Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Panoramatická kamera
Jirka  |  26.11.2014 11:08:27
Dobrý den,
měl bych návrch na pořízení otočné panoramatické kamery, umístitelné třeba na budovu radnice či jiné vyvýšené místo. Byla by to pěkná prezentace našeho krásného města, okolí a rozmanitého počasí...
Pro inspiraci nová kamera z Hradce Králové http://webcam.hkfree.org/
Věřím, že to stojí za zvážení. Investice by jistě nebyla veliká a udělalo by se něco, na co by se lidé rádi dívali...

Děkuji, zdraví Jirka
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 26.11.2014 16:01:58
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět a inspiraci.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
zastávka ČD Nová Ves nad Nisou
Pečová Alena  |  25.11.2014 9:48:01
Dobrý den, protože se nemohu dopracovat jednoznačné odpovědi na otázku, zda zastávka vlaku Nová Ves nad Nisou je v provozu, obracím se na Vás. Prosím, funguje tato zastávka vlaku na znamení při výstupu a zastaví mě vlak, když budu na zastávce stát na nástup? Prosím o odpověď o současném stavu. Děkuji Pečová
Odpověděl: Helena Rudolfová, dipl. ek. | 26.11.2014 14:42:23
Dobrý den,

obrátila jsem se na zástupce ředitele společnosti KORID LK pana Ing. Otto Pospíšila s prosbou o zodpovězení Vašeho dotazu a dovoluji si ho citovat:

Železniční zastávka Nová Ves nad Nisou byla skutečně zrušena tak, jak bylo původně předpokládáno v rámci projektu modernizace železniční trati Liberec – Tanvald. Důvodem pro navržené zrušení zastávky je fakt, že v průběhu zpracování projektu této stavby bylo spočítáno, že v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka je potřeba projíždět jednu ze zastávek, jinak není možné dosáhnout požadovaného efektu stavby, kterým je zavedení 30-ti minutového intervalu spojů ve špičkách a 60-ti minutového v sedlech. Tento efekt byl (a je) podmínkou pro investici finančních prostředků pro tuto stavbu. A bez této stavby by vzhledem ke kritickému stavu trati byl ohrožen provoz jako takový. Pod tíhou těchto faktů tedy Liberecký kraj souhlasil s projížděním jedné zastávky. Dle statistik má nejnižší denní obrat cestujících právě Nová Ves nad Nisou, proto byla vybrána pro toto nepopulární opatření.

Z následného projednání s obcí Nová Ves nad Nisou však vyplynulo, že kraj i obec chtějí zachovat zastávku. (Stále je však nutné dořešit problém s projížděním jedné zastávky.) SŽDC skutečně přislíbila zachování zastávky, ale neučinila tak. Důvodem je, že proces zrušení zastávky již proběhl a podle platných norem je potřeba vybudovat zastávku novou. K tomu by mělo dojít na jaře 2015, resp. v průběhu výluky v příštím roce, která by měla trvat cca od jara do července.

Aktuální stav je takový, že zastávka v provozu není – neexistuje fyzicky nástupiště. Pro dopravní obslužnost Nové Vsi byl upraven jízdní řád linky 742 od 18.11., k dalším změnám dojde od prosince.


Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele společnosti KORID LK, spol. s r.o., e-mail: otto.pospisil@korid.cz
Zámková dlažba a kostky
12.11.2014 9:26:41
Proč se všude po Jablonci pokládají kostky.Já jsem žena která miluje boty,ale při procházce městem je mohu vyhodit, protože jsou zničené.Když jdu boty reklamovat,tak mě rovnu paní vedoucí odkáže na Radnic tam jsi mám stěžovat.Také Nechápu proč se dávala nová zámková dlažba na 4roky staré vlakové zastávce! Jsou to vyhozené peníze.Radši kdyby se město zajímalo co se tam v nočních hodinách děje a místo dlažby se tam nainstalovala kamera.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.11.2014 14:57:18
Dobrý den,
úplně rozumím vašim steskům, neb i já jsem milovnice bot a vysokých podpatků a po městě se v nich pohybuji každý den, jak už jsem na stejném místě říkala před několika lety. Jsem však i milovnice hezkého prostředí, úhledných chodníků a ulic bez výtluků a asfaltových záplat. Sama uznáte, že vydlážděné ulice, například v současné době ta nejnovější Lidická, vypadají daleko lépe. Když se rozhlédnete po ostatních městech, ať už to bude nejbližší Liberec, nebo vzdálenější Praha, všude je trend asfalt z městských center vytlačit a nahradit jej krásnou dlažbou, jež se daleko lépe udržuje a poškozená místa se snáze nahradí, pokud dojde k nějaké havárii sítí uložených v zemi. Proto nám nezbývá nic jiného, mně i Vám, než se po dláždění naučit v hezkých botách chodit.
Příjemný den v ulicích města

Jana Fričová, komunikace s veřejností, fricova@mestojablone.cz
Sluneční lázně? jde o zlegalizování projektu bez soutěže a zadání.
Jaromír Domanský  |  12.11.2014 3:19:20Dobrý den, z jakého důvodu pan Stolín konal a připravil projekt Slunečního pavilonu, když nebyla vyhlášena veřejná architektonická soutěž a město až v Září schválilo v Akčním plánu parametry, které by měly Sluneční lázně splňovat?

což projekt nejspíš nesplňuje byť už byl známý. Vyplývá z toho, že pan Stolín připravil něco bez objednávky a po městě by rád, aby jeho snahu korunoval uznáním jednoho návrhu od jednoho architekta bez řádné soutěže.

Tento fakt samotnému projektovému návrhu značně přitěžuje a nabádá v intencích nekoncepčního lidového tvořitelství. Jenž jde proti strategickému plánování a smyslu plánování a výběru nejkvalitnějšího projektu na základě zadání od investora (města).

Nabádá to se ptát, proč pan Stolín vůbec Sluneční pavilon navrhl a jestli to není ze zištných důvodů osobních či vedení na Regionálním rozvoji včetně skupiny "spřátelených" architektů.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.11.2014 14:48:25
Dobrý den,
už v akčním plánu z roku 2007 se zmiňuje požadavek rozvoje areálu jablonecké přehrady a dokonce jeho spojení s Břízkami (Akční plán města Jablonce nad Nisou, říjen 2007). Ten byl zahrnutý i do aktualizace Strategického plánu města Jablonce nad Nisou 2003 – 2015 ze stejného roku (2007).

Volba arch. Stolína při zadání projektu přestavby nebyla náhodná a ani nebyla bez zadání. Architekt Stolín společně s renomovaným výtvarníkem Rony Pleslem vytvořil už v roce 2002 vizuál okolí jablonecké přehrady včetně zástavby a mobiliáře. Bylo jen logickým pokračováním zadat projekt přestavby zchátralého objektu Slunečních lázní člověku, jehož vizi už město v minulých letech přijalo a schválilo.

Navíc, na studie tohoto typu se architektonické soutěže nevypisují. Soutěže se týkají až následných projektů. Považujeme území celého prostoru Slunečních lázní, tedy nejen restaurace, za velmi cenné a jako takové má i větší ambice na své využití. Dotčené území si zaslouží kvalitní studii a následně i kvalitní projekt zpracovaný renomovanými architekty. Nejedná se o úpravu na jednu sezonu, přestavba Slunečních lázní ovlivní tvář přehrady na mnoho let, a takto je povinností města jako vlastníka k tomu přistupovat. Máme zájem na tom, aby prostor byl maximálně otevřený lidem bez plotů a ohrad.

Jana Fričová, odbor územního a hospodářského rozvoje, e-mail:fricovavmestojablonec.cz


vibrační hluk v okolí autobusového nádraží
Jana Koutová  |  30.10.2014 10:14:56
Dobrý den už 2 měsíce skoro nespim, kvůli neustálému vibračnímu hluku, který se v pravidelných intervalech opakuje! Tento hluk nejspíš pochází z autobusového nádraží.Nejdříve slišíte sepnutí pak nepříjemný zvuk který má ruzne hlasité vybrace apak vypnutí. Tyto vybrace jsou slyšet po celý den i v Noci opakují se tak po 5 až 10 minutách.
Odpověděl: Helena Rudolfová, dipl. ek. | 13.11.2014 14:28:27
Dobrý den,

obrátila jsem se na dispečink autobusového nádraží v Jablonci nad Nisou, aby se vyjádřili k Vaší stížnosti. Pan Jerie z Busline mi sdělil, že k žádným změnám, které by měly způsobovat vibrace a hluk, v posledních měsících na autobusovém nádraží nedocházelo. Nicméně, jak mi sdělil, můžete mu napsat e-mail na adresu: jablonec@busline.cz a on s Vámi vše přešetří a pokusí se najít příčinu.

Helena Rudolfová, kancelář primátora, e-mail: rudolfova@mestojablonec.cz
Byli jste se podívat na zastávku ČD Paseky?
Martin Čihák  |  4.11.2014 21:03:32

jsem z Pasek, ale něco takového jsem fakt nečekal. Je mi zřejmé, že dělají zastávky jak mekáč hamburgry, ale u toho zrovna moc nepřemýšleli.

Zábradlí všude, kam se podíváte, když vstoupíte na peron zastávky, málo místa, kde se jen tak ledaže vejde kočárek. Je to děs a hrůza.

Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.11.2014 13:58:57
Dobrý den,
se svým podnětem se, prosím, obraťte na SŽDC - http://www.szdc.cz/kontakty.html.

Marktéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Bývalé Městské lázně v centru
Světlana Hessová  |  11.11.2014 10:06:48
Dobrý den,

narodila jsem se v Jablonci a zajíždím sem za povinnostmi i rekreací. Pokaždé zahýbáme před poliklinikou a ve mne vzbudí velikou lítost chátrající stavba Městských lázní. Budova zapadá dokonale v místě, základy jsou z kamene jako krásná přehradní hráz..nejsem architekt, ale zajímám se a mám krásné vzpomínky z dětství, jak naše třída pravidelně docházela na plavání do této budovy. Uvnitř se na stěnách leskla drobná modrá mozaika, vysokou prostorou se neslo šplouchání až nahoru k zábradlí, za kterým byly šatny a já se třepala vzrušením, až seběhnu dolů k bazénu. Ta akustika mne dostává stále. Podobný zvuk nemá nikde žádný bazén. Jaký záměr má město s touto budovou? Myslím, že zdařilá rekonstrukce na wellness + rehabilitace v centru, vedle polikliniky by byla na místě.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.11.2014 13:47:11
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o městské lázně. Problematikou jejich využití se zaobírá vedení města dlouhodobě. Nápadů, jak tuto krásnou a památkově chráněnou budovu v centru města využít, je několik. To, čeho se nedostává, jsou finance, ať už městské nebo soukromé.
O současném a možném budoucím osudu městských lázní byl natočen jeden díl seriálu Z jablonecké radnice..., který můžete shlédnout na http://www.tvrtm.cz/z-jablonecke-radnice-porady-35.html - je to díl 08/2014 Městské lázně.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Aktualizace strategického plánu
Jaroslav Řezáč  |  11.11.2014 16:53:41

Dobrý den, chtěl bych pochválit zpracování Strategického dokumentu, je určitě v lepší kondici než ten předešlý z roku 2007. Musím říci, že vzhledem k času který na to zpracování a zejména na přípravu byl vytvořen s úsilím a je potěšující, že se do přípravy zapojili i další organizace.

Věřím, že až se bude vytvářet další Akční plán za dva roky bude minimálně stejně projektově pestrý.
Právě ony projekty a fiše jsou kořením celého dokumentu.Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.11.2014 13:40:10
Dobrý den,
děkujeme za uznání.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Co je podle tržního řádu a právního rozboru už prodej?
9.11.2014 21:34:42
Dobrý den,
zajímalo by mě jak je specifikován pojem podomní prodej a prodej na volném prostranství.
Když jsem se ohradil obchodnímu zástupci, že podomní prodej je vyhláškou zakázán, řekl, že nic neprodává.
Je li učiněná nabídka už prodejem nebo až přímá konfrontace. Když někdo nabízí slevu nebo to je až smlouva?

jsou nějak úkony které se považují za akt prodeje ošetřeny vyhláškou? ono pak může být sporné říci, jestli došlo k prodeji nebo učiněna nabídka.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.11.2014 13:37:14
Dobrý den,
v čl. 2 nařízení města Jablonec nad Nisou č.3/2009, Tržní řád, je pojem prodej definován následovně:

a)prodejem – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb; u prodeje formou pojízdného prodeje, prodeje bez prodejního zařízení a pochůzkového prodeje se nabídkou rozumí i reklamní a promo akce.

Pro úplnost pojmy pochůzkový prodej, podomní prodej jsou definovány následovně:

a) pochůzkovým prodejem – prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech[1]. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení;

b)podomním prodejem – prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa1, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.;


Z výše uvedeného vyplývá, že již nabízení určitého zboží či služeb je klasifikováno jako prodej regulovaný tržním řádem, a tedy na místech tomu neurčených tržním řádem zakázán. I v případě, že tedy obchodní zástupce někoho „konfrontuje“ s nabídkou obchodního charakteru (vč. nabízení slevy, přechodu k jinému mobilnímu operátorovi, nabídka dodavatele energie apod.) podléhá režimu Tržního řádu.

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odd. právní a veřejných zakázek, e-amil:kucera@mestojablonec.cz

semafory Turnovská
Kloučková  |  3.10.2014 13:53:05
Dobrý den,jak dlouho ještě bude,prosím,trvat zkušební provoz semaforů v Turnovské ulici? Nezdá se vám,že trvá už asi 2 roky nebo více? Jezdíte nakupovat do zony Vendopark? Jak dlouho čekáte na výjezd odtamtud? Neodkazujte mě na firmu ELTODO - to nemuzete vy jako zástupci mesta udelat cokoliv, aby semafory fungovaly? Vím,ze fungují do 17 hodin,ale to je málo a o víkendu nejdou vubec.Děkuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 11.11.2014 8:28:50
Dobrý den,
je mi líto, ale nemám pro Vás uspokojivou odpověď.
Semafor na této světelné řízené křižovatce Silnice I. třídy - I/65 není v majetku a ani správě Statutárního města Jablonec nad Nisou. Jediné, co můžeme udělat, předat Váš požadavek společnosti ELTODO.

Semafor v současné době spravuje společnost ELTODO (Hradec Králové, Ing. Vohnout), veškeré technické dotazy ohledně provozu by Vám zodpověděl on.

Důležitou aktuální informací je, že v současné době je dle informací výše uvedené společnosti ELTODO (Ing. Vohnouta) semafor mimo provoz, a to z důvodu poruchy (přerušení) přívodního elektrického kabelu. Oprava je dle vyjádření Ing. Vohnouta objednaná u společnosti ČEZ a smluvního zhotovitele Zdůvodnění, proč společnost ČEZ zatím opravu nerealizovala, musí sdělit vlastník semaforu - společnosti QINN INVEST s.r.o. IČ 60281359

K výstavbě a funkci semaforu se vyjadřoval a povoloval Krajský úřad Libereckého kraje (Stavební , dopravní a silniční úřad Liberec) a Policie ČR dopravní inspektor Jablonec a Liberec dle schválené projektové dokumentace.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz

< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 217 218 219 220 221 222 223 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load