Bc. Jarmila Petrušková

Funkce:sociální pracovník
Umístění: Radnice -> 4. patro -> 415 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstkyně primátora pro oblast humanitní -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví -> oddělení sociálně právní ochrany dětí -> vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, osvojení -> sociální pracovník
E-mail:petruskova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 661
Řeší tyto životní situace: