Lukáš Krámský

Funkce:odpadové hospodářství města, čistota a pořádek
Umístění: Radnice -> 4. patro -> 425 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro ekonomiku a majetek -> odbor technický -> vedoucí technického odboru -> oddělení správy místního hospodářství -> odpadové hospodářství města, čistota a pořádek
E-mail:kramsky@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 153
Řeší tyto životní situace: