Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
MHD
Jarka  |  8.2.2015 9:46:43
28. ledna jsem na tento server vložila dotaz, který jste smazali a neodpověděli jste mi ani na mailovou adresu. Tak tedy druhý pokus:
Dobrý den, zajímalo by mě, z jakého důvodu nelze cestovat MHD v pracovní dny přímou autobusovou linkou ze zastávky Petra Bezruče do zastávky Nádraží Jablonecké Paseky. O víkendu tento spoj funguje, i když s neuvěřitelným hodinovým intervalem. Je nepříjemné a komplikované přestupovat na Autobusovém nádraží, spoje navíc ani nenavazují, zvlášť v zimním období je deset minut čekání v mrazu pro starého člověka vysilující.Také nechápu smysl přečíslování linek, lidé byli zvyklí na 1, 2, 4, mnoho let fungovalo to bez problémů. Opravdu nemůže Městský úřad společně s Dopravním podnikem vymyslet jednoduchý a příjemný způsob cestování, aby byli občané Jablonce spokojeni? Proč veškeré prováděné změny vedou jenom k horšímu? Děkuji za odpověď a doufám, že se aspoň někdo zamyslí. S pozdravem Rytychová.


Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 8.2.2015 15:43:48
Dobrý den,
odpověď na Váš dotaz jsem si vyžádala u DPMLJ, a.s., která provozuje městskou hromadnou dopravu v Jablonci nad Nisou, proto ta časová prodleva.
Váš dotaz jsme nesmazali, ale všechny dotazy se v aplikaci Otázky a odpovědi objevují až se zveřejněním odpovědi. Tolik na vysvětlenou.
Níže uvádím, odpověď na Váš dotaz připravenou tiskovou mluvčí DPMLJ, a.s.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz

Dobrý den, paní Rytychová,

děkujeme Vám za Váš podnět. Otázka, kam by měla zajíždět ze všech lokalit města městská hromadná doprava v Jablonci nad Nisou, je vždy velmi komplikovaná a není v silách objednatele a dopravce zajistit stav, kdy se z každé zastávky cestující dopraví bez nutnosti přestupu do cíle své cesty.
Základní systém linek MHD je koncipován tak, aby bylo zajištěno přímé dopravní spojení s centrem města. MHD v Jablonci nad Nisou je ze strany zákazníků (cestujících) hodnocena velmi pozitivně, z posledního průzkumu kvality nabízené služby vyplývá, že více než 90% našich cestujících je se službami MHD spokojeno. Prováděné změny linkového vedení a jízdních řádů jsou ve většině případů reakcí na podněty zákazníků, případně odrážejí nové požadavky, které vznikají např. výstavbou sídlišť (Horní Proseč) nebo zřízením obchodních center.
Vašemu požadavku nelze aktuálně vyhovět. V pracovní dny je k nádraží Jablonecké Paseky vedena linka č. 119, která je provozována v trase Jablonecké Paseky – sídliště Šumava – Autobusové nádraží – Žižkův Vrch. Pokud by měla být v pracovní dny zavedena přímá linka k nádraží Jablonecké Paseky z Vámi využívané zastávky, bylo by nutno změnit celý koncept linkového vedení.

K přečíslování linek MHD na řadu 100+ došlo z důvodu zavedení Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). Každá autobusová linka musí mít v rámci Libereckého kraje své jedinečné číslo. Nelze, aby například v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě byla provozována linka MHD pod stejným číslem. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno v roce 2013 k přečíslování. Jablonec nad Nisou jako druhé největší město v Libereckém kraji obdržel číselnou řadu 100+. Aby pro cestující tato změna nebyla příliš komplikovaná, zůstalo číslování linek stejné a pouze se přidala číslovka 100. Například linka č. 1 má nové označení 101 atd.


S přáním příjemného dne

Bc. Martina Poršová
tisková mluvčí společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
exkrementy
Veronika  |  30.1.2015 9:05:49
Dobrý den, co dělat se sousedem který si venčí psi před našimi vchody a exkrementy neuklízí, jak ty chodníky před domy vypadají a navíc spoustu z nás tu máme malé děti kteří si poměrně často nosí domu dárečky nejen na botech.
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 3.2.2015 8:48:43
Dobrý den,

znečištění veřejného prostranství psími exkrementy řeší Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2014/1 – Pravidla pohybu psů a zvířat. Konkrétně v čl. II. odst. 2 písm. g) se uvádí, že osoba doprovázející psa či jiné zvíře v zájmovém chovu je povinna odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy příp. exkrementy jiných zvířat. V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku a bude postižen v souladu s platnou právní úpravou.
Touto platnou právní úpravou je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V § 47 Přestupky proti veřejnému pořádku, odst. 1 písm. d) se uvádí, že přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Dle § 47, odst. 2) lze za tento přestupek uložit pokutu do 20 000 Kč.
Již zmíněná obecně závazná vyhláška v čl. V. odst. 2 uvádí, že dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Jablonec nad Nisou. Strážníci MP ovšem nemohou být 24 hodin na všech místech ve městě. Můžete jim neukázněného pejskaře nahlásit. Ovšem při projednávání přestupku je nutné prokázat, že se konkrétní osoba dopustila jednání, jež je v rozporu v výše uvedeným a to například svědectvím třetí osoby.
Z lidského hlediska bych nejprve volila cestu domluvy s neukázněným pejskařem – sousedem.
zimní posyp
Z.Kratinová  |  13.1.2015 11:32:38
Dobrý den, bydlíme u přehrady a značné problémy nám způsobuje posyp kamínkama. Kamínky jsou ostré a často nám propíchnou pneumatiku u elektrického invalidního vozíku. Vozík je těžký a je hodně obtížné s vyfouknutým kolem dojet domů.Také si myslím, že to způsobuje bolestivá poranění tlapek u psů. Proč se nesype pískem jako dřív? Je mi jasné, že mi napíšete tisíc důvodů, proč nelze sypat pískem ale jak máme v zimě za těchto podmínek s vozíčkářem fungovat? Předem děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 29.1.2015 12:40:20
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Obraťte se, prosím, na kolegyni z odd. správy komunikací Lenku Čapuchovou. Je připravena se s Vámi sejít a hledat řešení zmíněného problému. E-mail: capuchova@mestojablonec.cz, 483 357 149.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
havarijní stav opěrné zdi ve Smetanově ulici
Helena Krupková  |  23.1.2015 17:05:13
Dobrý den,v prosincovém Jabloneckém měsíčníku 2014 jsem si přečetla o opravě svahu ve Vrkoslavicích. Chtěla bych upozornit, že podobný problém propadnutí silnice výhledově hrozí ve Smetanově ulici u betonového zábradlí na stavební parcele 2315. Z kamenné stěny, která spevňuje silnici vypadávají postupně kameny a místo nich rostou břízy.Za čas bychom se mohli dočkat, že budeme jezdit po polovině silnice, tak jako jezdíme již 2 roky ve Vrkoslavicích. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 29.1.2015 10:10:01
Dobrý den,
o stavu opěrné zdi v ulici Smetanova víme. Vloni byla vyhotovena studie, která řeší přeložku komunikace v ul. Smetanova, kdy přeložkou komunikace a terénními úpravami vlastní zeď v ul. Smetanova v podstatě zanikne. Jedná se o rozsáhlou stavbu včetně rozsáhlé přeložky všech inženýrských sítí a s tím je samozřejmě spojena i finanční náročnost celé akce.
V současné době se projednávají další kroky vedoucí k realizaci včetně hledání finančních prostředků.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
dotaz
Šejnoha  |  26.1.2015 21:48:49
chybí kategorie "ostatní"
Zdravím konšelstvo všech koaličních stran Jablonce n. Nisou s tímto příspěvkem:
na vyřízení asi 5 minutové záležitosti na magistrátu jsem nenašel v okolí radnice žádné
pro tyto účely vyhrazené místo pro parkování (kromě volných míst pro starostu atd..) Na ulici směrem k soudu je parkování umožněno s poplatkem, automat u tržiště nefungoval a na ulici již mlsně čekala hlídka městské policie 1+ jedna, aby lapila parkující bez parkovacího lístku, což se stalo za mnou parkujícímu vozidlu
Na dotaz, jak tuto situaci řešit, mi osoba vzezření milého sdělila, že ona pouze dodržuje kontrolu dokladů a nefunkčnost automatu ji nezajímá.
Odpověď věru šalamounská.
Nechci dělat žádná doporučení, chci jenom poukázat na vstřícnost městských úřadů v nynějším Gablonz,(pro neznalé jsou to částečně odsunutí občané z Jablonce n. Nisou), kteří by takovou aroganci ze strany městských úřadů vůči občanům asi nepřipustili, a to určitě nečerpají
bohatě fondy EU jako je případ Jablonce nad Nisou.
Nepředpokládám, že na můj příspěvek bude ze strany MÚ nějaká reakce, nicméně jsem sdělil, co mě 12. ledna kolem 14.00 vynutilo toto napsat.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 29.1.2015 9:03:32
Dobrý den,
v okolí jablonecké radnice je několik parkovišť, které umožňují tzv. rychloobrátkové parkování, tedy možnost zaparkovat vozidlo na 30 minut zdarma.
Jedná se o parkoviště před vchodem do kina Radnice, v ul. Generála Mrázka (podélné stání u budovy soudu směrem dolů), parkoviště v ulici Poštovní – za Jabloní, které je v současné době možné využít pro stání zcela zdarma, stejně jako parkoviště v ulici Máchova. V docházkové vzdálenosti od radnice jsou rovněž parkovací místa s půl hodinou zdarma v Podhorské ulici v úseku náměstí Dr. Farského – Smetanova nebo na Dolním náměstí.
Úprava parkovacího režimu v centru města byla začátkem roku 2013 provedena právě s ohledem na běžné pochůzky a vyřizování rychlých záležitostí v centru města, ať už na radnici nebo na jiném úřadě či v obchodě.
Váš poznatek z chování městských strážníků předám řediteli Městské policie Jablonec nad Nisou. Z Vašeho sdělení se domnívám, že píšete o parkovacím automatu za Jabloní. Ten je vypnutý a v současné době již odmontovaný právě z důvodu zrušení placení parkoviště kvůli plánované stavbě společnosti Crestyl a parkovat zde můžete zdarma.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Zvonokosy
HA  |  16.12.2014 20:50:40
Dobrý den, bývá dobrým zvykem v každém jen trochu větším městě, mít veřejné toalety uprostřed města. Jen Jablonec je nějak mimo. Zkuste vysvětlit turistovi, obvzlášťě zahraničnímu, jak se dostane a to rychle na WC, které je na autobusovém nádraží,nebo za Horním náměstím. Ty ukryté provizorní buňky-jedna je za Jabloní, ale teď s výstavbou obchodního domu zmizí i ta, nebo ta vedle Dolního náměstí.Myslíte, že v 21.století je problém vybudovat dostupné a vkusné (promiňte ten výraz) WC někde okolo radnice,nebo jinde ve středu města ?Bude se opakovat situace jako ve Zvonokosech ? Nejedná se jen o turisty, ale také o nás, starší a špatně chodící občany. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 28.1.2015 13:57:17
Dobrý den,
veřejných toalet je v centru města hned několik: v parku V Tyršových sadech, v Soukenné ulici, na autobusovém nádraží, v budově radnice. Nové veřejně přístupné toalety budou i v novém obchodním centru na místě bývalé Jabloně.
Z tohoto důvodu se nedomnívám, že je nutné stavět ještě další nové WC, spíše se zaměříme na zkvalitnění poskytovaných služeb.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Tramvaje Liberec - Jablonec
Mirka  |  20.1.2015 9:07:49
Chtěla bych vědět, kdy se obnoví tramvajová doprava mezi Jabloncem a Libercem. Jak se město Jablonec zasazuje o urychlené dokončení výluky, z informace z tisku od ředitele DPMLJ vyplývá, že za avizované zpoždění ukončení výluky je zodpovědné město Jablonec - pokládka kanalizace (??). Z Liberce bude pravděpodobně ukončení výluky do Vratislavic v dubnu, do Jablonce bude pokračovat dál? Domnívám se, že Jablonec může tuto situaci celkem dobře ovlivnit, v řídících orgánech DPMLJ sedí několik zástupců Jablonce a situace dojíždějících Jablonečanů by je snad měla zajímat!!! Současná situace je naprosto neúnosná (kvůli 20 minutovému intervalu přeplněné autobusy, špatný technický stav autobusů) a lze ji vydržet pouze dočasně. Dále mám dotaz, zda je zaručen návrat k 15 minutovému intervalu odjezdů tramvají, jinak budu jezdit pro změnu přeplněné tramvaje.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 28.1.2015 13:40:58
Dobrý den,
zprůjezdnění tramvajové trati v úseku Liberec - Jablonec nad Nisou je naplánováno na červen letošního roku. Úsek Liberec - Vratislavice má skutečně být otevřen v dubnu. Zpoždění otevření úseku Liberec - Jablonec je jednak dáno nutností zabezpečit skalní masiv v oblasti Brandlu a také bude v tomto úseku docházet k plánovanému zásahu do plynovodního potrubí RWE. Veškeré práce by měly být ukončeny právě v červnu letošního roku tak, aby mohla být obnovena tramvajová doprava.
Po ukončení výluky by měly, dle vyjádření DPMLj, opět jezdit tramvaje v obvyklém režimu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
předplatné parkování
Novotná Ivana  |  27.1.2015 17:34:23
Dobrý den, prosím o sdělení postupu při žádosti o zřízení celoročního předplatného parkování před panelákem?
Děkuji za ochotu.
S pozdravem Ivana Novotná
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 28.1.2015 12:49:37
Dobrý den,
tuto problematiku řeší životní situace, na niž Vás odkazuji níže. Jsou tam uvedeny i kontakty na odpovědné pracovníky.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Vyhrazení parkovacího místa
Zimní údržba
Jana Procházková  |  4.1.2015 9:17:31
Dobrý den,

mám otázku - z jakého důvodu není městem v ulici Žitná udržován pozemek s číslem parcely 878/4? V katastru nemovitostí je uvedeno, že způsob využití této parcely je zeleň, to je ale pravda pouze z jedné čtvrtiny, zbytek je regulérní chodník. Sousední parcela, 878/3 - komunikace, je protahována v zimě pravidelně, nešlo by prosím zařídit, aby TSMJ občas dopřály péči i chodníku? V domech bydlí převážně starší lidé a byl by to pro ně velký přínos.

Předem velmi děkuji za odpověď,
s pozdravem
Jana Procházková.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 20.1.2015 14:42:37
Dobrý den,
dotčený pozemek není zařazen do Plánu zimní údržby, proto není v zimě udržován. Předám Váš podnět vedoucímu odd. správy komunikací, aby prověřil možnost jeho zařazení do plánu zimní údržby na další období.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Autobusová linka MHD k nemocnici
Jindřich Jehlička  |  8.1.2015 14:03:18

Dobrý den,

nevím, jestli už něco takového není, ale když vidím, jak je hojně využíván vlakový spoj z Tanvaldu do Jablonce, tak by bylo asi i přínosné, aby linka MHD zajížděla k hlavnímu nádraží a nemocnici. Vlakem jezdí dost starších lidí, kteří určitě uvítají, když se nemusí brodit sněhem či už nejsou v takové "kondici" aby šli až do nemocnice na různé kontroly a vyšetření.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 20.1.2015 14:39:33
Pěkný den,

děkujeme Vám za Váš podnět. Cestující, kteří využívají vlakové spojení Tanvald – Jablonec nad Nisou, mají při cestování do nemocnice možnost vystoupit na železniční zastávce „Jablonec nad Nisou centrum“ a využít linek MHD ze zastávky „Autobusové nádraží“. Z této zastávky lze k dopravě do nemocnice využít linky MHD č. 104, 106, 114 a 116. Další variantou je vystoupit na železniční stanici „Jablonecké Paseky“, kde je zajištěn mezi vlakovými a autobusovými spoji přestup tzv. „hrana x hrana“ (téměř nulová docházková vzdálenost) a k dopravě do centra města využít linku MHD č. 119 s přestupem na zastávce „Autobusové nádraží“ na další linky, které zajišťují dopravní obsluhu nemocnice. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. zatím ze strany cestujících nezaznamenal požadavek na zajištění přímého dopravního spojení mezi železniční zastávkou „Jablonec nad Nisou“ a nemocnicí. Pokud bude tento požadavek ze strany našich klientů poptáván, budeme společně s objednatelem dopravních služeb (Dopravním sdružením obcí Jablonecka) hledat vhodné dopravně-technické řešení. Aktuálně ze zastávky MHD „Hlavní nádraží“ je zajištěna linka MHD č. 118 (Hlavní nádraží – centrum – Mšeno, Arbesova) a školní linka č. 132 (Hlavní nádraží – centrum – Paseky – Mšeno – centrum).


S přáním příjemného dne


Martina Poršová, tisková mluvčí společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., e-mail:porsova@dpml.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 217 218 219 220 221 222 223 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load