská a dorostová psychiatrie (kód 306) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 312/2023/SPO/VŘ73 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - návykové nemoci (kód 308) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 313/2023/SPO/VŘ74 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - dermatovenerologie (kód 404) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 315/2023/SPO/VŘ75 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - adiktologie (kód 919) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 316/2023/SPO/VŘ76 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - otorinolaryngologie (kód 701) pro území Liberecký kraj (především území Česká Lípa) Liberecký kraj Různé
OZ 317/2023/SPO/VŘ77 19.5.2023 - 21.7.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - ergoterapeut pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
46067/2023 19.5.2023 - 15.8.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Slunná k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
18.5.2023 - 30.6.2023 Změna provozu na lince č. X11 - uzavírka části ulice Budovatelů a obratiště v Tyršových sadech Jiný subjekt Veřejná doprava
18.5.2023 - 31.7.2023 Lex Ukrajina - Informace o ubytování platné od 01.07.2023 Jiný subjekt Různé
44260/2023 17.5.2023 - 25.8.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podzimní "chodník" k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
44409/2023 17.5.2023 - 20.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lukášovská, ÚK Lukášovská k.ú. Lukášov obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.5.2023 - 31.7.2023 Lex Ukrajina V - od 1. 7. 2023 Jiný subjekt Různé
45372/2023 17.5.2023 - 31.10.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Střelecká, ul. Souběžná, Květinová k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
16.5.2023 - 30.9.2023 Oznámení o výjimce k OZV 7/2016, o ochraně nočního klidu – provoz Letního kina Magistrát - kancelář primátora Různé
074 EX 08410/18-116 16.5.2023 - 4.7.2023 Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby věcí nemovitých, nemovitosti v k.ú. Lučany nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
KULK 36756/2023 16.5.2023 - 21.7.2023 Žádost o zveřejnění výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů Liberecký kraj Různé
KULK 36537/2023 Spis. zn. OZ 274/2023/SPO/VŘ37 16.5.2023 - 21.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: všeobecné praktické lékařství pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
KULK 36572/2023 Spis. zn. OZ 278/2023/SPO/VŘ41 16.5.2023 - 21.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: praktické lékařství pro děti a dorost pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
KULK 36626/2023 Spis. zn. OZ 286/2023/SPO/VŘ49 16.5.2023 - 21.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: psychiatrie pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
KULK 36642/2023 Spis. zn. OZ 290/2023/SPO/VŘ53 16.5.2023 - 21.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: dětská a dorostová psychiatrie pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
KULK 36690/2023 Spis. zn. OZ 295/2023/SPO/VŘ58 16.5.2023 - 21.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zubní lékařství pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
KULK 36585/2023 Spis. zn. OZ 282/2023/SPO/VŘ45 16.5.2023 - 21.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zubní lékařství pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
16.5.2023 - 7.6.2023 Nabídka volného bezbariérového bytu pro osoby s omezenou schopností pohybu Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
203 Ex 00137/23-27 12.5.2023 - 16.6.2023 Dražební vyhláška o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u. VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, VIN: WVWZZZ3CZ8E157719, RZ: 6P6 0332, 1 ks á 45 000,00 Kč Jiný subjekt Dražební vyhláška
10.5.2023 - 30.6.2023 Návrh Závěrečného účtu města Jablonec nad Nisou za rok 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
42804/2023 10.5.2023 - 14.12.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pod Baštou, „Horní náměstí – parkoviště a chodníky“ k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
42877/2023 10.5.2023 - 14.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2878 - Janáčkova, MK „Janáčkova III/2878 - levý chodník“ k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka