Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Evidence pálení

Ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Podmínky a postup řešení:

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Pro nahlášení pálení slouží webová aplikace na adrese: https://paleni.izscr.cz

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load