Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Réservé před objektem F. L. Čelakovského 3
Tomáš P.  |  11.1.2023 13:17:53
Dobrý den, v ulici F. L. Čelakovského před objektem 4268/3 se nachází vyhrazené parkovací místo na invalidní kartu číslo AA 59030. Bydlím zde již přes 7 let, chodím okolo několikrát denně a toto místo nebylo jediný den obsazené nějakým autem. Jedná se o platnou kartu? Je majitel vůbec naživu? Má vůbec auto?
Dobrý den, držiteli uvedeného průkazu ZTP bylo vyhrazené stání povoleno v roce 2010, dotyčná osoba má v místě trvalé bydliště a je žijící. Na základě vašeho podnětu bude provedena kontrola.
IP: xxx
Hladina vody - přehrada
Vlastimil Ryšavý  |  5.1.2023 14:56:12
Dobrý den,
nemůžeme si nevšimnout, že rapidně klesá hladina naší Jablonecké přehrady. Již od jara/léta minulého roku klesá hladina vody. Co je prosím vás příčinou. Jistě se všichni těšíme na letní koupání, ale s tímto stavem vody je to opravdu problém - jak rychlé znečištění, tak prostor pro aktivity v přehradě. Jak prosím vás uvažujete vrátit stav vody k normálu ? Kdo je zodpovědný za takto zatím nikde nevysvětlené upouštění přehrady ?

Děkuji za odpovědi,

Ryšavý
Dobrý den, přehrada není majetkem města a město nehospodaří s vodou v přehradě, váš dotaz jsem přeposlal na Povodí Labe, státní podnik. Ihned jak dostanu odpověď umístím ji do této sekce.
Stav vody lze sledovat na tomto odkazu http://www.pla.cz/portal/nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=109&oid=1

Doplnění 11.1.22, vyjádření Povodí Labe s.p.:

po jarním tání v dubnu 2022 byla na VD Mšeno dosažena hladina 510,10 m n.m. tedy +10 cm nad úroveň provozní hladiny. Od té doby hladina prakticky setrvale klesala až do 23.12.2022 na kótu 506,50
m n.m. a to téměř výhradně z důvodu nízkých přirozených přítoků do přehrady za současného vypouštění minimálního zůstatkového průtoku o velikosti 66 l/s. Jedinou vyjímkou byla krátkodobá dotace průtoku v Lužické Nise (0,5 m3/s po dobu cca 50 hodin s poklesem hladiny na VD Mšeno o cca 40 cm) z důvodu poslední fáze vypouštění VD Harcov jako prevence výskytu zvýšeného zákalu v Lužické Nise. Na VD Mšeno je tedy manipulováno v souladu s platným manipulačním řádem, pro zajímavost uvádíme průměrné přítoky v druhé polovině roku 2022 - červenec: 20 l/s, srpen: 20 l/s, září: 33 l/s, říjen: 27 l/s, listopad: 32 l/s a v prosinci 84 l/s. Vzhledem ke zvýšení přítoku do přehrady došlo v posledních týdnech ke zvýšení hladiny o cca 50 cm, vzhledem k aktuální hydrometeorologické situaci a nulovým zásobám vody ve sněhu je další plnění nádrže závislé na výskytu srážek a vývoji sněhové pokrývky v následujících měsících.
IP: xxx
Zjednosměrnění části ulice Mládí
Ondřej Vacátko  |  2.1.2023 16:31:40
Dobrý den,
nebylo by možné změnit dopravní režim v části ulice Mládí u policejní stanice?

Tato část ulice (https://imgur.com/a/ucuSdFY) je obousměrná se zákazem stání. To bylo pochopitelné v době, kdy ještě neexistovalo přímé napojení na ulici Palackého: musela se zde vyhnout vozidla jedoucí z/na sídliště Mládí.
Po změnách z předchozích let je však dnes U Kostela jednosměrná směrem od Kauflandu k policejní stanici, stejně tak horní část ulice Mládí je jednosměrná směrem z Arbesovy k policejní stanici, spodní část ulice Mládí je pak jednosměrná směrem na Palackého. Obousměrnost tohoto úseku se mi tak nyní jeví jako zcela zbytečná, neboť se jím směrem nahoru nedá dostat odnikud jinud a nikam dál než ze sídliště Mládí k hospůdce U Bakaláře.

Pokud by byla zjednosměrněna i tato část ulice Mládí, od kontejnerového stání po křižovatku níže by vzniklo "nové místo" o délce třiceti metrů pro stání vozidel.

Pro úplnost ještě dodám, že ze spodní strany je značka zákaz stání doplněna tabulkou "mimo vozidel PČR", což může vyvolat dojem, že se jedná stání vyhrazené pro policejní vozy. Vesměs je tam však prázdno. A i pokud by PČR trvala na tom, že jim nestačí místa která mají před služebnou, stále by bylo vhodnější stání na straně silnice od popelnic níže, neboť i při desetimetrovém réservé pro vozy PČR (a to třeba jen ve vyhrazený čas) by zde zbylo nových dvacet metrů pro stání jiných vozidel.

Předem děkuji.
Dobrý den, váš podnět jsem předal správci komunikace k prověření. O výsledku Vás budu informovat.
IP: xxx
parkovací místa
Iveta Kohoutová  |  21.12.2022 9:03:39
Dobrý den ,mám dotaz.
Bydlím v Křišťálové ulici.Před domem máme 5 parkovacích míst pro invalidy,pouze dvě značky z toho mají svou dodatkovou tabulku z SPZ. Proč v tak malé ulici máme pět inavidních parkovacích míst ? Mohl by prosím někdo prověřit jak je to s těmito značkami .
Děkuji Kohoutová
Dobrý den, v ulici Křišťálová jsou v současné době vyhrazena dvě stání pro konkrétní osoby a tři všeobecná stání pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Poslední stání bylo odkryto v prosinci a to na základě požadavků občanů, kteří jsou držiteli zmíněných průkazů. Důvodem pro odkrytí značky byl nedostatek stání pro imobilní občany, protože někteří sousedé si na zimu zaparkovali svá vozidla na zmíněných stáních a neumožnili tak veřejné užívání všemi. Bohužel, tato situace není pokutovatelná a z hlediska silničního správního úřadu se s tím nic neudělá. Upozorňuji, že se v současné době řeší úprava celého parkoviště v ulici Křišťálová včetně nového dopravního značení, mělo by dojít k navýšení parkovacích stání.
IP: xxx
Parkovací stání
Radek Tribuček  |  20.12.2022 19:47:28
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li bude město odklízet sníh z těch slavných parkovacích stání na Palackého ulici. Dnes jsem koukal od křižovatky Mánesova po křižovatku U Rybníka, je to plné sněhu pro parkování nemožné. Nebo leda, že je auto vystrčené už do tak úzké silnice.
Dobrý den,
Odklízení sněhu z rozhledových polí v křižovatkách probíhá podle potřeby k zajištění bezpečnosti provozu, nejedná se o automatickou součást zimní údržby, parkovací plochy nejsou zahrnuty v plánu zimní údržby a je to o možnosti řidiče zimní techniky, jestli když má možnost a parkovací plochy jsou prázdné tak je prohrne.
IP: xxx
Nové stánky u přehrady
Miroslav Bartoš  |  22.11.2022 13:48:23
18.10.2022 jsem vložil příspěvek a dotaz - zatím bez odpovědi
Záměr a příslib :
\"David Pavlišta\" architekt@mestojablonec.cz
Unifikace břehu přehrady doplnění
04. 02. 2021 14:27
Dobrý den, pane Bartoši, pokusím se stručně odpovědět na otázky z několika Vašich zpráv:- Předpokládaná cena realizace 3-4 objektů: 10 mil Kč.........Míru zateplení a konkrétní umístění celoročních WC nyní autoři řeší v projektové fázi Studie.
- Technické detaily, dveře, vítr, sníh atp. nechme, prosím, na autorech projektové dokumentace, kteří jsou za technické řešení zodpovědní a ponesou za dílo záruku.
Ing. arch. David Pavlišta architekt města Jablonec nad Nisou+ 420 732 941 092>
Realita :
Nejdéle příští koupací sezonu bude stát první část zázemí u jablonecké přehrady. Staveniště v místě U prutu předalo statutární město Jablonec nad Nisou vybranému zhotoviteli, společnosti DR Development, a.s. Stavba první části vyjde na 12 296 827 korun, hotovo by mělo být do konce dubna příštího roku.
Opravdu se bude takto postupovat při realizaci celého projektu 4 objektů ?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 4.1.2023 13:18:49
Vážený pane Bartoši,
pokusím se odpovědět na vaše úvahy a náměty i eventuálně vyvrátit vaše pochybnosti.
Staveniště U Prutu si převzal vybraný zhotovitel loni na podzim, z pozemku zmizel dosavadní stánek občerstvení i provizorní WC. Zhotovitel se zpožděním zahájil přípravné práce pro výstavbu nového sdruženého stánku, který je koncipovaný k celoročnímu provozu, a tak bude i stavebně připravený. Jak dlouhá bude provozní sezóna nebo zda bude mít stánek provoz celoroční, bude na budoucím provozovateli občerstvení - vítězi veřejné soutěže. Součástí stánku budou i celoroční WC, jež bude provozovat město. Hotovo by mělo být dle smlouvy a předloženého harmonogramu koncem dubna 2023.
Ve druhé etapě, na niž nyní probíhá společné územní a stavební řízení, by se měla postavit nová celoroční tzv. WC SEVER místo těch provizorních vedle Základny, kde bude doplněné dětské hřiště pro nejmenší s altánkem.
V tzv. lokalitě JIH (břeh u městské haly) má vzniknout sdružený sezónní objekt obsahující jak část s občerstvením, tak tu s WC. I zde bude občerstvení provozovat vybraný nájemce a WC město. Nový objekt nahradí nynější srub a provizorní WC v březovém lesíku na břehu u haly. Představa města je, že v případě udělení stavebního povolení začne vysoutěžený zhotovitel stavět od října 2023, tudíž po koupací sezóně.
Tyto demolice a výstavby nových objektů se nijak netýkají Základny. V rámci výstavby WC SEVER se prověří a eventuálně upraví vodovodní či kanalizační přípojky, čímž se zlepší hygienické a provozní podmínky i pro zimní provoz Základny.
Příjemný den
nedýchatelno
Iveta Kohoutová  |  21.12.2022 9:20:20
Dobý den.
Chtěla bych se na vás obrátit s pomocí. Bydlím na sídlišti Šumava ,před domem máme objekt potraviny Vysoká 3649/55 ,každý den ve večerních hodinách už několik dní ,zde v objektu topí něčím co připomíná spálené pneumatiky.Celé sídliště je zamořené odporným vzduchem a večer před spaním se nedá ani vyvětrat a na balkon se nedá ani pověsit prádlo. Je tu nedýchatelno.
Dá se s tím prosím něco udělat ?
Děkuji Kohoutová
Dobrý den,

podnět bude prošetřen dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. Více podrobností najde v emailu, který jsem Vám zaslal na Vámi uvedenou adresu.
IP: xxx
Zimní údržba komunikací
Roman Šeberka  |  21.12.2022 9:44:28
Dobrý den,
kde bych, prosím mohl najít seznam komunikací s uvedením způsobu jejich zimní údržby (pluhováni, chemický nebo inertní posyp)?
Ve schváleném plánu zimní údržby jsem tuto informaci nenašel.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Dobrý den, na úvodní stránce městského webu je dlaždice zimní údržba - odkaz na již otevřenou je zde https://www.mestojablonec.cz/cs/doprava/zimni-udrzba.html
zde najdete vše co potřebujete.
IP: xxx
auto bez spz na ulici
16.12.2022 9:37:29
V ulici Saskova u trafostanice u domu č. 21 stojí šedá mazda bez spz. Může to mp prověřit, zda lze takto blokovat místo?
Dobrý den, na místo bude vyslána hlídka.

doplnění 19.12 - provozovatel vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb. pro porušení ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.
Na vozidlo bylo vylepeno oznámení, že vozidlo vykazuje známky vraku č. MP01152JN a z místa pořízeno foto. Věc byla dle § 10 odst. 2,3 zákona č. 553/1991 Sb. oznámena na magistrát města, který vozidlo prověří z pohledu platné legislativy a případně zahájí likvidaci vraku.
IP: xxx
Asi není potřeba, aby semafory fungovaly i v osm hodin večer.
Marek Medřický  |  15.12.2022 6:15:35
Dobrý den,
měl bych k plynulosti dopravy v oblasti světelné křižovatky postřeh, že by se mělo omezit fungování semaforů na křižovatce Palackého.
Domnívám se, že v osm hodin večer opravdu provoz tak nízko, že by jste auto sotva hledali.

Dokonce jsem zaznamenal, že bylo na chvíli omezeno používání semaforů omezeno i v deset hodin dopoledne, kdy sice provoz sice byl, byl však plynulý a v podstatě bez čekání.

Chodím často pěšky a pokud řidiči budou ohleduplní, což často bývá a k tomu bych jim CHTĚL PODĚKOVAT, jsou semafory účinné akorát v době velkých dopravních špiček.

Co se týká poptávkového přechodu v dolní části Mšena, tak poptávkový semafor používám jako možnost při vyšším frekvenci dopravy, proto se domnívám, že je poptávkový.
To, že tam je nalepená informace " DĚTI JSOU TAKY LIDI " nejspíš se vztahuje k rodičovství a rodičům.....stačí zadat do internetového vyhledávače.
Pokud chce někdo běhat přes přechod, může, je to jeho volba, nicméně to není potřeba.
Dobrý den, signalizační plán je odsouhlasen dopravním inspektorátem, navržen dopravním inženýrem a to po zkušebním provozu, vyhodnocení kamerových záznamů a dat ze sw semaforu a dalších zhodnocení křižovatky. Váš podnět jsem zpracovateli křižovatky předal.
IP: xxx
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load