Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Převlékárny na přehradě
David  |  22.8.2020 6:43:28
asi by jsme si měli ujasnit, kdo by ty převlékárny využíval...a jaká je možnost nějaké kontaminace a kdo by se o ně staral hygienicky. Něco zřídit je velmi jednoduché ale údržba je také důležitá. Převlékárny potřeba nikdy nebyly pokud vím, tak lidi nikdy nebyli takový, aby si s tím nedokázali poradit. stačí osuška uvázaná kolem pasu. Drtivá většina lidí rozhodně nebude chodit do nějakých prostor a ani to nenapadlo nikoho. Ten kdo chodí k přehradě si s převlékáním poradit umí...
Děkujeme na názor.
Eurocentrum - Amfiteátr, II.
Stanislav Jirouš  |  19.8.2020 16:54:32
Dobrý den, odepisuji na reakci pana J. Zemena k tématu "Eurocentrum - Amfiteátr". Prosím o doplnění, protože nebyly zodpovězeny původní dotazy:

1. jaká jsou pravidla pro využívání prostor veřejností?
2. dohlíží někdo na situaci v amfiteátru?

Doplňující dotazy:
3. Jaký je faktický obsah a výsledek každodeního řešení situace?
Cituji: " .. nejde o novou situaci a problémy na tomto místě řešíme prakticky každý den."
Komentář: od 17.3.2020 pracuji+bydlím z domu nad Amfiteátrem. Za celou dobu do dnešního dne se zde objevil pouze 1x správce areálu, mětskou policie jsem zde nezaznamenal ani jednou.

Dále je uvedeno, cituji: "Aktuálně je připraven návrh, který čeká na posouzení městským architektem. Věřím, že od něj není daleko k realizaci."

4. Kdy byl návrh předložen architektovi?
5. Do kdy se má architekt vyjádřit?
6. Kdy předpokládáte předložení návrhu zastupitelstvu pro schálení?
7. Kdy předpokládáte zahájení a ukončení realizaci akce?
8. Jsou někde veřejně přístupné podklady k uvedenému záměru.

Předem děkuji za konkrétné odpovědi.

Hezký den,
Staislav Jirouš
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 21.8.2020 12:45:52
Pěkný den, zveřejňuji žádané odpovědi jednatele Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. Mgr. Jana Zemana:
1. Areál nemá stanovena zvláštní pravidla užívání veřejností. Jde o volně přístupné prostranství.
2. Prostor uklízíme, kontrolujeme stav mobiliáře, atd. Pod stálým dohledem určitě není.
3. Jde vesměs o nepořádek, který zde zanechají (většinou) mladiství. Občas se setkáme s menším či větším poškozením zařízení.
4. Návrh oplocení připravuje Ing. arch. Jiří Faltejsek, během září by jej měl projednat s městským architektem.
5. Předpokládám září-říjen.
6. Pokud návrh schválí Rada města, bude následovat řízení před stavebním úřadem, výběr dodavatele, atd.
7. Netroufám si odhadnout, jak dlouho to bude celé trvat.
8. Zatím ne. Až bude návrh schválený architektem, nebude složité se s ním seznámit.
Zvýšený provoz v ulici Vrkoslavická
Jana Vincencová  |  23.7.2020 13:10:47
Dobrý den, od uzavírky Radelskeho mlyna si nyni spousta kamionu zkracuje cestu pres Male Vrkoslavice, misto aby pouzili znacenou objížďku ulici Prazskou. Bylo by možné dat k ulici Prazska znacku zakazu vjezdu na 3,5 tuny? Povrch ul. Vrkoslavicke je novy, nedavno se zrekonstruovala zatacka, kde se sesouval svah. Timto zpusobem bude brzy novy povrch opet znicen. Nehlede na to, ze je zde obytna zona se spoustou deti a zvířat.

Dekuji za reakci a preji pekny den.
Dobrý den, odpověď správy komunikací je :

tato úprava by musela být součástí dopravně inženýrského opatření Rádelský mlýn, které dělá ŘSD a Liberecký kraj. A dále jde o to, že ta značka s omezenou tonáží by se musela také umístit na krajské komunikaci a ne pouze na naší.
Takže můžeme dát pouze podnět na Liberecký kraj k změněn dopravního značení.

doplnění z 21.8.2020

Krajský úřad zaslal dnes reakci k našemu návrhu v tomto znění :
Dobrý den,
po posouzení podnětu Vám sděluji, že Krajský úřad LK, odbor dopravy nebude stanovovat zákazové dopravní značení na Vámi uváděných úsecích místních komunikací v Jablonci nad Nisou. Souhlasím s Vámi, že pokud jsou Vámi uváděné úseky využívány tranzitní nákladní dopravou, je to špatně, ale tento úsek by neměl být využíván touto dopravou ani před uzavírkou Rádelského mlýna a proto si myslím, že jeho označení by mělo být formou místní úpravy provozu, kterou by měl posoudit a vydat příslušný silniční správní úřad, tj. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor dopravy. V rámci uzavírky Rádelského mlýna jsme si na sebe vztáhli přechodnou úpravu zejména na silnicích II. a III. třídy v okolí stavby proto, aby povolovací proces byl přehlednější a rychlejší. V současné době již o rozšíření úseků pozemních komunikací neuvažujeme.
Děkuji za pochopení.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
KULK
Kompenzace.
Dana Štěpánková  |  13.8.2020 11:41:25
Dobrý den, mám dotaz, jestli může podnikatel, který má provozovnu, zažádat MÚ o kompenzaci ušlého zisku při opravě komunikace v ul.Poštovní
a jakou formou.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, dle zjištěných informací je u dané stavební akce (rekonstrukce v ul .Poštovní) přístup k nemovitostem zajištěn, nikoliv znepřístupněn. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích takovou částečnou či úplnou uzavírku místní komunikace v důsledku např. stavebních prací předvídá a stanovuje v § 24 odst. 1, že „nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky“.
Eurocentrum - Amfiteár
Stanislav Jirouš  |  17.8.2020 16:40:44
Dobrý den, chtěl bych řešit situaci v amfiteátru u Eurocentra. Situace je taková, že každý den si zde "hrají" děti. Pouští hlasitě hudbu, křičí a využívají zařízení a prostory všemi možnými způsoby: "hodiny zpěvu", fotbal, taneční studio a podobně. Bydlím v těsné blízkosti amfiteátru. Během léta, kdy je nutné větrat je situace neúnosná, protože neustálá hlasitá hudba a křik je flustrující. Pokud zde nejsou děti, tak zde probíhají různé kulturní akce. Na jedné straně rozumím tomu, že si děti nemají kde hrát, na druhou stranu je jejich chování a projev naprosto "nerugulovaný". Dotazy:
- s kým můžu tuto situaci řešit?
- jaké jsou pravidla pro využívání prostor veřejností?
- dohlíží někdo na situaci v amfiteátru?

Není nutné restriktivně "účastníky" vyhnat, protože by to bylo pouze dočasné řešení po dobu kontroly prostor. Uvítal bych kultivaci využití prostor - např.: využití po uričtou část dne, bez řevu - ať v mezích poslouchají hudbu a tančí, ale ať to není pro okolí destruktivní. Je možné zapojit členy z prevence kriminality a podobně.

Děkuji a přeji hezký den, SJ
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 18.8.2020 12:59:40
Dobrý den, nejde o novou situaci a problémy na tomto místě řešíme prakticky každý den. Jde o to, že nejsme schopni v této podobě toto prostranství nijak hlídat ani chránit. Volný přístup umožňuje živelné využívání, které neprovází jen hluk a nepořádek, který musíme stále uklízet, ale též vandalismus. K poškozování majetku města dochází v takové míře, že jsem inicioval vytvoření studie pro oplocení areálu s tím, že bychom v tomto místě zajistili alespoň noční klid a ochranu majetku. Aktuálně je připraven návrh, který čeká na posouzení městským architektem. Věřím, že od něj není daleko k realizaci.
S pozdravem,
Mgr. Jan Zeman - jednatel Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
sekání trávy
Karel.P.  |  10.8.2020 18:38:41
Vážení nejchytřejší, nepřijde Vám nenormální sekání trávy v zeleném údolí na mýstě bývalých domů našich milovaných spoluobčanů jako plýtvání penězi ,PH ,lidskou prací, když jinde , třeba ve vnitro bloku N. Pasířská je posečeno jen něco málo sotva polovina a finíto ? sekalo se dva dny a konec.Před vchody vůbec !!! Počasí super , tak na co se vymluvíte ???. Trochu mimo mísu.Nebo že by vyšší zájem ?.Jsme zvědaví na Vaše výmluvy.
Dobrý den, plochy v Zeleném údolí jsou udržovány tak jako ostatní plochy veřejné zeleně v majetku města na základě uzavřené smlouvy. Práce provádějí Technické služby Jablonec n. N. s.r.o. Mimo jiné jsou ve smlouvě specifikovány počty sečí a harmonogram, podle něhož práce probíhají. Seče na obou lokalitách jsou prováděny v souladu s výše uvedeným. V Nové Pasířské, stejně jako jinde, se provádí nejprve předsekání sekacím malotraktorem, až poté nastupují pracovníci s křovinořezy a posekají tam, kam malotraktor nezajede.
Popelnice na bioodpad
Marie Firbasová  |  4.8.2020 18:26:49
Zatím jsem nenašla u žádného paneláku u nás ve Mšeně popelnici na bioodpad. Je velká škoda, když např. odpad ze zeleniny se vyhazuje do směsného odpadu. Dcera bydlí v HK a tam má každý domek popelnici na bioodpad. Byl by to takový problém rozmístit hnědé biopopelnice a jednou týdně je vyvézt? Jsem přesvědčena, že se najdou lidé, kteří by to přivítali a odpad třídili.
Děkuji M.Firbasová
Dobrý den, osadní výbor Mšeno diskutuje možnost komunitního kompostéru pro sídliště Mšeno. Nádoby na bioodpad nemohou být v našich podmínkách na sídlišti, lze si je představit u rodinných domků, kde konkrétní osoba ručí za obsah.
Příspěvek z "lepší Jablonec"
Miroslav Bartoš  |  10.8.2020 14:12:59
Jenom chci upozornit že již bylo "upozorněno" a "řešeno" opakovaně v "Otázky a odpovědi":
Požadavek -Vrak, V. Nezvala
Stav: v řešení
Datum vložení: 7.8.2020, 17:40:14
Cca 3 roky stojí na silnici vrak s původně ukrajinskou SPZ, nešlo by jej prosím zlikvidovat?

1412_2020-08-07_17-40-14_0.jpg
Historie událostí:
Stav: v řešení
Datum: 10.8.2020, 07:23:40
Požádáme městskou policii o prověření.

Vrak
Katka | 26.2.2019 12:07:16
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda už konečně někdo odstraní vrak auta, u panelového č.p. 9 domu, v ulici V. Nezvala. Červený Citroen zde stojí již několikátým rokem. Zimní údržba kvůli němu nebyla možná, díky sněhu i autu samotnému ubyly minimálně dvě parkovací místa ... Kam se obrátit? Děkuji!
Odpověděl: Mgr. Adéla Říhová | 27.2.2019 13:24:58
Dobrý den, děkuji za podnět. Předala jsem ho Městské policii Jablonec nad Nisou.

A. Říhová, kancelář primátora
Jablonecké Paseky
Katka | 3.12.2019 13:06:06
Dobrý den, měla bych pár dotazů. Moc se mi líbila revitalizace stromů v Letohradské ulici. A proto by mě zajímalo zda město společně s Lesy ČR neuvažuje o nějaké správě lesní cesty vedoucí do Pasek. Cesta navazuje na Letohradskou ul. Chodí po ní spousty lidí, školky ... je velmi zarostlá ... bylo by fajn s tím něco provést. Mimojiné cesta vede za bývalou teplárnou Paseky. Pohybují se tam ve velkém množstvé bezdomovci a jiné zvláštní osoby, chodí vybírat popelnice k místním věžákům. Není moc příjemné je tam potkávat. Co s tím? A poslední dotaz, již několikrt jsem upozorňovala na odstavený vůz zn. Citroen u domu V. Nezvala 9, stojí u chodníku již třetí zimu, SPZ nemá, je to očividně vrak. Zabír místo pro parkování a v zimě, se nedá kolem něj řádně provést úklid sněhu. Proč ho město stále nedklidilo? Děkuji a hezký den! Kateřina
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 9.12.2019 14:05:47
Dobrý den, Kateřino, v reakci na Vaše dotazy předávám několik odpovědí z oslovených míst:

1) Moc děkuji paní Kateřině za pochvalu ohledně aleje v Letohradské ulici.
Pokud jde o spojovací komunikaci směrem do Jabloneckých Pasek, ta je bohužel ve vlastnictví SMJN pouze přibližně 100 m za posledním rodinným domem. Dále už pokračuje pozemek ve vlastnictví Lesů ČR a rovněž všechny okolní lesní pozemky jsou Lesů ČR. Pokud jde o komunikaci, je dotaz třeba směřovat na odd. správy komunikací. Zda SMJN vstoupí do jednání s Lesy ČR v popsané záležitosti, neumím vyhodnotit.
Ing. Štěpánka Gaislerová - vedoucí oddělení správy veřejné zeleně

2) Správa komunikací spravuje pouze stávající majetek města resp. stávající komunikace města. Tady není komunikace ani pozemek města. I těch 100 m na pozemku města je v podstatě lesní pěšina. Naše kompetence končí s posledním domem a posledním zpevněným metrem vozovky. Pokud chce někdo něco nového, tak to stejně musí řešit oddělení investiční výstavby. Takže otázku doporučuji směřovat na Lesy ČR nebo odbor územního a hospodářského rozvoje.
Martin Černý - vedoucí oddělení správy komunikací

