Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Skatepark
Ondra Svačina  |  28.3.2010 16:13:43
DObrý den,chtěl bych se zeptat jestli jste nepřemýšleli o výstavbě nového skateparku a nebo aspoň opravit ten stávající,protože je v špatném stavu např. U rampa.Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 29.3.2010 9:55:41
Dobrý den, na téměř totožnou otázku jsme až na tomto místě odpovídali, a to přesně 28. 1. Stačí, když si do vyhledávače dáte heslo "Starý rozpadlý" a můžete si odpověď přečíst.
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Dočasné vyřazení vozidla
Petr N.  |  25.3.2010 20:30:04
Dobrý den, zajímalo by mě, zda je určen termín pro odevzdání registračních značek do tzv.depozita po ukončení povinného ručení a o kolik dní dříve před platností nového povinného ručení si je mohu vyzvednout zpět na registru vozidel a dle jakého zákona či vyhlášky jsou tyto časové lhůty určeny. Děkuji
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 29.3.2010 9:49:03
Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti - stav k 31.12.2010

§ 15 - Evidence pojištění odpovědnosti
(5) Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen „osvědčení o registraci“) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - poslední stav textu

§ 13 - Trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v odůvodněných případech dobu dočasného vyřazení vozidla z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla prodlouží. Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6 měsíců od uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení. Vlastník vozidla je v takovém případě povinen spolu se žádostí odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla, pokud byla vydána a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do registru silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim dočasného vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích, (t.j platná „zelená karta“ a doklad o platné technické prohlídce). Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi vozidla vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a tyto skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel.

Bc. Jan Plíva, vedoucí od. dopravně správních agend, pliva@mestojablonec.cz
auta na louce?
Jana Klapkova  |  20.3.2010 12:51:49
Dobry den,nad ulici U druziny je louka, po ktere jezdi auta i presto, ze je pobliz pristupova cesta zpevnena betonovymi deskami. Je to v souladu se zakonem o ochrane zivotniho prostredi? Mohl by to nas rynovicky okrskar proverit? Dekuju, Jana Klapkova
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 24.3.2010 15:44:36
Dobrý den, v ulici U Družiny je cesta končící posledním domem. Dále je louka v soukromém vlastnictví a cesta pokračuje po ní. Majiteli nevadí, že vozidla jezdí po jeho louce směrem k vodárně. Jelikož ze strany od Liberce se již staví (jsou tam stavební parcely), mohou tam vozidla jezdit. Z ulice Na Samotě silnice končí, jak jsem uvedl, a původní cesta je zarostlá nálety. Celou věc jsem již řešil také s Dopravně silničním úřadem MÚ (pí. Šilhánovou), podle kterého by situaci bylo možné řešit nějakou zábranou. Problém jsou ovšem pozemky. Část z nich patří pozemkovému fondu. Jediná možnost postihu proti projíždějícím řidičům by bylo porušení zákazu vjezdu (mimo dopravní obsluhy) v případě, že by ulicí Na Samotě pouze projeli bez toho, že tam mají pozemek nebo bydliště.
Miroslav Šípoš, okrsek č.1 - Rýnovice-Lukášov, okrsek.rynovice-lukasov@mestojablonec.cz
dotaz na akci
SLK  |  21.3.2010 12:01:19
Chtel bych se zeptat, jestli by se v nakou nahlasenou dobu nemohla konat hudebni akce na Mirovem namesti. Jestli ano, na koho se mam obratit. Koncila by tak v 10 hodin. Dekuji SLK pess
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 24.3.2010 10:14:08
Dobrý den, v případě vaší žádosti vám doporučuji obrátit se nejprve na ing. Martina Křivance, krivanec@mestojablonec.cz, tel 483 357 137.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
dotaz
Kucerova  |  24.3.2010 7:50:29
Dobry den.Potrebovala bych prosim vedet,jake je zivotni minimum pro jednoho cloveka .Dekuji.Kucerova
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 24.3.2010 9:48:15
Dobrý den, životní minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a částka životního minima pro jednotlivce činí měsíčně 3 126 korun.

Mgr. Kamila Pelouchová, vedoucí od.hmotné nouze, pelouchova@mestojablonec.cz
Prodaná jablonecká kašna
Vojta  |  20.3.2010 23:41:10
Dobrý den,
dozvěděl jsem se, že v Jablonci bývala umělecky cenná kašna vytvořená jakýmsi Metznerem (o správnosti jména si nejsem jistý). Kašna prý měla zobrazovat udatného Siegfrida a měla být prodána do západního Německa někdy v osmdesátých letech. Mohli byste mi prosím dát nějaké přesnější informace, případně doporučili nějakou literaturu, ze které bych je mohl získat?
Děkuji
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 23.3.2010 10:31:23
Dobrý den, v archivu Jabloneckého měsíčníku jsou články o soše rytíře Rüdigera, kterou vytvořil sochař Metzner. Socha byla umístěna na Anenském náměstí a po dostavbě římskokatolického kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova byla přesunuta na dnešní Horní náměstí. Podrobnější informace jsou uvedeny v odkazech.

http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/jablonecke-parky/annenske-namesti.html

http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/10-2008/promeny-na-hornim-namesti.html

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Dotaz
Kristýna  |  20.3.2010 2:53:41
Dobrý den, je možné na těchto webových stránkách (případně na jiných web. stránkách) získávat informace pro studenty, kteří se ucházejí o práci nebo brigádu v Jablonci nad Nisou a informace o místech kde zaměstnanci přijímají brigádníky? Děkuji
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 22.3.2010 7:33:54
Dobrý den, webové stránky města se tímto nezabývají. Obsahují pouze oznámení o výběrových řízeních na volná místa na úřadě (http://mestojablonec.cz/cs/mestsky-urad/volna-mista/). Pro brigády existují specializované servery s nabídkami pracovních příležitostí. Další možností jsou nabídky Úřadu práce.
Krásné osvětlení města v cntru
Jana  |  18.3.2010 22:40:14
Dobrý den, všimla jsem si, jak je krásně osvětlené Mírové náměstí, radnice a ostatní domy kolem ulice Komenského, četla jsem, že je to v rámci akce Veletrhu cestovního ruchu, bude to tedy pouze po dobu konání této akce, nebo krásné osvětlené budov včetně radnice (to je opravdu krásné) zůstane nastálo? Děkuji Jana.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 19.3.2010 9:38:11
Dobrý den, musím vás zklamat, ale takto osvětlené budou městské budovy jen do soboty 20. března. Jde opravdu o akci konanou v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour 2010 a tento Jizerský festival světla má právě v Jablonci celorepublikovou premiéru.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
žádost
Hušáková  |  17.3.2010 14:56:34
Dobrý den, potřebovala bych stavební povolení na rodinné domy v Horní Proseči, ul. Horní. Vlastník je Natural spol. s.r.o., nedohledala sem se v úřední desce a tak žádám o radu,kde to najdu či by jste mi to mohla zaslat. Děkuji Hušáková
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.3.2010 17:32:56
Stavební povolení nebylo vydáváno veřejnou vyhláškou, proto ho na úřední desce nelze dohledat. Navíc bylo vydáno cca před dvěma lety.
Současně sděluji, že stavební povolení nebylo vydáno na firmu Natural, spol.s.r.o. - v průběh stavby došlo ke změně stavebníka.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o veřejnou listinu, nemůžeme vám jej, paní Hušáková, zaslat. V odůvodněných případech vás pouze můžeme nechat nahlédnout do spisu, případně pořídit kopii.

Ing.Alena Nožičková, vedoucí stavebního úřadu, nozickova@mestojablonec.cz
nepotřebné oděvy
Vlašicová  |  17.3.2010 14:10:56
Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat pro upřesnění, zda onošené oblečení vložené do bílých kontejnerů se dostanou např. potřebným lidem na charitu nebo je ptřeba tyto věci nosit někam jinam?
Hlavně po dětech mi zbývá dost nepotřebných oděvů a když to nepotřebují ani mí známí v okolí, ráda bych to věnovala těm potřebným.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.3.2010 15:22:39
Oděvy lepší kvality jsou dále expedovány sociálně slabým a jeden čas se posílaly i do Afriky. Ostatní oděvy, které nevyhovují kvalitou, jsou zpracovávány na hadry využitelné v průmyslových odvětvích, např. v autoservisech, úklidových firmách apod.
Pokud chcete mít stoprocentní jistotu, že se vaše oděvy dostanou potřebným lidem, doporučuji dát je charitativním organizacím nebo Červenému kříži.
Bc. Nikola Štěpánová, od. životního prostředí

Kam s nepotřebným ošacením - charitativní organizace:
Dům Naděje Jablonec nad Nisou
Podhorská 57, Jablonec nad Nisou
Příjem : kdykoliv - nepřetržitý provoz
Pro koho: pro muže a ženy
Podmínky: ošacení čisté, vyprané, pro denní nošení, NE společenské oblečení, uvítají i osobní prádlo (trenýrky, ponožky atd.) a ložní prádlo

Římskokatolická farnost děkanství Jablonec nad Nisou
Šatník - Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou - vchod pod farou.
Příjem : pondělí od 15 do 17 hod. (mimo svátků a prázdnin)
Pro koho: děti, ženy a muži
Podmínky: ošacení čisté, vyprané, zabalené, uvítají i pánskou podzimní a zimní obuv - větší čísla.
Po vytřídění poskytují šatstvo sociálně potřebným, bezdomovcům, spolupracují s Diakonií ČCE Broumov.

Český červený kříž - Oblastní spolek Jablonec n. N. - šatník NEPROVOZUJE. Je možné se obrátit na:
Ošacovací středisko Oblastního spolku ČČK v LIBERCI, v suterénu sídla OS ČČK na Palachově třídě 7 (u Šaldova náměstí).
Příjem: v pracovní době střediska
Provozní doba pro veřejnost:
pondělí až čtvrtek: 9 - 12, 13 - 16 hod.
pátek: 9 - 12 hod.
Pro koho: děti, ženy, muže
0šacovací středisko je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů a je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímmají obnošené šatstvo od veřejnosti a bezplatně je vydávají na základě žádostí sociálních referátů obcí, měst a dalších organizací (formulář - soubor ke stažení na www. http://www.cck-liberec.cz )

Tříděný odpad - TEXTIL
Kam a kdy odpad odevzdat: bílé kontejnery s nápisem TEXTIL
Stanoviště: S. K. Neumanna - parkoviště, I. Olbrachta u Diskontu Plus, Lukášov - Pod Vodárnou, Nerudova ul., Vysoká 54, autobusové nádraží, Pod Hájem, Dlouhá, Dalešická, U Čertova kamene, Na Náspu, Pivovarská u Střelecké, V Aleji, Na Výšině, Nová Pasířská 7, Na Vršku 14, Polní, Na Roli, Široká.
Podmínky: textil vhazujte do kontejneru zabalený v zavázaných igelitových pytlích nebo taškách.
Patří sem veškeré ošacení, ložní prádlo, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná obuv.
Jirka Šorfová, od.sociálních služeb a zdravotnictví

více o třídění odpadu najdete na městských webových stránkách: www.mestojablonec.cz -životní prostředí - odpady -tříděný odpad
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 357 358 359 360 361 362 363 [...] 380 [...] 392 | další >
load