Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Ulice Vysoká
Radek Tribuček  |  20.10.2022 10:59:43
Dobrý den, bude ještě něco dělat v ulici Vysoká, současný stav je opravdu ukázkový. Práce již zde poměrně dlouhou dobu nejsou vidět a když v těch zahrnutých výkopech máte jezdit dnes a denně je to paráda.

Další věc ulice Mánesova, nedávno se po výkopech opravovala celá šíře ulice kolem Canisu, již se tam zase kopalo a dělá se tam záplata skoro přes celou šíři vozovky, která bude za pár měsíců jistě propadá a bude tam hrana. To se opravdu nedá lépe naplánovat?

K rekonstrukci Palackého se raději ani nebudu vyjadřovat.

S pozdravem Tribuček
Dobrý den, finální povrchy komunikace dle platného rozhodnutí budou provedeny do konce měsíce října, chodníky nejdéle do 15.11.2022
V ulici Mánesova byl hlášen únik na plynovém potrubí jeden koncem března a druhý v polovině dubna, při opravě těchto úniků bylo zjištěno havarijní stav plynovodního potrubí a následně bylo celé plynovodní potrubí vyměněno. Práce na celkové opravě probíhaly od poloviny května do začátku července. 12.10. hlásila firma SČVK havárii na domovní vodovodní přípojce k č.p. 60.
Bohužel tyto havárie spolu nesouvisí, a tudíž je nelze koordinovat.
Jestliže stavební firma neumí stmelit výřezovou spáru, měla by se na to vykašlat a jít dělat dřeváky.
Tuček M.  |  15.10.2022 3:27:38
Dobrý den,
běžte se podívat na zastávku Mšeno kaplička, jak to tam doprznili a pak je to nechte opravit. Tak doprasený to není ani na silnici.
Odpověděl: Petr Mikulášek, realizace staveb města | 25.10.2022 14:02:41
Dobrý den, proběhla kontrola na místě. Zhotovitel na urgenci objednatele provedl opravu.
Parkování na sídlišti je peklo
Martin M.  |  3.10.2022 18:43:29
Dobrý den, bude se město zabývat řešení otázky parkování na sídlištích? Situace už je opravdu šílená - aut přibývá, mnohé rodiny mají 2 a více aut. Město by mělo řešit urychleně tuhle situaci - auta pak díky nedostatku míst parkují na trávníku, nebo v křižovatce a brání tím průjezdu např popelářů, a IZS - zářným příkladem je ulice Boženy Němcové, zejména prvních pár desítek metrů za kruháčem u kapličky. Mnohdy mají problém projet i osobáky, natož IZS. Místo nestálého plánování rekontrukcí silnic by město mělo řešit hlavně tohle. A upozorňuji, že malování parkovacích stání není řešení. Postavte parkovací domy s placeným parkováním, garáže - cokoliv - lidi vám utrhají ruce za kryté parkování kousek o domu..
Odpověděl: Zuzana Bencová, příprava staveb města | 25.10.2022 13:53:09
Dobrý den, ve jmenované lokalitě je v jednání soukromá investice - parkovací dům nebo velké mimoúrovňové parkoviště na ploše S.K. Neumana. Město s investorem jedná, zatím není znám výsledek o vypořádání se s požadavky města.
Tristní stav ulice Březová
V. Sedláčková  |  24.10.2022 12:13:38
Navazuji na již dříve vložené dotazy týkající se ulice Březová na Šumavě. Od 20.10. jste zakázali parkování podél chodníku ve směru od bazénu. Vyfrézování proběhlo až následující den a dnes jsme se dočkali jakéhosi zasypání vyfrézovaných míst, které převyšuje úroveň původního asfaltu a průjezd ulicí bez újmy je tak pro tank. Budete v opravě pokračovat, nebo jste tímto vytvořením větších hrbolů než před frézováním svou činnost ukončili? Bude někdy ulice ve stavu, kdy se po ní bude dát jet beze strachu i větší rychlostí než je 10 km za hodinu? Bohužel není možné vložit fotky...... Rovněž by mě zajímalo, kdy plánujete zahájit a dokončit revitalizaci sídliště Šumava, o které se již několik let pouze píše.
Odpověděl: Petr Mikulášek, realizace staveb města | 24.10.2022 16:47:44
Dobrý den,

Na špatný stav ulice Březová město zareagovalo zadáním opravy asfaltového krytu vozovky. Práce započali frézováním. Z praxe se jeví ponechat frézovaný materiál na místě do doby položení nové asfaltové vrstvy jako vhodnější nežli nechat ve vozovce hranu a prohlubeň. Je však jasné, že se jedná o osobní pohled a každému bude jistě vyhovovat něco jiného. Práce jsou odhadnuty do konce měsíce to je do 31.10.2022. Věříme, že se tak podaří a průjezd po komunikaci bude komfortnější.
Bezpečnost
Radek Tribuček  |  19.10.2022 21:31:28
Dobrý den chtěl bych se zeptat ohledně bezpečnosti našich dětí. Prý se po Jablonci pohybuje dodávka a láká děti na různé sladkosti a jiné věci. Děkuji za odpověď. Tribuček
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 24.10.2022 9:55:41
Dobrý den,
Vámi popisovanou věc prověřuje Policie ČR, OO 5. května v Jablonci nad Nisou. Z uvedených důvodů a zejména k probíhajícímu prověřování se obracejte s dotazy na Policii ČR, OO 5. května v Jablonci nad Nisou. Městská policie není oprávněna v této souvislosti cokoliv sdělovat.
Děkuji za pochopení.

Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
Semafory křižovatka Palackého
MR  |  18.10.2022 7:36:01
Dobrý den, mám podnět k seřízení semaforů na křižovatce palackého u přehrady. Pokud potřebujete projet křižovatku ve směru U Přehrady-Riegrova, po odbačení vpravo většinou stihnou odbočit vlevo k Jablonexu dvě max tři auta. Ostatní musí počkat jeden cyklus a většinou se stává, že odbočovací pruh nestačí, jelikož tímto směrem jede většina odbočujících. Auta jedoucí rovně musí počkat a zdržuje to i směr z Horního náměstí. Bylo by dobré, aby dobočovací zelená vlevo počkala na všechna auta, která od přehrady odbočují na šipku vravo.
Dobrý den, Váš podnět jsme předali firmě, která vytváří signalizační plán a semafory programuje. To se děje i např. na základě kamerových záznamů a jejich vyhodnocení v nějakých časových trendech.
Semafor Mšeno u školy
Petr  |  5.10.2022 13:33:19
Kdy bude zapnut semafor ve Mšeně u školy? Je pro mne zcela nepochopitelné, že více než měsíc po začátku školního roku a po katastrofálně dlouho trvající "rekonstrukci" chodníků a silnice stále nefunguje.
Dobrý den, dle informací z odboru investic budou semafory spuštěny po realizaci vodorovného dopravního značení po odsouhlasení Policií ČR.
Zprovoznění poptávkového přechodu Palackého ve Mšeně
JH  |  12.10.2022 6:57:09
Dobrý den,
kdy bude zprovozněn poptávkový přechod Palackého ve Mšeně ? Zatím několik týdnů bliká oranžové světlo.
Jde o bezpečnost hlavně dětí a zkracuje se den.
Dobrý den, dle informací z odboru investic budou semafory spuštěny po realizaci vodorovného dopravního značení po odsouhlasení Policií ČR.
Sběrný dvůr
Eva Šulcová  |  15.10.2022 22:16:23
Kdysi na těchto stránkách proběhla informace, že je možné ve sběrném dvoře odevzdat věci, které ještě mohou někomu posloužit. Funguje ještě tato služba? Nemohu nikde nalézt informace. Děkuji.
Dobrý den,
ve sběrném dvoře ve Smetanově ul. 91 funguje tzv. Re-Use centrum, kam je možné odložit věci, které již doma nepotřebujeme, ale zároveň jsou funkční a mohly by ještě posloužit někomu jinému. Ve všední dny je otevřené od 8 do 17 hod., v sobotu od 8 do 14 hod. Informace je možné nalézt též na tomto odkazu: https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/odpady-pro-obcany/dalsi-informace/re-use-centrum.html
Proč je plná čára cyklopruhu před výjezdem z hasičárny a z protějšího autosalonu? Proč jsou chodníky podél ulice Palackého przněny hromadou zákazových a příkazových značek pro chodce?
Marek Medřický  |  11.10.2022 15:34:00
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, proč při vytyčení cyklopruhů v ulici Palackého je před hasičárnou a před protějším autosalonem plná čára, když je u autobusových zastávek přerušovaná?

Nerozumím ještě jedné věci, proč někomu stojí za to dát příkazovou značku před zastávku Jablonex aby cyklista sesedl z kola a před zastávku Kaplička zrovna tak? logika toho, proč by cyklista vůbec měl tudy jezdit mi nějak uniká, když má vedle vyznačený cyklopruh.
Stejně tak nechápu, proč najednou někomu stojí za to instalovat značku zákazu chůze po chodníku vedle sebe, když 50 let to šlo i bez toho, je to o slušnosti a respektu, zvláště, když to není někde v centru města, kde je podstatně vyšší frekvence chodců?
Proč se chodníky przní hromadou přebytečných značek, který ani nedávají logiku?
Dobrý den, posílám vyjádření projektanta :

výjezd od hasičské zbrojinice a od autosalonu jsou tzv. místa ležící mimo komunikaci.
V těchto případech se provádí plná čára, ale vyhláškou je umožněno jí přejíždět.
Na některých, vybraných chodnících v oblasti sídliště Mšeno byl nově umožněn vjezd cyklistům.
Pro cyklistu je to taková alternativa ke zbudovaným cyklopruhům (např. pro rodiny s dětmi, pro které by se pohyb v cyklopruhu mohl jevit ne zcela bezpečným).
Toto je umožněno pouze v těch místech, kde šířkové poměry chodníků dokážou zajistit bezpečný společný provoz pěších a cyklistů.
Pokud se jedná o nástupiště autobusových zastávek , kde se předpokládá větší intenzita pohybu pěších, tak tam vjezd cyklistům povolen nebyl.
Co se týče svislých dopravních značek, upravujících tento režim, já osobně nemám pocit, že by jich bylo užito více, než je nezbytně nutné.

Navržené dopravní značení celého projektu bylo konzultováno a upravováno dle požadavků DI Policie ČR, Jablonec nad Nisou.
< předchozí | 1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load