Ing. Kateřina Pastyříková

Funkce:státní správa - ochrana zemědělského půdního fondu, ovzduší
Umístění: Radnice -> 3. patro -> 334 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> tajemník -> odbor stavební a životního prostředí -> vedoucí odboru stavebního a životního prostředí -> oddělení životního prostředí a státní památkové péče -> vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče -> státní správa - ochrana zemědělského půdního fondu, ovzduší
E-mail:pastyrikova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 235
Řeší tyto životní situace: