Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Daň z nemovitosti
V.Hauserová  |  27.11.2009 9:48:03
Pane starosto,

rozhodně nemohu souhlasit s „fakty“, kdy jste reagoval na diskusi k článku o odsouhlaseném čtyřnásobném navýšení daně z nemovitostí (Jablonecký deník). Váš argument, že nájmy se také zvýšily je zcela absurdní. Já jsem si za celoživotní úspory, které byly zdaněny, zakoupila domek, abych předešla do budoucna tomu, že bych byla nucena žádat o sociální dávky pokud bych setrvala v nájemním bytě, neboť výše mého starobního důchodu by do budoucna pravděpodobně nestačila na stále se navyšující nájmy a poplatky spojené s užíváním nájemního bytu. Veškeré náklady s užíváním nemovitosti si hradím sama, nikdy jsem nežádala o příp. dotace či sociální dávky. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že tento Váš argument je zcela nemístný. Nevidím zde jedinou shodu mezi zdražováním nájmů a soukr. vlastnictví nemovitostí, naopak nájemník uhradí nájem a o chod domu se nestará, vlastníci nemovitostí, pokud chtějí slušně bydlet, jsou nuceni nemovitost celoročně udržovat a tedy stále investovat. V současné době je stav takový, že každý, kdo se snaží chovat zodpovědně ke své budoucnosti je odměněn městem několikanásobným navýšení daně z nemovitosti a v podtextu mu je ještě sděleno, jak je město milosrdné, že mohlo zdražit taky svoz odpadu, který již dnes svou cenou převyšuje např. cenu v Praze, kde je cena nejen nižší, ale zahrnuje i vynášku nádoby. V Jablonci se však účtuje cena vyšší jednak za odvoz a k tomu se dokonce účtuje (málokdo si však tuto službu objedná) cena za vynášku, kdy vynáška nádoby 1x za týden na vzdálenost od 10m do 30m je ohodnocena 371,-Kč-skutečně rarita.
K dalšímu Vašemu argumentu, že vzrostly mnohonásobně náklady na zimní údržbu, údržbu zeleně apod. mohu pouze konstatovat, že tyto náklady se zcela určitě netýkají Dobré Vody, kde není doposud kanalizace ani vodovod. Obchod se zákl. potravinami a MHD se nachází ve vzdálenosti cca 2 km. Pokud napadne větší množství sněhu, je zcela běžné, že obyvatelé této lokality, pokud jsou zaměstnáni ve vzdálenějších místech a jsou nuceni do zaměstnáním dojíždět autem, si šetří dovolenou právě na toto zimní období, neboť tato oblast je zařazena na zimní údržbu mezi poslední. Místní komunikace, která je ve značném stavu rozkladu, nebyla opravena přes 20 let. Můžete mi prosím pane starosto sdělit objem finančních prostředků, které město investovalo na Dobré Vodě v posledních 20 letech ?

S ohledem na výše uvedené mám pozitivně chápat rozhodnutí města o čtyřnásobném navýšení daně z nemovitosti? Dovoluji si konstatovat, že zástupci města mají velmi pozoruhodný smysl pro humor, bohužel se ale baví na úkor (peněženek) obyvatel rodinných domů.
Současně prosím o podání informace, jaká úsporná opatření jsou přijata v rámci Vašeho úřadu.


V. Hauserová, Dobrá Voda, Jablonec nad Nisou
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 1.12.2009 13:27:50
Vážená paní Hauserová, odpověď na Váš příspěvek je složitější, protože zasahuje do více oblastí. Proto jsem oslovila kompetentní pracovníky městského úřadu, kteří Vám podají nejpřesnější odpověď.
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz

1) daň z nemovitostí
Možností měst a obcí bylo již od 1.1.2009 zavést místní koeficient na úrovni 2,3,4 nebo 5, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka. Této možnosti město Jablonec n.N. pro rok 2009 nevyužilo a daň z nemovitostí nezdražilo. Pro některé části města je tato daň od doby jejích zavedení, ro je od r. 1993, doposud v nezměněné výši. Kdyby byla zákonná možnost tuto daň postupně upravovat, nemuselo by nyní dojít ke skokovému navýšení.

2)Úsporná opatření
se dotýkají všech odborů městského úřadu i jeho organizací. Je méně prostředků pro oblast školství, oprav majetku i komunikací, na činnost úřadu, ale i na rozvoj města.
ing. Renata Vítová, ředitelka odboru financí, vitova@mestojablonec.cz

3) zimní údržba
Místní komunikace Dobrá Voda je komunikací 3. třídy a v plánu zimní údržby je zařazena do III. pořadí s technologií průtah-inertní posyp tak, jako většina místních komunikací této třídy. Pro III. pořadí stanovuje zákon lhůtu po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin po spadu sněhu. Tato lhůta je uvedena i v aktuálním plánu zimní údržby. Z výše řečeného je zřejmé, že komunikace Dobrá Voda není nikterak diskriminována. Zimní údržbu místních komunikací zajišťují na katastru města Jablonec nad Nisou TSJ, s.r.o. V případě problémů se zimní údržbu je potřeba obrátit se přímo na ně, kontakty jsou uvedeny jednak v plánu zimní údržby na webových stránkách města, jednak i v prosincovém Jabloneckém měsíčníku.

4) stav komunikace na Dobré Vodě
Ke stavu komunikace snad jen tolik, že město je limitováno rozpočtem a místní komunikace opravuje postupně - důležitost opravy posuzuje především jejich správce, tedy TSJ, s.r.o.
ing. Jan Vojíř, vedoucí dopravního a silničního úřadu, vojir@mestojablonec.cz

5) svoz odpadu
V Jablonci nad Nisou se cena za vývoz popelnice či kontejnerů nezvyšovala od roku 2005. Pokud bude občan odpady třídit, nebude mít takové množství komunálního odpadu a objedná si pak menší popelnici a méně zaplatí za její odvoz. V případě, že má občan malé množství odpadu může si kupovat na vnitřním informačním středisku pytle na odpad. Vynášku popelnice si pak objedná pouze v případě, že má popelnici umístěnou více než 10 m od svozové trasy (dle údajů svozové firmy je těchto případů velmi málo).
Hybner René, od.životního prostředí, hybner@mestojablonec.cz

Popelnice přímo pod okny
Drbohlavová  |  26.11.2009 14:46:53
Dobrý den,ráda bych věděla z jakého důvodu se v ulici Mšenská(velké parkoviště u mostu)mění rozestavení popelnic?Vůbec se nám co bydlíme v Mšenské 50 nelíbí,že budeme mít pod našimi okny u našich popelnic ještě popelnice určené pro protější dva věžáky.Obáváme se většího zápachu a hlavně také nepořádku-který se tam stále opakoval.Nehledě na to,že uberete místa na parkování,kterých už teď je tu zoufale málo.Mohl by se nad tím někdo ZAMYSLET?Ten kdo na ten nápad přišel rozhodně NEMYSLEL!!!!!!!
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 1.12.2009 12:17:56
Dobrý den,
kontejnery pro domy Mšenská 13,15 byly zcela nevhodně umístěné na konci parkoviště. Velmi často se stávalo díky nevhodně parkujícím automobilům, že je svozová firma nemohla vyvézt a musely se vynakládat nemalé finanční prostředky na náhradní vývozy. Na stanovišti byl proto často nepořádek. Přemístěním kontejnerům ke stanovišti pro domy Mšenská č. 50 bude problém s vývozem vyřešen. Počet parkovacích míst na parkovišti se nezmění - místa, která ubudou před Mšenskou č. 50, budou nahrazena místy před původním kontejnerovým stáním.

Hybner René, od. životního prostředí, hybner@mestojablonec.cz
Letáky
D.Nová  |  30.11.2009 13:01:14
Dobrý den - chtěla jsem se zeptat na koho se obrátit ohledně letákových reklam - kdo má na starosti roznášku - děkuji Nová
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 30.11.2009 13:31:18
Dobrý den, paní Nová, městský úřad tuto službu skutečně nezařizuje, v tomto případě se musíte obrádit na Českou poštu, s.p.
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Daň z nemovitosti
Monyová  |  23.11.2009 11:55:57
Dobrý den,
vím, že na jednání zastupitelstva měla být projednávána daň z nemovitosti, tedy přesněji koeficienty platné pro Jablonec nad Nisou. Mohli byste mi napsat
jak se tyto koeficienty změnily?
Děkuji předem za odpověď

