Životní situace

Speciální označení O7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Vozidla, jimiž se přepravují osoby těžce zdravotně postižené, mohou být v zájmu těchto občanů i dalších účastníků silničního provozu označena speciálním označením O7.
load