Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Roznášení odpadků po městě
3.7.2019 6:54:24
Dobrý den. Dnes ráno se mi podařilo vyfotit obyvatelku z domu na Komenského 6, jak cpe svůj odpad do odpadkového koše na lampě, na pěší zóně. Přistihla jsem ji už několikrát. Chtěla bych vědět, zda je někde k ověření, že majitel domu pan Schubert, poskytuje svým nájemníkům na odpadky popelnice nebo kontejner?? A jestli ne, hrozí mu vůbec nějaký postih? Právě kvůli takovým, jako je tahle "dáma" se ostatním platícím jablonečanům plánují zdražit odpady!Foto můžu dodat. Doufám v jasnou odpověď, děkuji.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 18.7.2019 7:17:31
Dobrý den, pan Schubert má pro objekt Komenského 6 objednané odpadní nádoby jako podnikající subjekt, nicméně jako vlastník nemovitosti přímo nezodpovídá za správné nakládání s odpady v pronajímaných bytech. Za toto zodpovídají obyvatelé domu/bytů, kteří se odkládáním komunálních odpadů mimo vlastní odpadní nádoby dopouští přestupku proti obecně závazné vyhlášce města.
V případě, že budete ochotná předložit fotodokumentaci a do záznamu dosvědčit, že jste uvedenou osobu viděla, můžeme dotyčnou osobu předat, k zahájení přestupkového řízení. V této záležitosti se prosím obracejte přímo na odd. správy místního hospodářství, pí Petrovickou, tel. 483 357 131, petrovicka@mestojablonec.cz.
Stánek u Povodí Labe
Klouckova  |  20.6.2019 13:15:53
Dobrý den, chci se zeptat, kdy odpovíte na 2 dotazy ohledně nepovoleného stánku "zebra" u Povodí Labe? Nebo mám dotaz zaslat panu primátorovi?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.7.2019 11:36:08
Dobrý den, na několik dotazů ohledně stánku jsem už v této aplikaci odpovídala, stačí si jen do vyhledávače zadat slovo stánek. V současné chvíli je situace taková, že majitel stánku má přerušené rozhodnutí o odstranění stavby a jedná o nové podobě stánku. Ta by však byla jen dočasná, neboť město dokončuje koncepci podoby přehradních břehů. Stavební úřad postupuje i nadále standardním a zákonným způsobem.
Kácení dřevin
Pavel  |  21.6.2019 14:09:48
Dobrý den,
za třetí přehradou nyní dochází k masivnímu kácení dřevin pod vedením VVN. Chápu, že se jedná o ochranné pásmo, ale proč ČEZ nekácí v době vegetačního klidu jako prostý občan ? Nebo snad ČEZ může kácet i mimo vegetační klid když ještě hnízdí ptactvo ?
Za posledních minimálně 10 let na vyřezání dřevin v ochranném pásmu v uvedené oblasti ani nesáhli .
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.7.2019 11:27:57
Dobrý den, podle zákona o ochraně přírody a krajiny nepotřebuje ČEZ v ochranném pásmu povolení od orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin. Musí ho jen písemně příslušnému oddělení státní správy nejméně 15 dnů předem oznámit. A to udělali. Při kácení však podle stejného zákona nesmí poškodit, ničit nebo odstraňovat hnízda. Pokud by se tak stalo, pak by se dopustili přestupku a mohla by jim být udělená pokuta až ve výši 1 mil. korun.
Protože se kácí na území CHKO Jizerské hory, pak je příslušným orgánem ochrany přírody k přijímání oznámení o kácení i k projednávání přestupků Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, Liberec.
Kácení stromů
Vladimír Svítek  |  24.6.2019 11:40:13
Zdravím, bydlím v ulici Stavbařů, první dům pod ulicí Hřbitovní, kde se má konečně dělat chodník a nový povrch silnice. S tím zřejmě souvisí kácení stromů označených křížem, jedná se o javory nad svahem od domu Stavbařů 2. Stromy odhlučňují provoz, zachycují prach, v létě stíní dům i dětské hřiště pod ním,do silnice nijak nezasahují, jejich stáří asi stejné jako zástavba (do 50 let), jsou dle mého názoru v kondici a pokud se mají kácet, chci znát zdůvodnění. Názor obyvatelů domu je jednoznačný - nechat stromy růst, nejsou určitě nebezpečné, myslím že stanovisko obyvatel Stavbařů 2 by vám nemělo být lhostejné. Děkuji za včasnou odpověď a teprve teď chápu plně Kozinu, když bránil svou lípu
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.7.2019 11:13:07
Dobrý den, máte pravdu, město ve vaší lokalitě chce opravit komunikaci - ulici Hřbitovní a část ulice 28.října od heliportu po Hřbitovní včetně nového chodníku a veřejného osvětlení. Protože v této lokalitě není dešťová kanalizace, byla pro odvod dešťových vod z uličních vpustí na parkovištích navržená zasakovací místa s gabionovými opěrkami. Protože zasahují do kořenového systému místní zeleně, navrhl odborník některé stromy k pokácení a za ně navrhl náhradní výsadbu, která by měla plnit odhlučňující a oddělující funkci.
Než však město k vlastní stavbě přikročí, musí ČEZ přeložit kabely elektrického vedení, které vede pod budoucími zasakovacími místy – parkovišti. Kvůli přeložkám kabelů se stavební práce prodlouží, proto stavba nebude dokončená s největší pravděpodobností letos. A tak díky tomuto času navíc a na základě podnětů obyvatel se pokouší oddělení investiční výstavby s projektantem najít řešení, které by některé dřeviny uchránilo před kácením.

Konkrétní informaci o postupu prací ve vaší lokalitě:
- nyní začne ČEZ pracovat na přeložkách sítí
- poté město postaví zasakovací nádrže, chodník a komunikaci od heliportu k ulici Stavbařů
- celá stavba včetně náhradní výsadby zeleně se dokončí příští rok
Parkování u novo-staré MŠ Arbesova
Markéta Jelínková  |  16.7.2019 11:06:18
Dobrý den,

nevím, zda tento dotaz nebyl již vznesen, ale chtěla bych se zeptat, jak bude řešené parkování pro novo-starou školku v ulici Arbesova. Vzhledem k tomu, že přilehlé parkovišťátko pro 5 aut nestačí ani pro kapacitu "staré" školky - auta parkují podél silnice (a to nepočítám, když je besídka a případně další jiná akce pro rodiče). V případě, že se navýší kapacita o "novou" školku, jedná se o minimálně dalších 20 aut.

Mimo sníh je tato situace ještě únosná (pokud nějaký chytrý řidič nezastaví proti bráně u výjezdu od baráku), ale v zimě asi bude problém. Silnice se směrem k lesu protahuje pak většinou na jedno auto. Případně, když se splete náklaďák (12,5 tun), který má jet do Unithermu jede kolem nás a zpět couvá, nebo v zimě troubí, pod okny, a řve na nás, že si máme přeparkovat (i když auto je návštěvníka školky).

Předem děkuji za odpověď.

M. Jelínková
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 17.7.2019 10:42:27
Dobrý den, současně s nově budovaným pavilonem mateřské školy (MŠ) s navýšením parkovacích míst zatím nepočítáme. V oploceném prostoru MŠ parkování není možné, před MŠ je pouze několik míst vedle obrátky autobusu.
Je ale v řešení – projektant se tím již zabývá – možnost vybudování několika parkovacích míst v ulici Arbesova pro MŠ směrem k areálu bývalého Elitexu. Přesné místo a počet míst nyní neumíme sdělit, toto řeší projektant, který oblast zaměřuje. Místa musí být na pozemcích statutárního města a je třeba, aby měla požadované rozměry.

S pozdravem
Pavel Sluka, odbor územního a hospodářského rozvoje
letní kino
Míla  |  11.7.2019 12:48:04
Před více než měsícem jsme se ptali na kravál z letního kina v tomto roce a zejména, proč není ozvučení řešeno formou sluchátek. Dosud jsme zde nanašli odpověď.
Odpověděl: Mgr. Adéla Říhová | 16.7.2019 14:29:24
Dobrý den,
v Letním Kině Jablonec nad Nisou se již v minulosti provedla řada opatření, aby zvuk při promítání filmů neobtěžoval okolní obyvatele. Provoz Letního kina splňuje všechna legislativní pravidla a limity. V tuto chvíli se neplánuje zavedení sluchátek ani dalších opatření.

Letní kino zpestřuje kulturní život v Jablonci a je velice oblíbené. Návštěvníci kina i jeho provozovatel Vám proto děkují za pochopení.


A. Říhová, oddělení pro komunikaci s veřejností
severní tangenta
Veronika Bláhová  |  15.7.2019 18:54:24
Dobrý den,

kdy se začne stavět severní tangenta?

Děkuji za odpověď
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 16.7.2019 9:54:24
Dobrý den, severní tangenta je projekt, který nemůže ze svého rozpočtu hradit pouze město Jablonec nad Nisou. Proto se nejprve vedou jednání s partnery, a to s Libereckým krajem a dalšími státními institucemi. Po získání stavebního povolení a vysoutěžení dodavatele bude možné se bavit o termínu stavby. Dle informací z odboru územního a hospodářského rozvoje tomu tak tak nebude v horizontu do pěti let.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
Kontejner.stání v Nové Pasířské
Otakar Vávra  |  13.7.2019 19:45:31
Ve výše uvedeném kont.stání jsou už delší dobu vylomená vrata - nelze je zamykat a z toho důvodu někteří občané nanosili do stání odpady,které tam nepatří,je tam velký nepořádek a nikdo to neřeší! Nevím který odbor toto zajišťuje ale věřím,že po tomto upozornění dojde k nápravě !
Odpověděl: Mgr. Adéla Říhová | 15.7.2019 12:49:07
Dobrý den, děkujeme za podnět. Předala jsem ho oddělení správy místního hospodářství.

A. Říhová, oddělení pro komunikaci s veřejností
semafor
Kateřina Štefanisková  |  12.7.2019 21:29:04
Dobrý den,
ráda bych se zeptala,zda neuvažuje město nad semaforem v ulici Vodní?Vzhledem k tomu,že zde má být objížďka,kvůli rekonstrukci tramvajové trati.Od září tudy budou chodit děti do školy a tak si myslím,že by nebylo od věci se zamyslet nad bezpečností dětí.
Děkuji Kateřina
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.7.2019 10:52:16
Dobrý den, o instalaci semaforu do ulice Vodní se neuvažuje. Protože chápeme vaše obavy, pošleme přechod so systému přechodů, které hlídají v době školní docházky strážníci MP nebo vyškolený personál. Děkujeme za podnět.
Mestke byty
Ladislav Zak  |  14.7.2019 18:58:50
Do ry den bylo by mozno si pronajmout mestky byt nebo nejaky druzstevni dekuji za odpoved Ladislav Zak
Odpověděl: Mgr. Adéla Říhová | 15.7.2019 9:41:54
Dobrý den,
všechny informace k pronájmu obecních bytů najdete zde: https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=18&lanG=cs&slozka=819&xuser=435769429958563140&sit=103&

Jsou tam i kontakty na kolegyně, které Vám případně rády poradí.

Družstevní byty do gesce Statutárního města Jablonec nad Nisou nespadají.

A. Říhová, oddělení pro komunikaci s veřejností
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 77 78 79 80 81 82 83 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load