Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pořádání hromadné sportovní akce v lesích

Oznámení hromadné sportovní akce konané v lesích

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Organizátor nebo pořadatel, který chce realizovat sportovní akci

Podmínky a postup řešení:

Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zaslat orgánu státní správy lesů oznámení o konání hromadné sportovní akce minimálně 30 dnů před dnem konání akce.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny je převážně pracovník v terénu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V oznámení musí být uvedeny následující údaje:

  • místo a termín konání akce
  • předpokládaný počet účastníků
  • způsob zajištění

Součástí oznámení musí být tyto přílohy:

  • zákres trasy závodu
  • souhlas vlastníka lesa

Lhůty pro vyřízení:

Oznámení musí být podáno minimálně 30 dnů před dnem konání akce. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů stanovit dolňující podmínky.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Dotčené orgány státní správy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • dle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load