Životní situace

Podnikání v objektu v majetku města Jablonec nad Nisou

Pro umístění provozovny, místa podnikání či sídla firmy v objektu v majetku města je třeba požádat o souhlas.

Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů

Jedná se o prodej bytů v bytových objektech zařazených do skupiny A (objekty, v nichž byly některé byty prodány před účinností zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů) a do skupiny B (objekty určené k prodeji po bytech).

Prodej nebytových jednotek a jiných prostor

Prodej nebytových jednotek a jiných prostor ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Prodej objektů jako celku

Prodej celých domů se stavební parcelou, příp. s pozemky souvisejícími ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Prodej obsazených bytů

Prodej bytů obsazených nájemcem s platným nájemním poměrem k danému bytu.

Prodej pozemků

Prodej pozemků ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Prodej volných bytů

Prodej volných bytů obálkovou metodou

Pronájem pozemků

Pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Pronájem prostor sloužích k podnikání a jiných prostor a pronájem objektů

Pronájem prostor sloužích k podnikání a jiných prostor a pronájem celých objektů ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

Směna pozemků

Směna pozemků ve vlastnictví statutárního města Jablonce nad Nisou za pozemky v soukromém vlastnictví

Věcná břemena - služebnosti mimo liniových staveb

Zřizování služebností přes městské pozemky

Věcná břemena - služebnosti pro liniové stavby

Zásah do pozemků ve vlastnictví města výstavbou liniové stavby.

Výkup nemovitých věcí do vlastnictví města

Výkup nemovitých věcí, které jsou v soukromém vlastnictví, do vlastnicví statutárního města Jablonec nad Nisou
load