Eva Zbranková, DiS.

Funkce:sociální pracovník
Umístění: Radnice -> 3. patro -> 319 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstkyně primátora pro oblast humanitní -> odbor sociálních věcí a zdravotnictví -> vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví -> oddělení sociální péče -> vedoucí oddělení sociální péče, romský poradce, zvl. příjemce důchodu -> sociální pracovník
E-mail:zbrankova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 401