Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
apk
11.3.2022 14:43:22
Dne 11.3. v cca 8.30 jsem v oc cetrum potkal asistenty prevence kriminality a vůbec nijak neřešili občany bez respirátoru v daném oc. Dost mi vadí, že dodržuji platná nařízení a tito příslušníci nijak nekonají vůči těm, kteří na ně kašlou.
Dobrý den, asistent prevence kriminality nemá jiná oprávnění než běžný občan, nemůže tedy vymáhat dodržování vládních opatření.
Co bude s ekologickou zátěží v areálu výtopny Paseky?
Marek Medřický  |  2.3.2022 14:15:32
Dobrý den, to, že v areálu výtopny Paseky je ekologická zátěž je zřejmé a někteří si to i pamatují. Jak tedy bude probíhat odstranění zátěže a rekultivace?
Odpověděl: Marcela Strouhalová, státní správa - odpady | 10.3.2022 10:38:52
V současné době je areál bývalé výtopny v Pasekách ve vlastnictví dvou právnických osob. Tato lokalita je evidována v centrálním Systému evidence kontaminovaných míst pod číslem ID 56038001. MŽP nechalo v souladu s metodickým pokynem provést předběžný průzkum a hodnocení priorit kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst. V této lokalitě nebylo v historii zpracováno nápravné opatření. Nyní je objekt prázdný a dle sdělení vlastníků nebude ani dále využívaný k původnímu účelu.
Semafory Palackého II
Věra  |  9.3.2022 13:00:02
Přidávám k panu Droppovi ještě jeden postřeh: při souběhu zelené pro auta z Palackého do Riegrovy a pro chodce přes Riegrovu musí auta dát chodcům přednost a nemohou tedy hned dokončit odbočení. Takže při větším počtu chodců se stává, že zůstanou na křižovatce "viset". Že by to optimalizovalo průtočnost křižovatky mi nepřipadá.
Děkuji - stejný režim jako u minulého dotazu.
Meteostanice v Jablonci?
David Kalous  |  5.3.2022 14:26:01
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné se zaobírat zřízením místa pro meteostanici v Jablonci. Myslím, že jsme standardní město, které absolutně nemá povědomí o tom, jakou kvalitu máme ovzduší máme.
Dozvěděl jsem se o meteostanici, která byla zřízena na budově radnice v jednom Českém městě a také funguje.
Osobně se domnívám, že když si to jiné město dokázalo zřídit na střeše budovy, mělo by to jít i v Jablonci. Otázka je, zda jsme tomu nakloněni. Osobně se domnívám, že by to mohlo být docela vhodné na Spolkovém domě v ul. E. Floriánové. Je to asi lokalita, která by si měření určitě zasloužila, je v centru města a tedy velmi vhodná lokalita.
Je možné toto řešit i zkušebním pronájmem.
Měří teplotu vzduchu, rychlost větru, srážky, vlhkost vzduch, tlak, množství CO2, NOx a prachové částice.
Podle sdělení oddělení životního prostředí a státní památkové péče se v současné době chystá replika historické „meteobudky“, která byla dříve u Starokatolického kostela na nám. B. Němcové, momentálně se řeší podoba a technické provedení, realizace by měla být příští rok. Mělo by se však jednat o klasickou meteostanici měřící základní meteorologické hodnoty.
Co se týče vypovídajícího měření kvality ovzduší, muselo by se jednat o přístroj, který by vykazoval adekvátní informace o stavu znečištění ovzduší, a musí tak mít příslušné vybavení, což je velmi finančně náročné řešení. Akreditované měření provádějí certifikované firmy, avšak též se zatížením nemalé finanční náročnosti. Kvalita ovzduší je monitorována pomocí portálu ČHMÚ s aktivním odkazem na stránkách města:

https://www.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_LLILA_CZ.html

Nejbližší měřící stanice, zachycující koncentraci prachových částic PM10, PM2,5 a So2, NO2, O3 a Co se pak nachází v Liberci, část Rochlice. V našem okolí nedochází k překročení limitů, pro stanovené a sledované látky.
Semafory Palackého ulice
Jaroslav Droppa  |  8.3.2022 20:11:10
Dobrý den,
při odbočování z ulice Riegrova do ulice Palackého směrem k Hornímu náměstí pro zapnutých semaforech nelze odbočit,jelikož auta jedoucí na zelenou od Mšena směrem na Horní náměstí nebo do ulice U přehrady zacpou auty celou křižovatku a vozidla z ulice Riegrova nemají šanci odbočit směrem do města nebo do Mšena.Asi by bylo dobré zkrátit interval od Mšena směr Horní náměstí či do ulice U přehrady .
Vím,že každý řidič by měl sledovat zda je schopen dokončit průjezd,ale.....
Dobrý den, křižovatka je stále ve zkušebním režimu, Váš podnět jsem předal dopravnímu inženýrovi, který upravuje signalizační plán.
kompostárna
8.3.2022 14:11:39
Prosím o informaci, kam je možné odvézt větve po pokácených jabloních. Případně, kde a kdy budou místěny kontejnery na bio odpad. Díky.
Dobrý den, všechny informace jsou dostupné zde na stránkách v sekci životní prostředí / odpady, zde je odkaz :

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?slozka=83&lanG=cs

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=38634&xuser=97615897728751802&lanG=cs&slozka=33

.
Dopravní značení
7.3.2022 17:18:53
Dobrý den, mám dotaz ohledně dopravního značení v ulici Nad Mlýnem? Z ulice Mlýnská je otočená dopravní značka zákaz vjezdu a řidiči zde jezdí do kopce v protisměru! A jestli je tu změna značení, tak není řádně označena. Děkuji.
Děkuji za upozornění, jednalo se zřejmě o vandalismus - situace je již napravena technickými službami.
Chtěl bych požádat, jestli bude areál výtopny Paseky sloužit k bytové výstavbě, bylo by možné využít systém podle kterého se stavěla Interma sídliště na Horní Proseči
Marek Medřický  |  2.3.2022 14:24:47
Dobrý den,
chápu, že je potřeba revitalizovat místo areálu výtopny ale zároveň bych chtěl požádat aby bydlení bylo dostupné a aby si nájemci mohli po splacení družstevního závazku byty odkoupit.
Tady aby bylo v tomto ustanoveno družstvo nájemců a nesloužila výstavba pro investiční machinace.

Osobně bych mnohem raději viděl snahu města o zřízení domova pro seniory, vzhledem ke stárnutí populace by taková záležitost také sloužila k určitému uvolnění bytového fondu. Tady prospěšnost existence dostatku míst domovů pro seniory by vytvořil více akční revolving v oblasti realit. Liberecký kraj má největší rezervy co se týká k neexistenci dostatečných kapacit pro seniorské uživatele.
Může se k tomu taktéž vyjádřit?
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 7.3.2022 16:39:41
V areálu výtopny Paseky aktuálně probíhá Změna územního plánu, v rámci které má dojít ke změně plochy z kategorie výroby a skladování VS na plochu kategorie Plochy smíšené městské SM, které umožňují jak klasické bydlení, tak specifické bydlení např. pro seniory s pečovatelskou službou. Teoreticky tak bude Územní plán umožňovat všechny žadatelem navrhované varianty. Záměr však bude muset vyhovět řadě dalších předpisů, problematický bude zejména vztah objektů k železnici (hluk), oslunění, ochrannému pásmu lesa a rovněž potenciální kontaminaci ropnými deriváty.
Michal Tichý - pověřený vedoucí oddělení územního a strategického plánování

Na stárnutí obyvatel město pochopitelně reaguje, již v současné době má cca 180 bytů vyhrazených pouze osobám seniorského věku. A připravujeme další dostupné bydlení ve Střelecké ulici, kde budou vybudovány další bytové jednotky právě pro seniory. Zbytek bytového fondu, tedy takřka 600 bytů, je dostupným bydlením pro ostatní skupiny občanů.
Pokud se jedná o pobytové služby dle § 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, tedy o domy pro seniory, domovy důchodců apod., ty město nezřizuje a neprovozuje. Zřizovatelem je buď Liberecký kraj (viz Jablonecké Paseky, Velké Hamry apod.) nebo soukromý investor (např. Jablotron či SeneCura). Krajská zařízení jsou dotována MPSV, takže jsou výrazně levnější, tomu odpovídá i obložnost. V krajských zařízeních jsou dostupné ceny, ale dlouhá čekací doba, v soukromých zařízeních jsou volná místa, ale cena je velmi vysoká, takže bez podpory rodiny ji senior neuplatí.
Pokud by se město rozhodlo provozovat Domov pro seniory, jako sociální službu (samo nebo i ve spolupráci se soukromým investorem), a pokud bychom byli zařazeni do krajské sítě sociálních služeb, musíme počítat s příspěvkem v řádech milionů, ale i to je možná cesta.
Martina Rosenbergová - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Komunikace
Karel Pauch  |  3.3.2022 14:36:52
Dobrý den,

prosím, mám dotaz. Bydlím na Proseči již 5 let, ul.Široká. Bude se letos konečně opravovat celá komunikace od kruhového objezdu až dolů na křižovatku ? Jsou tam velice nebezpečné výmoly po zimě, ale i déle. Nebo se to bude jen opět flákovat, jako vždycky ?!
Děkuji za zpětnou vazbu.

Přeji hezký den Bc. Pauch Karel.
Hezký dobrý den, stejný dotaz a odpověď na něj najdete o pár vláken níže v kategorii doprava a komunikace.
Ono, když se zde uvedl výtah z map k tématu zahájení stavby v ulici Stará Osada, by zajímalo, jestli to prznění zbytku pozemku k zastavění příjezdovou komunikací myslí Atrea vážně?
Marek Medřický  |  28.2.2022 12:00:06
Dobrý den,
velice nepotěší to, jakým způsobem společnost Atrea si privatizuje jakousi příjezdovou komunikací, která není příjezdovou komunikací ale jezdí po louce by zajímalo, zda si uvědomují, že tímto przní možnou výstavbu pro možné zájemce postavit tam KONEČNĚ něco jiného než montovnu?
Proč město nehájí zájmy potenciálních investorů a nechá Atreu nevybíravým způsobem privatizovat celou lokalitu výrazně neuváženým způsobem?

Kdy se zbavíme nálepky město montoven ? to si vážně myslíte, že lidi chodí do školy aby skončili ve skladech nebo v montovnách?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 4.3.2022 8:11:37
Vážený pane Medřický,
nevíme o žádných potenciálních investorech, jejichž zájmy by mělo město hájit. Firma ATREA měla zájem o koupi pozemků v průmyslové zóně, které jsou označené v platném územním plánu jako plochy VS4.7 - Plochy výroby a skladování. Stavbu areálu povolil obecný stavební úřad, úpravu stávající komunikace Stará osada včetně rozšíření křižovatky s ul. ČSA řádně povolil speciální stavební úřad v roce 2019. Dle vašich slov "jakousi příjezdovou cestu" si ATREA neprivatizuje, je na jejich pozemcích uvedených ve stavebním povolení pro skladovou halu.
Nemyslím si, ani jsem nikdy neslyšela, že by Jablonec nad Nisou měl nálepku město montoven. Jsem si však jistá, že firma ATREA dává práci mnoha Jablonečanům. A je na každém absolventovi školy, kde najde své pozdější uplatnění a jakým směrem chce budovat svou kariéru.
Přeji vám příjemný den
< předchozí | 1 [...] 5 6 7 8 9 10 11 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 386 | další >
load