Marie Košťáková

Funkce:povolování dopravních staveb, zvl. užívání komunikace, dopr. značení, sjezdy
Umístění: Radnice -> 3. patro -> 336 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> tajemník -> odbor stavební a životního prostředí -> vedoucí odboru stavebního a životního prostředí -> oddělení dopravní a silniční -> vedoucí oddělení dopravního a silničního, povolování dopravních staveb, dopravní značení, taxislužba -> povolování dopravních staveb, zvl. užívání komunikace, dopr. značení, sjezdy
E-mail:kostakova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 295
Řeší tyto životní situace: