Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Rezervace parkovacího místa
P. S.  |  14.1.2009 16:11:49
Dobrý den,
rád bych si rezervoval parkovací místo na sídlišti Mšeno. Jak to mám udělat a kolik to stojí?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.1.2009 10:21:45
Dobrý den,
obdržela jsem váš dotaz na možnost parkování ve Mšeně. Postup je následující:
Žadatel vyplní žádost o zvláštním užívání komunikace (§ 25, odst. 69, písm. c 4 zákona č.13/19997 Sb., O pozemních komunikacích) a doplní potřebné doklady (právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list, fyzická osoba občanský průkaz). Tuto žádost i s doklady podá na Dopravní a silniční úřad (dále DSÚ) MÚ v Jablonci nad Nisou. Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek ve výši 1.000 korun. K vydání souhlasného rozhodnutí je třeba předchozího souhlasu Policie České republiky a vlastníka dotčené komunikace (zajišťuje DSÚ). Po schválení žádosti je vydáno rozhodnutí o zvláštním užívaní komunikace - povolení parkování, ve kterém je přesně určeno parkovací stání včetně osazení značení a dalších podmínek zabezpečujících bezpečný provoz parkovacího stání.

Související životní situace: Vyhrazení parkovacího místa
Potvrzení o schopnosti uzavřít manželství
katerina  |  14.1.2009 17:11:31
Dobrý den,
mám otázku ohledně vydání rodného listu a potvrzení o schopnosti uzavřít manželství. Jsem dlouhodobě v cizině a zajímalo by mě:
- jestli tyto dokumenty musím vyzvednout osobně nebo jestli je může vyzvednout někdo jiný na základě plné moci
- jak dlouho je třeba čekat na vydání zmíněných dokumentů

děkuji moc, Kateřina B.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.1.2009 10:19:24
Dobrý den,
ve své žádosti ohledně vydání rodného listu a dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství neuvádíte, kde jste se narodila a kde máte trvalý pobyt. Rodný list se vydává na příslušné matrice dle místa narození, doklad o právní způsobilosti se vydává na matrice dle trvalého pobytu. Rodný list za vás mohou obstarat rodiče, případně sourozenci, ale o doklad o právní způsobilosti musíte požádat sama na příslušné matrice (nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině) s tím, že musíte předložit příslušné doklady. Správní poplatek za rodný list činí 100 Kč a za vydání dokladu o právní způsobilosti 500 Kč.
Dále je třeba vědět, pro který stát budou doklady vystavovány a zda budete požadovat vyšší ověření těchto dokladů - Apostillu nebo superlegalizaci. Toto ověření získáte nejprve ověřením u příslušného krajského úřadu a poté na ministerstvu zahraničních věcí, popřípadě ještě u zastupitelského úřadu příslušného státu, kde bude listina předkládána.
Rodný list vydáváme na počkání, doklad o právní způsobilosti do dalšího úředního dne.
S pozdravem
Marcela Gottwaldová
vedoucí matričního úřadu MÚ Jablonec nad Nisou
483 357 258, gottwaldová@mestojablonec.cz
Jak získat pronájem obecního bytu
G. L.  |  16.12.2008 12:28:02
Dobrý den,
Chtěl jsem se zeptat, kde mohu nebo jak mám postupovat, abych mohl dostat pronájem bytu od města Jablonec nad Nisou. Nikdy jsem od města byt neměl, ani nejsem majitelem žádné nemovitosti.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Odpověděl: Charlie Root | 19.1.2009 13:04:48
Dobrý den,
pronájem obecních bytů se řídí Pravidly pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou. Pokud podmínky dané pravidly splňujete, můžete si podat žádost k výběrovému řízení v době jeho vyhlášení. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 483 357 301 nebo 483 357 399 nebo přímo v kanceláři č. 226 ve 2. patře budovy jablonecké radnice.
S pozdravem
Jana Jodasová (jodasova@mestojablonec.cz )
Oddělení technické obsluhy a bytů
MÚ Jablonec nad Nisou
Volné pozemky k výstavbě
Lucie K.  |  14.1.2009 17:18:20
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda existuje na městském úřadě přehled volných pozemků města (k odprodeji), vhodných na výstavbu rodinného doku. Pokud ano, kde je možné do něho nahlédnout.
Děkuji za odpověď, Lucie K.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 17:22:19
Dobrý den,
Veškeré pozemky, které jsou aktuálně zveřejněné k prodeji, naleznete na městských webových stránkách ( www.mestojablonec.cz ) - úřední deska - jako typ oznámení vyberte - "Prodej - pozemek". Veškeré pozemky určené k výstavbě se prodávají formou výběrového řízení. Dále jsou pozemky zveřejněny na úřední desce před budovou radnice (pod schody) a ve III. patře radnice před dveřmi č. 303.
S pozdravem
Michaela Pluchová
odbor financí a majetku, oddělení majetkoprávní
483 357 357, pluchova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Prodej pozemků
Vystavení nového řidičského průkazu
Lucie H.  |  12.1.2009 16:39:08
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, zda-li si můžu v Jablonci zažádat o vystavení nového řidičského průkazu, i když zde nemám hlášeno trvalé bydliště.
Děkuji za odpověď, Lucie H.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 16:42:48
Dobrý den,
Na váš dotaz vám sděluji, že o řidičský průkaz musíte žádat u úřadu příslušného k vyřízení dle vašeho trvalého pobytu. Při úkonu můžete využít i zmocnění.
Hezký den
Bc. Jan Plíva
vedoucí oddělení dopravně správních agend
483 357 730, pliva@mestojablonec.cz
Související životní situace: Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
Bydlení v chalupě
M. K.  |  14.1.2009 15:53:08
Dobrý den,
Máme chalupu, která byla před lety vyjmuta z bytového fondu s tím, že nadále se jedná pouze o rekreační nemovitost. Nyní mám zájem v chalupě trvale bydlet. Prosím proto o sdělení, jak chalupu vyjmout z rekreačního fondu a změnit na bytovou, abych se mohla normálně přihlásit k trvalému pobytu, pobírat tam důchod apod. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 16:39:02
Vážená paní,
v případě, že chcete změnit užívání objektu z rekreačního na objekt určený pro rodinné bydlení, je třeba nejprve podat žádost na stavebním úřadu o změnu užívání. K tomu je třeba doložit stavební dokumentaci a další stavební dokumenty. Je vhodné zavolat si na stavební úřad v Jablonci nad Nisou paní Řezáčové (rezacova@mestojablonec.cz , 483 357 215), která vám toto po domluvě přesně sdělí. Po vyřízení žádosti na stavebním úřadě si podáte na katastrální úřad žádost o změnu užívání s potvrzením stavebního úřadu, že změnu je možné provést.
Ing. Libuše Pavízová, pavizova@mestojablonec.cz
vedoucí oddělení majetkoprávního, MÚ Jablonec n. Nisou
Je potřeba k výměně občanky rodný list?
Tereza Nováková  |  14.1.2009 16:03:25
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda-li potřebuji k výměně občanského průkazu rodný list.
Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 16:37:43
Dobrý den,
K výměně občanského průkazu z důvodu platnosti rodný list nepředkládáte, ten je potřeba pouze při ztrátě a odcizení. Stačí tedy jen vyplněná žádost o vydání občanského průkazu, současná fotografie a dosavadní občanský průkaz. Vždy se dokládají jen změny oproti původnímu dokladu totožnosti

Mějte se hezky
Vladislava Kakrdová
Vedoucí oddělení správních agend
MÚ Jablonec nad Nisou, Komenského 8
483 357 720,
kakrdova@mestojablonec.cz

Související životní situace: Vydání občanského průkazu (e-OP)
Půjčka na výměnu oken
Ivo Záleský  |  14.1.2009 16:06:10
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda je možné získat od města nějakou půjčku, kterou lze užít na financování výměny oken.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 16:35:47
Vážený pane,
byl mi předán váš dotaz na možnost získání půjčky na výměnu oken, protože jsem tajemnicí Výboru fondu pro zlepšení úrovně bydlení. Z tohoto fondu je možno poskytnout půjčku i na výměnu oken. Informace jste správně hledal na internetových stránkách města. Podrobné informace o fondu, možnostech a podmínkách pro získání půjčky najdete pod záložkou: životní situace, vyberte finance a tam již nalistujete titul půjčky z fondu zlepšení úrovně bydlení společně s kontakty na ing. Jitku Hujerovou, která vám poskytne veškerý servis pro podání žádosti.

Eva Peukertová
asistentka místostarosty
JUDr. Ing. Lukáše Pletichy
483 357 150, peukertova@mestojablonec.cz

Související životní situace:
Ověření podpisů
Pokusník první  |  16.12.2008 7:07:08
Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou. Potřeboval bych ověřit podpisy na darovací smlouvě a ověřit kopii kupní smlouvy. Zajímalo by mě, kde tak mohu učinit a jaká je cena těchto výše uvedených úkonů.
Děkuji, Miroslav V.
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 14.1.2009 15:39:18
Dobrý den,
Ověřování podpisů a listin provádějí tato oddělení:
• Matriční úřad: pondělí a středa 8 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin, budova radnice, 2. patro, č. dveří 232 (H. Kvapilová) a 233 (P.Halbichová, P.Tomešová).
• Vnitřní informační středisko: úterý, čtvrtek, pátek 8 - 17 hodin, budova radnice, přízemí, vnitřní infocentrum ( N. Čadková, H. Fridrichová, A. Špačková).
• Správní odbor:
- pondělí a středa 8 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin, čtvrtek 8 - 12 hodin, budova v ulici Komenského 8, 3. patro, č. dveří 404 (J. Hartlová).
- úterý, pátek 8 - 11.30 a 12.30 - 14 hodin, čtvrtek 13 - 14.30 hodin, budova v ulici Komenského 8, přízemí, informace (R. Bašusová).
Související životní situace: Ověřování podpisů a listin
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 386 387 388 389 |
load