3) Upozornění na odstavené vozidlo s podezřením na vrak musí prověřit MP, která v případě, že vozidlo bude vykazovat známky vraku dle § 19, odst.2, písmene g) zákona č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích, vozidlo oblepí informační nálepkou a předá jako poznatek (úřední záznam) k dalšímu řešení na oddělení správy komunikací. Pro upřesnění upozorňuji, že skutečnost, že vozidlo není opatřeno registrační značkou automaticky neznamená, že se jedná o autovrak ve smyslu výše uvedeného zákona.
Ing. Martin Křivanec - referent oddělení správy komunikací

4) V ulici Vítězslava Nezvala v blízkosti domu č.9, parkuje skutečně vozidlo Citröen C3, barvy červené, které je bez registračních značek. V minulosti na tomto vozidle byly připevněny registrační značky Ukrajiny. Okrskář Petr Vaňura dle systému MP Manager prověřoval opakovaně parkování tohoto vozidla, kdy nebylo zjištěno žádné jednání, které by mělo znaky přestupku. K dnešnímu dni vozidlo nevykazuje známky vraku, není opatřeno registrační značkou a neprochází dle vin evidencemi motorových vozidel, ani není v pátraní Policie ČR. Hlídka provedla v místě šetření v provozovně Ruční mytí, kde bylo zjištěno od pana M. V., že byl svědkem toho, jak cca před třemi lety vozidlem na místo přijel nějaký muž, který vysedl z vozidla Citroen, nasedl do jiného vozidla a z místa odjel. Pak již u vozidla nikoho neviděl. Jelikož není možno zjistit provozovatele vozidla a toto nevykazuje známky vraku, oznamujeme celou událost příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku dle §16 odst. 1, zák. č. 168/1999 Sb. Na druhou stranu lze očekávat, že se správnímu orgánu nepodaří ustanovit provozovatele a přestupek bude patrně odložen. Pokusíme se o věci dále jednat.
Dobrý den,
předmětné vozidlo stále nevykazuje známky vraku dle Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, § 19, odst. 2, písmeno g) a vlastník pozemní komunikace ho tak ve spolupráci se silničním správním úřadem nemůže řešit dle § 19c, odst. 1 a 2 (výzva majiteli, případně jeho následné odstranění a předání k ekologické likvidaci vlastníkem komunikace).
Dle novely č. 162/2020 Sb. zákona o pozemních komunikacích s účinností od 30.4.2020 lze sice odstavená silniční vozidla odpovídající § 19, odst. 2, písmeno h) (zkráceně vozidla bez STK) řešit vlastníkem komunikace dle § 19d, odst. 1 a 2 (vyzvání provozovatele vozidla, po marném uplynutí dvouměsíční lhůty je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě), ale bohužel Statutární město Jablonec nad Nisou v současné době nedisponuje žádnou zabezpečenou hlídanou parkovací plochou, na kterou by se dala takováto vozidla odstavit. Komplikací u vozidla z V.Nezvala je i ta skutečnost, že dle databáze MP ani PČR nelze u předmětného vozidla ustanovit vlastníka či provozovatele.
Na základě výše uvedeného je situace taková, že vozidlo prozatím i nadále zůstane zaparkované v ul. V.Nezvala a město prověří jiné možnosti jeho odstranění i s ohledem na skutečnost, že zde vozidlo bez pohybu stojí prokazatelně již více než 3 roky.
Horní Proseč
Dana Zemánková  |  11.8.2020 14:31:06
Dobrý den, v lokalitě Horní Proseč , ul. Široká jsou prováděny výkopové práce. Můžete sdělit důvod, rozsah a dobu trvání?
Děkuji.
Dobrý den, odpověď lze nalézt na úřední desce, typ oznámení - vyhláška, zdroj - Magistrát odbor stavební a životního prostředí, číslo jednací 61387/2020. Bohužel tato aplikace neumožňuje vložit hypertextový odkaz.
Auta
Jana  |  4.8.2020 14:53:09
Dobry den,prosim,pred skolkou Adelkou opet stoji vraky aut. V zari tam bude opet narvano a nemozne zaparkovat. Je to jednosmerka a ihned pred skolkou je vjezd na jine parkoviste. O bezpeci deti a rodicu nemluve. Mimochodem,delaji se na skolce ty okna? Kvuli tomu je skolka zavrena. Dekuji mnohokrat
Dobrý den, okna v MŠ 28. října, budou rekonstruována od 6. do 31. srpna 2020. Prohlídkou na místě nebyl zjištěn žádný vrak v přilehlých ulicích MŠ.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load