, autor: Petr Zbranek

Ing. Milan Kouřil

Funkce:náměstek primátora pro ekonomiku a majetek
Umístění: Radnice -> 2. patro -> 228 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro ekonomiku a majetek
E-mail:kouril@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 150