Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Ulice Smetanova, dopravní situace
Jaroslav Rýdel  |  14.1.2020 14:32:26
Dobrý den, dovolte mi otázku, jakým způsobem bude řešena dopravní situace v ulici Smetanova a parkování vozidel v ní v úseku od křižovatky s ul. Podzimní po křižovatku s ul. Pod Baštou. Stávající situace je taková, že zaměstnanci nebo návštěvy jednotlivých firem, zejména PREGISu, užívají ulici k parkování vozidel a to v obou směrech. Výsledkem je, že v ulici nejsou dodrženy 2 jízdní pruhy. Situaci se sice pokouší řešit umístěné značky o zákazu stání (Za sněhu nebo Mimo vozidel... Artglas), tyto však málokdo respektuje a i v létě bez sněhu je ulice ucpaná.
Nabízí se řešení. Když už jde prakticky o PARKOVÁNÍ, proč parkování neupravit označením a osazením parkovacími automaty.
Dobrý den, jedná se zde pouze o místní komunikaci, kde není zvýšený provoz vozidel, za poslední dobu zde nebyl zaznamenán větší výskyt dopravních nehod. Nejedná se zde tedy o ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci. Tato situace navíc není řešitelná ze strany městské policie, protože není zřejmé, které vozidlo přijelo na místo jako druhé a při parkování tak jeho řidič nedodržel uvedené ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.
Nicméně je pravdou, že zaparkovaná vozidla nedodržují 6metrový průjezd (zde je to 4,50-4,80m), a existuje několik možností řešení – zavést v místě pouze jednosměrný provoz; umístit dopravní značení „zákaz státní“ či dokonce „zákaz zastavení“ na jednu nebo druhou stranu dopravní komunikace; na dopravní komunikaci vyznačit středovou čáru, protože následně je zřejmé, které vozidlo neponechalo dostatečný prostor na projetí (dle zákona 3m). Některé varianty řešení by podstatně snížily počet parkovacích míst, otázkou úpravy režimu a značení se bude zabývat oddělení správy komunikací.Děkujeme za Váš názor.
vložení fotografie
Jarda  |  19.1.2020 5:34:43
Opět a znovu - bude možné v blízké budoucnosti v této sekci přidat fotografie? Vaše předchozí odpověď presentuje jediné - byl předán odkaz - na mobilní aplikaci, která se mimochodem ani tak nejmenuje - je sice fajn, ale neřeší dotaz. Něco na způsob: dotaz: Kolik je hodin? odpověď: Na náměstí jsou hodiny....
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 20.1.2020 8:49:33
Dobrý den,
Ne, v aplikaci Otázky a odpovědi o možnosti vkládání fotografií neuvažujeme. Aplikace slouží pouze pro textové dotazy. Pokud se váš příspěvek týká konkrétního místa a potřebujete vložit fotku, můžete využít aplikaci Lepší Jablonec nebo dotaz poslat emailem na dotazy@mestojablonec.cz
vkládání obrázků/fotek
Jarda  |  17.1.2020 8:22:58
Uvažuje se o tom, že by zde, v sekci otázky a odpovědi, bylo možné vložit doplňující obrázek/fotografii? Mnohé by to usnadnilo...
Dobrý den, takto funguje aplikace Lepší Jablonec, najdete ji zde na webových stránkách na hlavním panelu vpravo. V této aplikaci můžete zadat polohu na mapě a vložit fotku, je mnohem operativnější než Vámi zvolený nástroj, ten slouží spíš k vyřízení složitějších dotazů, např. koncepčních, kde je nutná součinnost více odborů, nebo i jiných orgánů veřejné správy. Proto i odpovědi nebývají okamžité. V aplikaci Lepší Jablonec reagujeme více méně ihned a můžete i sledovat způsob vyřízení - je vhodná k nahlášení nepořádku, skládek, nesvítících lamp, problémů s komunikacemi, úklid nebo výtluky, k úklid zeleně atp.
Doplněno 20.1.2020 - aplikace Lepší Jablonec se opravdu jmenuje Lepší Jablonec, do této sekce,Otázky a odpovědi, vkládat fotografie nelze ani do budoucna.
Pasecká štola do přehrady.
Josef Kopal  |  15.1.2020 10:14:35
Již od roku 2015 zažívá Jablonec nad Nisou vlnu sucha, která nepříznivě ovlivňuje také stav vody v přehradě. Nebylo by na místě se zamyslet nad odbouráním metr vysoké betonové zdi na počátku přítokové štoly v Pasekách a návratu k původnímu stavidlu, které by umožnilo opět pravidelnější přítok vody do přehrady z řeky Nisy?
Dobrý den, to je otázka na Povodí Labe s.p.
úklid pozemní komunikace
Alena Bäuchelová  |  12.1.2020 11:29:55
Dobrý den, mám dotaz na úklid komunikace a pozemku patřící městu,kde se provádí úklid-jedná se o silnici U Stadionu 338/6 a pozemek 244/3.ten kdo má na starosti úklid nesebere odpadky, ale jsou naházeny k plotu a na pozemek města 244/3.Prosím o zajištění nápravy,vypadá to tu jak skládka.
Děkuji za pochopení Bäuchelová
Dobrý den, uklidíme a poučíme pracovníky. Děkujeme za upozornění
Polní ulice
Mirek P  |  6.1.2020 16:47:34
Dobrý den,
je sice chválihodné,jak napsal pan Bc Oklančák, že v Polní ulici bylo provedeno a šetřeno za poslední dva měsíce 101 kontrol, z toho bylo řešeno 58 přestupků porušení zákazu stání, nebo zastavení a že bylo řešeno i vozidlo s tabulkou ivalida
Ale můj dotaz byl směřován spíše na to, že stále stejná vozidla s tabulkou ivalida vesele a neustále parkují v zákazu stání, ikdyž vyhláška 301 § 67 se vztahuje i na tyto vozidla.Poslední příklad, od 3.1.2002 do dnešního dne zde stojí bez přerušení červená fábie s tabulkou invalida. Proč to městská policie trpí? Pokud zde stojí vozidlo neoznačené, dostane předvolání.
Děkuji Mirek P.
Dobrý den, byl řešen i tento případ, navíc s doporučením zřízení stání ZTP pro přestupce.
Odkanalizování Kokonína
8.1.2020 17:07:50
Dobrý den, je něco nového ohledně budování kanalizace v Kokoníně? Děkuji.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 14.1.2020 11:18:19
Odkanalizování Kokonína je akcí SVS a.s. Na základě jejich sdělení mohu podat informaci, že mají stavební povolení a na letošní rok 2020 připravují zahájení stavby - začínají v Pulečném a Kokonín přijde na řadu příští rok. Letos tedy proběhnou práce v Pulečném, měly by pak pokračovat silnicí z Pulečného do Kokonína. Přesný harmonogram také nevíme, neboť jde o akci SVS. Určitě ale letos v Kokoníně nic dělat nebudou, přesný postup a časový harmonogram závisí na rychlosti postupu z Pulečného.
Ing. Pavel Sluka - vedoucí oddělení investiční výstavby
chodník Vrkoslavická
Mirek  |  7.1.2020 11:11:38
Dovoluji si reagovat na vaši odpověď v "Lepším Jablonci " z 6.1.2020 na otázku údržby chodníků v ulici Vrkoslavická. Nemohu souhlasit s tím, že požadavek na údržbu nebyl v minulosti uplatněn a přikládám jen některé otázky a odpovědi :
"Požadavek -chodník Vrkoslavická
Stav: Vyřešeno
Datum vložení: 3.1.2020, 15:36:11
chodník Vrkoslavická - jediný chodník kolem lesíku , při námraze jako sklo, zajímá mě jestli a kdo má chodník na starosti, děkuji

Historie událostí:

________________________________________
Stav: Vyřešeno
Datum: 6.1.2020, 10:45:57

Chodník je v majetku města, ale není a nikdy nebyl zařazen do Plánu zimní údržby. Oddělení správy komunikací neeviduje ani žádný podnět k zařazení. Jelikož Plán je pro zimní období 2019/2020 již schválen, nelze tam chodník zařadit. Požádali jsme odd. správy komunikací o zvážení zařazení chodníku v ul. Vrkoslavická od příštího zimního období (2020/2021).


chodník Vrkoslavická
27.2.2019 10:44:25
Poděkování a nejen mé patří za protažení chodníku od stadionu po Malé Vrkoslavice.Škoda,že se neprotáhl ještě úsek Malé Vrkoslavice ke škole,kde chodí dost lidí a školáku.Třeba se zapomnělo jen nedopatřením.Myslím,že tento frekventovaný chodník v ul.Vrkoslavická bude protahovaný příští zimu s prvním spadem sněhu.Děkuji.
Odpověděl: Mgr. Adéla Říhová | 27.2.2019 13:23:16
Dobrý den, poděkování předáme a na další úsek upozorníme technické služby.

A. Říhová, kancelář primátora

chodník Vrkoslavická
8.1.2019 8:41:22
Dobrý den.Můj dotaz,proč se neudržuje jediný chodnik ulice Vrkoslavická?Lidi chodí z Vrkoslavic do Kauflandu,děti do školy o víkendech lidé na procházky.V zimě úzká silnice a auta vždy někoho ohodí břečkou sněhu a ohrožují děti.Navíc traktůrek stejně tudy jezdí protahovat ke škole.Určitě zase budete odpovídat svoji známou odpověd,že se traktůrek nedostane na chodník.Přitom po městě najíždí na obrubník jako prd.Ale stejně jsem si dala práci znám lokalitu:u stadionu jezdí traktůrek může jet až po ulici Nad střelnicí kde je sjezd,dále je snížen obrubník a dojede se až po ulici V Zátiší kde sice není nižší obrubník ale traktůrek sjede,na druhé straně se již dá najet(nižší orubník),dojedem k novému chodníku v zatáčce tam nevím jak to je s obrubníky,ale pokud je nová stavba tak se určitě počítalo s vozičkáři(pokud ne zase chyba),dále traktůrek najede u ulice V Úvoze kde je vjezd k baráku a dojede k Sokolovské kde je krásný sjezd a následný nájezd na chodnk,nu a jsme u zbrojnice(škola).Stačí se trochu zajímat a né zde psát stejnou odpověd o problému najet na chodník traktůrkem.Nehledě na to ,že na silnici je skoro každých 50m nájezd k barákům a každý protažený kousek je dobrý.Ale ono celkově by se muselo chtít.
Předešlá má otázka.Proč se nehlídá ulice Sokolská kde na Dobrou vodu je 30.Nebo průjezd V úvoze,kde je průjezd zakázán.A odpověd,že se v ulici nedá měřit!!!Tak se tam dál závodí a jesdí průjezdem zakázán přes rok a nic se deděje.Město si ani nevyžádá kolikrát se zde hlídalo.Přitom plácky na Dobrou Vodu jsou hned tři u silnice kde by se dalo měřit.Ale to by se muselo se stavem ve městě něco chtít dělat a zajímat se o lokalitu.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 8.1.2019 10:29:39
Dobrý den,
chodník ve Vrkoslavické ulici není zařazen v plánu zimní údržby (Plán ZÚ), dle dohody jej udržují pracovníci VPP. Podnět na zařazení do Plánu ZÚ na příští období předávám vedoucímu technického odboru.
Odpovědi na otázky k měření rychlosti projíždějících vozidel zajistím u městské policie.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

Vrkoslavická
5.12.2017 8:45:24
Dobrý den,ve Vaší odpovědi píšete,že Vrkoslavická včetně chodniku bude zařazena na zimní údržbu.Chodníky zatím nejsou protaženy.Znamená to nějakou změnu?Nebo se čeká,až tu auto smete nějakého školáka.Přikládám Vaši odpověd.
Dobrý den,
Vrkoslavická ulice včetně chodníku bude zařazena do Plánu zimní údržby 2017/18.

Markéta Hozová
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 8.12.2017 14:28:12
Dobrý den,
o chodník v ulici Vrkoslavická budou v průběhu zimního období pečovat pracovníci veřejně prospěšných prací (VPP). Vzhledem k tomu, že chodník je v provizorním užívání a nejsou vybudovány nájezdy a další záležitosti, není možné jej udržovat průtahovou technikou.
Ulice Vrkoslavická je dodatečně zařazena do Plánu zimní údržby 2017/18.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz"
Dobrý den, níže Vám předávám vyjádření odborného útvaru k Vašemu dotazu ohledně zařazení Vrkoslavické ulice, resp. chodníku do plánu zimní údržby:

v minulosti opravdu bylo zařazení úklidu chodníku do plánu zimní údržby nějakým způsobem komunikováno, ale pouze na úrovni odboru a dál se jako celek bohužel informace nedostala i vlivem personálních změn v minulém roce. Při množství žádostí a podnětů, které registrujeme, už v této chvíli neposoudím, kde přesně se stala chyba.
V každém případě, oficiálně žádost o zařazení chodníku do plánu zimní údržby jsme přijali bohužel až nyní, a tak s ní musí být dle standartních postupů nakládáno.
Nejedná se o drobnou změnu, proto musí být tato záležitost komunikována na komisi zimní údržby a schválena radou města. Plán zimní údržby se schvaluje vždy v říjnu.
Podnět k zařazení do plánu zimní údržby neznamená automaticky jeho schválení a zařazení.
Děkuji za pochopení.
M. Černý, oddělení správy komunikací

Do této doby byla zimní údržba chodníku (pouze určité úseky) řešena provizorně – pouze ručním odhazováním sněhu pracovníky veřejně prospěšných prací. Je mi líto, že se k Vám informace nedostala jako ucelená a věrohodná již v aplikaci Lepší Jablonec, pan Černý se pokusil výše vysvětlit proč. Ještě jednou se omlouvám.
M. Oklamčák, oddělení interního auditu a stížností, oklamcak@mestojablonec.cz
Rozbitá vozovka v ul. Dr. Randy
Karel  |  27.12.2019 8:13:04
Dobrý den, před téměř třičtvrtě rokem jsme na tomto místě informovali o velmi rozbité vozovce v ulici Dr. Randy, konkrétně před křížením s ul. Petra Bezruče ve směru od gymnázia. Do dnešního dne se k nápravě nikdo neměl a výtluky se zvětšují a jejich počet stoupá. Jsou opravdu velké a řidiči ve snaze se jim vyhnout, často projíždějí křižovatku v protisměru. Děkujeme předem za odpověď a opravu vozovky.
Dobrý den,
Dnes jsem byl prověřit stav této komunikace.
Oprava výtluků je zadána na opravu technickým službám a bude provedena na jaře 2020.
S pozdravem

Štěpán Zmrzlý
oddělení správy komunikací
Pyrotechnika
Ing. Hana Antošová  |  6.1.2020 11:10:47
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda má město Jablonec nějakou vyhlášku týkající se používání zábavné pyrotechniky? Nebo neexistuje nic co by používání nějakým způsobem omezovalo? Začínám mít pocit, že Jablonec se stává městem totálního bezvládí...
Předem děkuji za odpověď,
Ing. Hana Antošová
Dobrý den, používání pyrotechniky upravuje ve sbírce zákonů vyhláška 123/2014 Sb. O bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, jmenovitě §3, kde je uvedeno "pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty se používají v souladu s návodem k použití ve stavu dodaném jejich výrobcem nebo dovozcem takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví osob, zvířat a majetku a v souladu s požadavky stanovenými podle jiných právních předpisů". Dále v katastru obce platí obecně závazná vyhláška č. 7/2016 ve které je specifikováno rušení nočního klidu a jsou zde stanoveny výjimečné případy, kdy je vymezená doba kratší. Vyhláška je dostupná na webových stránkách města http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/vyhlasky/. Porušení vyhlášky je přestupkem, dohled nad vyhláškou provádí městská policie.
Obec sice má pomocí obecně závazné vyhlášky možnost používání zábavní pyrotechniky omezit. Protože je ale obec povinna řídit se při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonnými normami (35 odst. 3 zákona o obcích), nemůže jít při ukládání příkazů či zákazů nad rámec nadřazených předpisů. To potvrzuje rozhodovací praxe Ústavního soudu, který pro nezákonnost obecně závazných vyhlášek regulující zábavní pyrotechniku nejednou přikročil k jejímu zrušení. Například v rozhodnutí Pl. ÚS 5/99 soud odmítl plošný zákaz používání zábavní pyrotechniky na území celého města. Stejně tak časové omezení prodeje zábavní pyrotechniky na dobu od 22. 12. do 1. 1. následujícího roku vykazuje podle Ústavního soudu rozpor se zákonem, jak rozhodl v nálezu Pl. ÚS 2/2000. Potvrdil zde právní úvahu, že obecně závazné vyhlášky nemohou upravovat věci, které jsou vyhrazeny pouze zákonu. Oprávnění obce regulovat používání pyrotechnických předmětů naopak Ústavní soud přisvědčil v nálezu Pl. ÚS 57/05. Pokud se obec rozhodne vykázat zábavní pyrotechniku z veřejných prostranství nacházejících se v památkové zóně, není to podle soudu v rozporu s právními předpisy. Rád Vám zodpovím případné další dotazy oklamcak@mestojablonec.cz.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load