Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku pro výkon práva myslivosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o vydání loveckého lístku

Podmínky a postup řešení:

Předpoklady dané ustanovením § 47 zákona č.449/2001Sb.,o myslivosti, v platném znění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně dodat žádost včetně všech podkladů a příloh.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Návštěvy přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto úřední dny je pracovník převážně v terénu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost na předepsaném formuláři.

Přílohou k žádosti je:

  • doklad o složení zkoušky z myslivosti,
  • povinné pojištění,
  • doklad o zaplacení správního poplatku,
  • občanský průkaz,
  •  pro ověření bezúhonnosti si úředník vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

Formuláře:

  • Vydavatelství - Rembrandt s.r.o., k vyzvednutí na oddělení životního prostředí

Správní a jiné poplatky:

Lovecký lístek vydáván na jeden rok - poplatek 150,-Kč Lovecký lístek vydáván na dobu neurčitou - poplatek 1.000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

do 30 dnů

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load