Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
pronájem
Hrdličková  |  22.2.2009 22:50:21
Je možné,aby mi nájemník státního bytu,který je pro něj malý tento za úplatek pronajal?Už jsem se měla stěhovat,ale na můj dotaz jestli bych si ho mohla odkoupit později mi dotyční řekli,že to nejde,že je to obecní byt,ale ,že prý pronájem není žádný problém,že to v tom domě lidi hodně takto pronajímají.Měla jsem strach tak z toho sešlo.Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 24.2.2009 7:49:17
Vážená paní,
nájemce obecního bytu nemůže pronajímat obecní byt další osobě. Může ho se souhlasem vlastníka dát do podnájmu.
Žádosti o povolení podnájmu se podávají na TOB MěÚ v písemné formě s uvedením důvodu podnájmu a doložením písemné smlouvy (dohody) o podnájmu, která obsahuje konkrétní údaje o podmínkách podnájmu a osobě či osobách podnájemníka. Na žádost není stanoven žádný formulář a musí být opatřena vyjádřením správce objektu. Podnájmy jsou zpravidla schvalovány na dobu max. 1 roku. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem ani na jinou bytovou náhradu.Přenechání bytu do podnájmu bez souhlasu vlastníka je považováno za hrubé porušení podmínek nájemní smlouvy a je důvodem k výpovědi nájmu bytu.
Bližší informace získáte např. zu paní Jany Jodasové, jodasova@mestojablonec.cz.
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz

STUDENTSKÁ GARSONKA-nájem
Ladislav  |  19.2.2009 23:47:01
Dobrý den, mám zájem bydlet v J.n.N. a proto Vás prosím.. chci se optat jestli by byla v městě Jablonci n.N. malá garsonka pro studenta s nízkým nájmem, respektive inkasem. Pokud ano, odepiště mi všechni nabídky. mockrád děkuji. L.K.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 23.2.2009 16:23:13
Pronajímání bytů ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou se řídí pravidly pro pronajímání bytů. Konkrétní informace o aktuálních výběrových řízeních na pronájem městských bytů Vám podají zaměstnankyně oddělení technické obsluhy bytů MÚ Jablonec nad Nisou - Jana Jodasová, tel. 483 357 301 a Bohumila Kubcová, tel. 483 357 399. Informace o výběrovém řízení budou zveřejněny též na úřední desce města.
Mgr. Jan Černý, jednatel
Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.
tel.: +420 483 300 640, fax: +420 483 300 641, www.msnjablonec.cz

zateplení rodiných domů
Vladimír Ch.  |  21.2.2009 21:01:35
Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat,jak je to s dotací na zateplení rodinných domů. Prý se jedná o státní dotaci. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 23.2.2009 16:14:33
Program na zateplení rodinných domů ještě nebyl vyhlášen. Podrobné podmínky programu by měly být k dispozici v březnu. Zatím byl vyhlášen program na úspory energií: tepelná čerpadla, solární systémy, moderní kotle na biomasu. Doporučuji sledovat webové stránky Státního fondu životního prostředí.
Mgr. Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací
tel.: 483 357 241, e-mail: habadova@mestojablonec.cz

Úvodní stránka SFŽP: http://www.sfzp.cz/
Aktuality 2009 na stránkách MŽP ze dne 6.2.2009: http://www.mzp.cz/cz/Programy_podpory_obnovitelnych_zdroju

Základní informace o programech podpory obnovitelných zdrojů: http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/Programy_podpory_obnovitelnych_zdroju/$FILE/OVV-informace_gis_web-060209.pdf


fotky z plesu města
Hana Langrová  |  23.2.2009 12:14:01
Zdravim, chci se zeptat, jestli budou na webu fotky z 14. plesu města :)
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 23.2.2009 14:54:38
Až firma Laccer, která během plesu fotografovala,doručí na městský úřad hotové fotografie, budou některé z nich umístěny na webových stránkách. Zájemci si mohou fota prohlédnout a objednat ve Foto Laccer od 2. března 2009.
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Zbytečně vyhozené peníze
Vavřina Petr  |  22.2.2009 6:37:30
Vážně nechápu,proč 2 lidi s lopatou,1 se škrabkou na led a stroj UNC uklízejí jednu zastávku hromadné dopravy 1 a púl v neděli ráno od 4:45,když už 2 dny nepadá sníh.Kde byli ty lidi 5 dní před tím,když padal sníh a já osobně lidem prohazoval přístup na zastávku.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 23.2.2009 10:27:45
Vážený pane, těch pět dní předtím byli tito lidé na místech dalších, kde byli nezbytně potřební, to jest na přechodech pro chodce a dalších autobusových zastávkách či u vchodů do zdravotnických zařízení. Ačkoliv jich bylo v ulicích okolo 15, přesto, jak jste sám řekl, husté sněžení často rychle rušilo jejich snažení. I tak jsem přesvědčená o tom, a nejen já, že technické služby při tomto množství sněhových srážek zvládají své povinnosti více než dobře. Zapomněl jste uvést, na které konkrétní autobusové zastávce to tak nebylo, abychom mohli vaši připomínku případně zahrnout do podnětů. Připomínám však, že v těch náročných dnech jsou všechny síly technických služeb směrovány k přesnému dodržování plánu zimní údržby s tím, že až do odvolání nebudou prováděny žádné práce mimo plán a nadstandardní objednávky. Proto prosím nahlédněte do Plánu zimní údržby 2009, který je k dispozici na městských stránkách a vyhledejte si, zda vámi zmíněná ulice je do něj zařazena a v jakém je pořadí.
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
údržba pěší zóny
Dana  |  23.2.2009 9:38:47
Dobrý den, je obdivuhodné, jak i při této sněhové nadílce se snažíte udržovat komunikace sjízdné. Zaráží mě však, jak je neudržovaná peší zóna od vlakového nádraží směrem ke konečné tramvaje. Ostatní cesty (např. od gymnázia směrem ke konečné tramvaje) jsou vzhledem k podmínkám v pořádku, pluh je projíždí velice často, ale tuto cestu úspěšně míjí. Přitom ji využívají lidé chodící k vlaku, na tramvaj, projíždí zde popeláři. Projet touto cestou s kočárkem je téměř nad lidské síly, přestože v jiných částech města tento problém není. Pokud můžete, prosím, pomozte s řešením.
Děkuji nejen za pomoc při řešení tohoto problému, ale i za to, že se staráte o komunikace ve městě mnohem lépe, než je tomu v sousedním Liberci - jen tato pěší zóna Vám asi unikla:-)
Přeji Vám pěkný den!
Dana
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 23.2.2009 10:17:17
Vážená paní Dano, děkujem vvám za podnět k údržbě, ckterý jsme okamžitě předali Technickým službám Jablonec, s.r.o Věřím, že v co možná nejkratším termínu bude zajištěna náprava. za všechny, kdo se zimní údržby účastní, vám i děkuju za vyslovenou pochavalu.
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Co se silnicí?
Monika  |  19.2.2009 16:55:23
Dobrý den,
prosím o prošetření. Na Žižkově Vrchu u ulice Na Výšině 2, u popelnic se propadá silnice. Nyní je tam díra 30cmx15cm. Prosím o kontrolu. Brzy si tam minimálně někdo zlomí nohu.
Děkuji Monika
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.2.2009 15:03:58
Propadlinu Technické služby Jablonec, s.r.o. ji označily dopravním značením a o víkendu či počátkem příštího týdne ji TSJ provizorně zajistí.
Jana Fričová, tiská mluvčí
fricova@mestojablonec.cz
Třídění odpadu
R. Mrskošová  |  16.2.2009 20:33:44
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč na Anenském náměstí 1 / vedle novinového stánku/, již není kontejner na PET lahve. Na Vaší mapce je uveden a v minulosti tam byl. Dále jsem se chtěla zeptat, jestli je možné do "žlutých" pytlů ukládat PET lahve a odnášet je na zmiňované stanoviště.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 19.2.2009 9:13:10
Na Anenském náměstí byl v minulosti umístěn jeden kontejner na papír a jeden kontejner na PET lahve. Kapacita kontejneru na papír bohužel nedostačovala - spousta kartónů a papírů bylo okolo, a proto jsme museli přidat další kontejner na papír. Kvůli nedostatku místa byl kontejner na PET lahve odvezen. Nejbližší stanoviště, kde je umístěn kontejner na PET lahve, je za hotelem Merkur v ulici Budovatelů, který je vzdálen pouze 100 metrů. Do pytle na směsný plast nepatří PET lahve.
Hybner René, oddělení životního prostředí
483 357 131, hybner@mestojablonec.cz
Uzemní plán
Vlach  |  16.2.2009 15:05:43
Na kdy se chystá změna uzemního plánu.Je možné, že to bude dříve jak v roce 2012 jak se plánovalo?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.2.2009 7:44:38
V pondělí 16. února 2009 byl vybrán zpracovatelský tým, pořizování nového územního plánu by mělo být zahájeno v měsíci březnu, jeho dokončení se předpokládá v září 2011. Změny dosavadního platného územního plánu jsou do té doby pozastaveny.
ing. Michaela Smrčková, vedoucí úřadu územního plánování, smrckova@mestojablonec.cz
Provoz školek o letních prázdninách?
jablonečák  |  10.2.2009 8:24:35
Dobrý den, jak to bude s provozem školek o letních prázdninách, prý se uvažuje o zavření všech školek po dobu celých prázdnin s vyjímkou jedné školky. Na jaký provoz školek se tedy rodiče mají připravit? Děkuji
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 16.2.2009 14:55:47
Organizaci prázdninového provozu město ve spolupráci s ředitelkami maateřských škol v současné době intenzivně řeší. Dne 23. 2. 2009 by prázdninový provoz měla projednávat Komise pro výchovu a vzdělávání. Se závěry projednávání seznámí ředitelky MŠ rodičovskou veřejnost. Informace budou rovněž vyvěšeny v písemné podobě ve všech MŠ, na internetových stránkách města i v Jabloneckém měsíčníku.
Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu
Tel. : 483 357 270, e-mail : kvetova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 382 383 384 385 386 387 388 389 | další >
load