Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
mhd
aleš  |  31.3.2022 6:10:29
Proč městská policie neprovádí kontroly v MHD na roušky,když dopravce nemá žádná práva na vyloučení z dopravy.
Dobrý den, kontroly provádí policie ČR i městská policie, vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu nekázně a ochrana dýchacích cest opravdu bývá ignorována bude v MHD bude provedena opakovaná akce zaměřená na tuto oblast ve společné koordinaci obou policii.
IP: xxx
mhd
aleš  |  29.3.2022 13:10:19
Dobrý den
V jablonci už nemusí cestující používat v MHD roušky!!! Polovina autobusu jede bez roušek a když se někdo ozve tak aby se bál že mu jednu nevrazí.
Dobrý den, zasílám vyjádření dopravce :

Naše společnost, jako provozovatel MHD a příměstské dopravy na Jablonecku, má možnost upozornit cestujícího na povinnost nošení ochrany dýchacích cest po celou dobu přítomnosti ve vozidle. Naši řidiči upozorňují cestující na tuto povinnost. Zároveň jsou cestující informováni prostřednictvím letáku umístěného při vstupu do autobusu na stejnou povinnost. Řidič je odpovědný při provozu vozidla za bezpečí cestujících a musí se soustředit plně na jízdu a zajištění plynulosti dopravy. Zároveň nemá žádné právo aktivně vymáhat nošení ochranných pomůcek, případně cestující, jakkoliv sankcionovat. Ze strany naší společnosti jsou cestující dostatečně upozorňováni na tuto povinnost a dále je vše na odpovědnosti daného jedince. Případná náprava porušení povinnosti nošení ochrany dýchacích cest je následně plně v kompetenci policie.
IP: xxx
popelnice
aleš  |  29.3.2022 13:13:31
Dobrý den
Je konec března a ještě nebyly přeznačeny popelnice na svoz komunálního odpadu,nálepky jsou pořád 1xtýdně - místo 1x za 14 dní.
Dobrý den, téměř všechny nádoby již přeznačeny byly. Prosím pošlete nám adresu nemovitosti, které se to týká, a velikost nádoby. Prověříme to u svozové společnosti a přelepení zaurgujeme, snytrova@mestojablonec.cz.
IP: xxx
Městský závodní okruh-Kokonín
Nesvadba Lubomír  |  27.3.2022 14:38:42
Mám dotaz ke zřízení závodního okruhu v Kokoníně,Rychnovské ulici..Jsem občan Jablonce nad Nisou a uvítal bych zajištění bezpečnosti v silničním provozu v Kokoníně,rychlost v obci 50 km je pro nás vzdálená utopie a nečinností ůřadu se z běžné komunikace stal závodní okruh,kde i městské autobusy předvádí,kolik to dá na rovince od květinářství.Nyní,po úpravě povrchu dle známého závodu DAKAR si bohužel prohlížím popraskaný dům,kde v díře po překopaném plynovém přívodu lehce utrhnete celé kolo.Prosím,jak ještě dlouho to bude trvat??????Pane primátore,Vám to nevadí???
Dobrý den, váš podnět jsem opětovně předal městské policii a Policii ČR (v některých úsecích jsou oprávněni měřit pouze oni). Kontakty na osoby odpovědně za stavbu jsme vám též předávali, co se týká autobusů vyjádření pana Gottwalda z Umbrella Coach & Buses s.r.o. jsme Vám také předali - dle kontroly GPS modulů autobusy na zmíněném úseku 50 km/h ani nedosahují, protože na opravované komunikaci to nelze. Chápu, že druhým rokem musíte žít na poměrně složité stavbě a pevně doufám, že v komunikaci s investorem a realizátorem stavby, kteří byly na vaše stížnosti upozorněni bude dosaženo nějakého kompromisu. Město Jablonec n.N. zde pouze vymezuje dopravní značení, není majitelem komunikace. Vydané opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Veřejnou vyhláškou je do 31.8.2022.
Dopravní značení
Tomáš Hes  |  25.3.2022 16:25:00
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, jak je možné, že ulice Nová Pasířská, která byla celou zimu jednosměrná, je najednou obousměrná? Zmizela značka a zákaz z druhé strany je odvrácený. Není tam žádná cedule, která by poukazovala na nějaký dočasný termín tohoto značení a hlavně všude v mapách je ulice značená jako jednosměrná. Rodina, za kterou sem jezdíme říkala, že je to takhle každý rok. Na vyhýbání je to občas jen tak tak vzhledem k zaparkovaným vozidlům po obou stranách a přes betonové boudy na kontejnery není pořádně vidět. Nehledě na to, že ač je zde 30tka, lidé zde jezdí jako dobytek.
Kdy se tedy změní značení zpět na jednosměrku a jaký je k provozu v obou směrech důvod?
Děkuji s pozdravem Hes
Dobrý den, dopravní opatření se mění přesně v souladu se schváleným plánem zimní údržby. Komunikace je zkolaudována jako obousměrná obslužná komunikace. Na zimní období tj. obvykle od 1.11 do 30.3., dle povětrnostních podmínek, se značení mění na „zimní“ tj. jednosměrný provoz. Změna značení probíhá v tomto duchu několik let, proběhla zde i anketa na toto téma. Na základě petic občanů byl zrušen projekt parkovacího domu, mezi ulicemi Nová Pasířská a Havlíčkova, který by ulici "vyčistil" od parkujících automobilů.
Světelná křižovatka u Jablonexu
Velová Veronika  |  24.3.2022 18:46:04
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda by mohl někdo udělat něco se semafory u Jablonexu.Neprijde mi vůbec bezpečné že mají chodci zelenou na přechodu a zároveň mají zelenou auta co odbočují od Děkuji za odpověď
Dobrý den, zákon o provozu na pozemních komunikacích tuto variantu umožňuje, takže tak jak nyní je legislativně v pořádku. Křižovatka je ve zkušebním provozu, sbíráme podněty od občanů a hledáme optimální variantu i za cenu dalších úprav (doplnění světel, videodetekce).
Nahlášení nepořádku
Blanka Buzková  |  10.3.2022 1:52:14
Jak je možno nahlásit nepořádek v ulici, pokud nemám chytrý telefon ?
V ulici Josefa Hory ve Mšeně , zhruba proti vchodu č.21, u výměníku, je za parkujícími auty už asi měsíc nepořádek. Pokoušela jsem se to zadat z počítače včetně fotky do "Lepší Jablonec", ale nepodařilo se mi to. Zřejmě to funguje jen z chytrých telefonů, nevím.
Takže to hlásím takto.
Díky předem za vyřízení. Buzková
Dobrý den, nepořádek byl uklizen.
trhy u autobusového nádraží Jbc
Jana Veselá  |  14.3.2022 9:59:25
Dobrý den, budou letos otevřeny trhy u autobusového nádraží Jbc ?
děkuji..
Dobrý den, přesný rozvrh bude znám 21.3. 22, budeme Vás informovat.
Trhy u autobusového nádraží začínají v pátek 25.3.2022 a dále v obvyklém režimu pátek - sobota - úterý.
Vrty na Dobré Vodě
Rudolf Dlouhý  |  19.2.2022 20:45:18
Dobrý den,
zajímalo by mne, proč se uskutečňují vrty v několika místech "Horní" Dobré Vody v lesních prostorech přímo nad lesní studánkou? K čemu slouží a kdo je povolil? Nenaruší spodní vody, které zajišťují vodu pro místní domácnosti? Kontroluje někdo tuto činnost a dohlíží na uvedení místa do původního stavu? Zabezpečí se pak vrt proti vniknutí vod z povrchu?
Děkuji za odpověď. R.Dlouhý
Dobrý den, jedná se o ložiskový průzkum. Cílem geologického průzkumu je ověření ložiskových poměrů na lokalitě Rádlo a posouzení její využitelnosti jako místního zdroje stavebního kamene pomocí svislých vrtů v hloubce 30 - 80 m. Při hloubení těchto vrtů se používá kolová a pásová vrtná souprava. Vlastník pozemku dal k těmto pracím souhlas, oznámen byl Krajskému úřad Libereckého kraje, obci Rádlo i Báňskému úřadu. K těmto průzkumným vrtům se žádná stanoviska nevydávají (ani z pohledu vodohospodářského). Teprve pokud by se začalo jednat o samotnou těžbu, muselo by k tomu být vydáno i povolení oddělení životního prostředí na našem úřadu. Vrty budou v lokalitě Rádlo probíhat nejdéle do konce února, lesní cesty budou poté uvedeny do původního stavu.
Doplnění dne 21.3.- byla provedena kontrola na místě, nedostatky jsou v řešení ve správním řízení. Na jednání zastupitelstva dne 17.3. bylo schváleno usnesení ZM/39/2022, ve kterém zastupitelé deklarují nesouhlas s možnou těžbou.
Na úřední desce je oznámeno, že se bude rekonstruovat most v ulici U Přehrady na silnici III/29029 Mšenského potoka, kde to teda je?
Alexandr Janota  |  21.3.2022 8:36:48
Dobrý den,
mám za to že ulice U Přehrady je silnice krajská, tedy určitě to není trojka, proto mi není jasné, kde se onen most který se má opravovat nachází?
Jedná se o plánovanou rekonstrukci mostu přes Mšenský potok v ul. U Přehrady, GPS: 50.7321406N, 15.1745856E.
Investorem akce bude Krajská správa silnic Libereckého kraje. Stavební povolení zatím není vydáno. Termíny uskutečnění rekonstrukce nám nejsou známy, obracejte se přímo na KSS LK.
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load