Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Prevod bytu do OSOBNIHO VLASTNICTVI
Ilona Neubauerova  |  24.10.2021 10:26:28
Dobrý den
V roce 2020 uplynulo 20 let , a mela by byt možnosť prevodu bytu z družstevniho vlastníctví do osobniho

Mohu poprosiť o konkretni informace?
O prevod bych mela zajem.

Dekuji predem

Ilona Neubauerova
Žitna 2
Jablonecnad Nisou

Korešpondenčni adresa : Žižkova 812, Havlickuv Brod, 58001

TČ 702009880
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 29.10.2021 12:13:19
Vážená paní Neubauerová,
v návaznosti na váš dotaz vám sděluji následující. V případě, že jste nájemkyní „bytu“, který se nachází v nástavbě bytového domu v Žitné ulici, je tento ve spoluvlastnictví SM Jablonec nad Nisou a SBD LIAZ. V těchto dnech je připravován materiál, týkající se převodu podílu města na SBD LIAZ s tím, že po převodu podílu na SBD budete o převodu družstevního podílu na vás jednat se zástupcem SBD LIAZ. Proces je však teprve na začátku, všechny kroky, které budou následovat, musí schválit zástupci družstva i města (např. výbor pro hospodaření s majetkem města, rada a zastupitelstvo města). V této chvíli není možno sdělit závazný termín, kdy k převodu podílu na SBD LIAZ dojde.

Petra Musilová - referentka majetkoprávního oddělení odboru ekonomiky
IP: xxx
Odpady - nové smlouvy
8.9.2021 10:34:01
Dobrý den,
město rozeslalo občanům nové smlouvy na odvoz odpadu. Zajímalo by mě, k čemu je nutné vyplňovat tak velké množství osobních údajů, když prakticky všechny má již o nás magistrát k dispozici. Možná jsem se nedobře dívala, ale ve smlouvě nevidím, nač je nutné všechny tyto údaje poskytovat, k čemu jsou nutné, jak s nimi bude nakládáno, zda budou poskytovány dalším subjektům atd., zkrátka, zda je to v souladu s GDPR? Nač potřebujete např. moje telefonní číslo? Myslíte, že se mi dovoláte? Čísla, která neznám, nezvedám.
Dále se domnívám, že tato odpadová politika (tedy zdražování) povede spíš k novým černým skládkám, než že by lidé začali více třídit odpad. Kdo třídí, dělá to už dávno a teď bude platit víc. protože v mnoha případech menší nádobu na odpat již mít nemůže...
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 27.10.2021 13:22:02
Zastupitelstvo města 17.6.2021 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2022. Vzhledem k tomu, že se to týká velkého počtu plátců (poplatníků), rozeslalo město s předstihem Ohlášení plátce poplatku k místnímu poplatku. Nejedná se o žádnou smlouvu, stávající smlouvy, uzavřené s firmou Severočeské komunální služby, končí k 31.12.2021.
V ohlášení jsou povinné náležitosti stanovené zákonem o místních poplatcích (565/1990 Sb.) a údaje rozhodné pro stanovení výše místního poplatku. Údaj o telefonním čísle nebo emailu je údaj dobrovolný, ale značně usnadňuje oboustrannou komunikaci. Pokud ho nebudete chtít uvést, což je samozřejmě možné, bude Vám doručováno v souladu s daňovým řádem.
Co se týká ochrany osobních údajů, správce daně (místního poplatku) je při shromažďování údajů v režimu místního poplatku vázán mlčelivostí dle § 52 a násl. Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Ing. Jitka Hujerová - vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků
Pronájem obecního bytu?
Marková  |  7.9.2021 12:06:46
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám reálnou šanci získat nový domov ve vašem obecním bytě - dlouhodobý pronájem?
Byť mám trvalé bydliště v Liberci, pátým rokem žiji v Jablonci nad Nisou v pronajatém bytě. Nájemné platím celou dobu řádně. V těchto dnech nám majitel domu ( jsme 4 bytové jednotky) oznámil, že bude nemovitost prodávat. Ta nejistota, co bude a nebude - nikomu nepřeji.
Chci v Jablonci zůstat nastálo, mám tu i svého zaměstnavatele. Je mi 52let, bydlím sama a bohužel nemám finanční prostředky na předražené nabídky.
Děkuji předem za případnou reakci. S přátelským pozdravem, Marková
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 26.10.2021 14:17:39
Dobrý den,
o pronájem bytu může žádat fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, která má na území ČR trvalý pobyt a místo pobytu hlášené ve městě Jablonci nad Nisou.
Takže i Vy si můžete za splnění stanovených podmínek podat žádost o pronájem bytu. Podmínky jsou vždy stanoveny u každého výběrového řízení, které je zveřejněno na webových stránkách města.

Jana Jodasová - pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů
Návrh na zrušení chodníku Víta Nezvala 9
Algren David  |  22.10.2021 9:04:18
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, v platformě " Lepší Jablonec" přišel návrh na zrušení chodníku s tím, že jako chodník není funkční, protože je vyparkovaný auty, tedy se chci zeptat, jak je to možné, když parkování na chodníku je zakázané a tak se děje? není náhodou policie, která tohle má řešit?
pak se samozřejmě nemůžeme divit, že chodník nemá funkci chodníku, když jej jako chodník nemůže nikdo používat.
Takže celý požadavek je taková směsice roztodivných požadavků, jenž odporuje jeden druhému a následkem čehož nemůže sloužit k účelu který byl zřejmý a to, bezpečnému pohybu chodců, jenž se díky tomuhle marazmu pohybují na silnici, což bezpečnosti nepomáhá, zvláště, když provoz na uvedené silnici vzrůstá.
Dobrý den, návrh na zrušení chodníku na úkor parkovacích míst nemůže být realizován z jednoho požadavku občana, musel by jej projednat osadní výbor, SVJ daného objektu a ostatní uživatelé (sousedé). Parkování v místě prověří městská policie.
IP: xxx
Nedokončené práce na chodníku Dlouhá 19
Petr Tegtmajer  |  18.10.2021 14:54:53
Dobrý den,
před měsícem dodělala firma Telspo pokládku nějaké kabeláže a rozvodných skříní v chodníku před naším domem Dlouhá 1299/19 v JBC. Vybourala podél celého našeho domu asfalt z chodníku a zůstal jen povrch z "udusané" zeminy. Špatně se nám zajíždí auty do dvora i vstup brankou je problematický. Když příjde vydatný déšť hrozí riziko zatopení suterénu, jelikož voda nemůže odtékat na vozovku. Tak se ptám, kdy to už s...a někdo dodělá ?
Děkuji za odpověď

S pozdravem
Petr Tegtmajer
Dobrý den, posílám vyjádření firmy Telspo s.r.o.

Dobrý den,

práce jsme provedli v plánovaném termínu. Dle vydaných podmínek města JBC jsme odstranili vrchní kryt chodníku v plné šíři z důvodu provedení nového asfaltového krytu v plné šíři.
Původně jsme měli pokládku nových asfaltových krytů objednanou u firmy Varan která nám pro svoji velkou vytíženost nedokázala v požadovaném termínu práce zrealizovat. Na základě nově uvedených skutečností jsme poptali a objednali práce u TSM Jablonec n/N.. Dnes jsem prověřoval termín realizace u TSM Jablonec, byl nám potvrzen termín realizace na druhou polovina příštího týdne nejpozději do konce 10/2021.
Za vzniklé potíže se omlouváme.
IP: xxx
Odpadové hospodářství v Jablonci.
Nováková  |  19.10.2021 17:25:19
Dobrý den.
Níže kopíruji dotaz a odpověď od Vás. Proč to nezveřejníte třeba v měsíčníku? Aby ti, kteří opravdu třídí, měli nějakou naději. Aby nezůstalo jen u slibů. Protože občani jsou ohledně třídění viditelně dost naštvaní.

Dotaz občana: Dobrý den, líbí se mi politika svozu odpadů tak, jak to má nyní město Smržovka. Tzn. \"třídím doma\". Nechcete se vydat tímto směrem? Děkuji za odpověď.

Odpověď magistrátu: Dobrý den, i v Jablonci nad Nisou se tento systém připravuje. V průběhu příštího roku bychom chtěli začít s přidělováním nádob na tříděný odpad k jednotlivým rodinným domům.

Děkuji.
Dobrý den,
v měsíčníku již informace o tom, že bude zaveden individuální sběr tříděného odpadu (tzv. door-to-door systém), několikrát zazněla. Větší informační kampaň chystáme, až budou dojednány konkrétní podmínky se svozovou společností.
IP: xxx
Co se rozumí, že se ve městě plánuje pořízení košů na tříděný odpad? to je stejné, jak je ve městě dočasně čili 40 let? buďte konkrétní. k 1.12022 chcete aby jsme více třídili, tak jak?
Tuček M.  |  7.10.2021 9:49:14
promiňte, obluzovat lidi, že někdy možná, poponeste si? to jsme kde? po nás chcete peníze za odpad každý měsíc, nebo vám máme říct, až dočasně vyřešíte dočasné, třídění odpadu? nebo lidové, až naprší a uschne?

Buďte normální, vy tady chcete, aby jsme třídili jak pominutý, a k tomu jste zvedli poplatky a pak ve finále nám řeknete, že máme po centru města a u přehrady poponášet odpad?
promiňte, ale to je jak z nějakého ústavu.

U přehrady do těch pytlů cpou všichni všechno, takže s tříděním to nemá nic společného a koše jsou v sezoně často nacpané, právě proto, že se netřídí, což se vracíme zase k potřebě odpadových pytlů kolem přehrady....to je pořád dokola...
Dobrý den, síť stanovišť tříděného odpadu je ve městě poměrně hustá v centru města to není vůbec problém a u přehrady jsou stanoviště u panelových domů, přímo v pěší zóně jsou nádoby na směsný odpad, které se po svozu třídí.
IP: xxx
Parkování Na Úbočí
Lukeš  |  17.10.2021 15:42:01
Dobrý den, netuším kolik stál projekt obytná zóna na sídlišti Na Úbočí, ale nám řidičům nepřinesl zhola nic, kromě úbytku parkovacích míst, což je v době neustálého nárůstu počtu vozidel na tomto sídlišti docela paradox. Ptal se někdo místních, co by zde bylo potřeba udělat? Několik let se hovoří o vytvoření odstavné plochy na konci sídliště. Nebylo například smysluplnější peníze vyhozené za obrubníky na kraji parkovacích míst, stejně tak peníze vyhozené za jakýsi vstupní pomník z dlažebních kostek investovat právě do této odstavné plochy? Podle těchto mě nepochopitelných investic město evidentně peníze má, jen neví, jak s nimi účelně naložit, můžete prosím příště investovat finance do něčeho užitečného pro místní obyvatele? Děkuji předem.
Dobrý den,
revize dosavadního způsobu parkování vozidel na sídlišti v ul. Na Úbočí byla vyvolána několikaletými stížnostmi samotných rezidentů, kteří poukazovali na časté porušování svislých dopravních značek B29 „Zákaz stání“ s dodatkovými tabulkami E13 „za sněhu“ a které na udání musela často řešit i Městská policie. Dalším důvodem k revizi byla skutečnost, že v úsecích mimo oboustranné kolmé parkování byl jeden jízdní pruh této dvoupruhové obousměrné sídlištní komunikace využíván rezidenty k podélnému stání, aniž by tato možnost byla stanovena dopravním značením, případně byla v souladu se silničním zákonem (při stání na vozovce musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh šířky 3 m pro každý směr jízdy). Ke stání vozidel docházelo také v rozhledových polích směrových oblouků, přechodů pro chodce a křižovatek, což výrazně snižovalo bezpečnost silničního provozu a vzniku krizových situací a bylo právem rezidenty kritizováno.
Situace a navrhovaná řešení byla předmětem setkání s občany Rýnovic dne 9.4.2019.
Na základě výše uvedených důvodů nechalo Oddělení správy komunikací problematickou dopravní situaci na sídlišti Na Úbočí odborně posoudit autorizovaným dopravním inženýrem, který zpracoval projektovou dokumentaci, která byla následně schválena silničním správním úřadem a dopravním inspektorátem Policie ČR v Jablonci n.N. Cílem její současné realizace je legalizovat podélné stání na vozovce, zachovat ve stísněných úsecích obousměrný provoz po jednopruhové komunikaci a vytvořit výhybny, zpřehlednit místní úpravu provozu vodorovným a svislým dopravním značením, rozšířit Obytnou zónu na celé řešené území, celoplošně zavést přednost zprava a v neposlední řadě odstranit závady místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Pozitivem zřízení Obytné zóny je snížení dovolené rychlosti v celé oblasti na 20 km/hod a umožní stání jen na místech označených jako parkoviště (§39 odstavec 5 silničního zákona), čímž se zvýší bezpečnost silničního provozu v této lokalitě a odstraní problém s nesprávným parkováním a jeho následkům zmíněných v úvodu.
Vámi zmiňovaná obava ze ztráty většího počtu parkovacích míst stávajícími úpravami není na místě, jelikož v původním stavu bylo „legálních“ vyznačených kolmých parkovacích míst 120 a cca 60 „divokých“ parkovacích míst podél komunikace (tedy celkem stání cca 180), nově je projektem zajištěni v ul. Na Úbočí celkem 173 parkovacích stání splňujících veškeré předpisy o provozu na pozemních komunikacích a které tak nezavdají důvod ke stížnostem rezidentů jako v minulosti. Rozdíl je tedy minimální. Vliv na počet zaparkovaných vozidel bude mít však také to, jak úsporně se podaří řidičům parkovat v podélných parkovacích pruzích, které jsou flexibilnější než pevně určená podélná parkovací stání.
Že jsou obecně kapacity parkovišť na sídlištích velmi omezené, je všeobecný problém, jelikož se při plánování výstavby panelových sídlišť nepočítalo s tak masívním nárůstem automobilové dopravy (dvě i více aut v rodině). Bohužel i ve všech sídlištních celcích v Jablonci n.N. je tak trvalý nedostatek parkovacích míst, což se město snaží řešit zejména v rámci projektů „Integrovaného plánu rozvoje města“ (jeden byl již realizován na sídlišti Žižkův vrch, v současné době postupně probíhá na sídlišti Šumava a měly by následovat další). Bohužel o výstavbě nového parkoviště v ul. Na Úbočí na Oddělení správy komunikací nemáme žádné informace. Ty Vám případně podá Odbor rozvoje – oddělení investiční výstavby.
IP: xxx
Údržba komunikace
občan Rýnovic  |  11.10.2021 21:58:54
Dobrý den. Mohu se Vás zeptat, kdo má na starosti komunikaci v ulici Andělská. Zde jsou ve slepé ulici vybudované výhybny pro lepší průjezdnost a vyhýbání vozidel. Jedna z výhyben je však cela zarostlá košatým stromem - jívou. Je možné ji z Vaší strany prořezat? děkuji za spolupráci při údržbě.
Dobrý den,
na základě místního šetření bylo zjištěno, že předmětná jíva vedle „výhybny“ v ul. Andělská vyrůstá z pozemku patřícímu městu. Proto již byly osloveny Technické služby, aby v co nejkratším termínu větve ořezaly tak, aby nebránily provozu.
IP: xxx
Nový most v ulici Vodní
otakar vávra  |  16.10.2021 11:12:52
Nový most v ulici Vodní je po rekonstrukci již v provozu, ale nevím, zda proběhla kolaudace !? Je tam vidět řada nedodělků.
Dobrý den, most ve Vodní ulici je prozatím v předčasném užívání.
Nedodělky jsou postupně odstraňovány v souladu s ujednáním mezi objednatelem a zhotovitelem.
IP: xxx
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 372 | další >