Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Bezpečnost ve městě
31.1.2023 22:39:30
Dobrý den,
chci se zeptat, jestli se budete zabývat v nejbližší době bezpečností ve městě, protože v pozdějších hodinách se člověk boji jít přes centrum města kvůli nepřizpusobivým lidem, kteří se scházejí hlavně u a v obchodním centru a odrážejí lidé k nákupům.
Tak jestli s tím něco budete dělat nebo zabývat se tímto problémem.
Je to tady v Jablonci čím dál horší hlavně při setmění.
Děkuji a přeji hezký den
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 1.2.2023 12:48:38
Dobrý den, městská policie provádí v denní i noční době kontrolní a hlídkovou činnost zejména se zaměřením na stav veřejného pořádku a dopravy v katastru celého města. Co se týká samotného centra města, je zde s ohledem na vyšší koncentraci osob prováděna častější hlídková činnost. Veřejná prostranství jsou také nepřetržitě monitorována městským kamerovým systémem. Bohužel není v silách městské policie být ve všech ulicích nepřetržitě. Stran obchodního domu Central uvádíme, že se jedná o soukromý subjekt, který řeší bezpečnost uvnitř prostřednictvím bezpečnostní agentury. Nicméně městská policie je v úzkém kontaktu s pracovníky uvedené bezpečnostní agentury a vedením OD Central, kdy je situace v obchodním centru a zejména v jeho okolí řešena ve vzájemné spolupráci. Na místě se rovněž mimo strážníků městské policie pohybují i asistenti prevence kriminality, kteří se v rámci svých zákonných oprávnění rovněž věnují dohledu nad veřejným pořádkem. Je však třeba uvést, že při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku jsou také strážníci městské policie vázáni právním rámcem, který stanovuje jejich úkoly a kompetence v případě zjištění porušení obecně závazných právních předpisů. Rádi bychom v tomto ohledu uvítali podrobnější informace k situaci, která je předmětem uvedeného podnětu. V tomto ohledu jsme otevřeni věcným připomínkám a diskusi, jejichž výsledkem by bylo přijetí efektivních opatření, vedoucích ke zlepšení popisované situace, například i za využití opatření nerepresivního charakteru.
Josef Penz - zástupce ředitele, vedoucí MTZ a prevence Městské policie Jablonec nad Nisou
IP: xxx
Reakce na: Zdražení komunálního odpadu a zlepšení třídění.
Radek Tribuček  |  27.1.2023 11:52:56
Jenom bych chtěl podotknout, ohledně toho třídění na sídlišti. Modré a žluté popelnice se sváží jednou týdně ale když jsou neustále narvané, tak kam to ten člověk dá? V lepším případě do černé, v horším případě to nechají vedle popelnic.
Odpověděl: Lukáš Krámský, odpady, čistota a pořádek | 1.2.2023 10:57:09
Dobrý den,

stav zaplněnosti nádob pravidelně monitorujeme. Většina stanovišť na sídlištích se již sváží 2x týdně. Prosím o informaci, o jakou se konkrétně jedná lokalitu. Dle potřeby je možné četnost svozu také navýšit.

Lukáš Krámský 483 357 153
IP: xxx
není mi jasné, jak může třídění odpadu snížit poplatek za odpady, když ono třídění se odehrává skrze jiné kontejnery, které stojí také peníze?
Jakub  |  29.1.2023 9:23:45
Dobrý den,
dovolte mi, abych reagoval na tvrzení, že jde 65% odpadu vytřídit, možná ano, ale měli bychom si ujasnit, že ono třídění je v kontextu zvýšení odpadu tříděného, které se ukládá do jinak označených kontejnerů, ale taky tyto stojí peníze za svoz. Tedy snad s jedinou vyjímkou pro bioodpad, který je kompostovatelný, náklady objektivně klesnout nemohou, protože udržitelnost systému není skryt v třídění odpadu ale snížením odpadu, tedy nižší produkce.
Nedokážu si představit situaci, že černý kontejner stojí výrazně jinak, než třeba modrý, protože s jeho obsluhou je spojena stejná manipulace. Výkupní ceny tříděného odpadu jsou různé a většinou se na něj doplácelo.
Domnívám se, že nastavéní poplatkové politiky je nevystihující neb se domnívám, že odpad neroste exponenciálně podle hlav v domácnosti, tedy členové domácnosti vaří, uklízí, pere oblečení pro všechny členy domácnosti ne jen pro sebe, tedy poplatek za odpad nemůže být exponenciální, to by totiž znamenalo, že každý člen domácnosti produkuje každý člen včetně dětí stejné množství odpadu.
Tedy jestliže i chceme hrát na nějakou sociální společnost, měli bychom rozlišovat i vhodnost poplatků, nikoliv unblok ale selektivně.
Dobrý den, Máte samozřejmě pravdu v tom, že i svoz tříděného odpadu něco stojí. Město na zajištění tříděného sběru vynakládá nemalé prostředky. Občané však platí poplatky podle kapacity černé nádoby na směsný komunální odpad, proto bylo uvedeno, že pokud vytřídí více odpadu, mohou si snížit kapacitu nádoby či četnost jejího vývozu, a tím se jim sníží poplatek za odpady. Při stanovení poplatku se město muselo striktně držet zákona o místních poplatcích. Volilo ze dvou možností. Tou první byl paušální poplatek na trvale bydlící osobu a rok. Tento typ poplatku jsme zavrhli právě z toho důvodu, že by stejně platili ti, kteří třídí i ti, kteří netřídí. Přiklonili jsme se tedy k poplatku za komunální odpad z nemovité věci, který zahrnuje motivační složku a vede občany k zodpovědnějšímu chování. Lidé, kteří třídí a mají směsného odpadu méně, si mohou zvolit menší nádobu nebo méně častý svoz a zaplatí méně než ti, kteří netřídí. Výše poplatku je závislá zejména na skutečné produkci odpadu v nemovitosti a pouze částečně se do ní promítá množství bydlících osob. Trochu komplikovanější je situace v bytových domech, kde je výsledný poplatek většinou rozpočítán na hlavu. Bohužel není možné nastavit poplatek tak, aby vyhovoval všem. Zákon nám neumožňuje zvýhodňovat jakoukoliv skupinu obyvatel, nastavit poplatek rozdílně v různých lokalitách města apod.
IP: xxx
Chodníky
Radek Tribuček  |  27.1.2023 9:49:39
Dobrý den, včerejší cesta okolo přehrady, naprostá katastrofa. Cesta od sauny lesem o zabití, ještě klika, že nějaká dobrá duše kopec posypala popelem z kamen. Chápu je tam cedule, že se cesta neudržuje ale to je ostuda města. Cesta u přehrady kolem paneláků jeden led a posyp nikde. Musel jsem jít po cyklostezce, kde to bylo rozhodně lepší. A ještě jedna věc ty cedule cesta na vlastní nebezpečí... ona by měla asi být na začátku a konci? Ne? To že je máte dány třeba uprostřed schodiště, tak podle mě platí pouze na tom schodu.
Dobrý den, cesta pro pěší kolem přehrady část za saunou, se v zimě neudržuje. Jsou zde cedule o tom, že cesta je zde na vlastní nebezpečí a v zimě se neudržuje. Cedule jsou z obou stran. Pokud ji nějaký vandal odstranil nebo zničil, dozvíme se to se zpožděním.
Cedule na schodiště se na konci a na začátku umisťují u delších schodišť. Když je schodiště krátké , umisťuje se pouze na jednu tyč ale z obou stran.
Město není povinno a ani nemůže udržovat úplně všechny cesty a zvlášť ty, které nejsou v majetku města. Udržují se komunikace dopravně důležité. I tak ročně město stojí zimní údržba přes 25 milionů. Stezky a pěšiny kolem přehrady nejsou většinou majetkem města.
Pokud občan zjistí nedostatky v zimní údržbě je nutné volat dispečink zimní údržby, který je schopen aktuálně reagovat na podněty.
IP: xxx
Zdražení komunálního odpadu a zlepšení třídění.
Ivan Köhler  |  26.1.2023 15:21:09
Dobrý den
Nechápu jak může takové vehementní zdražení komunálního odpadu vést k lepšímu třídění odpadu na papír, sklo, plasty a pod?
Že Váš argument o snížení četnosti vývozu kontejnerů je lichý, vzhledem ke složitosti k realizaci , jak toho dosáhnout u bytových domů je nabíledni.
Prakticky to znamená, že do směsného, drahého odpadu se bude vyhazovat všechno, proč by se kdo snažil, když je to jedno, a stejně to zaplatíme.
Celá tato akce s tím, že zdražení povede k lepšímu třídění je kontraproduktivní, až naivní.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 27.1.2023 9:22:22
Samotný poplatek se odvíjí od velikosti nádoby a četnosti svozu. Ceník lze najít na stránkách města. SVJ případně správce domu rozpočítá náklady tak, že poplatek za nádoby, které jsou umístěny u vašeho domu, vydělí aktuálním počtem obyvatel domu. Pokud byste chtěli snížit poplatek, musíte si ujasnit, kolik obyvatel ve vašem domě žije, jak velké nádoby vzhledem k počtu obyvatel můžete minimálně mít (minimum je 60 l na osobu a měsíc) a jak velké skutečně máte. Nejprve zkuste vysledovat, jak plné jsou vaše nádoby před svozem. Pokud nejsou zcela zaplněny, je možné zmenšit velikost nádoby nebo snížit četnost svozu. Tím se sníží i poplatek. Pokud to není váš případ a nádoby se vyváží plné je vhodné nadnést problém na domovní schůzi a dohodnout se se sousedy na spolupráci při snižování množství odpadu. Z analýzy odpadů, kterou si město nechalo zpracovat, vyplynulo, že až 65 % objemu černých kontejnerů na sídlištích tvoří odpad, který lze vytřídit! Z toho lze vyvodit, že poplatek by mohl být i o polovinu nižší, kdyby občané důsledněji třídili odpad. Je však třeba, aby třídil ne pouze jednotlivec, ale všichni obyvatelé domu. Na tom se musíte dohodnout při schůzi SVJ.
Naopak, pokud byste do černých kontejnerů házeli všechno, jejich kapacita nebude stačit a budete městem vyzváni k jejímu navýšení. Navýšení kapacity kontejnerů ovšem znamená navýšení poplatku. Záleží na Vás a na ostatních obyvatelích domu, jaké chování zvolíte.
Barbora Šnytrová - pověřená vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky
IP: xxx
Aplikace MHD v mobilu
25.1.2023 13:19:33
Dobrý den.
Proč není aktualizovaná aplikace MHD v mobilu ? Spoje - např. spoj Nemocnice - AN , linka 103 a 116 neplatí. Jinou možnost bez nutnosti připojení nenabízí ani Jabl.dopravní.
Děkuji za odpověď.
Pěkný den,
aktuální data zasílá správci aplikace dopravce. Zástupce dopravní společnosti Umbrella Coach @ Buses s.r.o. přislíbil nápravu.
Jablonecká dopravní nabízí pro cestující moderní prohlížeč dopravního spojení na adrese https://jr.jabloneckadopravni.cz/, kde máte k dispozici vyhledávač spojení, jízdní řády a panely odjezdů jednotlivých linek MHD.
IP: xxx
oleje
24.1.2023 11:01:50
Domnívala jsem se, že nádoby na oleje jsou všem přístupné, a tak proč je tato nádoba ve Vysoké ulici uzamčená na řetízek a zámek ? Musela jsem si lahev s olejem odnést zase domů :-(, což je pro mě veliká zátěž - jsem částečně imobilní a chodím s holemi. Je nějaké řešení ? A jak mám s olejovým odpadem, který sbírám poctivě do plastové láhve a nevylévám ji do odpadu v domě, naložit ? Děkuji za reakci. L. Budínská
Dobrý den, nádoby jsou zamčené, aby do nich nemohli lidé vhazovat odpad, který do nich nepatří, a také proto, aby nemohlo dojít k odcizení odloženého oleje (např. bezdomovci). Z boku nádoby je otvor, do kterého lze plastové lahve s použitým olejem vhodit.
IP: xxx
Dříve, než někdo začne kritizovat ty, co uklízí náš bordel po sídlištích ať se nejdříve zamyslí, proč vůbec někdo musí chodit po městě a uklízet tu podestýlku.
Tuček M.  |  20.1.2023 6:33:44
Dobrý den,
Před 30 lety po městě nikdo nechodil a neuklízel bordel, který je dnes všude přítomný (podle sesbíraných pytlů s odpadem), nad čímž by se měl zamyslet každý ve městě, proč se to tak děje a kdo to dělá.
Místo abychom těm co po nás uklízí poděkovali, že neutoneme v bordelu, který si tak pravidelně podestýláme, mají ještě poznámky.
Děkujeme za Váš názor, reagující zřejmě na negativní post ke skupině veřejných prací z Ukrajiny, viz níže
IP: xxx
díra v chodníku
Kateřina Nová  |  12.11.2022 11:54:08
Dobrý den. Ráda bych upozornila na velkou díru v chodníku v ulici Polní, kdysi tam byl kmen který vyhnil, pak to na upozornění sousedů město zadělalo (jejich dcera si díky díře dost ošklivě rozbila ret). Jenže bohužel práce kvapná málo platná. Díra zevnitř vyhnila a nyní je v chodníku poměrně velká díra. Někdo na ni hodil aspoň desku aby tam nespadlo dítě či pes. Bohužel díra se dále zvětšuje a místo propadá. Je to zhruba na úrovni písmene K vzadu za domem.
Kousek od této díry už rok a půl parkuje černý ford SPZ 3L6 1867 bez hnutí. Dokonce už má propadlou technickou a nevypadá to, že by s tím někdo něco dělal. Přitom sídlistě přeplněné a každé parkovací místo je plus.
A ještě bych měla jednu drobnou výtku. Jde o hřiště vepředu před paneláky. Vím, že se klouzačka natírá červenou barvou, což je super že město pečuje o tyto věci, ale nebylo by lepší sehnat barvu která na to je vhodná? Syn po jednom či dvou sklouznutích má džíny vždy na zadku a pod koleny úplně červené. Naštěstí to s Vanishem člověk dostane dolů ale divím se, že si ještě nikdo nestěžoval. Vždyť je to mazec, pokaždé návšťevě hřiště odmáčet kalhoty. Díky za kladné vyřízení.
S pozdravem Nová
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 19.1.2023 8:39:29
Díru v chodníku v ul. Polní prověříme a zadáme k opravě. Budeme se snažit s TSJ, aby byla opravena ještě do zimy. O všech výtlucích v Jablonci vědět nemůžeme, jsme rádi za případný podnět.
Co se týká parkování vozidla. Vozidlo lze z komunikace odstranit bezodkladně pouze pokud tvoří dopravní překážku. O tomto může rozhodnout policie bezodkladně sama. Pokud vozidlo splňuje zákonem definované podmínky vraku, pak může být zahájen proces odstranění, který trvá ze zákona až 3 měsíce. Pokud vozidlo nesplňuje definici vraku a nestojí v rozporu s vyhláškou o provozu či neporušuje jiná pravidla, město nemá možnost jej odstranit. Situaci prověříme a případně zahájíme procesy v souladu se zákonem.

Martin Černý - pověřený vedením oddělení správy komunikací

Vyjádření městské policie k zaparkovanému autu:
Na místo se dostavila hlídka, která zde zjistila v ulici Polní za ABECEDOU osobní vozidlo zn. Ford Fiesta rz 3L2 1867 modré barvy. Lustrací byl zjištěn provozovatel vozidla. Vozidlo má propadlou STK do 09/2022. Hlídka MP se pokusila spojit s provozovatelem na adrese trvalého pobytu, ale bez výsledku. Další pokusy o spojení s provozovatelem budou probíhat následující dny. Vozidlo má ke dni 15.11.2022 řádně sjednané zákonné pojištění. Jelikož musí být propadlá STK více jak 6 měsíců, tak dané jednání nesplňuje ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a nelze dané porušení oznámit. Dále bez dalšího zákroku hlídky MP. Věc vedena pod č.j.: 2022/14293.

Petr Horčička - vedoucí dopravní služby Městské policie Jablonec nad Nisou

Vyjádření v souvislosti s dětskou skluzavkou:
V tuto chvíli nelze získat potřebné přesné informace pro nemoc kompetentní pracovnice správy dětských hřišť. Možná by mohlo jít o otázku reklamace u dodavatele. Aktuálně navíc dochází k reorganizaci úřadu, po které bude správa dětských hřišť spadat pod jiné oddělení magistrátu. Uvedenou problematiku tak bude možné dořešit v rámci předávání agendy. Děkujeme za pochopení.

Štěpánka Gaislerová - vedoucí odboru městské ekologie

Dodatek 19. 1. 2023:
Dobrý den, vážená paní Nová,
z dotazu nedokážu přesně lokalizovat, o kterou klouzačku se jedná, zda o dětské hřiště Liberecká ABC, nebo Stavbařů. Obecně lze však ke všem skluzavkám na území SMJN uvézt – při nátěru skluzavek jsou používány speciální barvy, které je vhodné použít na sklolaminát a skluzné plochy, z území celého města nemáme na nátěry skluzavek žádné stížnosti. Napadá mě tedy zda problém nemohl vzniknout větší třecí silou rifloviny. Proto bych se ráda maminky zeptala, zda tento problém vzniká i v případě kdy má na sobě dítě oblečení z teplákoviny, bavlny či jiného materiálu vhodného pro pohyb na dětském hřišti?

Omlouvám se za časovou prodlevu s odpovědí.
Pěkný den,
Klára Halamová - referentka oddělení zelené infrastruktury, odboru městské ekologie

Dobrý den, vážená paní Nová,
jen pro doplnění, jestli se jedná o skluzavku na DH Liberecká abeceda, tak tam bude skluzavka vyměněna z důvodu praskliny.
S pozdravem,
Jan Čermák - referent odboru technického
Psí hřiště
17.1.2023 8:18:32
Dobrý den. V květnu 2022 jsem zasílala dotaz, na který jsem dosud nedostala žádnou odpověď. Ptám se tedy znovu: Neuvažuje se v Jablonci s výstavbou nějakého psího hřiště/parku/výběhu vč. překážek, jako je to již v mnoha jiných městech či obcích? Myslím, že bych nebyla sama, kdo by toto ocenil. Děkuji předem za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.1.2023 8:30:42
dobrý den, v současné době se o podobném projektu neuvažuje. Kynologický areál je v Lukášově v ulici Pod Prosečí, 466 05 Jablonec nad Nisou, dále jsou v Jablonci nad Nisou obecně závaznou vyhláškou vymezené plochy pro volný pohyb psů:
1. Lesopark Žižkův Vrch
2. louky Na Dolině na konci ulice Liliová, Antala Staška
3. travnatý svah mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova
4. plocha v Mšenském parku
5. travnaté plochy mezi ulicemi 5. května a Lipanská
6. travnatá plocha v ul. Opletalova,
7. část vodní plochy na Novoveském koupališti a část přilehlé travnaté plochy
8. vodní plochy II. a III. nádrže přehrady Mšeno vč. pásma v šíři 5 m od hranice plochy vodní hladiny na břeh dle aktuálního stavu vody
9. pro koupání, resp. volný pohyb psů je mimo koupací sezónu, tj. od 1. 9 do 30. 4. určena i vodní plocha I. nádrže přehrady Mšeno
10. časově omezený je i volný pohyb psů v parku pod hrází v ul. U přehrady a na Tajvanu denně v čase od 19:30 do 7:30
11. plocha v areálu Srnčí důl
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load