Bc. Marie Masaryková

Funkce:dopravní přestupky
Umístění: Komenského 8 -> 3. patro -> 409 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> tajemník -> odbor správní -> vedoucí odboru správního -> oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> dopravní přestupky
E-mail:noskova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 761