Milan Bajer

Funkce:agenda pohřebnictví
Umístění: Radnice -> 4. patro -> dveře 444
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro správu majetku města -> odbor technický -> vedoucí technického odboru -> agenda pohřebnictví
E-mail:bajer@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 124