Pavla Paduchová

Funkce:sekretariát náměstka primátora (M. Kouřil)
Umístění: Radnice -> 2. patro -> 226 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro ekonomiku a majetek -> sekretariát náměstka primátora (M. Kouřil)
E-mail:paduchova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 150
Řeší tyto životní situace: