Ing. arch. Daniel Daňkovský

Funkce:pořizovatel územního plánu Jablonec nad Nisou
Umístění: Radnice -> 1. patro -> 130 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města -> odbor územního a strategického plánování -> vedoucí odboru územního a strategického plánování -> oddělení územního plánování -> pořizovatel územního plánu Jablonec nad Nisou
E-mail:dankovsky@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 118
Řeší tyto životní situace: