Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Schody na Střelnici od Kauflandu
Barbora Ledlová  |  3.11.2022 13:09:13
Dobrý den, zajímalo by mě, kdo zadával, projektoval a kontroloval rekonstrukci schodů od fotbalového stadionu směrem ke Kauflandu. Vizuálně sice vypadají lépe, než původní cesta, ale (ač tam jsou nájezdy) bohužel je to naprosto nevhodné pro člověka s kočárkem nebo imobilního občana! Zkoušel to někdo vyjet např. s kočárkem, kde sedí nedejbože dítě? Nebo je to určené hlavně návštěvníkům stadionu? Je smutné, že když už se něco v této čtvrti konečně opraví, neudělá se to pořádně a s rozmyslem…
Děkuji za reakci, s pozdravem Barbora Ledlová
Dobrý den, vyjádření správce a investora akce - projekt byl vypracován v souladu s ČSN a schválen stavební úřadem a Dopravním inspektorátem PČR. Funkce schodiště, vzhledem k jeho topografii není primárně k užívání pro vozíčkáře určena a cesta s kočárkem je při tomto sklonu náročná. Lze vybrat jinou méně náročnou nicméně delší cestu.
Plechové přechody u sídliště Na Vršku
Stanislava Bartáková  |  3.11.2022 11:19:52
Dobrý den, bydlím na sídlišti Na Vršku, u kterého nyní probíhá rekonstrukce tramvajové trati do Liberce. Často se tam poslední dobou na stavbě nic neděje. Obávám se, že přes zimu zůstanou přes tramvajovou trať plechové přechody, které mohou být v zimním období při chůzi dost nebezpečné. V případě, že se tak stane, bude úklidu sněhu a posypu věnována větší pozornost? Děkuji.
Dobrý den, v zimním období budou tato místa zasypána tak, aby zde mohla jezdit technika a zimní údržba byla investorem stavby (DPMLJ) s předstihem dohodnuta na magistrátu.
Pálení odpadu
Jaromír Češka  |  31.10.2022 13:15:16
Dobrý den,už více než dva roky se pokoušíme domluvit nějaká pravidla ohledně pálení odpadu v zahrádkářské kolonii Mšeno - sever.Vše je bezvýsledné.Někteří zahrádkáři,zvláště na severní straně kolonie,si pletou zahrádkaření se spalovnou biologického odpadu a možná i jiného.Každý den musíme jako starousedlíci snášet vykuřování,my nemáme kam utéct.Denně vykouřený celý dům,zahradu nemůžeme téměř používat.Jakmile se udělá trochu hezky,hned to zapálí a smrdí s tím až do pozdního odpoledne.Pak toho nechají.On se totiž navečer otáčí vítr a kouř táhne po kolonii.Veškeré pokusy o dohodu se míjí účinkem.MP přijede,ale řekli nám,že nemají klíče a nemají se tam jak dostat.Vypadá to,že pro ně nejsou žádná pravidlaa že musíme počkat na zimu.Pak je vždycky klid.
Dobrý den, v otevřeném ohništi lze pálit pouze suché rostlinné materiály, neznečištěné chemickými látkami. V případě porušení tohoto ustanovení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. Rostlinné materiály zle účinně kompostovat – město rozdávalo již 2x kompostéry. Pokud se materiál na kompostování nehodí – větve, listí – lze jej bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech – Proseč nad Nisou, Belgická – zde jsou každý den v týdnu, Kokonín a Želivského, viz https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/odpady-pro-obcany/dalsi-informace/sberne-dvory.html.
O pálení by měl být informován Hasičský záchranný sbor – viz web města – životní situace – pálení. Pálení nesmí obtěžovat „sousedy“.
Pálení v zahrádkářské kolonii:
Pálení v zahrádkářské kolonii byl měl upravovat jejich vlastní provozní řád, kde by uvedený postup měl být stanoven. V případě, že vás obtěžuje kouř z ohnišť v zahrádkářské kolonii tak byste se měli obrátit na vedení / předsedu zahrádkářské kolonie ke zjednání nápravy.
Přivolaná městská policie by měla situaci zdokumentovat, vyhodnotit a popřípadě předat na magistrát k dořešení, další možnosti jsou popsány zde - https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/sousedska-prava/sousedska-prava/rada/sousedske-spory-jak-se-branit-imisim.
Divoká prasata na Žižkově Vrchu
Jitka Bočanová  |  25.10.2022 9:32:16
Dobrý den,
ptám se, jakým způsobem město bude zajišťovat bezpečnost obyvatel, kteří se pohybují v oblasti sídliště Žižkův Vrch. Divoká prasata vesele obrývají rodinné i panelové domy a z lesoparku mají soukromou zahradu. Na asfaltové silnici procházející lesoparkem jsem na ně narazila cestou z práce v 18.30 hod. Městská policie, na kterou jsem se obrátila je, jak jsem se dozvěděla bezzubá a nedokáže pomoci. Uvědomujete si, že může dojít k napadení i dětí? Přístupová cesta k družině a na školní hřiště je orýpaná a děti s rodiči se tam pohybují již od 6.00 ráno. Opravdu se řešením čekáte až na fatální průšvih?
Děkuji za odpověď J. Bočanová
Dobrý den, poskytuji oficiální stanovisko magistrátu :

Celou věc intenzivně řešíme s myslivci i městskou policií. Hledáme adekvátní řešení a přijímáme různá opatření, která by zaručila určitý úspěch ve vytlačení divokých prasat zpět do přírody.
Je nutné uvést, že vytrvalost divokých prasat je obrovská a stěžuje jejich odlov. Divoká prasata mají nejen skvěle vyvinutý čich a sluch, mají i instinkt pro nebezpečí, chrání se přírodou a mají svou taktiku pro přemisťování a kontrolu místa, kam chodí žrát. Přitom se neustále hlídají. Počet divokých prasat nelze nikdy spočítat. V zimě za potravou ujdou v noci až padesát kilometrů. Jejich migrace je vskutku velká. Je velmi těžké a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze vyčkávat i za předpokladu, že je příznivý vítr na to, že přijdou k místu, kde mají tzv. zakrmeno. I na tomto místě nemusí k odlovu dojít třeba i několik nocí. Dalším tíživým elementem, který brání dostatečnému odlovu je návštěvnost příměstských lesů. Na lesních pozemcích se pohybují obyvatelé Jablonce nad Nisou od brzkých ranních až do téměř nočních hodin, což prodlužuje odlov někdy z několika nocí až na týdny. Bohužel je nutné podotknout, že jedním z důvodů přemístění divokých prasat do zastavěné zóny je zároveň realizovaná rekonstrukce tramvajové trati. Ruch ze stavby vytlačil černou zvěř více mezi lidské obydlí, kde prasata vědí, že mají tzv. klid.
Prvním ze zvolených opatření je umístění odchytové klece, pro které se již našlo vhodné stanoviště, na kterém bude klec v co nejbližší době instalována. Ve spolupráci s myslivci, orgánem státní správy myslivosti a městskou policií bude správním orgánem opět vyhlášen opatřením obecné povahy zákaz vstupu do části honitby Rádlo, který umožní realizaci naháňky, která by vytlačila divoká prasata zpět do lesních pozemků. Uzavření části honitby je z pohledu orgánu státní správy myslivosti nutné k omezení pohybu divokých prasat, ke kterému dochází vysokou návštěvností příměstských lesů – jedná se převážně o západní hranici statutárního města Jablonec nad Nisou, od Srnčího Dolu směrem k Horní Proseči. Pokud nedosáhneme omezení pohybu prasat, byla by realizace naháňky kontraproduktivní.
Dalším opatřením, které bude probíhat souběžně s výše uvedenými opatřeními, bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích. Tento druh odlovu je mnohonásobně ztížen právě obydleností v místech, kde se prasata zdržují. Z hlediska bezpečnosti při používání loveckých zbraní je potřeba mít na zřeteli, na jakou vzdálenost může střela doletět. Při přímé střelbě s kulovou zbraní ve stoje je možný dostřel až 500 m. Navíc je nutné počítat s možným odrazem střely při nárazu. Proto důrazně vyzýváme obyvatele zasažených zón, aby nechali myslivce v klidu konat svou práci, dali střelcům co největší prostor a drželi si své psy na vodítkách.
Vás občany bychom chtěli vyzvat ke spolupráci všech zúčastněných tím, že je třeba ve Vašem okolí odstranit všechny bioodpady vyskytující se na hranici lesních pozemků a zároveň všechny krmné zařízení (krmelce a jesličky), ve vzdálenosti 200 m od hranice lesních pozemků.
Aby se regulace divokých prasat povedla v co nejkratší době, je nutné spojit všechna opatření dohromady, proto Vás tímto prosíme o spolupráci. Statutární město Jablonec nad Nisou pro Vás rozmístilo popelnice na bioodpad, které můžete využívat.
Na závěr je z pohledu správního orgánu potřebné sdělit, že právo myslivosti každý myslivec vykonává dobrovolně ve svém volném čase, jako pracující občan, proto Vás prosíme o trpělivost v řešení takto složité situace.
Nesvítí lampa
Markéta  |  31.10.2022 18:48:05
Dobrý den, před domem v Okružní 9 již delší dobu nesvítí lampa. Chci se zeptat, jestli to je v rámci šetření nebo je rozbitá. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Dobrý den, předáno na technické služby k opravě.
Ohrožení životů občanů na sídlišti Proseč
Karel Pauch Bc.  |  24.10.2022 11:47:14
Komu :
Magistrát města Jablonce n/Nisou
Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ing. Mgr. Řimňáčová Ivana
Věc : S t í ž n o s t
Dobrý den,
jmenuji se Pauch Karel narozen 7. září 1957, bytem ulice Široká 4860/10, Proseč, Jablonec n/Nisou.
Obracím se na vás s opětovnou stížností, ohledně přemnožení divokých prasat na našem sídlišti Proseč ( lokalita ul. U tenisu - louka, Široká ). Vaše odpověď nás obyvatele sídliště Proseče, moc neuspokojila. Již druhým rokem nás sužuje tento problém. Zejména v těchto podzimních měsících jsme v ranních a zejména ve večerních hodinách ohrožováni na svých životech těmito přemnoženými zvířaty. Není u nás prostě bezpečno !
19.10.2022 s námi, a to p. Vrabcem U tenisu 4575 starobní důchodce předseda SVJ), mou osobou, natočil rozhovor vč. videa p. Sedlák z Jabloneckého deníku, ohledně zdevastování louky před a za panelákem. Začínají tam chodit i přes den na dětské hřiště ( stromy - žaludy ).
V rámci nedělní procházky 23.10. jsem bez pejska, také se o něho bojím, zašel i zkratkou po silnici a lesem na ul. Za Plynárnou č. 3, kde došlo k úrazu mladé dívky, otec to již dával k vám na MÚ. Má sešité koleno, když utíkala před prasátky. Dále u rodinných domků na Domovině jsou již také, č.p. 233 sdílná paní důchodkyně ráno chodí zkratkou okolo ul. U tenisu na BUS zastávku, také je viděla i ve dne. Již jim lezou i do zahrádek. Dále Za Plynárnou 13 u ADomu se též v nočních hodinách hojně vyskytují. Jeden jejich klient se s nimi potkal, když šel v ranních hodinách na tramvaj do zaměstnání.
Proto vás opětovně žádám jménem svým, předsedů SVJ sídliště Proseč, i dalších obyvatel této lokality, aby jste tento problém urgentně řešili v rámci svých kompetencí. Přijali přísnější a adekvátnější opatření. Abychom se mohli všichni bezpečně pohybovat na tomto sídlišti. Máme strach. Neřešit jen důsledky, ale zejména příčiny. Druhou stížnost podávám proto, že se na mne v hojné míře obracejí se svými názory, starostmi o své životy.

Abychom jen nekritizovali, navrhujeme tato opatření :

- provizorní mobilní kovový plot ul. U Tenisu, odpuzující prostředky proti zvěři
- naháňka, doporučení od veterinářky hospodářských zvířat pí. Ďurašové, využít k tomu OSložky ( ČA, PČR, MěPolicie, vězenství - psovodi ve spolupráci s myslivci ), tak, jak se to podařilo vyřešit v Poděbradech, ve Zlíně ( možno načíst na jejich web. stránkách ).

Za urgentní řešení a odpověď předem děkuji. Jde nám o bezpečnost obyvatel našeho sídliště, ale i v dalších lokalitách.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 1.11.2022 13:51:01
Informace k přemnožené černé zvěři a výzva k likvidaci bioodpadů a všech krmných zařízení (krmelců a jesliček) v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) a v souladu s orgánem státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) zjistil z vlastní úřední činnosti, že v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče se nachází na okolních lesních pozemcích při jejich hranici velké množství bioodpadů (včetně posekané trávy a ořezaných větví), které jsou v některých místech doplněny krmnými zařízeními (krmelce a jesličky).

Tímto bychom Vám chtěli k momentální nelehké situaci přemnožených prasat, které se vyskytují v zastavěných oblastech Jablonce nad Nisou poblíž lesních pozemků, sdělit:
Celou věc intenzivně řešíme s myslivci i městskou policií. Hledáme adekvátní řešení a přijímáme různá opatření, která by zaručila určitý úspěch ve vytlačení divokých prasat zpět do přírody.
Je nutné uvést, že vytrvalost divokých prasat je obrovská a stěžuje jejich odlov. Divoká prasata mají nejen skvěle vyvinutý čich a sluch, mají i instinkt pro nebezpečí, chrání se přírodou a mají svou taktiku pro přemisťování a kontrolu místa, kam chodí žrát. Přitom se neustále hlídají. Počet divokých prasat nelze nikdy spočítat. V zimě za potravou ujdou v noci až padesát kilometrů. Jejich migrace je vskutku velká. Je velmi těžké a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze vyčkávat i za předpokladu, že je příznivý vítr na to, že přijdou k místu, kde mají tzv. zakrmeno. I na tomto místě nemusí k odlovu dojít třeba i několik nocí. Dalším tíživým elementem, který brání dostatečnému odlovu je návštěvnost příměstských lesů. Na lesních pozemcích se pohybují obyvatelé Jablonce nad Nisou od brzkých ranních až do téměř nočních hodin, což prodlužuje odlov někdy z několika nocí až na týdny. Bohužel je nutné podotknout, že jedním z důvodů přemístění divokých prasat do zastavěné zóny je zároveň realizovaná rekonstrukce tramvajové trati. Ruch ze stavby vytlačil černou zvěř více mezi lidská obydlí, kde prasata vědí, že mají tzv. klid.
Prvním ze zvolených opatření je umístění odchytové klece, pro které se již našlo vhodné stanoviště, na kterém bude klec v co nejbližší době instalována. Ve spolupráci s myslivci, orgánem státní správy myslivosti a městskou policií bude správním orgánem opět vyhlášen opatřením obecné povahy zákaz vstupu do části honitby Rádlo, který umožní realizaci naháňky, která by vytlačila divoká prasata zpět do lesních pozemků. Uzavření části honitby je z pohledu orgánu státní správy myslivosti nutné k omezení pohybu divokých prasat, ke kterému dochází vysokou návštěvností příměstských lesů – jedná se převážně o západní hranici statutárního města Jablonec nad Nisou, od Srnčího Dolu směrem k Horní Proseči. Pokud nedosáhneme omezení pohybu prasat, byla by realizace naháňky kontraproduktivní.
Dalším opatřením, které bude probíhat souběžně s výše uvedenými opatřeními, bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích. Tento druh odlovu je mnohonásobně ztížen právě obydleností v místech, kde se prasata zdržují. Z hlediska bezpečnosti při používání loveckých zbraní je potřeba mít na zřeteli, na jakou vzdálenost může střela doletět. Při přímé střelbě s kulovou zbraní ve stoje je možný dostřel až 500 m. Navíc je nutné počítat s možným odrazem střely při nárazu. Proto důrazně vyzýváme obyvatele zasažených zón, aby nechali myslivce v klidu konat svou práci, dali střelcům co největší prostor a drželi si své psy na vodítkách.
Vás občany bychom chtěli vyzvat ke spolupráci všech zúčastněných tím, že je třeba ve Vašem okolí odstranit všechny bioodpady vyskytující se na hranici lesních pozemků a zároveň všechna krmná zařízení (krmelce a jesličky), ve vzdálenosti 200 m od hranice lesních pozemků.
Aby se regulace divokých prasat povedla v co nejkratší době, je nutné spojit všechna opatření dohromady, proto Vás tímto prosíme o spolupráci. Statutární město Jablonec nad Nisou pro Vás rozmístilo popelnice na bioodpad, které můžete využívat.
Na závěr je z pohledu správního orgánu potřebné sdělit, že právo myslivosti každý myslivec vykonává dobrovolně ve svém volném čase, jako pracující občan, proto Vás prosíme o trpělivost v řešení takto složité situace.


S pozdravem

Ivana Řimnáčová - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ohrožení životů občanů na sídlišti Proseč
Karel Pauch Bc.  |  24.10.2022 11:48:41
Komu :
Magistrát města Jablonce n/Nisou
Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ing. Mgr. Řimňáčová Ivana
Věc : S t í ž n o s t
Dobrý den,
jmenuji se Pauch Karel narozen 7. září 1957, bytem ulice Široká 4860/10, Proseč, Jablonec n/Nisou.
Obracím se na vás s opětovnou stížností, ohledně přemnožení divokých prasat na našem sídlišti Proseč ( lokalita ul. U tenisu - louka, Široká ). Vaše odpověď nás obyvatele sídliště Proseče, moc neuspokojila. Již druhým rokem nás sužuje tento problém. Zejména v těchto podzimních měsících jsme v ranních a zejména ve večerních hodinách ohrožováni na svých životech těmito přemnoženými zvířaty. Není u nás prostě bezpečno !
19.10.2022 s námi, a to p. Vrabcem U tenisu 4575 starobní důchodce předseda SVJ), mou osobou, natočil rozhovor vč. videa p. Sedlák z Jabloneckého deníku, ohledně zdevastování louky před a za panelákem. Začínají tam chodit i přes den na dětské hřiště ( stromy - žaludy ).
V rámci nedělní procházky 23.10. jsem bez pejska, také se o něho bojím, zašel i zkratkou po silnici a lesem na ul. Za Plynárnou č. 3, kde došlo k úrazu mladé dívky, otec to již dával k vám na MÚ. Má sešité koleno, když utíkala před prasátky. Dále u rodinných domků na Domovině jsou již také, č.p. 233 sdílná paní důchodkyně ráno chodí zkratkou okolo ul. U tenisu na BUS zastávku, také je viděla i ve dne. Již jim lezou i do zahrádek. Dále Za Plynárnou 13 u ADomu se též v nočních hodinách hojně vyskytují. Jeden jejich klient se s nimi potkal, když šel v ranních hodinách na tramvaj do zaměstnání.
Proto vás opětovně žádám jménem svým, předsedů SVJ sídliště Proseč, i dalších obyvatel této lokality, aby jste tento problém urgentně řešili v rámci svých kompetencí. Přijali přísnější a adekvátnější opatření. Abychom se mohli všichni bezpečně pohybovat na tomto sídlišti. Máme strach. Neřešit jen důsledky, ale zejména příčiny. Druhou stížnost podávám proto, že se na mne v hojné míře obracejí se svými názory, starostmi o své životy.

Abychom jen nekritizovali, navrhujeme tato opatření :

- provizorní mobilní kovový plot ul. U Tenisu, odpuzující prostředky proti zvěři
- naháňka, doporučení od veterinářky hospodářských zvířat pí. Ďurašové, využít k tomu OSložky ( ČA, PČR, MěPolicie, vězenství - psovodi ve spolupráci s myslivci ), tak, jak se to podařilo vyřešit v Poděbradech, ve Zlíně ( možno načíst na jejich web. stránkách ).

Za urgentní řešení a odpověď předem děkuji. Jde nám o bezpečnost obyvatel našeho sídliště, ale i v dalších lokalitách.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 1.11.2022 13:48:11
Informace k přemnožené černé zvěři a výzva k likvidaci bioodpadů a všech krmných zařízení (krmelců a jesliček) v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) a v souladu s orgánem státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) zjistil z vlastní úřední činnosti, že v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče se nachází na okolních lesních pozemcích při jejich hranici velké množství bioodpadů (včetně posekané trávy a ořezaných větví), které jsou v některých místech doplněny krmnými zařízeními (krmelce a jesličky).

Tímto bychom Vám chtěli k momentální nelehké situaci přemnožených prasat, které se vyskytují v zastavěných oblastech Jablonce nad Nisou poblíž lesních pozemků, sdělit:
Celou věc intenzivně řešíme s myslivci i městskou policií. Hledáme adekvátní řešení a přijímáme různá opatření, která by zaručila určitý úspěch ve vytlačení divokých prasat zpět do přírody.
Je nutné uvést, že vytrvalost divokých prasat je obrovská a stěžuje jejich odlov. Divoká prasata mají nejen skvěle vyvinutý čich a sluch, mají i instinkt pro nebezpečí, chrání se přírodou a mají svou taktiku pro přemisťování a kontrolu místa, kam chodí žrát. Přitom se neustále hlídají. Počet divokých prasat nelze nikdy spočítat. V zimě za potravou ujdou v noci až padesát kilometrů. Jejich migrace je vskutku velká. Je velmi těžké a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze vyčkávat i za předpokladu, že je příznivý vítr na to, že přijdou k místu, kde mají tzv. zakrmeno. I na tomto místě nemusí k odlovu dojít třeba i několik nocí. Dalším tíživým elementem, který brání dostatečnému odlovu je návštěvnost příměstských lesů. Na lesních pozemcích se pohybují obyvatelé Jablonce nad Nisou od brzkých ranních až do téměř nočních hodin, což prodlužuje odlov někdy z několika nocí až na týdny. Bohužel je nutné podotknout, že jedním z důvodů přemístění divokých prasat do zastavěné zóny je zároveň realizovaná rekonstrukce tramvajové trati. Ruch ze stavby vytlačil černou zvěř více mezi lidská obydlí, kde prasata vědí, že mají tzv. klid.
Prvním ze zvolených opatření je umístění odchytové klece, pro které se již našlo vhodné stanoviště, na kterém bude klec v co nejbližší době instalována. Ve spolupráci s myslivci, orgánem státní správy myslivosti a městskou policií bude správním orgánem opět vyhlášen opatřením obecné povahy zákaz vstupu do části honitby Rádlo, který umožní realizaci naháňky, která by vytlačila divoká prasata zpět do lesních pozemků. Uzavření části honitby je z pohledu orgánu státní správy myslivosti nutné k omezení pohybu divokých prasat, ke kterému dochází vysokou návštěvností příměstských lesů – jedná se převážně o západní hranici statutárního města Jablonec nad Nisou, od Srnčího Dolu směrem k Horní Proseči. Pokud nedosáhneme omezení pohybu prasat, byla by realizace naháňky kontraproduktivní.
Dalším opatřením, které bude probíhat souběžně s výše uvedenými opatřeními, bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích. Tento druh odlovu je mnohonásobně ztížen právě obydleností v místech, kde se prasata zdržují. Z hlediska bezpečnosti při používání loveckých zbraní je potřeba mít na zřeteli, na jakou vzdálenost může střela doletět. Při přímé střelbě s kulovou zbraní ve stoje je možný dostřel až 500 m. Navíc je nutné počítat s možným odrazem střely při nárazu. Proto důrazně vyzýváme obyvatele zasažených zón, aby nechali myslivce v klidu konat svou práci, dali střelcům co největší prostor a drželi si své psy na vodítkách.
Vás občany bychom chtěli vyzvat ke spolupráci všech zúčastněných tím, že je třeba ve Vašem okolí odstranit všechny bioodpady vyskytující se na hranici lesních pozemků a zároveň všechna krmná zařízení (krmelce a jesličky), ve vzdálenosti 200 m od hranice lesních pozemků.
Aby se regulace divokých prasat povedla v co nejkratší době, je nutné spojit všechna opatření dohromady, proto Vás tímto prosíme o spolupráci. Statutární město Jablonec nad Nisou pro Vás rozmístilo popelnice na bioodpad, které můžete využívat.
Na závěr je z pohledu správního orgánu potřebné sdělit, že právo myslivosti každý myslivec vykonává dobrovolně ve svém volném čase, jako pracující občan, proto Vás prosíme o trpělivost v řešení takto složité situace.


S pozdravem

Ivana Řimnáčová - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Skatepark
Nováková  |  26.10.2022 9:22:25
Dobrý den, jak to vypadá s výstavbou skateparku? Myslím, že to trvá hodně dlouho, nejdříve se hledalo vhodné místo, pak se rozhodlo, že skatepark bude vybudován tam, kde byl, mládež se nemá kde "vybít", kde je problém? Bude na jaře v roce 2023?
Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 27.10.2022 7:51:31
Dobrý den, obnova skateparku je zatím v plánu příští rok. Realizace však závisí na finančních možnostech. Prioritou bude nejdříve pokrývat energetické potřeby města, teprve potom investice.

příjemný den, Jana Fričová
ulice Vrkoslavická
Jana  |  23.10.2022 23:49:20
Dobrý den,
chtěla bych poprosit, zda by bylo možné zaměřit se trochu na ulici Vrkoslavická? Především u fotbalového stadionu mají řidiči v oblibě parkovat na chodníku. Ti “inteligentnější” jsou schopni na chodníku nechat auto celé. Nechápu, jaké myšlenkové pochody je k tomu vedou. Projít s kočárkem je pak skoro nadlidský úkol. Bohužel už je to téměř denní chleba. Především, když si jedou rodiče vyzvednout děti. Pokud mi tam příště nenechají plechovku Red Bullu, mám rovnou volat MP?
Ohledně problematiky aut na chodníku u domů č. 20, 24 a 28 se tu již někdo zmiňoval.
Ještě bych se chtěla zeptat, zda je v plánu údržba této ulice v zimních měsících? Tuto zimu jsem byla nucena s kočárkem jezdit po silnici a když naproti mně klouzal autobus a já neměla kam uhnout, dala jsem se na modlení. Tak snad se s tím udělá něco dřív, než se někomu něco stane.
Děkuji
Dobrý den, městská policie se na uvedenou oblast zaměří. co se týká zimní údržby ta probíhá dle schváleného plánu. Komunikace v ul. Vrkoslavická je vedena v I. kategorii důležitosti a ohledně údržby chodníku probíhá údržba v úseku od Turnovské po ul. V Zátiší.
Přechod pro chodce Mšeno škola (17.10.)
Hana Kloutvorová  |  17.10.2022 12:40:17
K dnešnímu dni stále nefunguje semafor na přechodu pro chodce na Palackého k ZŠ Mozartova - zde v otázkách je několikrát informace, že k 13.10. bude semafor fungovat - jak to tedy bude? Pro dospělého je přecházení o život, pro malé děti nereálné, městská policie často přijíždí na místo v 7.50, když škola v 7.55 zamyká. Policie odkazuje na komunální služby, ty na magistrát, magistrát na nějakou hradeckou firmu, co křižovatku opravuje. A děti už skoro dva měsíce přecházejí jak v ruské ruletě. Má magistrát představu, kdy bude přechod zprovozněn?
Děkuji za informaci.
Dobrý den, požadavek Policie ČR je spustit semafor t po finálním provedení vodorovného dopravního značení. Více naleznete v tiskové zprávě na stránkách města.
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load