Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
tlačítko nouze
taive  |  14.12.2010 21:25:35
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o informaci, zda ve městě Jablonec n.N. existuje tzv. TLACITKO NOUZE pro seniory ?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 16.12.2010 11:47:02
Dobrý den,
ve městě žádné „tlačítko nouze pro seniory“ není zavedeno. Telekomunikační služby a různé firmy nabízejí různá technická zařízení (např. telefony apod.), kde je možné v rámci nastavení vybraného zařízení instalovat spojení na nouzové linky integrovaného záchranného systému (policie, lékař, hasiči). V rámci plánování sociálních služeb na území města zvažujeme zavedení sociální služby tísňové péče pro seniory. Jde však o záměr, o kterém se nadále ještě jedná.

Bc. Jaroslav Cvrček, vedoucí odd.sociálních služeb a zdravotnictví
Úklid sněhu
Procházka  |  15.12.2010 20:17:09
Dobrý den.Obracím se na Vás prosbou ohledně naší ulice Budovatelů (slepá).Dneska jsem odpoledne 15.12.2010 v 15.49.jsem volal na TSM s prosbou o vyhrnutí silnice jelikož mi měli sanitkou přivést manželku z nemocnice.Na moji prosbu jsem se ,ale dočkal velice arogatní odpovědi,že dispečer nemá čas,aby poslal auto.Nemyslel jsem ,že okamžitě pojenou ale když protahujou ulice Na Vršku ,že by to mohli vzít zároven s ní.Můlžete mi tedy říci na koho se obracet ,když svoji žádostí obtěžuji dispečera.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 16.12.2010 8:57:24
Dobrý den,
podle schváleného plánu zimní údržby se obracejte, prosím, na tyto osoby:
2. Osoby odpovědné za zimní údržbu, kontakty
Odpovědnost za zimní údržbu je stanovena organizačním řádem pověřeného správce místních komunikaci (TSJ) a pracovní náplní vedoucích zaměstnanců. Za výkon zimní údržby odpovídají:
Milan Nožička, jednatel - ředitel,483 369 916, 775 790 300
Pavel Kozák, vedoucí zimní údržby, 483 369 918, 775 790 306
Jaroslav Šálek, zástupce vedoucího zimní údržby, 483 369 920, 775 790 325
Koordinační pracovníci za město Jablonec nad Nisou jsou Ing. Vladimír Zemín (483 357 126) a Ing. Jan Vojíř (483 357 146).

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Zjištění historie domu
Petr Weishaupt  |  11.12.2010 17:22:55
Dobrý den,
kde mohu zjistit historii domu stojícího v centru města? zajímají mě informace typu datum postavení domu, bývalé majitele, popř. i pro mně zajímavé informace typu co za obchody se vystřídalo v prodejně v suterénu( je-li to vůbec možné ) ?

děkuji
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 16.12.2010 8:50:30
Dobrý den,

záleží na tom, o jaký dům se jedná. Nejjistější je obrátit se na archiv MěÚ Jablonec nad Nisou, a to prostřednictvím paní Nožičkové (vedoucí stavebního úřadu), případně přes archiváře pana Feigeho), kde by měli být schopni takové informace dohledat. Záleží však na tom, zda se k tomu danému domu dochovaly plány, dokumentace a podobně.

Mgr. Anna Baldová, úřad územního plánování - památková péče, baldova@mestojablonec.cz
Udržba chodniku
Jana  |  15.12.2010 0:00:55
Muzete prosim zajistit udržbu chodniku od Shellky az do Prumyslove zony v Rynovicích?díky
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 16.12.2010 8:44:45
Dobrý den, stejný dotaz jsme zodpovídali už 12. prosince.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
zimní udržba
Dana Jandová  |  15.12.2010 16:26:44
Dobrý den chltěla bych se zeptat jestli to co předvádíte je kvalitní udržba města od sněhu?To že vedlejší komunikacea chodníky nejsou pořádně udržovaný při takovém přívalu sněhu chápu ale střed města je na tom stejně tak to mi příjde docela silná káva.Jezdím s kočárkem a cesta na nákup je docela promě horor bydlím na žižkáči a dtko jedno vodím ko školky pastelka a protože muž dělá od rána tak se těším na každo denní nadělení.Nejhorší je že jdem letos ještě neviděla vůz technických služeb.¨Jinak vím že to není tak jednoduchý,ale myslím že na uřadu práce je lidí dost a když chtějí peníze a už na ně nemají nárok tak lopata taky neublíží .Jandová
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 16.12.2010 8:35:46
Vážená paní Jandová,

při takovém spadu sněhu, jako byl ve dnech 14. a 15. prosince, je malý zázrak, že se podařilo město udržet v provozuschopném stavu, kdy od rána jezdily autobusy MHD a integrovaný záchranný systém či zásobování nemělo zásadní problémy. Věřte, že byly nasazeny všechny prostředky TSJ, a to po celou noc, a v úklidu sněhu se pokračovalo a pokračovat bude trvale dále. Nelze zajistit úklid města mávnutím kouzelného proutku, i proto jsou ve schváleném plánu zimní údržby (v souladu se zákonem) rozděleny termíny úklidů vozovek do tří pořadí, přičemž ty ve III. pořadí se uklízí do 48 hodin po ukončení spadu sněhu. V úklidu chodníků se bude průběžně pokračovat, prioritou jsou příchody ke školám a zdravotnickým zařízením. Vozů technických služeb se po území města nepřetržitě pohybuje celá řada. Je v zájmu nás všech, aby byla zimní údržba prováděna co nejlépe.

ing. Jan Vojíř, vedoucí dopravního a silničního úřadu, vojir@mestojablonec.cz
Chodníky v Prosečské ul.
Straková  |  14.12.2010 8:00:23
Dobrý den,jako každy rok jsou chodníky od konce Vratislavic n/N až ke Kyselce a možná ještě dál neudržované,tak chci vědět,kdy budou zase chodníky průchodné.Chodí tudy děti do školy,je to pro ně nebezpečné.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.12.2010 11:11:33
Dobrý den, úklid chodníku budou zajišťovat TSJ, s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o chodník podél silnice I. třídy, kdy při trvajícím spadu sněhu je obratem zavalen sněhem od projíždějících pluhů, bude zimní údržba dokončena po ukončení sněžení. V této chvíli se udržují jen některé části (pošty, hospoda ...).

ing. Jan Vojíř, vedoucí dopravního a silničního úřadu, vojir@mestojablonec.cz
Údržba chdníků
Jan Prokop  |  10.12.2010 18:53:25
Vážení,
chtěl bych se dotázat, kdo odpovědný rozhodl o důležitosti zimní údržby chodníků podél hlavní, velmi frekventované komunikace ve směru od kruhové křižovatky u čerpací stanice SHEL až k průmyslové zoně v Rýnovicích? Do několika společností v této lokalitě dochází pěšky celá řada lidí a v době kdy napadne sníh kličkují nebezpečně po této komunikaci, kde běžně řidiči nedodržují rychlost a o to nebezpečnější je nevyhnutelná chůze po komunikaci. Přilehlé chodníky jsou neudržované. Doporučil bych přesunout údržbu chodníku do vyžší důležitosti, než je v současné době. Myslete na bezpečí naších občanů, to v této lokalitě není v současné době zajištěno.

Děkuji za odpověď a za sjednání nápravy obzvlášť.
Prokop J.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.12.2010 10:50:30
Dobrý den, jedná se o chodníky podél komunikace Želivského - v příloze č. 2 plánu zimní údržby, který schválila rada města, jsou předmětné chodníky zařazeny (tak jako řada dalších) v termínu do 12 hodin po ukončení spadu sněhu. Pokud trvale chumelí, nelze úklid chodníků vyřešit najednou na celém území města. Veškerá mechanizace TSJ, s.r.o. je v terénu a stále dokola zajišťuje údržbu.

ing.Jan Vojíř, vedoucí dopravního a silničního úřadu, vojir@mestojablonec.cz
povinnosti vlastníka bytu
T  |  13.12.2010 13:29:52
Je povinen vlastník bytu, kterému podle kupní smlouvy náleží i podíl na společných prostorách, zajišťovat revize společných rozvodů elektřiny, plynu, revize komínů a požární revize? Pokud ano, podle jakých právních norem. Obdobně - jak je to s revizemi v jednotlivých bytech? Jedná se o dům, kde došlo k privatizaci - prodeji po bytech a následně nevzniklo družstvo, ani společenství vlastníků; majitelé jsou spoluvlastníci.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.12.2010 10:41:52
Dobrý den, revize jakýchkoliv spotřebičů apod. ošetřují právní předpisy, ať zákon, či vyhlášky anebo ČSN. Stejné je to i v případě, komu tyto předpisy stanoví provádět revize a v jakých lhůtách. Veškeré informace lze dohledat na volně přístupném internetu - např. http://www.tzb-info.cz/4532-domovni-plynovody-a-spotrebice-vybrane-dotazy-a-odpovedi-vii

Dále např.:

· Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních, zásobníků LPG - dle vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 690012

· Revize a zkoušky kotlů - skupiny 1,2,3,4 - dle vyhl. č. 18/1979 Sb. A ČSN 070710

· Revize, zkoušky a kontroly vyhrazených plynových zařízení - dle vyhl. č. 85/1978 Sb.

· Revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů - dle vyhl. č. 20/1979 Sb.

· Prohlídky a revize spalinových cest - dle vyhl. 111/1981 Sb. a ČSN 734201

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění je zaměřen pouze na pasivní pravidelnou kontrolu - provozní revizi s následným odstraněním závad zjištěných při revizi. Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřený pracovník
V případě, že jsou majitelé spoluvlastníci, za celý objekt nesou zodpovědnost podílem a co se týče revizí v bytě, tak každý spoluvlastník za svoji bytovou jednotku

Martin Mošna, technik oddělení technické obsluhy a bytů, mosna@mestojablonec.cz
Dobry den Vazene dami a panove potrebuji odhlasit psa na koho se mam obrati.Majitelem psa byl muj otec.Je mozne odhlasit psa elektronickou postou?Dekuji Marsalkova
Jana Marsalkova  |  13.12.2010 21:41:13
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.12.2010 10:26:29
Dobrý den, paní Maršálková, obraťte se, prosím, na paní Lenku Zikešovou, zikesova@mestojablonec.cz, tel. 483 357 367.
Rodný list
Vladimír  |  8.12.2010 9:37:36
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně rodného listu.
Pokud rodný list ztratím, kde a jak dlouho trvá než mně vydají nový?
Děkuji, přeji hezký den.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 8.12.2010 14:22:03
Dobrý den, popis, jak se chovat v této situaci, je přílohou mé odpovědi - návod naleznete v kapitole životní situace na webových stránkách města.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Vydání duplikátu matričního dokladu
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 337 338 339 340 341 342 343 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load