Jana Vincencová, DiS.

Funkce:kupní a nájemní smlouvy
Umístění: Radnice -> 1. patro -> 109 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro správu majetku města -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> kupní a nájemní smlouvy
E-mail:vincencova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 127
Řeší tyto životní situace: