Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Chtěl bych požádat, jestli bude areál výtopny Paseky sloužit k bytové výstavbě, bylo by možné využít systém podle kterého se stavěla Interma sídliště na Horní Proseči
Marek Medřický  |  2.3.2022 14:24:47
Dobrý den,
chápu, že je potřeba revitalizovat místo areálu výtopny ale zároveň bych chtěl požádat aby bydlení bylo dostupné a aby si nájemci mohli po splacení družstevního závazku byty odkoupit.
Tady aby bylo v tomto ustanoveno družstvo nájemců a nesloužila výstavba pro investiční machinace.

Osobně bych mnohem raději viděl snahu města o zřízení domova pro seniory, vzhledem ke stárnutí populace by taková záležitost také sloužila k určitému uvolnění bytového fondu. Tady prospěšnost existence dostatku míst domovů pro seniory by vytvořil více akční revolving v oblasti realit. Liberecký kraj má největší rezervy co se týká k neexistenci dostatečných kapacit pro seniorské uživatele.
Může se k tomu taktéž vyjádřit?
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 7.3.2022 16:39:41
V areálu výtopny Paseky aktuálně probíhá Změna územního plánu, v rámci které má dojít ke změně plochy z kategorie výroby a skladování VS na plochu kategorie Plochy smíšené městské SM, které umožňují jak klasické bydlení, tak specifické bydlení např. pro seniory s pečovatelskou službou. Teoreticky tak bude Územní plán umožňovat všechny žadatelem navrhované varianty. Záměr však bude muset vyhovět řadě dalších předpisů, problematický bude zejména vztah objektů k železnici (hluk), oslunění, ochrannému pásmu lesa a rovněž potenciální kontaminaci ropnými deriváty.
Michal Tichý - pověřený vedoucí oddělení územního a strategického plánování

Na stárnutí obyvatel město pochopitelně reaguje, již v současné době má cca 180 bytů vyhrazených pouze osobám seniorského věku. A připravujeme další dostupné bydlení ve Střelecké ulici, kde budou vybudovány další bytové jednotky právě pro seniory. Zbytek bytového fondu, tedy takřka 600 bytů, je dostupným bydlením pro ostatní skupiny občanů.
Pokud se jedná o pobytové služby dle § 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, tedy o domy pro seniory, domovy důchodců apod., ty město nezřizuje a neprovozuje. Zřizovatelem je buď Liberecký kraj (viz Jablonecké Paseky, Velké Hamry apod.) nebo soukromý investor (např. Jablotron či SeneCura). Krajská zařízení jsou dotována MPSV, takže jsou výrazně levnější, tomu odpovídá i obložnost. V krajských zařízeních jsou dostupné ceny, ale dlouhá čekací doba, v soukromých zařízeních jsou volná místa, ale cena je velmi vysoká, takže bez podpory rodiny ji senior neuplatí.
Pokud by se město rozhodlo provozovat Domov pro seniory, jako sociální službu (samo nebo i ve spolupráci se soukromým investorem), a pokud bychom byli zařazeni do krajské sítě sociálních služeb, musíme počítat s příspěvkem v řádech milionů, ale i to je možná cesta.
Martina Rosenbergová - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Komunikace
Karel Pauch  |  3.3.2022 14:36:52
Dobrý den,

prosím, mám dotaz. Bydlím na Proseči již 5 let, ul.Široká. Bude se letos konečně opravovat celá komunikace od kruhového objezdu až dolů na křižovatku ? Jsou tam velice nebezpečné výmoly po zimě, ale i déle. Nebo se to bude jen opět flákovat, jako vždycky ?!
Děkuji za zpětnou vazbu.

Přeji hezký den Bc. Pauch Karel.
Hezký dobrý den, stejný dotaz a odpověď na něj najdete o pár vláken níže v kategorii doprava a komunikace.
Ono, když se zde uvedl výtah z map k tématu zahájení stavby v ulici Stará Osada, by zajímalo, jestli to prznění zbytku pozemku k zastavění příjezdovou komunikací myslí Atrea vážně?
Marek Medřický  |  28.2.2022 12:00:06
Dobrý den,
velice nepotěší to, jakým způsobem společnost Atrea si privatizuje jakousi příjezdovou komunikací, která není příjezdovou komunikací ale jezdí po louce by zajímalo, zda si uvědomují, že tímto przní možnou výstavbu pro možné zájemce postavit tam KONEČNĚ něco jiného než montovnu?
Proč město nehájí zájmy potenciálních investorů a nechá Atreu nevybíravým způsobem privatizovat celou lokalitu výrazně neuváženým způsobem?

Kdy se zbavíme nálepky město montoven ? to si vážně myslíte, že lidi chodí do školy aby skončili ve skladech nebo v montovnách?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 4.3.2022 8:11:37
Vážený pane Medřický,
nevíme o žádných potenciálních investorech, jejichž zájmy by mělo město hájit. Firma ATREA měla zájem o koupi pozemků v průmyslové zóně, které jsou označené v platném územním plánu jako plochy VS4.7 - Plochy výroby a skladování. Stavbu areálu povolil obecný stavební úřad, úpravu stávající komunikace Stará osada včetně rozšíření křižovatky s ul. ČSA řádně povolil speciální stavební úřad v roce 2019. Dle vašich slov "jakousi příjezdovou cestu" si ATREA neprivatizuje, je na jejich pozemcích uvedených ve stavebním povolení pro skladovou halu.
Nemyslím si, ani jsem nikdy neslyšela, že by Jablonec nad Nisou měl nálepku město montoven. Jsem si však jistá, že firma ATREA dává práci mnoha Jablonečanům. A je na každém absolventovi školy, kde najde své pozdější uplatnění a jakým směrem chce budovat svou kariéru.
Přeji vám příjemný den
Jaký smysl má nechávat stát komín výtopny v Pasekách, když je jasné, že udržení tohoto komínu v nehavarijním stavu bude stát město nemalé prostředky?
Marek Medřický  |  2.3.2022 14:12:46
Dobrý den,
je srdceryvné, jak se město zastává existence komínu výtopny v Pasekách kvůli vysílačům, které jsou na komínu instalované ale dotaz je, kdo ten komín bude platit?
Když se jednalo o komínu s Makakem, zda si na něm zřídí " horolezeckou stěnu" vypočítali údržbu na velké finanční náklady. Co je tedy jiného na komínu v Pasekách a Brandlu z hlediska údržby v čase?
chápu, že tam jsou umístěny technologie navíc soukromých firem nechat zůstat stát ten komín moc smyslu nedává a po zástavbě se ten komín rozhodně už neodstřelí...tedy budem mít ten pomník mazutového teplárenství pořád na očích nebo se s tím něco skutečně uděje?
obecně však není důvod ani odůvodnění, proč má stát komín který má 72m, když jej není v této výšce třeba..
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 3.3.2022 15:19:45
Vážený pane Medřický,
komín bývalé výtopny v Pasekách využívají na základě smluv poskytovatelé internetu a mobilní operátoři. Komín je v majetku společnosti Jablonecká energetická, a.s., a město jeho údržbu neplatí.
Kontejner na kovové odpady
Petr  |  2.3.2022 8:36:49
Dobrý den,
nikde jsem nemohl najít fundovanou odpověď na můj dotaz, tak zkouším zde. Jedná se mi o to, zda-li lze do kontejneru na kovové odpady vyhodit kovovou nádobu od šlehačky? Vím, že se nesmí vhazovat tlakové nádoby pod tlakem (např. nádoby od laku na vlasy apod.), ale sprej od šlehačky po vyprázdnění již pod tlakem není a lze tedy tento obal do kontejneru vyhodit? Je mi proti srsti tento obal vyhazovat do komunálního směsného odpadu.
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, vyprázdněný kovový obal od šlehačky lze vyhodit do šedého kontejneru na kovy.
příjezd ke spec. škole J.Hory
Steinerová Angelika  |  28.2.2022 9:29:59
Dobrý den.
Obracím se s dotazem - řešení příjezdu ke speciální škole J. Hory. Každý den dochází k vypjatým situacím při odbočování z ulice Mšenská. Chápu ,že neovlivníte např. tankistu (člověk co si v zimním období očistí pouze tzn. kukátko v předním okně) vyššího věku ve stříbrné fabii s nulovým odhadem na jakýkoliv manévr. Dále ženu co pohodlně a nenápadně sleduje provoz ze svého zaparkovaného auta, bohužel pro všechny na zákazu zastavení.
Vítám nové značení. Jen bohužel není dodržováno. Nezvažujete opět na nějaký čas přítomnost městského strážníka?
Ráda bych řešení ke spokojenosti všech namísto sprostých gest, slovního napadání ,vyhrocených situací. Děkuji Steinerová
Dobrý den, předávám vyjádření městské policie :

Zz ulice Mšenské do ulice Josefa Hora zde odbočují vozidla, která najíždí do Pěší zóny označené dopravním značením č. IZ 6a s textem „Vozidla přepravující děti do a ze speciální školy zásobování speciální školy“. Vozidla, která zde vezou děti do speciální školy tedy mohou najíždět do pěší zóny zcela legálně a proto, aby zde byl prostor pro tento nájezd a odbočení vpravo z hlavní silnice ulice Mšenská je zde umístěno dopravní značení č. B28 s dodatkovou tabulkou „10 m“. Někteří řidiči toto dopravní značení zřejmě nerespektují a následně tedy znemožňují nájezd rodičů ke speciální škole, aby se tomuto zamezilo bude na místo v ranních a odpoledních hodinách namátkově posílána hlídka Městské policie, aby zde případně nerespektování dopravního značení a tudíž porušení zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích) řešila.
Co se vůbec ví o tom, že na hraně katastru města Jablonce probíhá průzkum k otevření kamenolomu?
Algren David  |  28.2.2022 10:11:49
Dobrý den, co se vlastně ví o tom, že nám chtějí otevřít kamenolom 100m za hranicí katastru. České štěrkopísky provádí průzkum k otevření dobývacího prostoru přičemž nikdo nebyl o skutečnosti informován a to včetně obce Rádlo?
Záležitost patří do gesce ORP Jablonec proto není možné tyto věci obcházen či přehlížet!
Dobrý den, totožný dotaz je odpovězen o pár vláken níže. Situace je v současné době na našem úřadu řešena z pohledu státní správy lesů.
Kácení stromů u přehrady, mi jedno není. Vyrůstali tu spolu s námi ale dá se pochopit, že může být zdravotní stav stromů špatný, ale co se na to m místě vysadí a kdy?
Tuček M.  |  22.2.2022 8:40:12
Dobrý den,
velice nerad slyším, že je stav stromů tak špatný, aby se musel odstranit, zvláště na tak dominantním místě jako je okolí " prutu" ten strom je velkou dominantou a zlidšťuje to místo přírodním a přirozeným způsobem.
Jediné co tam je opravdu " hnusné" je ta tyč označující plynové vedení, jinak je to naprosto úžasné místo v letě využívané ke slunění jako sluneční louka.
Dobrý den, v textu tiskové zprávy je uvedeno, že se jedná o tři vrby v ulici Za Hrází, obrázek byl pouze ilustrační, u prutu se žádné kácení nechystá.
Krmení kachen v jablonecké přehradě
Pavel Semrád  |  23.2.2022 12:22:51
Dobrý den, bylo by možné / smysluplné umístit na pláž pod Voltem informativní tabulku s doporučením, aby se kachny nekrmily pečivem ? Vtipná podoba by mohla mít možná větší účinek. Zvláště v zimě jsou na břehu i ve vodě hromady pečiva, což neprospěje ani kachnám a jistě ani kvalitě vody. Možná do podoby "zatáhnout" školy ??? Nelze si dělat iluze, že to vše vyřeší, ale někteří třeba pochopí a změní své chování vůči našemu životnímu prostředí. Rodiče s malými dětmi takto pouze předávají tento starý zvyk.. nakrmíme kačenky... a nebudeme u toho přemýšlet, jestli tím uspokojujeme svoje nebo jejich potřeby.. Děkuji za zvážení a přeji příjemný den.
Dobrý den, komise životního prostředí schválila usnesení, týkající se umístění informativních cedulí o správném krmení vodního ptactva, především kachen, u vodních ploch a to, u Jablonecké přehrady a Novoveských rybníků.
Momentálně se řeší tvar, umístění a vzhled informační cedule. Připravujeme také zveřejnění článku v Jabloneckém měsíčníku, jak správně krmit vodní ptáky.
Kdy se dočkáme rozšíření silnice v ulici ČSA s aspoň jednostranným chodníkem a zálivy pro zastávky autobusů? kdy bude mimoúrovňová křižovatka ulice Palackého-U Přehrady
František Jandera  |  21.2.2022 11:24:00
Dobrý den, roky se jedná o zkapacitnění zmíněné ulice s chodníky a zálivy pro zastávky autobusů, kdy se jich tedy dočkáme?

Je v plánu humanizace ulice U Přehrady? je to opravdová ostuda jak tak frekventovaná ulice vypadá chodníky nenavazují, cyklostezka rozsekaná, přilehlé okolí děs, zálivy pro zastávky MHD archaické a parkoviště podél domů ještě na hlíně zeleň žádná krása
Dobrý den, předkládám vyjádření odboru investic :

Mimoúrovňová křižovatka Palackého x U přehrady je opravdu odložena do budoucna. Přednost má řešení Západního obchvatu. Ten bude řešit i tento problém.

Na projektu „Úprava ulice Čs. armády“ se s přestávkami neustále pracuje. S přibývajícími průmyslovými areály na přilehlých pozemcích musí docházet k úpravám již zpracovaných verzí dokumentací. Poslední vyvolanou změnou je zapojení projektu úpravy křižovatky ul. Stará Osada – ul. Čs. armády, která bude rozšířena, zpřehledněna a dojde k přesunu autobusové zastávky. Z dané úpravy křižovatky vyplynula vhodnost přemístění plánovaného chodníku z protilehlé dosud uvažované strany na stranu přiléhající k areálu společnosti ATREA. Toto nové řešení a další úpravy původní verze jsou nyní projednávány na ŘSD a ministerstvu dopravy. Zároveň v této době probíhají majetkoprávní projednávání vlastnictví komunikace a pozemků pod ní mezi stávajícím vlastníkem – Libereckým krajem a ČR zastoupené ŘSD. Další dlouhodobou překážkou v rychlém dokončení projektu a realizaci jsou nedokončená majetkoprávní jednání s vlastníky soukromých nemovitostí podél ulice Čs. armády. Pokud se tyto problémy a změny podaří v brzké době dokončit, lze uvažovat o zahájení prací v průběhu r. 2023.
< předchozí | 1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load