Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Magistrát má smysl pro humor :-) nahlásí částečnou uzavírku do systému dopravniinfo.cz na 6 let, přičemž obrůstá trávou i na úřadě.
František Jandera  |  30.9.2021 17:38:49
no, musím říci, že jsem se celkem pobavil, když jsem zjistil, že 150m částečné uzavírky se bude opravovat 6 let od 3.6.2019.
O co se jedná? o částečnou uzavírku ulice Smetanova, ta ulice, která byla na pořadu investic již před několika lety a v poslední době nějak se o tom nehovoří.
Ona rekonstrukce by měla být v oblasti vnějšího okruhu ulice Rýnovická, Větrná, Pod Baštou, Smetanova a Nad Mlýnem.
Pro jiné je to ta cesta s panely místo asfaltu a jak se říká, není radno v ČR pokoušet " dočasnost" mohlo by se z toho stát 40 let.
Ono je docela dobré zmínit zrovna v tomto období, neb se připravuje rozpočet města na příští rok a tak by bylo dobré se také zamyslet nad instalací vnějšího okruhu, jen nevím, zda je někdo kdo na to myslí, pro té co se zrušil odbor dopravy a doprava v Jablonci se rozumí v zásadě MHD.
Dobrý den, částečná uzavírka v ul. Smetanova zde není z důvodu zahájení či rekonstrukce komunikace. Toto dopravní opatření vychází ze znaleckého posudku zdi pod komunikací, kdy bylo nutné do doby zahájení rekonstrukce, zajistit „odlehčení“ vozovky.
Nejde totiž jen o opravu komunikace, ale především o opěrnou zeď pod vozovkou, která je ve špatném stavu a řešení celého prostoru. Proto je zde částečná uzavírka a jednosměrný provoz.
V současné době je zadáno zpracování dopravní studie s cílem snížit rozpočtové náklady na co nejnutnější úroveň, potom bude následovat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Tolik odpověď odborných útvarů - oddělení správy komunikací a oddělení přípravy projektů, čímž je odpovězeno i na Váš poslední dotaz, kdo má na starost dopravu ve struktuře a prostředí Magistrátu Jablonec n.N. Odbor dopravy zde, pokud moje paměť sahá, neexistoval. MHD je naopak řízeno externí společností Jablonecká dopravní, která je vlastněna městem, ale nezapadá do struktury úřadu.
Když tak nás město " motivuje" k třídění odpadu, tak jak město bude třídit odpad z veřejného prostoru ulic a náměstí?
23.9.2021 8:06:54
Dobrý den,
mám takový dotaz a chtěl bych požádat o vyjádření. Vzhledem k tomu, jak nás, obyvatele města až destruktivně zavalují tříděním všeho možného, jak si město poradí s tříděním odpadu ve veřejném prostoru, jako jsou ulice v centru měst, náměstí a třeba okolí přehrady.
TO JSOU NAŠE PENÍZE A NÁŠ ODPAD. KDYŽ MĚSTO KÁŽE, TAK AŤ TO TAKY SAMO DĚLÁ. JINAK Z TOHO JE AKORÁT VELKÉ POKRYTECTVÍ . Tak doufám, že to tak nedopadne.

S pozdravem
T.M
Dobrý den, v Jablonci nad Nisou je velká hustota veřejných stanovišť na tříděný odpad. Lidé užívající veřejný prostor tedy mají možnost si zvolit, zda odhodí odpadky do odpadkových košů, nebo je kousek poponesou, pokud se jedná o takový odpad, který jde vytřídit, a odloží je do nádob na tříděný odpad. Do budoucna plánujeme i pořízení odpadkových košů na tříděný odpad. V okolí přehrady jsou již několik let umisťovány sezónní odpadkové koše na plastový odpad. Zároveň pracovníci, kteří provádějí úklid odpadků v okolí přehrady, jsou povinni vysbíraný odpad třídit.
Více třídíš - více platíš - počítá se s dětmi?
Štěpán Pospíšil  |  20.9.2021 14:04:17
Hezký den, přidávám se ke skupině obyvatel města z rodinných domků, kteří kompostují a třídí odpad. Bydlíme v domě 3 dospělí a 4 malé děti. Opravdu se nám mnohdy nepodaří naplnit dohromady 80 l popelnici za 14 dní. Vašemu záměru a výpočtu rozumím, chápu, že kdybychom neměli na zahradě velký kompost, byli bychom minimálně na dvoj až trojnásobku. To samé, kdyby v domě bydlelo 7 nezávislých dospělých v 7 domácnostech, kteří by produkovali mnohem více odpadu než více lidí v jedné domácnosti. Ale přesto mi to přijde nefér vůči lidem s malými školními a předškolními dětmi, které tolik odpadu neprodukujou. Mohli byste prosím v těchto novotách zohlednit i rodinné domy a vícečlenné domácnosti s malými děmi? Děkuji za pochopení.
Dobrý den, bohužel není možné nastavit poplatek tak, aby vyhovoval všem. Existují rodiny, které důsledně třídí a stačí jim i menší kapacita nádoby, než je stanovené minimum. Ale zároveň existují rodiny, které mají produkci odpadu daleko vyšší, ačkoliv mají malé děti. Vždy záleží na chování jednotlivých lidí. Ti, kteří se chovají zodpovědně, třídí odpad, kompostují, snaží se předcházet vzniku odpadu apod., se najdou napříč všemi různými skupinami obyvatel, jak mezi rodinami s malými dětmi, tak v bezdětných domácnostech nebo např. mezi důchodci.
Průběžná ulice
Nováková Eva  |  5.10.2021 10:32:05
Dobrý den, již před několika lety, nejspíš ještě za vlády pana Beitla, bylo slibováno vybudování odbočky v ulici Průběžná od Tajvanu směrem k Hotelu Břízky k domům do ulice Sportovní. Z důvodu, že pokračování ulice Průběžná k Voltovně bude pouze pro pěší a inlajnisty nebo cyklisty. Byl zde zvěřejněn jakýsi plánek, kudy by měla silnice vést. Děje se něco v této věci, nebo to uloženo tzv. " k ledu?" Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Zuzana Bencová, příprava staveb města | 5.10.2021 12:26:44
Dobrý den, na tomto plánu se stále pracuje, ovšem v současné době jsme narazili na odpor nového vedení Povodí Labe závodu Jablonec nad Nisou k plánovaným změnám užívání ulice Průběžná. Bohužel Povodí Labe je vlastníkem pozemku i komunikace a bez jeho souhlasu nelze stavbu zrealizovat. V současné době je plánována schůzka vedení města s vedením Povodí Labe s.p.
Semafor Liberecká x U Nisy
Aleš Bobek  |  30.9.2021 11:13:49
Dobrý den,

bylo by prosím možné opět zapnout semafor na této křižovatce? Ve špičce je skoro nemožné se dostat z vedlejší silnice na hlavní.

Děkuji
Dobrý den, jedná se o častý dotaz a bylo na něj zde již několikrát odpovězeno - semafor není náš, ale společnosti DPMLJ a "patří" k tramvajové trati, která prochází rekonstrukcí, tímto dojde i k úpravě křižovatky a dopravního značení.
Třídění odpadu ve městě, Nejlepší odpad je ten, který se nikdy nevyrobí. Podpora bezobalových obchodů
František Jandera  |  4.10.2021 17:06:00
Dobrý den,
domnívám se, že třídění odpadu je zejména otázkou přístupu, osobních hodnot sociálního postavení, věkové skladby a to, zda je občan z ciziny.
Třídění odpadu je samozřejmě možné ale je potřeba k tomu vytvořit podmínky. Bydlím na sídlišti a již teď jsou kontejnerová místa zaplněna jinými kontejnery. Neumím si úplně představit kam všude je možné ještě tyto stání rozšiřovat ale třeba šedé kontejnery už se všude nedostanou, stejně tak je to i o tom, že odpadu je zkrátka více a to v době posledního roku, kdy lidi byli více doma než v práci bylo zřetelné ale když se nevytváří odpad v práci vytvoří se doma, takže teoreticky by to mělo být stejně ale to by také bylo absolutní, kdyby všichni lidé pracovali v Jablonci, což nebylo. Takže objektivně a fakticky odpadu přibilo.

Třídění odpadu je do nějaké míry i ovlivněno sociálním zapojením a vzděláním, je možné, že v sociálně slabých lokalitách a tam, kde bydlí cizinci není úplně zvykem třídit odpad.

Asi lidi s vyšším vzděláním třídí trochu lépe a třeba mladší než starší...je to zkrátka zvyk ale je potřeba udělat odpovídající podmínky, aby se vytřídilo 60% odpadu.

Je potřeba také zmínit, že město je příjemce odpadu z veřejného prostranství a jsou to koše v centru města, ulic, náměstí, přehrady i autobusového nádraží, kde se netřídí odpad a to je zkrátka výzvou. Proto bych se chtěl zeptat, jak město bude toto řešit? protože to objektivně musí řešit.


To, že odpady ve městě produkujeme všichni je zřejmé a cenu za odpad platíme všichni, za ten samý odpad.
Děkujeme za názor. Víceméně se s ním město ztotožňuje. V budoucnu máme v plánu dále podporovat třídění odpadu i předcházení vzniku odpadu. Na některých místech je instalace dalších kontejnerů na tříděný odpad opravdu problematická a nelze mít nádoby na všechny komodity u každého paneláku, ale snažíme se, aby byly v docházkové vzdálenosti. Rovněž umístění odpadkových košů na tříděný odpad do veřejného prostoru se chystá.
zimní údržba
Věra Bízová  |  1.10.2021 13:20:31
Dobrý den,
měla bych dotaz k odklízení sněhu v zimním období chodníku v ul. Mechová čp. 3625 až 3620 po ul. U Hřiště. A zda by bylo možné odklízení v tomto úseku zahrnout do plánu zimní údržby. Odklízení je prováděno u okolních objektů a chodník v úseku Mechová 1 - 7 si musí majitelé zajišťovat sami, přičemž při prohrnování chodníku podél Palackého je sníh nahrnován k přechodu ulice U hřiště a komplikován tak současně přechod přes komunikaci k ulici Palackého, navíc chodník od Mechové 1/3620 není udržován prakticky vůbec, pouze je chodci prošlapavána cestička k přechodu.
Dobrý den,
obecně statutární město Jablonec nad Nisou v rámci zimní údržby (ZÚ) v sídlištních celcích zajišťuje průtah pouze páteřních chodníků (až na několik odůvodněných výjimek). Důvodem je jednak omezená kapacita lidských i technických zdrojů Technických služeb Jablonec n.N., které zimní údržbu pro město provádějí, jednak omezené finanční prostředky města vynakládané na zimní údržbu a v neposlední řadě technické hledisko proveditelnosti ZÚ chodníkovými stroji (stavební šířka chodníků, parkující vozidla podél chodníků, chybějící nájezdy na chodníky pro techniku, možnosti kam sníh hrnout, atd.). Na sídlištích se předpokládá pohyb chodců za sněhu po obslužných sídlištních komunikacích, které panelové domy lemují a které jsou v zimě udržovány dle svého zařazení v rámci plánu ZÚ.
Na základě výše uvedeného předmětný chodník v ul. Mechová v plánu ZÚ zařazen nikdy nebyl a ani se s jeho zařazením výhledově nepočítá.
městský znak Jablonce nad Nisou a chodníky
Alenka Javůrková  |  28.9.2021 21:28:40
Dobrý den, chtěla bych se optat, kam zmizel městský znak z kruhového objezdu U Zeleného stromu, proč nejsou kruhové objezdy pravidelně udržovány (přerostlé stromy a keře atd), jsou nepřehledné a není vidět, zda něco jede nebo zda na přechodu se nepohybují lidé (viz kruhový objezd u benzinové stanice v ul. Želivského). Dále bych upozornila i na špatný stav chodníku z ulice Liberecké za abecedou směrem k MŠ Jablíčko až k věžovému domu Polní12, dále pokračování v ulici Polní u řadových domů, kde v chodníku jsou prohlubně zarostlé travou, asfalt je popraskaný, za deště se všude drží voda. Tento stav je dlouhodobý a nikdo ho dosud neřeší, zřejmě na to asi nikdo neupozornil. Děkuji za odpověď- AJ
Dobrý den, Váš podnět byl zařazen do plánu správy komunikací. Se znakem se na kruhový objezd již nepočítá.
Potok v Pasekach
Hana Kloutvorova  |  1.10.2021 16:06:28
Dobrý den,
jak prosím dopadlo šetření ohledně soukromého jezera, vytvořeného na paseckem potoce? V potoce je extrémně malo vody, žijeme zde 45 let a nikdy nebyl potok v takovém stavu- odtéká sotva curek a před vypustí je koryto do poloviny suché a pochozi nohou. Jezero vytvořené na soukromém pozemku proti proudu je zato plné. Za odpověď děkuji.
Dobrý den, informaci získáte u Mgr. Holého vedoucího vodoprávního úřadu (tel. 483357361).
Ulice U Kostela
Josef Blažek  |  27.9.2021 8:32:41
Dobrý den, jestli je město správce silnice UKostela. Mohlo by ji v nejbližší době zazařadit do plánu oprav. Silnice, jako příjezd ke Kauflandu je velmi vytížená. A její stav je detolatním stavu. Na odbočce pod vjezdem se úplně propadá. Jestli se tedy nečeká až se tam nějaké auto propadne? Když se tam jede větší rychlosti než 20Km/hod je to velmi nebezpečné.
Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den, v křižovatce ul. U Kostela/zásobovací rampa OC Kaufland je plánována oprava připojení. V letošním roce probíhá v rámci uzavírek v ul. Arbesově rekonstrukce plynovodu. Vzhledem k tomu, že oprava křižovatky bude vyžadovat také uzavírku, tak další uzavírka zde by byla problematická. Oprava je tak plánována až po ukončení prací na rekonstrukci plynovodu v ul. Arbesova.
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 372 | další >