Lenka Čapuchová

Funkce:zvláštní užívání místních komunikací pro inž. sítě, dopravní značení
Umístění: Radnice -> 4. patro -> 421 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro správu majetku města -> odbor technický -> vedoucí technického odboru -> oddělení správy komunikací -> pověřený vedoucí oddělení správy komunikací -> zvláštní užívání místních komunikací pro inž. sítě, dopravní značení
E-mail:capuchova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 149
Mobilní telefon: +420 724 759 753
Řeší tyto životní situace: