Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Adresa v městě Jablonci - špatná.
Jiří Pokorný  |  22.6.2015 19:18:00
Kdo rozhoduje o přidělení uličního názvu v adrese domům v ulici ?
Zanikne-li název ulice, zůstává domům předchozí adresa ?
Je-li přejmenována ulice, proběhne anketa s občany a mohou si ponechat původní adresu ?
Nemá-li ulice název, můžu si zvolit adresu libovolně, nebo v městské adrese prostě ulici nemám ?
Co mám dělat, mám-li nesmyslnou adresu, kdo to má na starost ?
Třeba se dobereme k řešení.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 23.6.2015 9:18:38
Dobrý den,
k přidělování názvů ulic je dle §28 z. č. 128/2000 Sb. o obcích, příslušné zastupitelstva města, do jehož výlučné kompetence tato záležitost spadá. Jednotlivé adresy jsou domům přidělovány dle toho, kde se nachází.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
mimoradna okamzita pomoc
19.6.2015 15:28:04
Dobry den.Mam dotaz,jak je to stou mimoradnou okamzitou pomoci a co musim splnovat (kryterya)abych si o ni mohl zazadat.Predem dekuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 23.6.2015 8:05:27
Dobrý den,
zákon o pomoci v hmotné nouzi rozeznává šest specifických situací, kdy lze osobu považovat za osobu v hmotné nouzi, protože nemá dostatečné prostředky k zabezpečení svých nezbytných životních podmínek, popřípadě k úhradě nezbytných jednorázových výdajů. Takové situace jsou pak řešeny prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci, kdy osoba nemusí být ve stavu hmotné nouze pro příspěvek na živobytí, ale nachází se ve specifické situaci, kterou právě bez mimořádné a okamžité pomoci ze strany státu nedokáže sama vyřešit.
Vzhledem k tomu, že z dotazu není jasné o jakou konkrétní specifickou situaci se jedná, doporučuji obrátit se přímo na Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště v Jablonci nad Nisou, oddělení hmotné nouze, Mírové nám. 2 (nebo na jiné pracoviště, vždy dle trvalého pobytu žadatele o dávku), který o přiznání a vyplacení dávky mimořádné okamžité pomoci rozhoduje.


Bc. Lucie Strádalová, Vedoucí oddělení sociální péče, e-mail:stradalova@mestojablonec.cz

sochařská díla ve veřejném prostoru
Oldřich Plíva  |  13.6.2015 11:15:45
Vážení,

obracím se na vás s žádostí o přiměřenou pozornost a péči o sochařská díla ve veřejném prostoru našeho města. Údržbu vyžadují a některá jsou hospodářem nepovšimnuta po celou dobu jejich existence. Jedná se většinou o úpravu terénu, práce řemeslné a pouze výjimečně, restaurátorské.
Oldřich Plíva
IMG_0504.JPG
2 MB
StáhnoutOdstranit

IMG_0513.JPG
2 MB
StáhnoutOdstranit

IMG_0505.JPG
3 MB
StáhnoutOdstranit

IMG_0487.JPG
3 MB
StáhnoutOdstranit

IMG_0486.JPG
3 MB
StáhnoutOdstranit

IMG_0488.JPG
3 MB
StáhnoutOdstranit

Přirozeným zájmem města by měla být starost o tyto artefakty. Stejně jako sekáte louky, kácíte, prořezáváte a vysazujete stromy, natíráte zábradlí u přehrady (červeno - bíle! proč?), investujete do sportovišť a jejich údržby, a osvětlení a svícení atd.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.6.2015 9:26:40
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Bohužel fotografie, které jste pravděpodobně ke svému dotazu přiložil, není možné v této aplikaci otevřít. Prosím Vás o jejich opětovné zaslání na adresu forsterova@mestojablonec.cz.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Co je vlastně bioodpad
Tomáš Fiala  |  15.6.2015 16:45:47

Dobrý den,
mě by zajímalo, co se vlastně chápe jako bioodpad. Protože se domnívám, že na městě moc nepochopili, že tento druh odpadu se produkuje po celý rok ne jen v období kdy zrovna město přistaví kontajery.
Jestliže se někdo ptá na kompostéry nebo na možnost odevzdávat bioodpad do separovaných popelnic aby mohli odevzdávat ke zpracování biologicky rozložitelný odpad jako jsou např.slupky od Banánů,různé druhy kůr z citrusů nebo slupky z ořechů a peckovin.

A na to rozhodně město kontajnér nepřistavuje. Na tohle skutečně nedokážete nebo nechcete odpovědět.
Je vám snad jasné, že s Banánovou slupkou nepoběžím do sběrného dvora nebo nebudu čekat na to, až dvakrát do roka zrovna přistavíte kontajnér.
Tudíž vaše řešení je sice pohodlné pro Vás ale nic neřeší.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.6.2015 9:13:09
Dobrý den,
biologicky rozložitelný odpad nebo–li bioodpad je přesně definovaný v obecně závazné vyhlášce města jako „biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.“. Jedná se tedy o odpad čistě rostlinného původu. Co se týče celoroční produkce bioodpadu, tak ani v místech, kde mají hnědé popelnice, tak v zimně (cca listopad – duben) se svoz neprovádí kvůli malé produkci a zvláště v našich podmínkách kvůli zamrzání odpadu v popelnicích. Tento systém sběru je v souladu s platnou legislativou tj. vyhláškou 321/2014 Sb.
U sběru bioodpadu je v první řadě preferováno kompostování odpadu na vlastním pozemku, protože se tak vzniku odpadu předchází a hlavně zůstává v místech kde vznikl. Navíc na kompost se dá bioodpad odkládat i v zimních měsících. Jablonec nad Nisou má první větší zařízení typu kompostárna cca 30 km daleko. Svozová technika tak musí urazit celkově cca 60 km přičemž jsou zde další negativní faktory jako znečištění ovzduší atd. Je tedy otázkou, zda v tomto případě se ještě jedná o ekologické natož ekonomické řešení a není lepší část odpadu (podle možností) kompostovat na vlastním pozemku, příp. část odvézt na sběrné dvory nebo odevzdat do velkokapacitních kontejnerů a zbytek vozit se směsným komunálním odpadem k odstranění do spalovny. Do budoucna bychom samozřejmě chtěli, aby se tato situace změnila a aby bioodpad zůstával v místě kde vzniká, vracel se tam a nebo se vozil pouze omezený počet kilometrů, protože to měl být asi původní smysl sběru bioodpadu.


Nikola Horčíková, odd. správy veřejné zeleně, e-amil:horcikova@mestojablonec.cz
parkování u nového tržiště
Milan Matějec  |  17.6.2015 6:09:39
Dobrý den.
Najít místo k parkování u nového tržiště u autobusového nádraží je někdy obtížné.Kapacita parkoviště by se zvětšila po odstranění velkých květináčů, kterých je tam několik.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 17.6.2015 9:10:36
Dobrý den,
o situaci na parkovišti v Tržní ulici víme. Pro zvýšení komfortu v následujících týdnech vyznačíme na parkovišti jednotlivá stání, abychom dali parkovacímu prostoru určitý řád, a budeme také hledat jinou možnost, jak oddělit chodník podél řeky od parkoviště. Dosud chodník a parkoviště dělily betonové květináče s okrasnými rostlinami, které, souhlasím s vámi, v současnosti, kdy je parkovací plocha hojně využívaná, řidičům překážejí. Jedná se o první krok, hledáme nejvhodnější režim pro parkování v Tržní ulici, který by vyhovoval většině obyvatel. Zatím bezplatné parkoviště začínají totiž řidiči využívat jako odstavné, a tak najít místo k zaparkování bývá obtížné.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
chodník u bazénu
Hrnčíř  |  12.6.2015 9:10:15
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda Město neplánuje výstavbu chodníku u plaveckého bazénu v propojení mezi křižovatkou ul. Krátké x Sv. Čecha a ul. Pod Skalkou (u restaurace Cross Country)? Díval jsem se, že parcela, po které vede stávající nezpevněná pěšina je na pozemku p.p.č. 1216/3 (k.ú. Jablonec n.N.), který je v majetku Města. Toto komunikační propojení je dlouhodobě velice frekventované a stav pěšiny je přinejmenším na hranici bezpečnosti chodců. Děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 16.6.2015 10:03:26
Dobrý den,
město zatím dosud neplánovalo a dále ani neplánuje výstavbu chodníku u plaveckého bazénu
v propojení mezi křižovatkou ul. Krátké x Sv. Čecha a ul. Pod Skalkou.
Pokud bude do budoucna tato akce zařazena vedením města jako priorita a budou na ni vyčleněny
finanční prostředky, budeme se touto záležitostí zabývat.

Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje, e-mail:kypta@mestojablonec.cz
Cena \\\
Jarka  |  10.6.2015 21:35:33
Dobrý den, prosím je ještě možnost poslat Vám jméno navrhované osobnosti na cenu "Pro meritis" za rok 2015? Nenašla jsem vhodnou rubriku. Děkuji za odpověď. Jarka
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.6.2015 17:01:01
Dobrý den,
nominace lze podávat do konce června t.r. v písemné podobě na adresu sekretariátu primátora. Nominace krom přesné identifikace nominovaného musí obsahovat vyjádření jeho souhlasu s nominací, podrobné zdůvodnění nominace a jméno a kontakt na osobu, která nominaci podává.

Jana Matěchová, kancelář primátora, e-mail:matechova@mestojablonec.cz
Kompostéry či popelnice na bioodpad
Ondra  |  13.6.2015 9:01:22
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda město Jablonec neplánuje zavést popelnice na bioodpad s následným svozem,či po vzoru jiných měst v republice občanům poskytnout kompostéry na zahradu.Děkuji za odpověď.Občan Jablonce Ondra
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.6.2015 16:23:35
Ve městě Jablonec nad Nisou je problematika sběru bioodpadu dlouhodobě řešena sběrnými dvory a dvakrát v roce přistavením velkokapacitních kontejnerů (v sobotu 20. 6. a 24. 10. 2015). Bioodpad je možné nově odevzdat v neomezeném množství na sběrný dvůr na Proseči, v Dalešické ulici a v Belgické ulici (otevřeno denně od 8:00 do 18:00). Město pro tento rok neuvažuje o zavádění hnědých popelnic ani poskytování kompostérů.

Mgr. Nikola Horčíková, oddělení správy veřejné zeleně, e-mail: horcikova@mestojablonec.cz
Rodný list
Josef Tichý  |  14.6.2015 9:56:03
Dobrý den při stěhování sem stratil rodný lis.Je možno si o něj zažádat písemně nebo musím osobně.Časově jsem na tom špatně,kvůli zaměstnání.
Děkuji za odpověd Tichý
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.6.2015 15:42:22
Dobrý den,
ztrátu rodného listu, resp. matričního dokladu řeší životní situace, na kterou Vás odkazuji níže, jsou tam uvedeny rovněž kontaktní osoby, na něž je možné se v případě dalších dotazů obrátit.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail.hozova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Vydání duplikátu matričního dokladu
Stare lazne
karel  |  10.6.2015 14:29:51
Je fascinujici, ze na Radnici se vzdy najdou "blbosti" ktere musite nutne opravit a na Stare Lazne nemate ani korunu. To je tragedie, jak se soucasne staro-nove vedeni, pod taktovkou "nejlepsiho starosty vesmiru" uprednostnuje zakazky. Zamecek se necha spadnout, Stare Lazne take, ale hlavne ze ma nas starosta nova okna. Kdopak zaplatil loni vsechny ty plakaty kde se starosta chvalil?
Kdy konence zacnete delat co je potreba?!? Co treba prislovi "nemusi prset, staci jen kdyz kape"?!?
A hlavne, doufa, ze zas nebude odpovidat nase "vsevedouci" pi. Hozova!!! ta tam take pracuje na vsech oddeleni, ne?!?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 11.6.2015 8:25:02
Dobrý den,
jako tisková mluvčí obstarávám většinu komunikace s veřejností a médii. Nejsem vševědoucí a odpovědi na dotazy občanů konzultuji se svými kolegy napříč radnicí.
Co se týká starých lázní, je to památkově chráněná budova, která je v současnosti téměř nevyužívaná a její rekonstrukce vyžaduje nemalé finanční investice. Předpokládáme, že by se její rekonstrukce dala hradit z dotačních peněz. Otázkou zůstává projekt na budoucí využití starých lázní. Důležité je zvážit, kdo by staré lázně provozoval a jaká by byla výše provozních nákladů. Není možné městský rozpočet nepřiměřeně zatížit na úkor např. oprav a rekonstrukcí škol a školek, oprav ulic a chodníků nebo investic do sociálních služeb či nemocnice.
Zámeček není v majetku města a nikdy nebyl.
Starosta je již od března 2012, kdy bylo město Jablonec nad Nisou v zákoně o obcích prohlášeno za statutární, primátorem.
Budova radnice je architektonicky cennou stavbou architekta Karla Wintera a postupně prochází nutnými opravami a úpravami. Obnova oken začala již před šesti lety a opravují se postupně s přispěním dotací Ministerstva kultury. Radnice, jako sídlo obecní samosprávy, by měla být vizitkou každého města, je to většinou to první, co návštěvník odjinud ve městě hodnotí.
Plakáty, na nichž primátor Petr Beitl po svém ocenění Nejlepší primátor 2010-2014 děkoval obyvatelům města za důvěru, kterou mu dali, když mu v roce 2010 umožnili usednout do čela města, byly hrazeny z rozpočtu kanceláře primátora.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 197 198 199 200 201 202 203 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load