Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Díry
Lenka Vágnerová  |  28.9.2022 13:55:47
Dobrý den,už téměř nebezpečné díry jsou u přechodu pro chodce před MŠ v Rýnovicích,u autobusové zastávky Rýnovice- samoobsluha ve směru do města.Prosím vyspravte to,než si někdo zlomí nohu.Autobusy to pořádně vymlely.Zároveň prosím na této zastávce o odstranění plakátu z venkovní strany - je tam stále ještě Listopad 2019 a akce v něm.Děkuji,L.V.
Dobrý den, silnice není v našem majetku, pošlu na správu silnic Libereckého kraje i s vaší adresou k odpovědi.
IP: xxx
Ohrožení divokými prasaty
Karel Pauch  |  14.9.2022 8:01:43
Dobrý den,
jmenuji se Pauch Karel narozen 7. září 1957, bytem ulice Široká 4860/10, Proseč, Jablonec n/Nisou.
Obracím se na vás se stížností, ohledně přemnožení divokých prasat na našem sídlišti ( lokalita ul. U tenisu - louka, Široká ). Již druhým rokem nás sužuje tento problém. Zejména v těchto podzimních měsících jsme v ranních a zejména ve večerních hodinách ohrožováni na svých životech těmito přemnoženými zvířaty. Není tam prostě bezpečno !
Proto vás žádám jménem svým, ale i dalších obyvatel této lokality, aby jste tento problém urgentně řešili v rámci svých kompetencí. Přijali adekvátní opatření. Abychom se mohli všichni bezpečně pohybovat na tomto sídlišti.
Za brzké řešení a odpověď předem děkuji. Bc. Pauch Karel.
Dobrý den, momentálně se lov divokých prasat odehrává v katastru Proseče prioritně v lokalitě s místním názvem „U smeťáku“ a „Jëgermein“. Od dubna bylo celkem v Jablonci nad Nisou uloveno 29 kusů. Bohužel chování občanů - vysypávání trávy a rostlinných zbytků na kraj lesa způsobuje, že prasata se čím dál více přibližují k obytné zóně. Myslivci se budou samozřejmě lovu nadále intenzivně věnovat, uvažuje se o využití odchytové klece, je však nutné nejdříve najít vhodné místo, na čemž momentálně pracujeme
IP: xxx
Proč se při projektu " Cyklostezka" Palackého nenaprojektovala rekonstrukce přístřešku zastávky "Kaplička" ve směru z města. celý chodník se zvedl o minimálně 10 cm
Marek Medřický  |  14.9.2022 14:25:43
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč se nenaplánoval nový přístřešek zastávky " Kaplička" když bylo evidentní, že terén není vodorovný. Celá situace na místě je tak nějak na pendrek, celá zastávka je podhozená asfaltem, který není uválcovaný a je tedy náchylný k drolení jakmile se dostane do spár voda a zamrzne, tak asfalt roztrhá.
Stejně tak, nedoléhají spáry k novým povrchům, jenž byly obřezány a vyasfaltovány, tak, aby se srovnal terén a nevytvářel se odskok. Co je však evidentní je, že tyto dvě vrstvy nejsou propojeny a tedy problém je úplně stejný, Tedy zkrácení životnosti povrchu vinou netěsnících spár.

Taková odvedená práce je mizerná a nedomnívám se, že magistrát v tom je zas tak úplně bez viny.
Odpověděl: Petr Mikulášek, realizace staveb města | 23.9.2022 7:51:11
Dobrý den,

Děkujeme za postřeh a upozornění.
Zhotovitel dokončuje rozpracované dílo. Zároveň probíhá kontrola, kdy objednatel zhotovitele upozorňuje a urguje zjednání nápravy. Zálivky spár budou provedeny.
Přístřešky byly zachovány stávající nejsou součástí projektu. Pouze zastávka u Jablonexu s ohledem na její přesun a nové prostorové uspořádání byla realizována jako nová.

Jsem s pozdravem
IP: xxx
Chodník
Sona Novakova  |  6.9.2022 20:17:20
Dobrý den. Na křižovatce Větrná Rynovická je velmi nebezpečné přecházeni silnice ke které nutíte,protože ihned končí chodník a stojí tam tři kontejnery na odpad a dále chodník nepokračuje. Mohl by tento problém už konečně někdo vyřešit nebo se čeká až někoho někdo přejede.
Dobrý den, situace v tomto místě není z pohledu nápravy jednoduchá, zbudování přechodu, protažení chodníku, jsou velmi nákladné úpravy. V případě přechodu by znamenalo, díky šířce komunikace, zbudovat i ostrůvek, přechod musí být nasvícený, jedná se o náklad víc než milion korun. V případě chodníku s přeložkami sítí je to podobné, navíc tato část v pasportu komunikací není vedena jako chodník. Nicméně s vámi souhlasím, není to z pohledu bezpečnosti dobrá situace a proto váš podnět předáme dopravní komisi rady města.

22.9. doplnění - přechod pro chodce bude řešen zpracováním projektu za účelem zbezpečnění všech přechodů v této složité křižovatce ulice Rýnovická, Větrná a P. Bezruče.
IP: xxx
Kácení ovocných stromů
Polák  |  22.9.2022 9:02:50
Dobrý den, od jakého data lze kácet ovocné stromy na vlastním pozemku?
Dobrý den, odpověď najdete v životních situacích zde na webu.
Související životní situace: Kácení dřevin
IP: xxx
Nemožnost dostat se do místa trvalého bydliště v Pulečném
Ondřej Černý  |  19.9.2022 10:01:58
Dobrý den,
jsem vlastníkem domu v Pulečném ( č.p. 198). Přístup k domu je již drahnou dobu ztížen aktuálně probíhající uzavírkou a rekonstrukcí přilehlých komunikací.-

Cituji z webu dopravního odboru:

v „Pulečenském“ lese je povolena úplná uzavírka silnice III/28716 z důvodu realizace stavby
„Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný, rekonstrukce“:
I. etapa – úsek z prostoru křiž. III/28716 x III/2879 (ul. Boční) k.ú. Kokonín – až po prostor křiž.
III/28716 x III/28711 k.ú. Pulečný, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou v termínu od 1.4.2022 –
30.6.2022
II. etapa – úsek od IMP k.ú. Kokonín až po prostor křižovatky III/28716 x III/287 k.ú. Pulečný, k.ú.
Rychnov u Jablonce nad Nisou v termínu od 1.7.2022 – do 31.8.2022

Dnes je 19.9. Oficiální uzavírka komunikace chápu- li správně má být tedy 20. den skončena.
Dosud tomu tak není.
Na stavbě samé práce denně pohříchu neprobíhají.


Vzhledem k přetrvávající uzávěře silnice III/28716 dochází ke spontánním průjezdům vozidel stavbou.
Dále nebyla na katastru Pulečného odstraněna zákazová značka lokální komunikace vedoucí od kovárny k č.p. 108 jež v době uzávěry má zřejmě sloužit k zajištění dopravní obslužnosti lokality včetně našeho domu.

Lokalita ( tvořená domy č.p. 198, 180, 256 a 95) je tak legální cestou bez porušení zákazové značky opakovaně dopravně zcela nedostupná.
Jako místní obyvatelé si v takových obdobích můžeme pouze vybrat kterou ze zákazových značek porušíme.
Tuto skutečnost jakožto logickou uznala i hlídka Policie ČR která mě 11.9. kontrolovala při průjezdu stavbou. Upustila od dalšího postihu.
Od kontrolující hlídky se mi dostalo rady abych " na stavbě vyhledal stavbyvedoucího a vyřídil jsem si od něj povolení průjezdu".
Tuto radu- ač zřejmě dobře míněnou - považuji za bizarní neb tato skutečnost- zajištění průjezdu vlastníků nemovitostí - lze předpokládat a ze strany krajských i obecních autorit se na ni připravit.

Dále upozorňuji na to, úzká silnice uzavřené komunikace silnicí kolem domu č.p. 92 a opatřená zákazovou značkou je opakovaně zneužívána motoristy zkracujícími si trasu objížďky. Tato trasa je zároveň využívána dětmi mířícími do rychnovské školy. Vynikají velmi nebezpečné situace.

Tyto nepříznivé poměry jsou dále ztěžovány nulovou aktivní komunikací dopravního odboru i obecních autorit.

S pozdravem Ondřej Černý
Dobrý den, město Jablonec n.N není investorem ani vlastníkem komunikace , tím je Liberecký kraj. Město Jablonec stanovilo dopravní značení dle své působnosti, k tomuto přikládám vyjádření příslušného oddělení :

souhlasíme s tím, že situace je složitá jak pro místní obyvatele, uživatele objízdných tras, tak i pro žadatele o uzavírku, který nese zodpovědnost za bezpečnost v daném úseku uzavřené silnice a nelze než všechny požádat o trpělivost.

Daná uzavírka byla na žádost zhotovitele po projednání se všemi účastníky řízení i dotčenými orgány prodloužena rozhodnutím zdejšího silničního správního úřadu ze dne 22.8.2022 čj. 71342/2022 sp.zn. 4892/2022/ODS/PDS/Koš do 30.11.2022.

Pro místní dopravu nebyla stanovena objízdná trasa po místní komunikaci kolem kovárny až k objektu čp. 108 Pulečný, nýbrž po MK ppč. 1323/1, 1323/4 a 1352/1 (kolem „zemědělců) k.ú. Pulečný až na sil. III/28715 (ul. Smetanova k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zde je odkaz na stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou : https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=1128&xuser=361428535336966875&lanG=cs&slozka=23&xsekce=1124&detail_claim=18851&

Místní komunikace kolem objektu čp. 92 Pulečný, je ve vlastnictví obce Pulečný. Pokud je zde „zákazová značka“ a zkracují si tudy někteří řidiči přesto cestu, může toto řešit pouze policie ČR.

