Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Ćeský svaz bojovníků za svobodu v Jablonci
Honců  |  4.2.2011 16:39:58
Rád bych znal e-mailovou adresu jednatele pana Ing.Františka Radkoviče.
Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 10.2.2011 8:23:26
Dobrý den, na e-mailovou adresu pana Radkoviče se informujte nejlépe v organizaci, jejímž je jednatelem - viz adresa a e-mailové spojení.
Český svaz bojovníků za svobodu (pobočka Jablonec nad Nisou) Generála Mrázka 28/16, 466 01 Jablonec nad Nisou http://www.zasvobodu.cz

Mobil: +420 737 609 982
E-mail: narodni-osvobozeni@volny.cz

Otevírací hodiny:
Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Mateřská škola
Hana  |  6.2.2011 19:07:56
Dobrý den,ráda bych věděla,zda je možné jít k zápisu s dítětem do MŠ do více školek.Jelikož mému synovi budou tři roky až v říjnu je pravděpodobné,že ho v jedné,v blízkosti bydliště, nevezmou,protože dají přednost tříletým.Na MD nejsem,chodím do práce.
Druhý dotaz souvisí s termíny zápisů,budou na web.strankách města nebo musím sledovat jednotlivé stránky školek?Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 7.2.2011 10:40:25
Dobrý den,
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce v mateřské škole dle svého výběru. S ohledem na správní řízení lze podat pouze jednu žádost o přijetí, neboť v jedné věci nelze zahájit více správních řízení.
Na základě výsledků zápisů do MŠ v předchozích letech se podařilo přijmout do školek všechny děti, které v říjnu dovršily 3 let. V ojedinělých případech bylo zákonnému zástupci těchto dětí nabídnuto místo v náhradní mateřské škole.
K podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání byl ředitelkami mateřských škol stanoven jednotný termín 13.4.2011. Podrobné informace sledujte v dubnovém čísle jabloneckého měsíčníku, na webových stránkách města i jednotlivých mateřských škol, které zároveň zveřejní kritéria k přijetí dětí.

Lenka Lipšová, odd. školství, kultury a sportu, lipsova@mestojablonec.cz
lodžie vlastnicví bytové jednotky
Vlasta Nováková  |  3.2.2011 9:45:48
Dobrý den. S manželem jsme vlastníci bytové jednotky 4+1, u které je také lodžie.Lodžie není v kupní smlouvě zahrnuta ve společných částech budovy.Je v ní uvedena fasáda včetně vnějších stran oken(mimo jiné).Plocha lodžie v kupní smlouvě není započena do podlahové plochy bytové jednotky.
Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyjádření, jestli lodžie patří k vlastnictví bytové jednotky.
Děkujeme.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 4.2.2011 13:56:40
Dobrý den,
zákonem č. 72/1994 Sb., § 2, písmeno g) jsou vymezeny společné části domu, kam patří mimo jiné balkony. Lodžie nejsou v zákoně citovány, ale řídí se stejným ustanovením jako balkony. To tedy znamená, že i lodžie jsou společnými částmi domu.
Případné další dotazy vám zodpoví pracovnice majetkoprávního oddělení Petra Šourková, tel. 483 357 348, sourkova@mestojablonec.cz

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricovavmestojablonec.cz
Datové vedení po městských lampách.
Novák  |  31.1.2011 10:14:49
Dobrý den,

měl bych dotaz, který se týká datového vedení po městských lampách konkrétně se jedná o sídliště Mšeno, kde vede v ul. F.L. Čelákovského datové vedení mezi lampamy a pak pokračuje dále na hlavní ul. Palackého a pak dále do centra města.

Tím pádem mě zajímá jestli toto provedení schválilo město, pokud ano, je možná nějaká dokumentace (projekt) k nahlédnutí.

Díky za odpověď

Novák

Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 31.1.2011 12:53:52
Dobrý den, pane Nováku, zřejmě máte na mysli optický kabel, který stavební úřad povolil se souhlasem města v roce 2010. Proto pokud chcete nějaké bližší informace, obraťte se se svým dotazem přímo na stavební úřad, konkrétně na jeho vedoucí, ing. Alenu Nožičkovou (nozickova@mestojablonec.cz, 483 357 370) a domluvte s i na případné nahlédnutí do dokumentace.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz

prozba
Lukáš Velek  |  27.1.2011 11:54:35
Dobrý den,mám zájem o pronajmu prostoru na Jablonecké přehradě, pro prodej točené zmrzliny.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 31.1.2011 12:37:00
Dobrý den, se svou žádostí se obraťte, prosím, na paní Danu Försterovou (483 357 148, forsterova@mestojablonefc.cz). Najdete ji v kancelářži č.420 ve 4. patře budovy radnice na Mírovém náměstí.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Foto z jabloneckého plesu
Petra  |  31.1.2011 9:03:36
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, od kdy budou k výběru hotová fota z Jabloneckého plesu Města? Děkuji Petra.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 31.1.2011 12:28:25
Dobrý den, fotografie na městské0m plese pořizovala opět firma Foto Laccer. Proto i ona vám podá nejaktuálnější informace, kdy budou fotografie k dispozici.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Proražení pneumatiky
Romana  |  31.1.2011 7:53:00
Dobrý den,ráda bych se zeptala jaký je postup při uplatnění škody na vozidle při průjezdu komunikací.Při projížděění ul.Dělnická jsem prorazila pneumatiku a ohnula ráfek.Díky
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 31.1.2011 11:23:30
Dobrý den, v případě, že dojde k poškození vozidla na místní komunikaci (v majetku města), je zapotřebí, aby poškozený zdokumentoval příčinu škody (výtluk) + škodu na vozidle. Dále také by měl informovat TSJ nebo město- dopravní a silniční úřad, že je poškozená komunikace a že je potřeba provést její označení případně opravu.

Poškozený má možnost uplatnit si škodu:
1) ze svého havarijního pojištění
2) z pojistky města
- musí uplatnit škodu prostřednictvím formulářů (Uplatnění nároku poškozeným + Prohlášení poškozeného - je to na netu životní situace-různé). Tyto formuláře včetně fotodokumentace a velkého technického průkazu (prokazující majitele vozidla) + fakturu za opravu přinést do kanceláře k paní Šikolové (sikolova@mestojablonec.cz, 483 357 239).
Pojišťovna posoudí škodu, a v případě, že za škodu odpovídá město, stanoví výši plnění a pošle ji poškozenému.

Eva Šikolová, sikolova@mestojablonec.cz
Rodokmen
daniel kamiš  |  27.1.2011 9:49:15
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda-li mám možnost nechat vypracovat rodokmen. Vím, že můj děd se jmenoval Karl Wander a Wanderové byli významný sklářský rod. Chtěl bych zjistit něco víc. Děkuji
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 31.1.2011 10:48:09
Dobrý den, k hodně široce pojatému dotazu též jen obecně: svobodnou možnost nechat si vypracovat rodokmen odborníkem za úplatu má každý občan, ovšem ne prostřednictvím sítě státních archivů.
K tomuto účelu slouží jak nejrůznější specializované firmy typu genealogických či rodopisných společností (viz např. rozcestník http://odkazy.seznam.cz/Lide-a-spolecnost/Sdruzeni-a-spolky/Technicka-a-historicka-sdruzeni-a-spolky/Genealogicke-a-heraldicke-spolky/), tak i kvalifikovaní "námezně najímaní" soukromníci (viz např. http://www.mojipredkove.cz).
A pokud se někdo rozhodne dohledávat své předky sám, svépomocí - čeká jej zdlouhavá a úmorná práce, náročná finančně i časově. Státní archivy v tomto směru mohou pomoci jen dvojím způsobem - předložením (alespoň rámcově kompetentního) archivního materiálu, a pak případnou konzultací s klientem v oblasti dějin správy, popř. i paleografie a jazyka pramene. Genalogické rešerše ale neděláme.
Konkrétnější informace rád sdělím každému klientovi separátně - každý případ je maličko jiný.

Mgr. Jan Kašpar, ředitel
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
bazén-ranní plavání
Michaela  |  25.1.2011 9:55:59
Dobrý den,měla bych dotaz k ran.plavání v Jabloneckém bazénu.V září jste spustili po půlroční odstávce opět ranní plavání...úterý až pátek..za které moc děkuji.Děkuji i za spuštění páry!!SUPER!!!Bohužel od 18.1.2011 se dny, kdy si jít zaplavat, snížily na úterý a středu.Zaplavat si 2x v týdnu mě i ostatním vyhovuje,..ale proč nedat ranní plavání na úterý a pátek??Proč dva dny za ssebou??A ještě jeden můj ,,postřeh,,..po letech ranní návštevy bazénu ...vždycky bylo o ran.plavání větší zájem od března do července..lidi prostě snáze vstávají.Možná by nebylo špatné, dát v bazénu dotazník, jak to vidí ostatní plavci...a tím dát ještě šanci RANNÍMU PLAVÁNÍ!!!!
Děkuji za odpověd.M
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 26.1.2011 8:04:48
Dobrý den,
úterý a středu jsme vybrali podle počtu návštěvníků ranního plavání, který byl v tyto dny největší. Samozřejmě ale toto rozhodnutí není definitivní. Jestliže se návštěvnost ranního plavání zvýší, jsme připravení provozní dobu opět rozšířit. Tady souhlasím s vámi, už i proto, že náklady na vytápění bazénu a ohřev vody jsou v jarních a letních měsících nesrovnatelně menší než v lednu.
Zajistím, aby kromě webových stránek byly k dispozici dotazníky spokojenosti i u pokladen. Tam nám budou moci naši zákazníci přímo sdělit své požadavky či připomínky i k době ranního plavání

ing. Milan Matura, jednatel, Sport, s.r.o.
United colours of Mšeno
Martina  |  20.1.2011 14:42:54
Na tomto odkazu http://www.jablonec.cz/cs/mesto/united-colours-of-mseno.html je hned v prvním odstavci ona věta o zateplení domů napsána. Proto by mě zajímalo, které domy budou v první etapě na jaře zatepleny.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.1.2011 14:55:17
Tak máte pravdu, Martino, už jsem tu větu našla. Město zde nic neplánuje, jak sama píšete, ani vy jste si nic na schůzi neodhlasovali. Je jen věcí sdružení vlastníků, bytových družtev apod., zda se k zateplení svých domů rozhodnou, či ne. Město v současné době žádné práce na regeneraci bytových domů ve Mšeně, jejichž je ještě vlastníkem, neplánuje. Znovu opakuji, zmíněný projekt je věcí občanské iniciativy lidí, kterým není lhostejný vzhled města a jejichž jménem mluví Jana Menšíková. Dnes od 17 hodin bude ve vestibulu radnice zahájena výstava barevných návrhů tzv. "omalovánek" a fotografií Mšena, takže první informace získáte zde nebo příští týden v Klubu Na Rampě.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 317 318 319 320 321 322 323 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load