Blanka Funke

Funkce:územní a stavební řízení (Proseč n. N.), památková zóna, památkově chráněné objekty
Umístění: Radnice -> 3. patro -> 339 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> tajemník -> odbor stavební a životního prostředí -> vedoucí odboru stavebního a životního prostředí -> vedoucí stavebního úřadu, územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - západ, Vrkoslavice, Dalešice, Lučany n. N.) -> územní a stavební řízení (Proseč n. N.), památková zóna, památkově chráněné objekty
E-mail:funke@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 210
Mobilní telefon: +420 725 676 037
Řeší tyto životní situace: