Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Velkoobjemový odpad
Milan Nermuť  |  29.6.2010 15:15:52
Dobrý den,mám dotaz ohledně možnosti dovozu 150kg velkoobjemového odpadu za rok zdarma.V domě,který vlastníme na půl se sousedem bydlíme 3rodiny ve 3bytech.Popelnici si platíme jednou fakturou napsanou na mě s odvozem 1xtýdně-což nám stačí(částku rozpočítáváme tudíž se podílíme všechny 3rodiny).Sousedovi však odmítli vzít zdarma odpad s tím,že nemá smlouvu s SKS a neplatí za odvoz popelnice.Paní z SKS mi vysvětlila,že je nutné,pokud i ostatní z domu(kromě mé manželky) chtějí využívat možnosti 150kg zdarma, objednat další 2 popelnice.Nechápu to,moc "eko" mi to taky nepřijde,trochu nás to znevýhodňuje proti rodinám bydlících např. v paneláku-my si sdružení vlastníků bytů založit nemůžeme,ale dobrá.Chci si tedy ověřit tuto pro nás novou skutečnost i u vás a vlastně se i zeptat od kdy tyto nové podmínky platí,když ještě do konce roku stačilo doložit, že máme trvalé bydliště na adrese, která má s SKS smlouvu.Děkuji předem za odpověď.S pozdravem Milan Nermuť
Pozn.Píšu ,protože potřebuji písemně vyjádření pro ostatní z "baráku"-telefonické ujištění paní z SKS je bohužel neuspokojilo.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 1.7.2010 13:01:48
Dobrý den,
určitě není řešení objednávat další popelnice, když je nemá kdo využít. Situace je problematická v tom, že v podstatě „každý“ může říct, že za nádobu platí u svého souseda. Je určené doporučené množství odpadu na osobu a týden. Pokud by nastala situace, že na jednu nádobu by takto byl přihlášený nepřiměřený počet osob, budeme situaci dále prošetřovat.
V tomto případě bude tedy nejlepší, když budete mít písemné potvrzení od člověka (se jménem, adresou ad.), který nádobu fyzicky platí. To už jsme schopni v evidenci dohledat (hlavně v případě „sousedských popelnic“). Na překladišti tento způsob bude akceptován. Ostatní náležitosti zůstávají stejné - hmotnost odpadu na osobu, občanský průkaz atd.

Bc. Nikola Štěpánová, odd. životního prostředí, stepanova@mestojablonec.cz
kontejnery
Vladimír  |  30.6.2010 12:00:03
prosím o sdělení,kde jsou v současné době umístěny velkoobjemové kontejnery ve městě i okolí.Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 1.7.2010 12:19:52
Dobrý den,
velkoobjemové kontejnery na odpad jsou ve městě k dispozici vždy v období Vánoc a Velikonoc. O přesném termínu i umístění včas informujeme jak prostřednictvím webových stránek, tak i místních médií. Kontejnery rozmístěné po městě v minulých dnech byly zcela mimořádně a v nejbližší době se s podobnou akcí nepočítá, protože je velmi finančně nákladná. Svůj velkobjemový odpad musíte odevzdat na překladišti v Proseči nebo nyní nově ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Posekaná tráva - kam s ní?
Nováčková Věra  |  29.6.2010 20:42:46
Dobrý den,
bydlím v dolní části ulice Vysoká. V pátek zde, konečně, po velmi dlouhé době byla posekána hodně vysoká tráva. Hurá - konečně!!! Chci se zeptat, kdy a hlavně kdo ji shrabe? Nevypadá to, že by se s tím počítalo. Tráva už je nyní v teplém počasí suchá, takže pokud přijdou deště budeme mít zase kolem "krásné" životní prostředí. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 30.6.2010 10:22:23
Dobrý den, dodavatel musí samozřejmě zajistit i likvidaci posečené hmoty, tj. její shrabání, naložení a odvoz v termínech, které jsou upraveny ve smlouvě.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
míčové hřiště
květa  |  27.6.2010 14:49:47
Dobrý den,chci se zeptat zda v ulici Okružní,kde je dětské hřiště a hřiště fobalové,někdo přemýšlel nad tím,že branky jsou proti oknům,kdy míče létají až do obýváku,když mám otevřený balkon,jindy padají na auta která parkují v ulici.Jinak pověsit prádlo na balkon je takřka nemožné protože se práší a užít si trocha klidu to také nejde,protože ochraná mříž slouží jakostěna pro kopání když přijde jen jeden.Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 28.6.2010 15:57:59
Dobrý den,
dětské hřiště v Okružní ulici bylo postaveno v 80.letech při výstavbě objektů jako součást občanské vybavenosti. Pozemek byl evidován jako historický majetek a teprve v roce 1998 byl převeden do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. V této lokalitě je pro míčové hry k dispozici pouze toto hřiště, které je veřejně přístupné a využívají jej děti z blízkého okolí. Aby se zamezilo padání míčů do oken domů a na zaparkovaná auta, zde byla v roce 2004 na základě požadavků občanů instalována stěna z plotových rámů s jackelu, která byla ještě tentýž rok zvýšena. Od té doby nebyla na provoz tohoto hřiště jediná stížnost. Domníváme se, že v současné době se jedná o generační problém, kdy doroste určitá skupina dětí do věku, kdy hřiště více využívá. Pokud navštíví hřiště jedinec, který se baví tím, že kope míčem do oplocení, je nutno ho upozornit, že takovéto chování je nevhodné.

Dana Försterová, odd. technické obsluhy a bytů, forsterova@mestojablonec.cz
Rekonstrukce kapličky na Dobré Vodě
Martin F.  |  23.6.2010 20:16:11
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat zda-li se neplánuje v nejbližší době nebo v rozmezí 1é let rekonstrukce kapličky na Dobré Vodě. V současné době není na vršku ani přidělaný kříž, což je značně nevhodné a pan farář se tím nehodlá zabývat. Prosím o odpověď zda-li bude přidělán alespoň ten kříž.

Děkuji Martin F.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 28.6.2010 15:26:26
Dobrý den,
vlastníkem kapličky na Dobré Vodě je Římskokatolická farnost Rychnov u Jablonce nad Nisou, tudíž město Jablonec nad Nisou nemá s opravou, případně rekonstrukcí nic společného. Musíte se obrátit přímo na Římskokatolickou farnost, děkanství Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 12.

Dana Försterová, odd.technické obsluhy a bytů
klid v neděli
Lenka Mašková  |  27.6.2010 11:10:31
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,zda má město Jablonec nějakou vyhlášku o nedělním klidu.Zda můžeme o víkendu sekat trávu,řezat dřevo a podobně.
děkuji za odpověď Mašková
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 28.6.2010 9:08:14
Dobrý den, paní Mašková, město Jablonec žádnou podobnou obecně závaznou vyhlášku nemá. Existuje však jakýsi zvyk, že by se neměla sekat tráva ani řezat dřevo v neděli dopoledne před devátou hodinou. Vše však závisí na dohodě mezi sousedy.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Změna příjmení po svatbě
Veronika  |  22.6.2010 14:35:34
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli je možné si po svatbě nechat přítelovo příjmení, aniž bych musela používat koncovku -ová.
(uvedu příklad: např. McCallum, jestli musíme používat McCallumová, což se mi naprosto nelíbí, hlavně u cizích příjmení.
Děkuji za brzkou odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 28.6.2010 8:51:08
Dobrý den,
příjmení v mužském tvaru lze zapsat do matriky manželství na základě žádosti ženy, jde-li o:

1) cizinku,

2) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

3) občanku, jejíž manžel je cizinec,

4) občanku, která je jiné než české národnosti.

Dále je možné užívat příjmení zakončená na samohlásku bez připojení koncovky -ová. Např. u příjmení Filipi - zde může žena užívat příjmení ve tvaru Filipi, ale také Filipiová nebo Ujvári i Ujváriová.
Na příslušné matrice, kde budete podávat žádost o uzavření manželství, Vám jistě poradí, jaké jsou možnosti konkrétně u Vašeho příjmení, které budete po uzavření manželství užívat.

Marcela Gottwaldová, vedoucí matričního úřadu, gottwaldova@mestojablonec.cz
Smetanova ulice - upřesnění
Radek Tribuček  |  21.6.2010 19:35:38
Dobrý den, reaguji na vaší odpověď na stránkách města. Abych upřesnil ty dva domky, jedná se roubenku nad silnicí a druhý domek pod silnicí ve kterém jsou vždy bezdomovci. Z katastrální mapy se jedná o čísla 325/1 a 326. Děkuji Tribuček
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 28.6.2010 8:48:03
Dobrý den, pane Tribučku, po zpřesnění vašeho dotazu jsem zjistila toto: Oba objekty jsou v soukromém vlastnictví. Stavební úřad s vlastníky jedná - jeden objekt chce vlastník zbourat a pozemek bude nabízet k prodeji, vlastník druhého objektu, který bydlí mimo Jablonec nad Nisou, si nepřebírá výzvy stavebního úřadu.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Povinnost sečení louky
Michal Ullmann  |  20.6.2010 8:16:36
Mám takový skromný dotaz:je povinost majitele pozemku starat se o pozemek a to zlikvidovat nálety a sekat aspon jednou za rok trávu.S pozdravem Michal Ullmann.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 25.6.2010 13:34:55
Dobrý den, dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu musí vlastníci či nájemci na zemědělském půdním fondu hospodařit tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. Povinnost minimálně 1x ročně posekat pozemky není stanovena v žádném zákoně.

Pouze obec má možnost formou vyhlášky upřesnit povinnosti týkající se ošetřování pozemků.

Jana Růžičková, odd. životního prostředí, ruzickova@mestojablonec.cz
dočasný občasnký průkaz
Katka  |  23.6.2010 11:24:03
Dobrý den, ztratila jsem OP a řidičák, pas nemám, byl mi vystaven dočasný občanský průkaz na dobu 1 měsíc za poplatek 100 korun. můžu na tento doklad vycestovat do zahraničí? myslím tím do zemí evropské unie, přesněji přes rakousko do itálie?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 25.6.2010 13:31:13
Dobrý den, občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1. ledna 2006 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (publikovaná pod č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území České republiky k cestě do států Evropské unie jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu).
Z výše uvedeného vyplývá, že vycestování do zemí EU na občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se nedoporučuje.

Vladislava Kakrdová, bedoucí odd.správních agend
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 337 338 339 340 341 342 343 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load