Bc. Jaroslav Katuš

Funkce:státní správa - vodoprávní úřad
Umístění: Radnice -> 3. patro -> 332 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> tajemník -> odbor stavební a životního prostředí -> vedoucí odboru stavebního a životního prostředí -> vedoucí vodoprávního úřadu -> státní správa - vodoprávní úřad
E-mail:katus@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 535
Řeší tyto životní situace: