Ing. Martin Křivanec

Funkce:zvláštní užívání místních komunikací pro lešení, stánky, vraky, odškodnění
Umístění: Radnice -> 4. patro -> 422 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro správu majetku města -> odbor technický -> vedoucí technického odboru -> oddělení správy komunikací -> pověřený vedoucí oddělení správy komunikací -> zvláštní užívání místních komunikací pro lešení, stánky, vraky, odškodnění
E-mail:krivanec@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 137
Řeší tyto životní situace: