Bc. Lenka Sovová

Funkce:ochrana přírody a krajiny (Proseč, Rádlo, Paseky, Mšeno, Rýnovice, Lukášov)
Umístění: Radnice -> 3. patro -> 326 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> tajemník -> odbor stavební a životního prostředí -> vedoucí odboru stavebního a životního prostředí -> vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče -> ochrana přírody a krajiny (Proseč, Rádlo, Paseky, Mšeno, Rýnovice, Lukášov)
E-mail:sovova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 157
Řeší tyto životní situace: