Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
sídlo bezdomovců v lese
L.Vágnerová  |  28.11.2022 19:25:57
Dobrý den,při procházce lesem na Prosečském vrchu jsme narazili na sídlo bezdomovců,postavené uvnitř smrčí na 3 místech.Všude skládky odpadu,dokonce hrálo rádio a podle hlasů tam popíjelo víc lidí.
Popíšu naši trasu:ulice Maxe Švabinského končí panelovou cestou nahoru,zde doprava směrem na Prosečskou chatu,po levé straně malá zelená vodárna a hned za ní v hustém smrčí asi 30 metrů od cesty je slam.
Dobrý den, místo se nachází na pozemcích Lesy ČR s.p., zaslal jsem jim váš podnět. Z našeho pohledu bude problém řešit oddělení sociální péče a městská policie, od 1.12. bude navíc prostor uzavřen kvůli redukci černé zvěře, není tedy možné, aby se zde kdokoli zdržoval.
IP: xxx
Reakce na odpověď ředitele MP Švarce ohledně ohledně nepořádku a požívání alkoholu ulic Rýnovická - Větrná
Nováková  |  22.11.2022 9:32:51
Pan ředitel píše, že Městská policie nebyla a není zřízena pro ochranu a střežení soukromého majetku. Jak tedy vysvětlíte, tato lokalita byla na poslední chvíli zařazena do seznamu míst, kde je zákaz požívání alkoholu, pod číslem 31?
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/vyhlasky/ozv-4-2010-zakaz-konzumace-alkoholu-na-verejnem-prostranstvi-uplne-zneni.html

pozemek p.č. 898/7 v k.ú.Jablonec nad Nisou – prostranství kolem domů Rýnovická 20 a 22

To lze zakazovat popíjení na soukromém pozemku?
Děkuji za odpověď.

Nováková
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 28.11.2022 13:25:39
Dobrý den,
odpověď je úplně jednoduchá. Vložením tohoto území do OZV 4/2010 pod bodem č. 31 město přidalo nástroj pro boj s problémy v této lokalitě. Nicméně to nesnímá odpovědnost z vlastníka tohoto pozemku zjednat si na svém soukromém pozemku pořádek. Analogicky např. pořádání sportovních a kulturních akcí – pořadatel si na stadionu, diskotéce, zábavě, obchodním domě, galerii odpovídá za dodržování a vymáhání návštěvního (provozního) řádů sám a toto není na městské policii. Pokud si na tuto činnost nasmlouvá např. bezpečnostní agenturu a nebo toto vymůže vlastní silou je pouze na něm. Nicméně ani v tomto případě nebude městská policie fungovat jako pořadatel či provozovatel a vymáhat dodržování pravidel místo pořadatele/vlastníka.
Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
Poděkování za nové lampy
Aleš Bobek  |  25.11.2022 10:21:46
Dobrý den,

chtěl bych poděkovat za výměnu lamp za nové. Dobře osvětlují ulici a naopak méně svítí do oken.

Pěkný den,
Aleš Bobek
Jsme rádi, děkujeme.
Palackého po rekonstrukci
Tomáš Bárta  |  4.11.2022 16:10:45
Jestli to má být vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, tak to máte označeno špatně.
Děkuji za vysvětlení.
Dobrý den,
Základním dokumentem pro navrhování cyklistických komunikací je TP 179 – NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY (květen 2017).
odkaz zde https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Cyklodoprava/TP-179-%E2%80%93-Navrhovani-komunikaci-pro-cyklisty
Tyto technické podmínky jsou v souladu se zmiňovanou Vyhláškou č. 294/2015 Sb.
Jasná formulace podoby značky V14 je v TP 179 obsažena.

V našem případě, kdy jsou oba směry pro pohyb cyklistů v cyklopruzích jasně zřetelné, se tedy doplnění symbolu jízdního kola o směrovou šipku neprovádí.
Nepořádek / ochlastové / dělání si ze soukr. pozemku záchod
Kamil Novák  |  3.11.2022 19:35:46
Dobrý den, rád bych požádal o konkrétní kontakt na člověka nebo lidi, kteří by mohli pomoci při řešení zcela nevyhovující sociální situace na pozemku křižovatky Rýnovická - Větrná, u večerky. I přes umístění pozemku do OZV o zákazu konzumace alkoholu je kolem domu neustále rušno - tzn. místní spolek degustátorů piva a všeho co nějak teče hlučí, vyrušuje, pokřikuje, smrdí, čůrá a kálí okolo. Vynakládáme fin. prostředky na úklid a už nás to nějak nebaví. Nerozumím tomu, proč zde není zvýšený výskyt policistů / terenních soc. pracovníků, a jiných, kteří by zde danou situaci konečně vyřešili (nebo alespoň začali řešit). Nerozumím taky tomu, proč nepadají pokuty, proč se nesáhne na dávky, aj. prostředky. Rád bych tímto vyvolat diskuzi (jsme ochotni se dostavit k jednání) jak tuto situaci řešit. Děkuji za každou informaci a kontakt. S pozdravem Kamil Novák.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 21.11.2022 16:24:04
Dobrý den,
reaguji na Váš podnět týkající se neutěšeného stavu v okolí večerky nacházející se v křižovatce ulic Rýnovická x Větrná. Rozumím Vašemu rozhořčení nicméně je dobré upřesnit si stávající majetkové poměry. Vámi zmiňovaná prodejna/večerka je dle LV zapsaného v Katastru nemovitostí ČR v majetku Nguyen Văn Pháp, Rýnovická 3242/20, 46601 Jablonec nad Nisou. Dále dotčené pozemky na kterých dle Vašeho popisu „ Místní spolek degustátorů piva a všeho co nějak teče hlučí, vyrušuje, pokřikuje, smrdí, čůrá a kálí okolo“ jsou dle LV 12328 v majetku společenství vlastníků. Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí ČR pod parcelním číslem 898/7.

V prvé řadě je na vlastníkovi provozovny, jakož i na majitelích přilehlých pozemků, přijmout opatření k nápravě popisovaného neutěšeného stavu. Zda zvolí cestu technických opatření např. oplocení pozemku, který zabrání vstupu nepovolaných osob nebo cestu dohledu nad správou svého majetku osobně, či zastoupením např. soukromou bezpečnostní agenturou, je pouze na jejich rozhodnutí. Městská policie nebyla a není zřízena pro ochranu a střežení soukromého majetku. Náplní práce městské policie je dohled nad místními záležitostmi veřejného pořádku. Jak jsem psal v předchozí části, ochrana soukromého vlastnictví je zejména věcí majitele, a tuto nemůže suplovat městská policie.

V úvodu svého podání píšete, že se na místě jedná o nevyhovující sociální situaci. Tato problematika nespadá do působnosti městské policie a městské policii nepřísluší tuto problematiku řešit. Vaše další otázka směřující na odebírání vyplácených dávek také není v působnosti městské policie.

Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
odpad
10.11.2022 6:31:09
Dobrý den, pokud je možnost otázek, je také možno rozumných odpovědí. To, že se tu opíše wikipedie ohledně otázek na téma prasat jak jsou chytrý a dokážou běhat x km, atd. nebo to není naše obratte se tam a tam, nic neřeší. Chtělo by to konat a né se vymlouvat, snad není problém zajistit pár informací a nebo najít řešení ochrany ohledně prasat.
To samé na mou otázku psal jsem, že mi nejsou vydány pytle na odpad a jako odpověd, že mám jít na radnici domluvit se, to jsem před tím samozřejmě udělal a proto jsem zde psal otázku.
Tak ještě jednou proč se platí zpětně za odpad a tím se musí čekat na nárok na pytle? V prvním pololetí jsem měl nárok na 4 pytle. Spotřeboval jsem je až v říjnu na toto pololetí mám nárok na 3 pytle, které dostanu až prý přijde složenka na začátku prosince. Pak tedy budu mít 3 pytle na prosinec a nebo až zase do června. U popelnic je stejná platba a odvoz proběhne ted a né až po zaplacení pololetí. Nevím proč tedy třeba v lednu nedostanu svuj nárok na pytle a platba červen. Jako já to přežiji, ale jak muže toto někdo vymyslet.
Dobrý den, téma divokých prasat řeší skupina krizového štábu, součástí této skupiny je i revírník, člen mysliveckého svazu, který se sám podílí na snižování počtu černé zvěře na území Proseče a Rádla - tiskové výstupy opravu není opsaná Wiki, ale fundovaný názor vycházející z dlouholeté praxe. Najít řešení se snažíme, jednak odlovem (střelba a odchytové klece) a edukací občanů.
Pytle na II. pololetí se vydávají v celém průběhu II. pololetí, došlo asi k vzájemnému nepochopení. Zkontaktujte prosím kolegyně uvedené v předchozím emailu. Podle Vaši emailové adresy, ze které píšete, Vás nelze v databázi dohledat.
Propadlá vozovka před budovou hasičů na Palackého
Ivana Míčková  |  9.11.2022 15:48:26
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč se při rekonstrukci cesty a kreslení pruhů pro cyklisty neopravila rovnou propadlá vozovka před budovou hasičů na Palackého ulici ve směru od Liberce. Nový povrch končí cca 2 metry před dírou. To už nešlo opravit rovnou? Zkuste si to prosím projet autem, jak se tam nehezky této díře vyhýbá.
Dobrý den, tato část komunikace není majetkem města, patří Libereckému kraji. Původně se v této části neměla provádět žádná oprava. Pouze se zde měly vyznačit cyklopruhy. Po detailním rozboru bylo zjištěno, že stávající uliční vpustě podél obrubníků včetně odvodňovacích kanálů nejsou funkční a proto se nad rámec původního projektu osadily nové kanály, upravily vpustě a pomocí odfrézování a novým asfaltovým povrchem se dosáhlo odvodnění vozovky. Původně se zde tvořily velké kaluže. Opravu platí město, i když je to krajská komunikace. A protože kolem hasičárny byly velikánské díry a nerovnosti opět na krajské komunikaci, společně s krajem se tam odfrézovala značná část komunikace a položil nový asfaltový koberec. Toto vše bylo děláno na místě , bez předem zpracovaného projektu a jako vícepráce. Proto se udělala jenom ta nejhorší místa. Že některá místa zůstala neopravená, to může být pravda, musel by se ale udělat celý nový povrch až ke křižovatce s ulicí U Přehrady tak, jak je provedeno v horní části Palackého, patřící městu. A navíc kraj dle svého technika uvažuje v blízké době cca 3 – 5 let nový asfaltový kryt vozovky v této spodní části ul. Palackého.
severní prutah
martin dvorak  |  6.11.2022 18:24:19
Dobrý den ,zvažujeme koupi byt. Vrchlického sady .Dle uzemniho planu se zde planuje severni prutah městem.Mohli byste mi prosím sdělit kudy konkrétně by výše jmenovaná stavba měla vést, zda nepovede castecne tunelem a hlavne nakolik je jeji realizace realna a prip odkdy. Diky Martin Dvorak
Dobrý den, na Váš dotaz bylo odpovězeno v námitkách k ÚP - https://www.mestojablonec.cz/cs/uzemni-planovani/uzemni-plan-jablonec-nad-nisou/ najdete je v bodě 9 https://www.mestojablonec.cz/filemanager/files/22180.pdf , námitky č. 97 a 195, přesná trasa je zde - https://www.mestojablonec.cz/filemanager/files/18275.pdf
odpad
2.11.2022 7:16:48
Dobrý den, pochopil jsem, že za odpady se platí zpětně. Využívám možnost pytle. Když jsem chtěl pytle na toto pololetí tak paní u přepážky řekla, že další pytle dostanu až po zaplacení na tento pulrok což je cca. za měsíc.....až příjde složenka. U popelnic není problém ......vyváží se i když platba bude taky až za zminovanou dobu. Což vím od sousedů. Otázka zní kam mám měsíc nosit odpad? Nějak toto nechápu čekat pul rok, abych mohl zaplatit a dostal pytle a mezitím řešit co s odpadem. No jo vlastně Jablonec!!!!
Dobrý den, pokud nemáte kam odkládat komunální odpad a potřebujete pytle, je samozřejmě možné se individuálně domluvit s kolegyněmi na pracovišti odpadů – z boku budovy radnice, p. Lamatová, email lamatova@mestojablonec.cz, tel. 483 357 238 nebo p. Skálová, email skalova@mestojablonec.cz, tel. 483 357 159.
hřbitov
Dana Trdlová  |  2.11.2022 14:50:31
Dobrý den. Několikrát z našeho hrobu byla ukradena výzdoba,svíčky apd. Vrcholem všeho bylo, kdy byla doslova vyrvána lampa na svíčku v hodnotě 1000.-Kč pořízená před 2 měsíci. V kanceláři hřbitova odpověděli,že se to běžně stává. Na můj dotaz proč není kamerový systém, bylo odpovězeno,že město nemá zájem. Nevím, kde je pravda. Proto píší a ptám se: PROČ NENÍ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ KAMEROVÝ SYSTÉM? Myslím,že by ho uvítalo mnoho návštěvníků hřbitova, kteří mají také nepříjemnou zkušenost s krádeží na hrobě.

Děkuji za odpověď Trdlová
Odpověděl: Milan Bajer, agenda pohřebnictví | 4.11.2022 10:10:55
Dobrý den,

stejný problém intenzivně řeší hřbitovní správy na území celé ČR, ale úspěchy bývají pouze krátkodobé.
Areály městských hřbitovů jsou totiž rozlehlé a členité, takže se nedají zcela uhlídat. Neobsáhne je ani kamerový systém.
Kamer by muselo být velké množství, což je drahé a hlavně náročné na obsluhu, protože kamerový systém musí stále někdo
monitorovat a vyhodnocovat. Není jednoduché rozpoznat člověka, který hrob upravuje, od člověka, jenž to pouze předstírá...
Jako důkazní materiál jsou záznamy z kamer také většinou nepoužitelné, protože obličeje zlodějů se nedají spolehlivě identifikovat.
Kamerové systémy se používají doplňkově především při ostraze majetku mnohamiliónové hodnoty. Ani sousední Liberec,
který má mnohem větší rozpočet, si kamerový systém na hřbitov nepořídil. Momentálně očekává, jak se to osvědčí v těch bohatých
krajských městech, která na jeho zakoupení mohla vyčlenit z rozpočtu peníze. Předem si dovolím tvrdit, že kamery nejsou samospásné.
Efekt bude spíše psychologický. Zloděje by to mohlo odradit, pokud město udělá kamerovému systému velkou reklamu – ale jen na čas.

V období dušiček jsou posíleny policejní hlídky, jsou instalovány fotopasti, kamery, atd, ale to je stále jako kapka v moři.
Není totiž možné ohlídat každý jeden hrob po celý rok. Jen pro Vaši představu, jedná se o více než 8 000 hrobových míst:
1622 hrobek, 2923 řadových hrobů a 3765 urnových hrobů.

Mrzí mne to jako Vás, ale s ohlídat hřbitovy před nenechavci není jednoduché.
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load