Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 78

Kód životní situace: OZP07

Černé skládky

Evidence nepovolených skládek odpadů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo zjistí založení černé skládky odpadů.

Podmínky a postup řešení:

Při zjištění založení černé skládky odpadů, oznámit tuto skutečnost oddělení životního prostředí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámením, ustním, písemným i telefonickým.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Skládky na území města řeší oddělení životního prostředí Městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Přesný popis místa skládky, po případě kopie katastrální mapy s vyznačením umístění skládky.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů v případě složitého řešení do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Státní správa v odpadovém hospodářství na Městském úřadě v Jablonci nad Nisou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. a zákona o obcích č. 128/2000Sb.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odpady, čistota a pořádek

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Barbora Šnytrová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 27.9.2005

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load