Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Bezdomovci v ulici Liberecká 45,47
30.8.2021 12:11:34
Dobrý den, prosím o vyřešení situace v Liberecké ulici u MultiMarketu, kde se v letošním roce zvykla den co den scházet od rána do noci parta bezdomovců (v počtu od 7 do 15 lidí), zůstává po nich nepořádek a děti si nechtějí vedle domu kvůli nim hrát. Žádná domluva ani prosba, aby si po sobě uklízeli, nepomáhá. Při teplém počasí spí během dne na cestičce podél obchodu a ulevovat si chodí ke zdem domů. Kontaktovat městskou policii nemá význam, po jejich zásahu sice na chvilku odejdou, ale znovu se vrátí.
Dobrý den,
o situaci Na Vršku v souvislosti s bezdomovci víme a snažíme se ji řešit prostřednictví oddělení sociální péče a Naděje (poskytovatel služeb pro lidi bez domova).
Bohužel pokud pomoc odmítají, není možné bezdomovce bez jejich souhlasu např. odvézt do azylového domu. Pokud se v místě pouze zdržují a neporušují zákon nebo obecně závaznou vyhlášku města, nelze proti nim zakročit.
V případě, že se dopouštějí nějakého protiprávního jednání, je jedinou možností volat městskou nebo státní policii. MP jsme požádali o častější dohled této lokality.
Odpadové hospodářství v Jablonci.
Nováková  |  3.9.2021 10:57:32
Dobrý den, líbí se mi politika svozu odpadů tak, jak to má nyní město Smržovka. Tzn. "třídím doma". Nechcete se vydat tímto směrem? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, i v Jablonci nad Nisou se tento systém připravuje. V průběhu příštího roku bychom chtěli začít s přidělováním nádob na tříděný odpad k jednotlivým rodinným domům.
???
Kateřina  |  2.9.2021 8:38:13
Dobrý den, mohl by, prosím, ten co vymyslel obousměrný provoz v části Švédské ulice? Chápu, že se musí pracovat ve Skelné, ale co nechápu je obousměrná ulička s parkováním po straně, jako tři auta vedle sebe, to se povedlo. Ten co tuto šílenost vymyslel, by si tam měl stoupnout ráno, když rodiče vozí své děti do školy a školky. Proč to není dále jednosměrné? Prostě by to lidé objeli, nedalo by se nic dělat a nebo zrušte parkování ... čekáte až se něco stane? Děkuji
Dobrý den,
dle návrhu stavby bylo takto z dopravně bezpečnostního hlediska odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR.
Vzhledem k uzavírce křižovatky Švédská x Skelná z důvodu rekonstrukce kanalizace a jednosměrné ulici Na Šumavě, je jediným možným řešením výjezdu z lokality obousměrný provoz části ulice Švédská.
Třídění odpadu
Lenka Vágnerová  |  26.8.2021 15:38:48
Dobrý den,naše široká rodina poctivě třídí odpad celá desetiletí.Zdražení poplatků za odvoz komunálního odpadu je pro řadu občanů velmi demotivující.Nevidím žádný rozdíl mezi těmi,kdo poctivě třídí a těmi druhými a obávám se,že se situace zhorší.Jakou výhodu vlastně mají ti zodpovědní,kromě vlastního pocitu?
.
Dobrý den, ke změně systému placení za odpady jsme byli nuceni přistoupit z důvodu změny legislativy. Zpoplatnění na základě smluv, jako tomu bylo dosud, již není možné, proto bylo nutné zavést místní poplatek za odpady od roku 2022.
Město volilo ze dvou možností. Tou první byl paušální poplatek na trvale bydlící osobu a rok. Tento typ poplatku jsme zavrhli právě z toho důvodu, že by stejně platili ti, kteří třídí i ti, kteří netřídí. Přiklonili jsme se tedy k poplatku za komunální odpad z nemovité věci, který zahrnuje motivační složku a vede občany k zodpovědnějšímu chování. Lidé, kteří třídí a mají směsného odpadu méně, si mohou zvolit menší nádobu nebo méně častý svoz a zaplatí méně než ti, kteří netřídí.
Jako příklad můžeme uvést čtyřčlennou rodinu, která má nádobu o objemu 120 l. Pokud nebude třídit, bude potřeba nádobu vyvážet 1 x týdně a zaplatí 4 992,- Kč ročně. Pokud bude třídit, pak si může zvolit svoz 1 x za 14 dní a zaplatí polovinu, tj. 2 496 Kč ročně.
Výše poplatku (tj. 0,80 Kč za 1 litr kapacity nádoby na odpad) byla odvozena od celkových nákladů na odpadové hospodářství města, které rok od roku rostou. Město nefinancuje pouze svoz černých popelnic na směsný komunální odpad, nákladný je i systém svozu tříděného odpadu, provoz sběrných dvorů apod.
Děkujeme za Váš zájem o třídění odpadu, ať už třídíte pro dobrý pocit či z důvodu ekonomických. Věříme, že budete třídit i nadále. Konkrétnější dotazy ohledně poplatku za odpady lze směřovat na e-mail: odpady@mestojablonec.cz.
Poplatky za odpad od 1.1.2022
Miroslav Bartoš  |  1.9.2021 18:53:44
Od 1.1.2022 se mění systém zpoplatnění odpadů pod "heslem" více třídíš, méně platíš. Důsledně třídíme kovy, papír, plasty, textil, sklo i bioodpad. Vzniká tak minimum netříděného odpadu do popelnice a tedy i potřeba minimální frekvence svozu a minimální nádoby. Je nějakým předpisem stanoven minimální objem odpadu a frekvence svozu za který je nutné platit v závislost na počtu osob (tedy za kolik litrů netříděného odpadu musím platit za jednu osobu za rok aniž bych ho produkoval a "vyvážela" se tak prázdná popelnice) nebo si skutečně mohu naprosto svobodně zvolit velikost nádoby a frekvenci jejího svozu podle množství skutečně produkovaného netříděného odpadu do popelnice (samozřejmě podle parametrů nádob a svozů v ceníku) ?
Dobrý den, základní parametry poplatku jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou, ta je k nahlédnutí zde na webu - https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/vyhlasky/2021-4-o-mistnim-poplatku-za-odkladani-komunalniho-odpadu-z-nemovite-veci.html
Svatební papíry do ciziny
Milan Stelcig  |  30.8.2021 11:27:13
Co všechno potřebuji za papíry abych se mohl oženit v Tunisu? A hlavně kde ty papíry mám žádat děkuji mnoho krát za odpověď
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 31.8.2021 15:41:22
Dobrý den,
pokud se chcete oženit v Tunisu, musíte se informovat na jejich příslušném úřadu, co všechno po Vás, jako cizinci, budou vyžadovat.
Ve většině případů je to
1) rodný list – vyžádat v místě Vašeho narození, dále
2) právní způsobilosti - vyžádat v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR na matrice
3) potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu – vyžádat v místě trvalého pobytu v ČR na evidenci obyvatel
4) jestli jste rozvedený nebo vdovec, tak také rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list býv. manželky – vyžádat na OS v místě rozvodu a ÚL v místě úmrtí býv. manželky
5) cestovní pas

Jestli ještě něco více, tak to Vám řeknou na matrice v Tunisku. Každopádně všechny doklady musí být přeloženy do úředního jazyku země, ve které budete uzavírat manželství. Zároveň se zeptejte na požadavek vyššího ověření. Tzn., jestli po Vás chtějí na všech výše uvedených dokladech vyšší ověření tzv. Apostille.
Přeji pěkný den

Pavlína Halbichová
matrikářka
Skate rampa
Nováková  |  30.8.2021 9:12:49
Dobrý den, v loňském roce jste slibovali výstavbu nové skate rampy v zahradě bazénu. Budovat se mělo v dubnu až červnu t.r Zatím nikde nic. Máte k tomu co říct? Sliby, sliby.... A jak pokračuje výstavba okolo přehrady? Stánky, celoroční WC... Dík.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 30.8.2021 14:48:50
Dobrý den, úmysl umístit nový skatepark v zahradě bazénu byla jednou z pracovních variant. Nakonec zvítězila varianta, že nový betonový skatepark bude v místě toho současného. Na tuto variantu má odbor rozvoje hotovou studii, na kterou zpracovatel naváže v nejbližší době vypracováním projektové dokumentace.
Se zahájením výstavby objektů zázemí u jablonecké přehrady počítá město dle harmonogramu na počátku příštího roku, a to v průběhu února a března. Nyní se připomínkuje dokumentace pro územní a stavební řízení. Během podzimu budou probíhat přípravné práce, zdemolovány budou stávající WC a odstraněné zbytky stánků mimo Základnu. O průběhu prací budeme informovat.
Jana Fričová, mluvčí
Zapomenuté značky v ul. Na Úbočí - podzim
P. Škrabálek  |  24.8.2021 23:09:06
Dobrý den,
18.5. se vás ptal pan Pokorný, kdy bude odstraněno "zimní dopravní značení" v ulici Na Úbočí a tázal se, jak postupuje jednání o odkupu pozemků pro rekonstrukci silnice.
Paní Čapuchová uvedla v odpovědi několik důvodů, které si myslím, že pominuly. Navíc Eliprom opravil svou část silnice a tak se ptám, kdy bude odstraněno zimní značení, komplikující letní provoz, a kdy bude opravena silnice. Nyní je ideální příežitost, aby z ní nemusela být v zimně jednosměrka a byla celoročně sjízdná.
Dobrý den, stále platí vyjádření z května pouze s tou změnou, že práce na kompletním přeznačení ulice Na Úbočí se protáhly a stále nejsou hotové, příslib byl do poloviny září.
Souvislá údržba původní vozovky směrem od Elipromu k panelovým domům je plánována na příští rok.
Co se týká majetkových převodů, jsou ve fázi zadání geometrického plánu. Po jeho vypracování a předání bude výkup řešen na ZM (pravděpodobně v říjnu nebo v listopadu), samotný převod by měl proběhnout do konce roku 2021.
Prořezávka
Věra  |  20.8.2021 9:45:25
Nejsem dendrolog ani jakýkoliv jiný odborník na stromy, ale když jsem viděla výsledek práce hochů s pilou před poliklinikou ve Mšeně, poněkud jsem se zarazila. Nejdřív jsem si myslela, že se jedná o vyřezání náletů (javory, černý bez) z jehličnanů, ale při bližším pohledu je - aspoň podle mne - výsledek poněkud tristní. Byly uříznuty i dost velké části borovic a mám trochu obavu, co s tím zbytkem udělá první větší spad podzimního mokrého sněhu.
Dobrý den,
jak správně píšete, jednalo se výřez náletových dřevin (javory, černý bez) z keře Borovice kleče. Jelikož nálety byly opravdu dost přerostlé, tak vlivem zastínění, byly uvnitř keře borovice větve dosti proschlé. Proto muselo být odstraněno i několik větví z borovice. V žádném případě se nejednalo o živé části keře. Situaci budeme po prvním spadu sněhu sledovat a v případě velkého zatížení budeme dále jednat.
Děkujeme o zájem Vašeho okolí
Nebezpečný stav komunikace
20.8.2021 15:50:04
Dobrý den,
kdy hodláte opravit značně nebezpečný stav dlážděné komunikace ulice Pivovarská v úseku křižovatky s Řetízkovou ulicí po odbočku do ulice Plynární .Jde o velmi frekventovanou komunikaci zejména v hodinách končící pracovní doby.
Děkuji .
Dobrý den, zřejmě máte na mysli Pasířskou, ne Pivovarskou. Tento úsek byl zadán k opravě, bohužel kapacity jsou tak plné (mohou za to letošní klimatické podmínky) a stále jsou zde horší úseky, že na tuto část se ještě nedostalo. Nicméně je s opravou počítáno ještě v letošním roce.
< předchozí | 1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 | další >
load