Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Centrální hřbitov
Marcela Gottwaldová  |  31.12.2021 18:29:42
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda by u hřbitova - ulice Na Roli - nešla dát z jedné strany dopravní značka zákaz zastaveni. V době svátků, ale i ve všední dny ( pohřby), auta parkují z obou stran i v křižovatce, do toho k autům chodí chodci a silnice je průjezdná pouze jedním autem. Průjezd touto silnicí je tak pro místní obyvatele hodně nepříjemný. Děkuji.
Dobrý den,
v ulici Na Roli do dnešního dne oddělení správy komunikací ani oddělení dopravní a silniční MMJN neevidují žádné požadavky na omezení zákazu stání nebo zastavení. V celé této lokalitě je problém s parkováním s ohledem na skutečnost, že se zde nachází hřbitov, urnový háj i panelové domy. Navíc je zde omezené parkování v zimních měsících (zákaz zastavení) v ulici Hřbitovní a to z důvodů možnosti provádět zimní údržbu. Z těchto důvodů město o dalším omezování parkování v této lokalitě neuvažuje.
Ulice Budovatelů ,od bývalé KB
Jaroslavavarnuskova  |  3.1.2022 14:16:51
Dobrý den, asi před 4 lety byla tato ulice podle jakéhosi projektu zrekonstruovaná. Autor projektu zapomněl na chodníky u domů , dopravní značky řidiči nerespektují, komunikace je velmi úzká, několikrát se ke vchodům do domů nemohly dostat sanitky, hasiči.
Proč se takové nesmyslné projekty realizují?
Dobrý den, máte zřejmě na mysli komunikaci za třemi panelovými domy (Budovatelů 4-12), ta vznikla někdy na přelomu 70.-80. let, byla koncipována na tehdejší kapacitu dopravy, rozšířit nejde a pokud se stalo, že složky IZS měly problém ulici projet, bylo to zřejmě zapříčiněno parkujícími auty s nízkou tolerancí vůči okolí. Proč byl povrch opraven - jistě ne nesmyslně, ale protože ten stávající již dožil.
Městský bazén -Sauna
Julius Krupčík  |  28.12.2021 17:00:16
Dobrý den,
v sauně městského bazénu již dlouho/víc než rok/ nefunguje ochlazovací bazén, což je pro saunu poměrně zásadní. Argument, že se mohu osprchovat je poněkud chabý. Dochází tam poměrně dost lidí, kteří na tento nedostatek upozorňují obsluhu. Pokud v tom hrají roli finance, tak chci poukázat na letošní úpravu zastrčeného parčíku v Pasekách u rušné křižovatky, která stála nemalé finance a sednout si tam půjde málokdo, na rozdíl od využívání ochlazovacího bazénku v sauně. Pokud chcete opravdu dělat něco pro občany města a jejich zdraví, tak žádám, nejen za sebe, o opravu nezbytného příslušenství sauny.
S pozdravem J.Krupčík
Odpověděl: Jiří Cvrček, stavební technik - sportoviště | 3.1.2022 11:22:41
Dobrý den, odpovím Vám na Váš dotaz ohledně zchlazovacího bazénku v sauně Plaveckého bazénu.
Problém vznikl před jednadvaceti léty, kdy se prováděla generální oprava a přístavba atrakcí bazénu.
Při rekonstrukci šaten na saunu nebyla řádně provedena vodorovná a svislá izolace proti vodě.
Navíc byla dodatečně vestavěna Mišutka do suterénních prostor. Před více než rokem začalo do Mišutky zatékat.
Snažili jsme s e s odbornou firmou dopátrat kudy zatéká a zjistili jsme, že závad je více. Některé se nám podařilo odstranit,
jiné ne. Bohužel před jednadvaceti léty tu žádný z našich techniků ještě nepracoval, takže jsme špatně provedené práce zdědili.
V současné době, aby se nemusela sauna zavírat fungují na zchlazení pouze sprchy.
Bylo již zadáno zpracování projektové dokumentace /dále jen PD/. Jdeme s nejnovějšími trendy, proto musí být na stavebním úřadě
nové stavební povolení. Budou provedeny nové kvalitní izolace proti vodě, a to jak vodorovné, tak i svislé. Bude vybudován nový
zchlazovací bazének z nerezu. Bohužel čekací doba na stavební povolení se nás týká taky. Navíc jsme vybírali pečlivě šikovného projektanta,
což nás stálo taky nějaký čas /bohužel šikovní projektanti mají hodně práce a nenastoupí hned na vyzvání/.
Pokud by se Vám zdála čekací doba dlouhá, je možno využít sauny u přehrady, v ulici Za Hrází, která je taky v majetku města.
Zde zchlazující bazének funguje, je zde i větší místnost sauny a v neposlední řadě i bufet.

Park v Pasekách byl realizován z participativního rozpočtu na popud osadního výboru, tyto prostředky by nemohly být použity na opravu bazénu a jistě přinesly uspokojení lidem v blízkém okolí.
Častější svoz popelnic s tříděným odpadem
21.12.2021 12:58:12
Dobrý den, nebylo by možné zajistit svoz popelnic na tříděný odpad častěji? V ulicích Bezručova a Vrchlického sady není šance odpad vložit do popelnice, proto vznikají hromady i vedle popelnic. Pokud je požadavek na třídění odpadu, měli by mít občané možnost tento odpad kdykoliv do popelnic pohodlně vyhodit. Vzhledem k tomu, že se jedná o popelnice, u kterých se dá dobře zastavit autem a využívají je i lidé, kteří přímo v dané lokalitě nebydlí, bylo by velmi vhodné je vyvážet častěji a podpořit tak všechny občany, kteří se snaží třídit.
Dobrý den, na obou stanovištích probíhá svoz odpadu 2 x týdně. Bohužel v tuto chvíli není možné zajistit častější svoz. Na stanovišti v Bezručově ulici budou v dohledné době přidány kontejnery na papír a plasty. Situaci též pomůže zavedení individuálního systému svozu tříděného odpadu v průběhu roku 2022, kdy k jednotlivým nemovitostem budou umístěny nádoby na plasty a papír.

S pozdravem
Řidič autobusu
Veronika Hálová  |  2.1.2022 14:34:48
Dobrý den,
nevíte náhodou jméno řidiče autobusu č. 670900 108, který stál kolem 13:00-13:30 2.1.2022 na parkovišti naproti Restauraci Na Rozcestí? Naschvál nám nacouval do automobilu a ujel. Bohužel jsme byli na jídle v té restauraci. Auto je na výměnu celé kapoty. Děkuji.
Dobrý den, podle udaného identifikátoru se nejedná o dopravce se kterým má město smluvní vztah. Policie jistě dokáže viníka identifikovat.
vyhláška 2020/4 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí
Procházková  |  20.12.2021 12:19:43
Dobrý den,
kontroluje se nějak u bude se v nadcházejích svátečních dnech kontrolovat dodržování této vyhlášky?
Ač je pyrotechnika povolena pouze na Silvestra, ve Mšeně se již začalo slavit o tomto víkendu, takže v dalších dnech bude asi rachejtlí přibývat.
Děkuji za odpověď
Dobrý den, dodržování zmíněné obecně závazné vyhlášky je ze strany městské policie nepřetržitě vymáháno. Vzhledem k povaze této činnosti je odhalování v praxi složitější. Nicméně již máme zaznamenány případy, kdy se podařilo pachatele jednoznačně identifikovat a následně řešit. V tomto ohledu je důležitá spolupráce veřejnosti. Oznamovatel by měl v oznámení uvést co nejpřesnější popis jednání i popis pachatele, aby mohl ze strany městské policie být proveden úspěšný zákrok. Důležité je i následné svědectví, aby byla činnost jednoznačně prokázána, protože v době přítomnosti strážníků k používání zábavní pyrotechniky a porušování OZV zpravidla nedochází.
Kácení stromů
Jarka Pauchová  |  11.12.2021 18:50:57
Dobrý den. Zajímal by mě důvod kácení stromů v ulici Smrková v Horní Proseči?
Děkuji J. Pauchová
Dobrý den, pokud je myšlen pozemek č. 688 a 689, tak bylo vydáno povolení ke kácení.
Důvodem je pročištění vegetace (protože tam lidé vozili odpadky a zbytky ze zahrad).
Majitel pozemku má zároveň projekt na RD, který chce během příštího roku dům postavit.
Povolení se vztahovalo jen na opravdu nutné kácení, tj. ze zdravotního důvodu.
Kolizi stromů s budoucí stavbou majitel musel řešit úpravou projektu.
Přemístění popelnic v Široké
Jakub Prynych  |  15.12.2021 16:24:43
Dobrý den,
děkuji za odpověď ohledně kácení stromu v Široké 11. Při kácení došlo k přemístění popelnic do komunikace a již nebyly navráceny zpět na stanovené místo. Prosím o zajištění navrácení popelnic na původní stanoviště.
Jakub Prynych
OK, zajistíme.
Výstavba rodinného domu v ulici Janáčkova Vrkoslavice
Libuše Č  |  6.12.2021 12:56:55
Dobrý den,
již od léta se na parcele 1026 na křížení ulic Stavební a Janáčkova staví, zřejmě, rodinný dům.
Celá stavba je nezabezpečena a v období dešťů z pozemku teče voda, která teče Janáčkovou ulicí až k Revoluční. Nevím, co to udělá, až se začne oteplovat. Ulice již nyní jsou v rámci údržby na posledním místě.
Dokud nenapadlo, na ulici byly nánosy hlíny.
Zároveň byla odebrána lampa pouličního osvětlení na rohu Stavební a Janáčkovi ulice. V noci není absolutně nic vidět. Nyní, kdy pomalu začíná oživovat Petřín, by tu mohlo dojít k četnějším nepříjemnostem vzhledem k nárůstu pohybu lidí, kteří chodí na Petřín a z Petřína.
V neposlední řadě by mne zajímalo, zda tuto stavbu může vůbec ulice Stavební vydržet-vzhledem k té jámě, která pod ulicí vznikla.
Děkuji za odpovědi
S pozdravem LČ
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.12.2021 17:38:22
Dobrý den, lampa a vedení veřejného osvětlení se, bohužel, nacházelo na soukromém pozemku a vlastník žádal o její odstranění, protože bránila jeho stavebnímu záměru. Poslední dohoda s vlastníkem byla, že až bude jasná podoba rodinného domu, tak se s městem dohodne na umístění lampy nové tak, aby nikomu nepřekážela.
S ulicí Stavební to vidím podobně. Zatím jsme žádný projekt neviděli, ale při jednání s vlastníkem ohledně veřejného osvětlení došla řeč i na komunikaci v ul. Stavební - město sice komunikaci vlastní, ale protože stavební práce provádí on, musí komunikaci před stavbou také on zabezpečit.
Martin Černý, pověřený vedením oddělení správy komunikací
Soukromé parkoviště - ul. Mšenská u kruhového objezdu
Pavel Semrád  |  15.11.2021 16:32:24
Dobrý den, dnes 15.11.2021 si vyhradil vlastník pozemku v areálu objektu pekárny Šumava (u kruhového objezdu ve Mšeně - jinými slovy naproti domu Mšenská 3938/26) část veřejného parkoviště s tím, že za tímto veřejným parkovištěm je jeho pozemek, který pronajímá jako soukromé parkování. Tím potenciálně snížil již tak dost nedostatečnou kapacitu parkoviště na sídlišti. Je tento krok ze strany vlastníka soukromého pozemku za veřejným parkovištěm legální ? Děkuji.
Situace je v současné době zkoumána z pohledu legislativy (věcné břemeno) a platných kolaudačních rozhodnutí z let 95 a 96, kdy se objekt, ke kterému odstavní plocha patří, stavěl. Obnovené stání a zvláště vodorovné dopravní značení je řešeno ve správním řízení, neboť zde chybí souhlas města s jejím obnovením. Což nevylučuje, že bude v souladu s platnými dokumenty (viz výše) následně povoleno.
Souběžně probíhá debata o možnosti definovat stání na parkovišti tak, aby bylo organizované, a možném přesunu kontejnerového stání. Dále bude parkování rozšířeno na tzv. "mozaice" na druhé straně objektu. Všechny změny mají být projednány Osadním výborem Mšeno, pokud máte zájem se aktivně podílet nějakými nápady, kontakty na osadní výbor naleznete na našem webu.
< předchozí | 1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load