Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Plán zimní údržby 2020-2021
Mirek  |  23.10.2020 18:58:12
Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč opakovaně a po opakovaných žádostech opět nebyly do zimní údržby zařazeny chodníky (nebo některé další nebezpečné části) v ulici Vrkoslavická. Je tam pouze úsek od Turnovské po ulici V Zátiší. Např. velice frekventovaný chodník od parku vedle školy po ulici Sokolovskou (kde chodí mj. děti do a ze školy) opět nebude udržován a to přesto že zde zesílila doprava z důvodu uzavření křižovatky Rádelský mlýn. Při budování nové zdi v dalším úseku byla přislíbena zimní údržba nového chodníku s tím že se čeká na zkolaudování. Vozovka zde nemá potřebnou šířku pro vozidla (je upraveno příslušnými značkami) a v zimě zde musí po vozovce chodit ještě lidi.
Dobrý den,
V letošním roce bylo zařazeno do zimní ůdržby navíc více jak 1 kilometr chodníků na celém uzemí města Jablonec nad Nisou.
Bohužel finanční možnosti města a technické možnosti TSJ s.r.o. neumožňují udržovat veškeré chodníky města.
V ul. Vrkoslavická bylo opětovně provedeno místní šetření za účasti zástuplců města a TSJ s.r.o. a byl zařazen ve zkušebním provozu úsek, který zmiňujete a to úsek od Turnovské po ul. V zátiší.
Chodník od zastávky v ul. Sokolovská po křižovatku s ul. Vrkoslavická nebyl zařazen z důvodu vyhodnocení šířkových poměrů daného chodníku, dále se zde vyskytuje lampa VO která je v profilu chodníku a po celé délce se nachízí gabionová stěna a pevné oplocení. Tyto důvody znemožňují zimní údržbu strojní technikou TSJ s.r.o.


Zmíněná komunikace není oficiální objízdnou trasou rekonstrukce křižovatky Rádelsý mlýn.
Oprava komunikace k Prosečské rozhledně
Jaroslav Chropůvka  |  27.10.2020 10:49:07
Dobrý den, bylo by možné zajistit opravu komunikace na Prosečskou rozhlednu. Komunikace je plná děr a obávám se, že zima tento stav ještě výrazně zhorší, pokud nebude provedena oprava.
Děkuji za odpověď, Jaroslav Chropůvka
Dobrý den,
Tato komunikace je zadána k opravě na TSJ s.r.o. a dle jejich vyjádření bude během listopadu opravena.
Chytré semafory
Ondřej Dědič  |  29.10.2020 19:52:53
Dobrý den,

semafory na křižovatce u přehrady (vedle pivovaru Volt) jsou pevně časově nastaveny, nebo jde o tzv. chytré semafory, které umí reagovat na intenzitu provozu a dle toho uzpůsobit svůj režim a časové intervaly, prosím? A pokud toto neumí, není v plánu města takové chytré semafory na tyto velice frekventované křižovatky nasadit? Dle mého se nyní, při všech možných uzavírkách a objížďkách, ukazuje, že toto bude chtít v nedaleké budoucnosti řešit.

Předem děkuji za odpověď.

Ondřej Dědič
Dobrý den, nejedná se chytré semafory, řešení křižovatky je však v kompetenci Libereckého kraje, pokusím se získat jejich vyjádření.
likvidace vraku
JAROSLAVA REJSKOVÁ  |  2.11.2020 12:06:14
Dobrý den,
mezi garážemi Na Výšině 36 , Žižkův Vrch byl označen Městskou policii JBC MP00973JN odložený nepojízdný vrak 3L93729.Kdy bude odstraněn , protože v případě sněžení by bránil v uklízení sněhu a ve výjezdu uživatelům garáží.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, pokud je vozidlo označené, tak na nálepce najde i termín, který je 60 dní od označení - tento termín je dán platnou legislativou.
Kdo bude provozovat MHD od 1.2.2021, o co jde?"
Jaroslav Řezáč  |  30.10.2020 22:44:25
Dobrý den, všude se člověk dozvídá, co a jak se děje v Jablonci s výběrem dopravce na MHD jen tady na oficiálním webu města je to asi každému jedno...dostali jste několik možností.
Výběrové řízení zkolabovalo na rozhodnutí ÚHOS a popravdě to je velká záchrana co se týká toho, když si člověk zjistí reference o vítězi tendru je velká úleva
Nabídka BusLine, odmítnuta přičemž Bus Line má v Jablonci veškerou infrastrukturu garáže a servis nehledě na to, že BusLine jezdí meziměsto a využívá to samé zázemí
Nabídka DPMLJ, kde prý město slíbilo, že DPMLJ bude k dispozici i infrastruktura, kterou nyní disponuje BusLine by mě zajímalo, jak toho chce docílit aby BusLine pustil do svého zázemí cizí firmu a jak by se takové služby navzájem účtovali? taky nabízí DPMLJ výpomoc s autobusy ale jaké to budou autobusy? sami Liberečané o vozovém parku mluví jako o ostudě a že se bojí s tím cestovat.

nehledě na to, jak na houby máme zkušenost s DPMLJ v minulém roce s jednáním včetně situace kolem majoritního vlastníka DPMLJ chceme toto opakovat?

se situace jeví na magistrátu rezistentně k těmto nabídkám přičemž čas skutečně ubíhá a je ve prospěch BusLinu ale pak nedává smysl odmítnutá nabídka tohoto provozovatele...
čím později nabídku přijmeme, tím méně bude výhodná, jestli se o tom dá vůbec mluvit na dvouletou smlouvu už zase se doprava ve městě prodražuje
Dobrý den, o výběru dodavatele těchto služeb bude jednat ZM tento týden, podklady jednání jsou veřejné, najdete je zde na webu v pozvánce na čtvrteční zastupitelstvo města.
Studna na hřbitově
Jana R.  |  23.10.2020 19:25:23
Dobrý den, na hřbitově v Kokoníně je pootevřená studna a hrozí nebezpečí pádu. Kam se to má hlásit? Děkuji
Dobrý den,
v areálu hřbitova v Kokoníně se nenachází studna na vodu. Ve spodní oplocené části hřbitova, kde jsou umístěny urnové hroby je v dolním rohu kohoutek na vodu, který je napojen na veřejný vodovodní řád. Vodovodní potrubí zakončené kohoutkem vyčnívá ze skruže, jejíž hloubka je max. do 1 metru a je zakryta plechovým krytem, který pravděpodobně někdo posunul. Dnes byl osazen zpět na místo.
parkoviště
jd  |  20.10.2020 15:03:37
Dobrý den, je pravda že parkoviště v ulici Petra Bezruče u křižovatky s Palackého je určeno pouze pro auta do 4 metrů délky?
Dobrý den, zde zde vyjádření projektanta:

parkoviště bylo navrženo dle tehdy platných norem pro vozidla kategorie M1, tedy osobní vozidla do 3,5 t. Kategorizace vozidel v tomto případě není limitní délkou. Pro maximalizaci počtu parkovacích míst jsem dříve při navrhování parkovišť bral v úvahu minimální rozměry. Je ale pravdou, že poslední dobou rostou v oblibě velká auta typu SUV, případně pic-up (v americkém slova významu), která jsou dlouhá a široká a při parkování na místech navržených dle minimálních rozměrů daných ČSN mají tato vozidla problém se vejít na parkovací stání, případně zaberou i kus vedlejšího stání. Z tohoto důvodu v posledním roce navrhuji parkovací místa o něco širší, než je normou dané minimum (i PČR už nechce minimální rozměry na parkovištích schvalovat).

Délka 4 m není v tomto místě uvažovaným limitem. Parkoviště není dimenzováno pro vozidla kategorie N1 (do 3,5 t) - což jsou například dodávky, pic-upy.
Svoz bioodpadu 17.10.2020
Mirek  |  18.10.2020 18:05:16
Měl bych dotaz ke svozu bioodpadu 17.10.2020. Podle rozpisu měl být umístěn kontejner na místě Blanická x Venušina od 14:20 do 16:00. Byl jsem na místě ve 14:30 a byl zde již přeplněný kontejner a někdo zde ponechal (patrně z důvodu přeplnění ) pytle s bioodpadem mimo něj. Kontejner byl později odvezen a pytle mimo něj zůstaly (stejně jak určitý nepořádek). Chtěl bych se zeptat jak byly kontejnery přemísťovány, nechce se mi věřit že by v tomto konkrétním případě došlo k jeho přeplnění během 10 minut.
Dobrý den, kontejner na bioodpad byl na stanoviště Blanická x Venušina přemístěn z jiného stanoviště, byl však téměř prázdný. Dle informací řidiče, který v sobotu zajišťoval rozmístění kontejnerů, již byla při jeho příjezdu skupina čekajících občanů a ti biodpad začali hned přendávat do kontejneru. Takže je opravdu možné, že se zaplnil během chvilky. V průběhu zítřka proběhne úklid bioodpadu, který zde zůstal.
roušky v MHD
V.Bízová  |  14.10.2020 17:36:46
Dobrý den, zajímalo by mne, zda řidiči MHD nemusí nosit roušky. Během jednoho týdne jsem se setkala několikrát s týmž řidičem, který neměl vůbec roušku ani ochranný kryt z plexiskla. Na všech autobusech MHD visí upozornění, že cestující mohou nastupovat pouze s ochranou nosu a úst. Cestující, převážně senioři v dopoledních hodinách mají roušky ale spousta řidičů je bez jakékoliv ochrany a pokud roušku mají, nezakrývají si ani ústa. Nevím, zda je nějaká kontrola ze strany MHD, ale toto jejich jednání mi přijde naprosto nezodpovědné vůči cestujícím, kteří dodržují nařízení a chrání si své zdraví a řidič je při nástupu cestujících vzdálen necelých 1/2 metru od vchodových dveří a svým nezodpovědným chováním ohrožuje zdravi všech pasažérů.
Dobrý den, přeposílám vyjádření Busline:

Vážená paní Bízová
Podle nařízení ministerstva zdravotnictví, které zavádí povinnost nosit roušky na vybraných místech, mají řidiči MHD povinnost nosit roušku pouze pokud jsou v přímém kontaktu s cestujícím, tzn. např. zodpovídají dotaz. Jinak roušku mít nemusejí. Zároveň rouška není třeba vůbec, pokud je řidič oddělen od cestujících průhlednou zábranou. Tato výjimka je stanovena mimo jiné proto, že pokud má řidič nařízeno řízení v brýlích, tak by jejich případné zamlžení představovalo nepřijatelné bezpečnostní riziko.
Všichni řidiči MHD jsou v tomto nařízení proškoleni a měli by jej dodržovat. Pokud narazíte na nějakého řidiče, který si nenasadí roušku při přímém jednání se zákazníkem tak máte dvě možnosti. 1) poznamenáte si linku, čas a zastávku, kde se zrovna nacházíte a pošlete tato data přímo nám a my to s daným řidičem kázeňsky vyřešíme. 2) zavoláte Policii, která je oprávněna udělovat sankce.
S pozdravem a přáním příjemného dne.

Bc. Jan Libenský
Specialista PAD a MHD
BusLine Support s.r.o.
telefon: +420 481 368 508
mobil: +420 603 817 880
e-mail: jan.libensky@busline.cz
Memorandum o spolupráci s Libereckým krajem o železničním spojení Zhořelec - Praha
David  |  14.10.2020 17:18:21
Dobrý den, může prosím někdo ozřejmit jaký je důvod zapojení Jablonce do projektu železničního spojení z Prahy do Zhořelce když vůbec se našeho katastru toto netýká ani z toho evidentně pro Jablonec žádná přímá výhoda netýká? Jak tedy prakticky bude do tohoto zapojen aby to memorandum stálo za víc než za plané gesto pro Jablonecké občany nezásadní?
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?xuser=694266684013172355&lanG=cs&slozka=39359&clanek=40019

Dobrý den, podrobnosti najde v důvodové zprávě v materiálech Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou které se bude konat 22.10.2020, viz link.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load