Jiřina Monyová
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 24.11.2009 14:53:04
dobrý den,
máte pravdu, tato problematika byla ve čtvrtek projednávána. Koeficient byl sjednocen na celém území města včetně původně zvýhodněného na Horní Proseči a rovná se nyní hodnotě 2. K podrobnjěšímu výkladu vás odkážu na tiskovou zprávu "Odlišné koeficienty jsou srovnány na stejnou míru", která je k dispozici v sekci tiskové zprávy od 23. listopadu. Znění nové a velmi důležité OZV o dani z nemovitosti bude umístěno na internetu od 1. 12. 2009 s tím, že účinnost vyhláška nabude 1. 1. 2010.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Stín
Josef V.  |  20.11.2009 21:21:12
Dobrý den, osm měsíců v roce, máme vinou sousedových stromů téměř na celé naší parcela stín. O nápravě věci nechce soused ani slyšet. Je prosím nějaká šance
, jak se domoci práva na tak samazřejmou věc, jako je sluneční svit? Předem ďěkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 23.11.2009 12:28:51
Domáhat se lze soudní cestou, žalobou dle ust. § 127 odst. 1 občanského zákoníku:

Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Mgr. Leoš Teufl, vedoucí právního oddělení
Uklízení po psech
Mairichová  |  22.11.2009 0:10:30
Dobrý den,

chtěla bych se touto cestou zeptat, zda existuje nějaké nařízení, které by (krom slušného a ohleduplného chování) vedlo majitele psů k uklízení výkalů po svých miláčcích. Během posledních dní se mi jeví, že se množství jejich výkalů ve městě nepříjemně zvyšuje. Mohou dostat tito nevychovaní páníčci alespoň nějakou pokutu?? Vzhledem k výše uvedenému se mi zdají poplatky za psy pouze symbolické. Uvažuje se o jejich zvýšení?? Za odpověď předem děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 23.11.2009 11:04:20
Povinnost uklízet po psech vychází z ustanovení § 47, odst. 1, písm. d) zák. č.200/1990 Sb., o přestupcích: "...přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství nebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství....".
Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000,- Kč
Město v rámci usnadnění úklidu psích exkrementů instalovalo na svém území 138 košů na psí exkrementy, jejichž provoz smluvně zajišťují TSJ, s.r.o.
Ročně je nakoupeno přes 1500 tisíc sáčků na úklid.
Je jen na zodpovědnosti chovatelů, jak po svých psech uklízí.

Mnoho práce mohou zajistit i strážníci MP, kteří mají možnost řešit znečisťování veřejného prostranství na místě blokovou pokutou.

Vladimír Kolman, od.životního prostředí
BUDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY
MILAN ŠTASTNÝ  |  17.11.2009 12:56:20
DOBRÝ DEN
BYDLÍME V UL. RAISOVA 11 A NAPROTI NÁM SE BUDUJE NOVÁ ZASTÁVKA VLAKU. OD RANNÍCH HODIN ZDE BOURÁ BULDOZER SKALNATÝ BŘECH NEVYJÍMAJE SOBOTY A SVÁTKY. DNES JE 17. LISTOPADU SVÁTEK A POS OKNY JE OPĚT NEUVĚŘITELNÝ RÁMUS-NEHLEDĚ NA TO ŽE SE NÁM PŘI OTŘESECH BORTÍ PROTĚJŠÍ BŘECH NA KTERÉM STOJÍ NÁŠ DUM. CHÁPU ŽE JE TO STAVBA ALE JE BARBARSTVÍ A BEZOHLEDNOST POVOLIT TUTO STAVBU V SOBOTU A O SVÁTKÁCH U NAŠICH SOUSEDU TO NENÍ MOŽNÉ. NA STAVBĚ VÁM CHYBÍ STAVEBNÍ DOZOR NEBOT BY NEDOVOLIL V POKRAČOVÁNÍ STAVBĚ KVULI MOŽNÉHO SESUVU NAŠEHO DOMU-DOUFÁM ŽE MĚ ODPOVÍTE A CELÁ VĚC SE BUDE ŘEŠIT-OD NÁS PODPISY JAKO PŘÍMÝCH SOUSEDU K POVOLENÍ STAVBĚ NEMÁTE-VELMI MNE TO PŘIPOMÍNÁ AROGANTNOST STARÝCH ČASU ALE PATRNĚ DNES JE TO HORŠÍ-MILAN ŠTASTNÝ TEL-739093984.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 18.11.2009 16:55:39
Vážený pane Šťastný,
velice se omlouváme za komplikace způsobené hlukem z naší stavby Vám i ostatním nájemníkům bytového domu Raisova 11.
Stavební práce na realizaci stavby „RTN železniční zastávka Jablonec nad Nisou centrum“ se ale musí provádět bez jakékoliv prodlevy (o víkendech i ve svátek), protože jsme limitováni právě probíhající výlukou na železniční trati, během které je nezbytně nutné dokončit především veškeré zemní práce.
Na celý skalní zářez v prostoru budoucí železniční zastávky včetně Vámi uváděného svahu, jehož vlastníkem je SŽDC, s.o., bylo vypracováno detailní inženýrskogeologické posouzení. Dne 18.11.2009 došlo k porovnání původního a současného stavu svahu a bylo konstatováno, že nedošlo ke změně. Stav svahu bude i nadále monitorován.
Radka Poprová, oddělení investiční výstavby, poprova@mestojablonec.cz
Volná prodejna
Lucka  |  17.11.2009 20:31:39
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co se bude dít s provozovnou v Komenského ulici v Hotelu Praha (byly zde Oděvy u Tomáše) momentálně je vyklizená? Zda je nějaká možnost si toto místo pronajmout a pokud ano, u koho se nadále informovat? Předem děkuji za odpověď!
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 18.11.2009 16:30:09
Dobrý den,
budova hotelu Praha není v majetku města. Vlastní ji pan Schubert, proto i dotazy ohledně pronájmu směřujte, prosím, na něj (http://www.schubert-crystal.com)
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Příspěvek na živobytí
Šikolová  |  16.11.2009 10:46:25
Dobrý den , syn ze zdravotních důvodů ukončil střední školu s výučním listem až koncem září . V současné době je zaevidován na úřadu práce,odtud nemá nárok na žádnou podporu a bohužel stále se mu nedaří najít si práci. Syn se mnou bydlí ve společné domácnosti. Je možné , aby požádal o nějaký příspěvek na živobytí a náklady naší společné domácnosti ? Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 18.11.2009 13:55:00
Dobrý den,
syn si může požádat o příspěvek na živobytí, který pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud při odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částku živobytí. Ta je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Váš syn splňuje jednu z hlavních podmínek - je v evidenci úřadu práce. V žádosti o příspěvek na živobytí budete posuzováni dohromady, tzn. všechny osoby žijící ve společné domácnosti. O příspěvek na živobytí si Váš syn může zažádat na městském úřad v oddělení hmotné nouze, které sídlí v Anenské 7, I. patro.
S pozdravem
Mgr. Kamila Pelouchová, vedoucí od.hmotné nouze, pelouchova@mestojablonec.cz
Proč další hospoda v klidné zóně?
J. Pavlásek  |  12.11.2009 20:02:07
Dobrý den, zajímalo by mě, jak mohlo město povolit výstavbu další hospody v oblasti ulic Revoluční, Květinová, v Aleji - konkrétně restaurace U stříbrného smrku v Revoluční ulici? Jak je to s územním plánováním pro tuto oblast? Nedá se toto omezit - přeci na tak malém okruhu další hospoda? V okolí jsou další 4 hospody - U papouška, U jabloně, "U červených" a v Aleji. Chtěl jsem si v této oblasti pořídit byt, ale s představou další hospody bych sem svoji rodinu nepřestěhoval, jinak je to velmi pěkná oblast, ale u školy, rodinných domů tolika hospod? Jen to tu hyzdí. V katastru nemovitostí je navíc tato budova vedena jako zastavěná plocha + nádvoří.
Děkuji za odpověď! Pavlásek.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 13.11.2009 11:03:23
Dobrý den,
uvedená provozovna restaurace je v souladu s územním plánem města Jablonec nad Nisou. Objekt se nachází v bloku B3 - plochy mimo jiné pro rodinné domy městského typu, kde je v objektech přípustná podnikatelská činnost. Ke zřízení restaurace se kladně vyjádřily dotčené orgány a pokud má žadatel i veškeré potřebné doklady, stavební úřad ani město nemůže provozovnu nepovolit a zamezit tak podnikání jednotlivých občanů ani s ohledem na počet restaurací v okolí.
Ing.Alena Nožičková, vedoucí stavebního úřadu,
nozickova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 357 358 359 360 361 362 363 [...] 380 [...] 383 | další >
load