Ing. Martin Křivanec

Funkce:vyjádření k projektům, správa místních komunikací, odpovědnost za škody
Umístění: Radnice -> 4. patro -> 422 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro ekonomiku a majetek -> odbor technický -> vedoucí technického odboru -> pověřený vedoucí oddělení správy komunikací -> vyjádření k projektům, správa místních komunikací, odpovědnost za škody
E-mail:krivanec@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 137
Řeší tyto životní situace: