Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Nebezpečný prostor
Ladislav Németh  |  11.4.2019 15:35:27
Dobrý den, bydlím u ulice Hluboká ve Mšeně. U garáží se nachází hřiště, kde před rokem děti objevili něco jako bunkr/kryt/studnu...každopádně to místo bylo zapečetěné.Teď tomu tak není a dokonce je zatopené vodou.Všude kolem tox.odpad, rozbité lahve a jiný bordel. Hodně krát jsem v tom místě viděl bezdomovce a mladé lidi popíjet, no před nedávnem se tam hráli i děti. Jenom bych se chtěl zeptat, kdo má odpovědnost za toto místo-kdo by ho měl spravovat. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 18.4.2019 13:59:22
Dobrý den,
Váš podnět jsem nechala prošetřit městskou policií. Jejich zjištění bylo dnes předáno k řešení na Magistrát města Jablonec na oddělení správy veřejné zeleně. Místo bude v brzké době zajištěno.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
dopravní značení mlýnská-podhorská
martin  |  15.4.2019 20:53:45
nedochází aš příliš často ke změně značení na této komunikaci nejprve bez omezení pak do nedávna jiný zákaz (průjezd zakázán) nyní od mlýnské zákaz vjezdu všech vozidel(tedy i kol a koloběžek nějakou upravenou ? značkou ) a od podhorské nadále pouze jiný zákaz?
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 18.4.2019 12:44:56
Dobrý den,

upřesňující informace s fotografií pošlete kolegyni Lence Čapuchové z technického odboru: capuchova@mestojablonec.cz, +420 483 357 149.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
úprava parkování
martin  |  15.4.2019 19:47:02
Chtěl bych se zeptat na možnost umístění dodatkové tabulky na vyhrazené místo na parkovišti ve vysoké ulici na proti střediska šumava toto místo je dlouhodobě minimálně využíváno a jistě není jediné .Navrhoval bych např.možnost parkování v době od 21h do 7 hodin i pro ne držitele karty ztp jsou města kde to funguje ke spokojenosti všech
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 18.4.2019 10:44:10
Dobrý den,
z vašeho dotazu není zcela zřejmé o jaké parkovací stání se jedná. Pro upřesnění kontaktujte pana Křivance z oddělení správy komunikací: +420 483 357 137, krivanec@mestojablonec.cz.

Obecně ale lze říci, že nelze časově omezit využití vyhrazeného parkovacího stání pro držitele parkovacího průkazu ZTP, které může v jakoukoli denní či noční dobu využít jakýkoli držitel této karty k zaparkování svého vozidla. Množství umístěných všeobecných vyhrazených parkovacích stání ZTP na parkovištích je dáno normou.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
Dotaz k jarní údržbě komunikací
Filip Mastník  |  3.4.2019 17:57:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem má probíhat jarní mytí a čištění vozovek. Dnes - tj. 3.4.2019 mělo probíhat mytí vozovek v ulici Podzimní na Šumavě a k ní přiléhající postranní ulice. Zatímco tyto postranní místní komunikace byly poctivě umyty automobilovou cisternou a proudnicí s vodou, ulice Podzimní byla jen a pouze "zametena" zametacím strojem a to celkem jednou nahoru a jednou dólu. O nějakém umytí vozovky od soli nemůže být ani řeč, natož o zametení či mytí chodníků, které jsou po zimě opravdu zaneřáděné, vzhledem k tomu že z nich za celou zimu město ani jednou neodklidilo ani lopatu sněhu. Podzimní ulice je na rozdíl od okolních poctivě umytých vozovek celkem exponovaná vzhledem k provozu autobusů MHD a s tím spojeným častějším solením v zimě, tak si myslím, že by si kvalitní umytí jednou ročně zasloužila. Zdůraznil bych, že se zde dnes nesmělo od 7.00 ani parkovat, aby okolo poledne jednou projel zametací stroj. To je opravdu úsměvné. Stav neuklizených chodníků a silnice Vám rád zašlu vyfocené emailem. O stavu asfaltu na vozovce, která před několika lety prošla kompletní rekonstrukcí se budu vyjadřovat až po jejích jarních opravách - pokud nějaké proběhnou. Minulý rok nikdo na tento povrch ani nesáhnul a letos je to jen a jen horší. Děkuji za odpověď a zjednání nápravy stran jarního úklidu. S přáním všeho dobrého, F.Mastník.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 17.4.2019 11:24:08
Dobrý den,
vzhledem k vyspělým technologiím samosběrných vozů, a dále vzhledem k tlaku na úspory spotřeby povrchových vod za poslední roky, kdy se potýkáme se suchými obdobími, se snižuje poměr komunikací mytých vůči čištěným samosběrnými vozy se skrápěním. Již řadu let se nemyjí komunikace udržované v zimním období chemickým posypem, kromě silně zatížených, obecně sídlištních komunikací, kde jsou v zimě udržované chodníky sypané drtí či pískem, a tudíž silně znečištěné krajnice inertními materiály. Posypová sůl nezpůsobuje trvalé znečištění ani prašnost, jelikož je postupně smývána dešti - již v tomto období nevykazují solené komunikace zbytky posypové soli (bílé mapy). Mytím solených komunikací, zejména těch, které nepřicházejí do styku s drtí či pískem sypanými chodníky, lze nazvat plýtváním povrchovou vodou i finančními prostředky města. Myjí se obecně komunikace již zmíněné sídlištní, a dále, a to hlavně – komunikace sypané pískem či drtí, které jsou po zimě silně znečištěné a hlavně prašné, a kde samotné čištění samosběrnými vozy není dostatečné. I přesto, že se myje pouze část městských komunikací, je Jablonec n. N. městem, kde se myje kropicemi enormní množství ulic oproti zbytku ČR. Od této technologie se obecně upouští a čištění většinou již probíhá pouze samosběry, a to i drtí či pískem sypaných komunikací. Jemný prach, který po čištění samosběrem může na komunikacích zůstat, je následně smyt deštěm. Hrubé nečistoty tyto stroje ze solených komunikací zcela odstraní.

V ulici Podzimní není dle Plánu Zimní údržby udržován žádný chodník – to, jaké chodníky jsou udržované, určuje magistrát města – Oddělení správy komunikací. Chodníky v Podzimní v něm nefigurují. Ulice spadá pod oblast Šumavy a Pasek, kde je termín provedení jarního úklidu na stránkách města dle veřejně přístupného harmonogramu stanoven do 17.4., do tohoto termínu budou i případné nedodělky uklizené. Přenosné dopravní značení je umisťováno na každý den obecně od 7:00, konečný ani žádný konkrétní čas není stanoven, záleží na rychlosti práce a případných komplikacích v dopravě, není možné již jen z logiky věci odhadovat čas čištění každé konkrétní komunikace. Předpokládáme, že si všichni uvědomujeme náročnost na spotřebu vody v technologických procesech jednotlivých odvětvích průmyslu a služeb, a spotřeba takto znečištěné vody stále stoupá. I z tohoto důvodu se dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 snažíme svou prací přispět ke snížení ekologické zátěže na životní prostředí v naší činnosti. Dále Vám sděluji, že v rámci oprav krytu ulice Podzimní neevidujeme ze strany města žádnou objednávku k opravám asfaltobetonových povrchů.


S pozdravem

Bc. Lucie Holubová,vedoucí zimní údržby za schůdnost
Mgr. Milan Nožička, jednatel společnosti
Retardery
Jan Strna  |  16.4.2019 11:34:44
Dobrý den, prosím o potvrzení kdy budou naistalovány retardéry do obytné zony Stavební/Petřínská.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 17.4.2019 9:37:08
Dobrý den,
retardéry se instalují ve všech oblastech města Jablonec vždy po jarním úklidu. Oblast Vrkoslavice je v plánu v první polovině května.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
Jarní úklid
16.4.2019 6:47:16
Kdy začne jarní úklid? Tolik neodklizeného štěrku všude po městě v tuto dobu nepamatujeme. Před domem jsme si ho už zametli sami.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 16.4.2019 14:22:02
Dobrý den,
oficiální jarní úklid jabloneckých ulic začal 24. března. Letošní zima podstatně náročnější, než ta loňská, a to i co se týče spotřeby posypového materiálu.
Na webových stránkách města je uveden harmonogram úklidových prací - složka "Doprava a komunikace".

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
Další stánek u přehrady.
Hana Šnajdrová  |  12.4.2019 15:49:01
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo povoluje umístění stánků u přehrady. Nyní tam je jeden "nový", vypadá jako bývalá trafika, natřený je bíle a černě, jako "zebra" a je naprosto otřesný. Je to škoda, okolí přehrady je krásné, ale občerstvení na Slunečních lázních a teď tento stánek jsou pro ostudu.

Děkuji předem za odpovědˇ.

Hana Šnajdrová
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 16.4.2019 14:08:52
Dne 25.3.2019 byla stavebním úřadem zjištěna stavba prodejního stánku u přehrady – v prostoru nedaleko parkoviště za hrází. Tato stavba byla postavena bez povolení stavebního úřadu. Následně bylo stavebním úřadem zahájeno správní řízení o odstranění stavby a další procesní postup je dán ustanovením § 129 stavebního zákona.
Stavebník se tímto jednáním dopustil přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 200.000,- Kč.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Revitalizace sídliště Šumava
Abbit  |  12.4.2019 7:15:27
Dobrý den,
v minulých letech byla přislíbena revitalizace sídliště Šumava.Následně byla tato akce odložena. Bohužel nikde jsem se nedočetl na kdy. Na kdy je teda tato revitalizace naplánována?
Odpověděl: Mgr. Adéla Říhová | 16.4.2019 13:05:43
Dobrý den, počátek realizace je závislý především na tom, kdy bude mít město příslušná povolení. Podle plánu by se mělo začít v roce 2020.

A. Říhová, oddělení pro komunikaci s veřejností
Karel
10.4.2019 7:37:44
Dobrý den , v ulici Na náspu je stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Je to i místo kam si neukážnění lidi zvykly přinášet i odpad z bytů . Je tu pořád nepořádek, odpadky sem nosí i z domu Turnovská 11 , 11a taky z domu u kruháče Turnovská 3.Prosím je možné tyto domy kontrolovat a zjistit jak lidi odpad likvidují?
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 10.4.2019 13:15:22
Dobrý den,
o nepořádku na stanovišti kontejnerů v ul. Na Náspu víme a v minulosti již bylo s některými osobami, které zde nelegálně odkládaly odpad, zahájeno přestupkové řízení. Každopádně děkujeme za upozornění na to, ze kterých objektů odpad pochází. V daných objektech prověříme nakládání s odpady.

S pozdravem
Barbora Šnytrová, oddělení správy místního hospodářství
Ohňostroj
9.4.2019 7:04:08
Dobrý den paní tisková mluvčí. Vaše odpověď na dotaz ohledně změny odpaliště ohňostroje je nedostatečná, vpodstatě kopíruje původní oznámení města. Domnívám se, že ekologické důvody nejsou dostatečně zdůvodněné. Občané by možná rádi znali názor odborníka, potažmo zástupce odboru životního prostředí. A to jaká změna legislativy ohledně ekologie byla provedena a kdy vešla v platnost.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 9.4.2019 15:34:42
Dobrý den,
ohňostroj pro město Jablonec zajišťuje společnost Eurocentrum. Jejím prostřednictvím bylo jednáno s majitel pozemku, kterým je Povodí Labe. Majitel pozemku na základě legislativy (platné již několik let) a tlaku ekologických organizací, přistoupil k nepovolení odpaliště z hráze jablonecké přehrady.
Pro podrobnější informace kontaktujte paní Pěnčíkovou, jednatelku Eurocentra: 483 713 298.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikace s veřejností
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 77 78 79 80 81 82 83 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load