Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Sekání trávy
L. Kyselová  |  2.6.2014 11:46:22
Dobrý den,
kdy prosím bude posekána tráva v lokalitě Opletalova a Na Čihadle? Vysoká rozkvetlá tráva opravdu alergikům - ať už dospělým nebo i dětem nevyhovuje.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:16:03
Dobrý den,
první seče trávníků na sídlištích mají být dle dohodnutého harmonogramu dokončeny do 10.6. Zatím nemáme od dodavatele prací žádnou informaci, že by tento termín neměl být dodržen.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Dotaz
Tomáš  |  4.6.2014 11:48:16
Dobrý den rád bych se zeptal co je potřeba abych mohl řídit babetu děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:12:36
Dobrý den,
potřebujete řidičské oprávnění skupiny AM, A1 nebo B.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
chodník Mánesova ul.
Petra C.  |  6.6.2014 10:31:42
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,kdy se konečně opraví chodník v Mánesově ulici - jedná se o část z ul Palackého do Mánesovy ulice /pravá strana/.Já jsem si již několikrát na tomto krásném chodníku vyvrkla kotník, maminky s kočárkem chodí raději po silnici, starší lidé taky a kdykoliv tudy jdu a někoho potkám, nadává. Minulý týden se opravoval chodník na Palackého ulici, kde nebyl ani z poloviny takto rozkopaný jako tento. Kdyby fungoval stavební dozor při kopacích pracích,tak by se toto nestalo. V normální fungující společnosti by měla každá firma,když rozkope chodník nebo ulici, uvést toto do původního stavu. Hlavně mi prosím nepište, že mám chodit po druhé straně. To fakt není řešení. Chodník je v tomto stavu min. 3 roky. Je mi opravdu divné,že tudy nešel nebo nejel někdo z Magistrátu nebo Technických služeb a tu "krásu" neviděl. Je pravda, že chodníky v Jablonci n.N. mimo centrum a hlavní ulice buďto vůbec nejsou, a nebo jsou v dezolátním stavu. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:03:00
Dobrý den,
Oprava chodníku v Mánesově ulici je již zadánaTechnických službám Jablonec nad Nisou s.r.o. K realizaci by mělo dojít během prázdnin.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Lze provádět údržbu zeleně bez pravidelného poškozování cizího majetku?
Jiří Třísko  |  7.5.2014 14:53:36
Rád bych upozornil na to že při dnešní ranní údržbě zeleně ve Mšenské ulici, na parkovišti/parcele 364/1 došlo ke značnému zašpinění a poškození laku mého nového vozu! Nejedná se o první případ. Pokud firma, která sečení provádí nedokáže posekat pás trávníku jinak nežli strunovou sekačkou, tak by tuto práci neměli dělat! Nehodlám po každém sečení čistit auto od nánosů hlíny a trávy. Nevěřím, že je nutné sekat 5 cm vysokou trávu, která roste těsně okolo zaparkovaných aut strunovou sekačkou. I malé dítě dobře ví co taková motorová strunová sekačka dokáže. Naprosto by stačilo, abyste obyvatele v dané lokalitě informovali o plánovaném úkonu umístěním dopravního značení, stejně jako je tomu v případě jarního čištění komunikace. Věřím ,že firma provádějící sečení proškolí své zaměstnance tak aby nepoškozovali cizí majetek!!
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 27.5.2014 22:19:46
Dobrý den,
kolegyně Gaislerová z odd správy veřejné zeleně informovala firmu, která pro statutární město Jablonec nad Nisou seč ve vaší ulic prováděla.
Za způsobení škodu se firma se omlouvá, nebylo úmyslné. Bylo dohodnuto, že od příštího sekání, respektive mulčování, bude v dané lokalitě informovat dopravním značením. Případné poškození majetku se řeší s pojišťovnou.
S nárokem na náhradu škody se můžete přímo obrátit na Severočeské komunální služby s.r.o., kde škody řeší pan Michal Šarbort
- tel. 739 682 563.

Markéta Hozová, kaneclář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Trhovci - dolní část ul.Lidické
Jaroslav Řezáč  |  14.5.2014 11:11:56

Vzhledem k tomu, že nebylo řečeno, kam můžeme případné dotazy odesílat vzniklé na základě besedy s občany, využívám tuto možnost.
Chtěl bych říci, že nerozumím moc trhovcům ani městu. Město vytvořilo místo u autobusového nádraží kam trhovci nechtějí, nedivím se jim. Nechápu, proč město vytěsňuje trh někam, kde nebude ničemu přínosný. Každý ví, jak je centrum vylidněný a přes to je vykáže mimo centrum na periferii.
Zároveň říká, jak moc pomáhá živnostníkům. Když vidím dolní část Lidické, tak je zřejmé, že by tam mohl být aspoň částečně trh. Ulice je široká a je potřeba aby se tam lid naučili chodit. Jen v této části ulice je osum (Soukenná 4, Dvorská 3)provozoven prázdných tam by trh měl smysl. Osobně se domnívám, že by se měly trhy pořádat na Dolním náměstí, který má sice větší sklon ale to místo bylo trhové dávno před tím, než většina nynějších obyvatel zde přišla. Tudíž problém není tak zásadní, aby to opravdu nešlo.

Nicméně to, proč toto píšu je otázka co bude s dolní částí Lidické ulice. Když tam tudy procházíte, tak uvidíte díru vedle díry. Poslední etapa vydláždění centra města má skluz asi pět let. Lampy veřejného osvětlení takřka nikde. Existence trhu, aspoň části v dolní části ul. Lidická by měl přínos podstatně větší než u autobusového nádraží kde mohou lidi nakoupit i v okolních krámcích což na AN rozhodně nejde. Když už se o něčem takovém rozhoduje, mělo by se posuzovat maximální přínos pro lokalitu centra a synergii, která by v tomto případě využití dolní části Lidické následovala.
Děkuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 27.5.2014 22:12:06
Dobrý den,
děkujeme za podnět k umístění tržnice. Případné využití Dolního náměstí pro pořádání trhů je neustále diskutováno stejně jako další varianty.
S rekonstrukcí spodní části Lidické ulice se počítá ještě letos. V létě by mělo dojít k plánované rekonstrukci kanalizace a poté bude opraven i povrch komunikace. Bude sloužit jako pěší zóna.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Stav vozovky
Roma Kostlán  |  20.5.2014 13:56:51
Dobrý den, Bydlím v ulici Na mýtině 6 Jablonec nad Nisou.
Před našim domem přímo před vchodem vzniká po častých deštích výmol který se po každém dešti zvětšuje. Již několikrát jsem to zavážel štěrkem a vždy po dešti se vše vyplaví. V domě s námi bydlí babička který je 90 let. A nechtěl bych aby si ve výmolu zlomila nohu. Je to na pozemku města. Proto Vás prosím opravu komunikace-krajnice.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 27.5.2014 22:07:39
Dobrý den,¨
děkujeme za podnět. Předala jsem oddělení správy komunikací k prověření a zjednání nápravy.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
doplatky za odvoz komunálního odpadu
Bočánek Vl.  |  20.5.2014 15:24:44
Dobrý den,bydlím v družstevním bytě v objektu kde je přes 40 bytových jednotek.Nyní již druhý rok doplácím za odvoz odpadu,i když řádně měsíčně platím,dle počtu osob mé rodiny.Proč město nevybírá poplatky paušálně jako v jiných městech za každou fyzickou osobu s trvalým pobytem,popř vlastníci bytů,rod.domů apod.vyjma rekr.objektů.Proč máme doplácet za nájemníky,zjistit zda platí nebo neplatí u bytů v osobním vlastnictví je obtížné, když vlastníci tento pronajímají a byt.družstvu nemusí nic hlásit a nájemníci samozřejmě tvrdí, že platí jinde.Je mi jasné,že na určitý počet bytových jednotek je norma kolik kontejnerů by mělo být,ale ta úhrada za ně v tomto případě není spravedlivá, myslím si že město si to tímto zlehčuje a je mu jedno kdo to zaplatí.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 27.5.2014 8:36:39
Dobrý den,
podle zákona o odpadech jsou možné tři způsoby zpoplatnění občanů a ani jeden z nich není naprosto ideální a spravedlivý. Tyto tři způsoby nelze kombinovat, nejde tedy vybírat za osoby s trvalým pobytem a vlastníky a osoby, které zde pobývají bez trvalého pobytu. Město využívá systém tzv. „úhrady“, tedy kdo je na území města a produkuje odpad, má povinnost platit i přes to, že zde nemá trvalý pobyt a na místě jeho trvalého pobytu si poplatek nárokuje obec také. Oproti ostatním systémům má tento výhodu, že si lze navolit objem nádoby podle skutečné produkce odpadu v domácnosti, je tedy motivační k třídění odpadu a nevýhody systému zde uvádíte. Město mělo snahu měnit tento způsob zpoplatnění, ale v přípravě byl nový zákon o odpadech, kde se tato problematika měla objevit v pozměněné podobě. Změna je obecně náročná jak pro občany, tak pro město a to po stránce administrativní i finanční. Město nechtělo měnit systém, aby za rok muselo měnit systém placení odpadů znovu. Zákon však bohužel nebyl dokončen. V současné době probíhá studie, ze které by mělo mimo jiné vzejít, jestli je tento způsob zpoplatnění pro město Jablonec nad Nisou vhodný.
Pokud město přijde na občany u kterých není prokazatelné zda a jak hradí platby za odpad, tak jsou pozváni k podání vysvětlení. Následně může být osoba, která za odpad neplatí, sankcionována za porušení obecně závazné vyhlášky č. 5 z roku 2012.
Město se podílí nemalou finanční částkou v řádech milionů na systému odpadového hospodářství ve městě a uvedený systém zpoplatnění si rozhodně nezlehčuje.

Nikola Štěpánová, odd. správy veřejné zeleně, e-mail:stepanova@mestojablonec.cz
výkup barevného papíru
bohumila  |  25.5.2014 12:51:30
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se v Jablonci vykupuje barevný papír. Jedná se o větší množství barevných časopisů.
Děkuji za odpověď hezký den
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 27.5.2014 8:33:11
Dobrý den,
v Jablonci n. N. jsou dvě výkupny, které vykupují papír a to výkupna v Želivského ul. a v ul. Belgická. Informace k otevírací době apod. je možné najít na webových stránkách města pod záložkami životní prostředí, odpady a výkupny.

Nikola Štěpánová, odd. správy veřejné zeleně, e-mail:stepanova@mestojablonec.cz
volby
marx  |  24.5.2014 8:13:19
Proč se volební místnosti ve škole 5 května přestěhovali do druhého patra když spousta lidí má problém vystoupat do vždy používaného patra prvního.Není to náhodou umysl aby starší lidé kteří jsou levicového zaměření nemohli volit.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 26.5.2014 10:04:46
Dobrý den,
jediným důvodem, proč byly volební místnosti přesunuty do druhého patra je to, že třídy níže položené slouží výuce Montessori a jsou vybaveny tak, že neumožňují použití na volební místnost (koberec, specifický nábytek). Redukovat počet volebních okrsků a volební místnosti umístit všude v přízemí ve školách by bylo úplně nejlepší řešení. Jenže to ze zákona možné není, stávající stav, co se týče počtu volebních okrsků, je víceméně konzervován. Jediné co nám v objektu základní školy 5. května tedy zbývá, je působit na vedení školy, aby buď přestěhovalo třídy Montessori do horních pater a nebo je před volbami kompletně vyklidilo. Tajemník Magistrátu měst Jablonec nad Nisou ihned po volbách bude jednat s vedením školy, jak věc vyřešit ke spokojenosti obou, tj. školy i voličů. Je třeba si ale uvědomit, že školy by měly především sloužit svému účelu, a to 10 měsíců v roce a na volby jsou využívány na 2-6 dní v roce.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Komunitní plánování
22.5.2014 10:55:00
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je na městě zřízena a obsazena pozice koordinátora komunitního plánování.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 22.5.2014 11:16:18
Dobrý den,
pozice koordinátora komunitního plánování je v Jablonci nad Nisou obsazena od roku 2007. Nyní je koordinátorkou komunitního plánování Mgr. Simona Hušková, odd. sociální péče.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 237 238 239 240 241 242 243 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load