Životní situace

Oznámení pořádání kulturní, sportovní, společenské či jiné akce na území města Jablonec nad Nisou

Oznamují se akce, které mají vzhledem ke svému rozsahu větší dopad na život ve městě (např. větší počet účastníků, dopravní dopad včetně parkování, dopad na MHD, majetek či zařízení města), akce pořádané na pozemcích v majetku města, akce u nichž je třeba zajistit bezpečnost asistencí policejních složek.

Spoluúčast města k dotacím ze státního rozpočtu

Statutární město Jablonec nad Nisou deklaruje prostřednictvím Plánu rozvoje sportu spoluúčast k investičním akcím (rekonstrukce stávajícího nebo výstavba nového sportoviště) klubů/TJ realizovaným s pomocí dotací ze státního rozpočtu.
load