Ing. arch. Petra Hušková

Funkce:referentka kanceláře architektury města
Umístění: Radnice -> 2. patro -> 220 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci -> odbor investic -> vedoucí odboru investic -> kancelář architektury města -> pověřená vedoucí kanceláře architektury města -> referentka kanceláře architektury města
E-mail:phuskova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 225