Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Dekret na byt
Petra D.  |  20.9.2009 12:07:34
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, zda-li je možné koupit dekret na byt, jež je v domě, který vlastní fyzická osoba?
Nenapadá mě, kam jinam se s dotazem obrátit.
Děkuji a jsem s pozdravem.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 21.9.2009 10:42:29
Dobrý den,
„Dekret“ na byt se koupit nedá. Je-li vlastníkem bytu fyzická osoba, lze si od ní byt koupit kupní smlouvou nebo pronajmout nájemní smlouvou. Pokud je fyzická osoba nájemcem bytu, lze od ní získat byt do podnájmu, ale vždy se souhlasem vlastníka bytu. Rady tohoto typu poskytují advokáti.

JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ, nesvadba@mestojablonec.cz
nájemné 2009
Tomáš  |  17.9.2009 11:53:33
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jaké jsou sazby nájemného v Jablonci pro rok 2009?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 18.9.2009 11:12:47
U nově pronajímaných obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou od 1. 1. 2009 jsou základní sazby nájemného následující:

A)
byty standardní:
tj. dříve kategorie I. 30,13 Kč/m2/měsíc
dříve kategorie II. 28,03 Kč/m2/měsíc

byty se sníženou kvalitou:
tj. dříve kategori III. 24,31 Kč/m2/měsíc
dvíře kategorie IV. 22,37 Kč/m2/měsíc.

U stávajících nájemním smluv, kde bylo nájemné zvýšeno od 1. 1. 2009 dle zákona č. 107/2006, se můžou sazby lišit, neboť při jednostranném zvyšování nájemného se vždy vychází z aktuálního nájemného.

B)byty vystavěné za použítí státní dotace - nájemné se řídí dle podmínek dotace ( tzv. věcně usměrňované nájemné), sazba je 49,65 Kč/m2/měsíc, pokud takto stanovené nájemné nepřesahne vypočtené nákladové nájemné

C)byty zvláštního určení v domech soc. služeb - DPS + penziony - nájemné se nezvyšovalo a je na úrovni 16,55 Kč/m2/měsíc.

Ing. Šárka Fukalová, vedoucí od.technické obsluhy a bytů
Podzimní ulice
Sabatinia  |  8.9.2009 13:58:25
Dobrý den, prosím, chtěla bych se zeptat, kdy bude opět zprovozněná Podzimní ulice. Je více než rok rozkopaná a dle mého soudu, se tady ani nic neděje. Občas projdou tři mužíci s papíry v deskách, pokoukají a zase odkráčejí pryč. Na internetu jsem našla, že by mělo jít o II. etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Prosím, kolik by těch etap ještě mělo být? V čem je problém, že se zde opravdu průběžně nepracuje? Copak není určen plánem datum dokončení? Nebo snad došly peníze? Budete tak laskavi, a podáte vysvětlení, které určitě bude zajímat nejen mě, ale i širokou veřejnost.
Těším se na Vaši odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.9.2009 14:37:17
V rámci rekonstrukce ulice a chodníků v Podzimní ulici, která byla v havarijním stavu s mnoha výtluky, se vyměňuje vodovodní i kanalizační řad včetně přípojek. Během stavby bylo zjištěno, že je plynovod uložen příliš mělko a zasahuje do konstrukčních vrstev vozovky. Vlastník plynovodu si jej překládá na vlastní náklady. V Podzimní ulici je čilý dopravní ruch včetně provozu MHD, původní konstrukční vrstvy, které tvořily žulové kostky přelité vrstvou asfaltu, byly zcela nedostatečné, proto bylo přikročeno k celkové rekonstrukci. Termín dokončení je 30.10.2009.
ing. Iva Zemlerová, od. investiční výstavby, zemlerova@mestojablonec.cz

JAK postupovat dále
Petra  |  31.8.2009 14:46:21
Dobrý den, brzy mi skončí mateřská dovolená syna nevzali do školky jelikož je nesamostatný(plíny na spaní neoblékne se), můžu se jít zaevidovat na úřad práce přijmou mě? Nebo zůstanu bez peněžních prostředků, jsem matka samoživitelka tak se děsím co nastane děkuji za odpověď
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.9.2009 10:15:15
V tomto konkrétním případě vám doporučuji zaevidovat se na úřadu práce, posléze si můžete u nás podat žádost o dávky v hmotné nouzi - tzn. příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Rozhodnými skutečnostmi pro výpočet dávek v hmotné nouzi jsou příjmy a náklady na bydlení vás jako žadatelky a společně posuzovaných osob.

Mgr. Kamila Pelouchová, vedoucí od.hmotné nouze, pelouchova@mestojablonec.cz
park v Nerudově ulici
Vrbatová  |  11.9.2009 13:45:03
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město plánuje úpravu parku a dětského hřiště v Nerudově ulici. Je to krásné místo uprostřed sídliště, kde je spousta dětí. Na Žižkáči je sice nyní postavené nové hřiště u školy, ale to není určeno pro prcky a není zde pískoviště. V parku bývá příjemný stín. Kolem přehrady je hřiště pomalu na každém metru.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.9.2009 10:14:58
V parku v Nerudově ul. byla provedena inventarizace dřevin, na základě které bude v letošním a převážně v příštím roce prováděno jejich ošetřování a kácení.
V rámci revitalizace sídliště na Žižkově Vrchu je navržena obnova několika dětských hřišť, a to například v ulicích Nová Pasířská, Na Výšině atd., která proběhne v letech 2010-2015. Obnova dětského hřiště v parku v Nerudově ul. do této revitalizace bohužel nespadá a není zahrnuta ani v tříleté koncepci na obnovu dětských hřišť v Jablonci nad Nisou zpracované do roku 2011.
Z těchto důvodů Vám nemohu slíbit, že v brzké době dojde k rekonstrukci tohoto hřiště. Nevylučuji však, že v případě, že buodu finanční prostředky, tak je použijme pro toto dětské hřiště.

ing. Klára Halamová, od.životního prostředí, halamova@mestojablonec.cz
Úprava tenisových hřišť u přehrady v ulici Josefa Hory.
Lucie Farská  |  27.8.2009 17:55:55
Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč jsou v současné době opravovány 2 hřiště u přehrady (tenis, volejbal).Je odstraňován asfaltový povrch , zajímalo by nás proč, když byl bez zjevných vad, kolik rekonstrukce město stojí,zda to není zbytečné vyhazování peněz a zda bude také opraven přilehlý chodník mezi hřištěni a domy v Josefa Hory 15 - 21, jelikož se na několika místech propadá a chůze by se mohla stát brzy nebezpečnou.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 3.9.2009 12:24:41
Dobrý den,
provádí se oprava tří hřišť, a to v rámci schválené koncepce na opravu dětských hřišť a sportovišť. Hřiště jsou hojně využívána a z pohledu bezpečnosti zdraví zejména mládeže, která zde aktivně sportuje, je oprava žádoucí.
Na opravy sportovišť v této lokalitě naváže i oprava chodníků. V letošním roce budou práce zahájeny opravou nejhorších, propadlých míst. V roce 2010 budou opravy chodníků pokračovat.

Dana Försterová, od. životního prostředí, forsterova@mestojablonec.cz
pivovar a rybníky
K.Sýkorová  |  1.9.2009 21:09:52
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co se v současnosti děje s jabloneckým pivovarem. Budova chátrá a vjezd do města je dost ostudný. Stejně tak i stav vrkoslavických rybníků, je vidět, že se o ně nikdo nestará. Má město nějaké plány s rekultivací těchto prostor ?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 3.9.2009 12:11:09
Dobrý den, v současné době je jablonecký pivovar (všechny jeho budovy) i přilehlé rybníky ve vlastnictví pětice osob (tři z Jablonce, jedna z Turnova a jedna ze Čtveřína), jak vyplývá z údajů Správy katastru nemovitostí ČR, kterou zde vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Bydlení
Jana  |  23.8.2009 8:44:18
Dobrý den chtěla bych se zeptat zda je možné si zažádat v Jablonci o soc.byt?Bydlím trvale v Jenišovicích a jsem v rozv.řízení,musím se odstěhovat i se dvěma dcerami protože dům je manžela,který je agresivní vůči nám,což řešila i policie.V Turnově bohužel takové byty nejsou k dispozici a běžný pronájem si z finančních důvodů nemohu dovolit.Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 2.9.2009 15:11:53
Dobrý den,
město Jablonec nad Nisou pronajímá byty na základě Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou, a to na základě výběrových řízení (dále jen VŘ). Jednou z podmínek pro účast ve VŘ je trvalý pobyt ve městě Jablonci nad Nisou, který není pouze pobytem formálním a trvá minimálně 1 rok před přihlášením do VŘ. Z Vašeho dotazu vyplývá, že tuto podmínku nesplňujete. Pokud žadatel některou ze stanovených podmínek nesplňuje, může se písemně obrátit na Radu města Jablonce nad Nisou se žádostí o udělení výjimky (dle čl. VIII Pravidel). Pro bližší informace se, prosím, obraťte přímo na oddělení technické obsluhy a bytů MěÚ, 2. patro budovy radnice, č. dv. 226.

Jana Jodasová, od. technické obsluhy a bytů, jodasova@mestojablonec.cz

Tolik oddělení technické obsluhy a bytů. Jak jsem dále zjistila, nejlépe by pro vás bylo obrátit se na oddělení sociálně právní ochrany dětí vašeho příslušného úřadu, kterým je Turnov. Pokud, jak píšete, se ve vaší rodině odehrálo domácí násilí, mohli by vám tam pomoci buď s azylovým bydlením nebo by vás zkontaktovali s organizacemi na pomoc obětem domácího násilí.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Úprava zeleně - selhání
Petr Vavruška  |  27.8.2009 15:39:55
Vážení představitelé města,

chtěl bych, již jako několik lidí předemnou, vyjádřit totální nespokojenost s úpravou zeleně ve městě, především na sídlištích. Např. na Žižkově Vrchu bylo sečení prováděno pouze jednou a to nemluvím o prořezávání keřů. Opět se budete vymlouvat na počasí, ale podle mého názoru je to neschopnost určitých lidí, kteří mají toto na starosti. Myslím, že by bylo dobré vynaložit větší úsilí a finanční prostředky na úpravy zeleně v našem městě. Doufám, že se kompetentí lidé poučili a příští rok bude o Jabloneckou zeleň postaráno daleko lépe než v roce letošním.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 31.8.2009 12:35:16
Dobrý den,
musíme konstatovat, že „stížnost“, resp. nespokojenost s údržbou zeleně v letošním roce je oprávněná. V jarním období jsme povolili posunutí termínu 1. seče s ohledem na nepřízeň počasí. Druhá seč sídlišť měla být dle schváleného harmonogramu prací dokončena 20.8.2009, ale termín nebyl ze strany dodavatele dodržen, přestože klimatické podmínky tomu nijak nebránily.

Skutečnost je potom taková, že do dnešní doby byla konkrétně na Žižkově vrchu provedena pouze jedna seč, takže sídliště je prakticky celé léto zarostlé. Protože nám dodavatel přislíbil, že 2. seč bude dokončena do konce srpna, nechtěli jsme ukládat sankci, ale vzhledem k tomu, že není dodržen ani tento termín, budeme nuceni k udělení smluvní sankce přistoupit.

Ráda bych podotkla, že i my chceme, aby město bylo upravené. Bohužel jsme limitováni schválenými finančními prostředky, takže jsou na sídlištích prováděny pouze tři seče, dvojí vyhrabání trávníků (jarní a podzimní) a tvarování živých plotů. Další práce (ošetřování stromů, další úpravy keřů aj.) jsou prováděny na základě objednávek dle konkrétních požadavků či potřeb, ale s ohledem na rozpočet oddělení životního prostředí.

Štěpánka Gaislerová, od. životního prostředí, gaislerova@mestojablonec.cz
Dětské hřiště - Žižkův Vrch
Martin  |  28.8.2009 9:44:07
Dobrý den,
velice chválim, že jste vybudovali nové dětské hřiště u školy na Žižkově vrchu, ale nechápu, proč hriště neoplotíte. Každý večer se na hřišti schází party cca 16-ti letých výrostků a na hřišti kouří a popíjejí alkohol. Každé ráno je hřiště poseto odpadky, které ještě vítr rozfoukává do celého okolí a vypadá to hrozně. Jako řešení vidím, oplotit hriště a otevírat a uzamykat tak, jako přilehlé sportovní hřiště u 5.ZŠ.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 31.8.2009 12:28:47
Dobrý den,
oplotit dětské hřiště plánujeme v příštím roce, samozřejmě dle finančních prostředků města. Jedná se však o plot vysoký pouhých 80 cm, který má zabránit vstupu psů a znečišťování tak herních prvků a dopadových ploch. U hřišť tohoto typu chceme, aby byla volně přístupná a oplocení, jaké doporučujete vy, by toto neumožňovalo. Na případného správce nejsou v rozpočtu bohužel finanční prostředky. Podnět na častější kontrolu hřiště u ZŠ Pasířská předáme Městské policii Jablonec n.N., která si jej zařadí do seznamu kontrol.

Jitka Lochovská, ved. od. životního prostředí, lochovska@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 377 378 379 380 381 382 383 [...] 399 | další >
load