K uvedené nulové aktivitě „dopravního odboru“ můžu za sebe uvést jen to, že v dané problematice jsem nebyla dosud nikým telefonicky ani písemně oslovena. Rozhodnutí o povolní uzavírky bylo vydáno a projednáno v souladu dle § 24 zák. č. 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích, který taxativně uvádí, s kým vším je žádost nutné projednat, tj. s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, v případě úplné uzavírky dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a v neposlední řadě s Policií České republiky, která v souladu s § 1 zák.č. 12/1997 Sb., zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vykonává státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy byla povolení projednána a odsouhlasena, nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy nebyl opomenut, byly splněny všechny náležitosti projednání. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo v souladu s § 77, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy silničním správním úřadem zveřejněno na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Marie Košťáková. oddělení dopravní a silniční
IP: xxx
Zhoršená bezpečnost sídliště Šumava
Petr Pusman  |  10.9.2022 0:07:50
Dobrý den,

můj podnět bude nyní už směřován přímo na pana Svačinu. Nepříjemné situace v denních i nočních hodinách se opakují a ačkoliv nejsou hlášeny stížnosti lidé si tu na nově vzniklou situaci stěžují mezi sebou. Domnívám se, že jde taktéž dohledat nedávný zásah lékařské služby u drogově závislých. Místo se stalo oblíbenou lokalitou k setkávání narkomanů a osob, které nechcete, aby v noci potkala Vaše dcera. Uvedu i konkrétní případ, kdy jsem nemohl incident natočit ani nestihl včas informovat policii. 2m přede mnou a mými malými dcerami napadl pachatel svou družku a vláčel po zemi. Další tři kumpáni z této skupiny se tomu smáli. Stihl jsem odnést své dcery do bezpečí a mezitím incident skončil a účinkující odešli. Rád bych upozornil, že avizovanou zvýšenou kontrolu městské policie v této lokalitě jsem nezaznamenal. Mohu si tak pouze přát, že tu někdy uvidím zaparkovanou hlídku MP v autě ve večerních hodinách.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 19.9.2022 10:13:50
Dobrý den,
uvedenou situaci nebere městská policie na lehkou váhu. Budeme pokračovat v namátkových kontrolách uvedené lokality a v rámci možností se pokusíme počet kontrol zvýšit. Případně nabízím osobní schůzku, kdy můžeme řešení tohoto problému prodiskutovat. Můžete mě kontaktovat níže uvedených číslech, nebo prostřednictvím mailu.

S pozdravem

Bc. Tomáš Svačina, DiS
Manažer prevence kriminality

Městská policie Jablonec nad Nisou
Hasičská 983/3
46601 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 357 438, 773 756 800
E-mail: svacina@mestojablonec.cz
Web: www.mestojablonec.cz
IP: xxx
Výstavba kontejnerových stání
Ivan Köhler  |  5.9.2022 11:53:37
Dobrý den.
Bude se v dohledné době rekonstruovat staré plechové kontejnerové stání v ulici Mládí u domu 3773/5 ?
Vzhledem výstavbě stání v okolí, které se dají zamykat, se nám zde soustřeďují vybírači popelnic a odpady sem vyhazují i cizí osoby.
Vzhledem k drastickému zdražení odvozu odpadů by nám to umožnilo snížit četnost odvozu směsného odpadu pro náš bytový dům.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,

v nedávné době bylo jedno stání v ulici Mládí rekonstruováno. V případě dostupných financí bychom rádi příští rok pokračovali v opravách přístřešků. Mládí 3773/5 máme zahrnutý v plánu oprav, jelikož je rovněž ve špatném stavu. Do doby než bude rekonstrukce provedena je možné u Severočeských komunálních služeb objednat zámky, které se umístí přímo na nádoby a dojde k zamezení vhazování odpadu od cizích osob.
IP: xxx
Obnova značení parkovacích míst v ulici Boženy Němcové
Daniel Pommer  |  13.9.2022 19:15:49
Dobrý den,

Má město v plánu obnovit vodorovné značení parkovacích míst v ulici Boženy Němcové ve Mšeně? Na jedné straně parkoviště je značení téměř pryč a na druhé je slabě viditelné. Některým spoluobčanům dělá parkování bez značení potíže, člověk se pak musí soukat ven z auta škvírou...
Jedná se o parkoviště na parcele číslo 518/225 v katastrálním území Mšeno nad Nisou.

Děkuji
Dobrý den,
obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) na předmětném parkovišti před bytovým domem B.Měmcové čp. 23-25 byla na základě vašeho podnětu předána příslušným pracovníkům Technických služeb. Pokud bude přát ještě počasí na tyto práce, mohlo by být provedeno ještě na podzim, v opačném případě by se obnova VDZ realizovala v průběhu roku 2023.
IP: xxx
Nebylo by od věci, lokalizační smajlíky na mapě k Lepší Jablonec zredukovat.
Tuček M.  |  7.9.2022 10:10:00
Dobrý den,
bylo by možné v aplikaci "Lepší Jablonec " zredukovat počet smajlíků na mapě? přes takové množství se už obtížně umísťují další " požadavky"
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 7.9.2022 10:25:50
Dobrý den,
Ano, již připravujeme archiv, kam se starší smajlíky přesunou, aby byla mapa přehlednější.
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load