Iveta Ritterová

Funkce:převody a pronájmy pozemků, výkupy nemovitostí
Umístění: Radnice -> 1. patro -> 107 Navigovat
Pracovní zařazení:primátor -> náměstek primátora pro správu majetku města -> odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru majetkoprávního -> převody a pronájmy pozemků, výkupy nemovitostí
E-mail:ritterova@mestojablonec.cz
Telefon: +420 483 357 289
Řeší tyto životní situace: